SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Akta spraw prawomocnie osądzonych.
Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Siergiusz Asketil »

Alizon, dnia 4 września 2017 roku
Siergiusz markiz Asketil
zam. Alizon, Unia Saudadzka
NIM 786851
P O Z E W

przeciwko

Danielowi von Witt
zam. Buuren, Unia Saudadzka
NIM 877416
I. Żądanie
— przeprosiny
— 10 000 dreamów zadośćuczynienia
— ograniczenie wolności na okres jednego tygodnia

II. Uzasadnienie
Oskarżony w dniu 4 września 2017 roku zarzucił mojej osobie udział w działaniach zmierzających do okupacji części terytorium Królestwa Dreamlandu. Stwierdził on, że jestem zdrajcą, a podejmowane przeze mnie decyzje przyczyniły się do nielegalnego stacjonowania w Królestwie armii państwa trzeciego.

Zarzuty te są nieprawdziwe. Godzą w moje imię, a także pozbawiają zaufania, które jest niezbędne przy wykonywaniu przeze mnie obowiązków na Dworze Królewskim. Jest to szczególnie przykre z tego powodu, że propaganda Daniela von Witta, jakobym działał na niekorzyść Dreamlandu, trwa już od dłuższego czasu. Oskarżony miał wiele okazji, aby sprostować swoje słowa, jednak z żadnej nie skorzystał. Nie przedstawił także dowodów, które potwierdzałyby słuszność jego słów.

Wykorzystywanie zdarzeń historycznych do prowadzenia bieżącej polityki jest zachowaniem haniebnym. Oskarżony pełni funkcję ministerialną — co dodatkowo wymusza zachowanie standardów i jakości debaty publicznej. Wobec tego proszę — poza przeprosinami — o zasądzenie zadośćuczynienia, a w związku ze złamaniem art. 53 i 54 Kodeksu Karnego — kary ograniczenia wolności.

III. Materiał dowodowy
wypowiedź Daniela von Witta z dnia 4 września

IV. Opłata sądowa
800 D tytułem Asketil p-ko Witt przelano z konta 786851 na konto A51873.
(—) markiz Asketil

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Siergiusz Asketil »

Wysoki Sądzie,

z uwagi na możliwe utrudnienie w określeniu typu sprawy, co wynikło z mojego błędu formalnego, chciałbym usunąć żądanie związane z ograniczeniem wolności. Za problem — przepraszam.
(—) markiz Asketil

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Przydzielam do referatu SPSK de la Ciprofloksja i zarządzam doręczenie pozwu stronie przeciwnej.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Zakreślam pozwanemu termin 7 dni od ogłoszenia zarządzenia na wniesienie odpowiedzi na pozew.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

Powód dnia 17 lutego 2013 roku po raz pierwszy złożył przed Królem Marcinem Mikołajem i Królestwem Dreamlandu następującą przysięgę: "Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu szerząc Ich wielkość i chwałę, oraz że w moim postępowaniu nie uczynię niczego, co uchybiałoby nadanej mi godności szlacheckiej." Na podkreślenie zasługuje pierwsza część ślubowania, w której mowa, iż Siergiusz Asketil przysięga wierność Królowi i Królestwu oraz obliguje się szerzyć ich wielkość i chwałę. Jest to więc jednoznaczna deklaracja, że dobro Króla i Królestwa są dla niego najwyższym nakazem. Przysięgę o tej treści Siergiusz Asketil powtarzał w późniejszym czasie jeszcze cztery razy - za każdym razem przed Królem Marcinem Mikołajem.

29 lipca 2014 roku Powód ślubował wierność innemu państwu - Księstwu Sarmacji, w którym od tamtejszej głowy państwa również kilkukrotnie otrzymał tytuł honorowy. Po nabyciu i otrzymywaniu tytułów sarmackich Siergiusz Asketil cały czas był dreamlandzkim markizem zobowiązanym do wiernej służbie Koronie i Królestwu. Swoich dreamlandzkich tytułów nie zrzekł się, uznając najwidoczniej, że można służyć wiernie dwóm panom - Królowi Dreamlandu, któremu wierność przysięgał, jak również Księciu Sarmacji, wobec którego zrobił to samo. Nie zauważył wówczas, że może to spowodować konflikt interesów, co rzeczywiście się stało. Jak można bowiem wybrnąć z sytuacji, gdy lojalność obiecuje się dwóm państwom, które wchodzą z sobą w konflikt? Zanim do konfliktu dojdę pozwolę sobie zauważyć, że do zdrady Królestwa Dreamlandu doszło już wówczas! Arystokrata dreamlandzki złamał przysięgę daną Królowi Dreamlandu postanawiając zaskarbiać sobie względy obcego władcy, kierowanemu przez którego państwu zobowiązał lojalną służbę.

Mówiąc zaś o konflikcie. Królestwo Dreamlandu i Księstwo Sarmacji w taki konflikt weszły końcem listopada, początkiem grudnia 2014 roku, kiedy Księstwo Sarmacji postanowiło upokorzyć i zaatakować Królestwo Scholandii, które przez bardzo długi czas pozostawało sojusznikiem Królestwa Dreamlandu, a następnie jednym z najbliższych partnerów. Nie tylko więc z tego powodu Królestwo Dreamlandu stanęło po stronie Scholandii, ale przede wszystkim dlatego, że po jej stronie leżała racja w konflikcie z Sarmacją. Po czyjej stronie stanął wówczas Siergiusz Asketil? To oczywiste - jako MSZ Sarmacji dbał o interes Sarmacji. Wystosował więc wezwanie do Królestwa Scholandii, mające charakter ultimatum w stylu nazistowskim: terytorium albo wojna! (Podobne ultimatum wystosował również wobec swojego drugiego Pana - Księcia Tomasza Ivo Hugona, którego również zdradził, wtedy wezwanie można było sformułować tak "abdykacja albo wojna!"). Już to całkowicie obnaża podłą naturę Powoda, który bywa regularnym zdrajcą i szantażystą.

Rozwiejmy również wątpliwości co do tego, czy Siergiusz Asketil przyczynił się do agresji i stacjonowania wojsk zaborczych Księstwa Sarmacji na terytorium Królestwa Dreamlandu. Tak, przyczynił się do tego, bowiem fakty są takie, że przez miesiąc czasu terytorium Dreamlandu było okupowane przez Sarmację! Zainicjowana także przez Powoda agresja zbrojna na Scholandię przyczyniła się do tego stanu rzeczy. Powód nie ma pełnej wiedzy o pewnych zdarzeniach poprzedzających wojnę o Awarę Południową. Ja taką wiedzę posiadam, jednak o wszystkich zdarzeniach nie mogę mówić. Przypomnę więc tylko pewną chronologię zdarzeń.
  • 2 grudnia 2014 - Rada Ministrów Księstwa Sarmacji, w tym Siergiusz Asketil, zdrajca, propagandysta i kłamca, podjęła decyzję o wystosowaniu wobec Scholandii ultimatum: "Awara Południowa albo wojna!"
  • 7 grudnia 2014 - Ultimatum trafiło na forum Królestwa Scholandii.
  • przed 8 grudnia 2014 - Królestwo Scholandii oficjalnie poprosiło Królestwo Dreamlandu o pomoc oraz podjęcie rozmów w sprawie połączenia obu państw w jedno, by ocalić słabnącą Scholandię przed upadkiem i zaborami. Rozmowy zostały podjęte pomiędzy Królem Dreamlandu a Królem Scholandii.
  • 15 grudnia 2014 - Sarmacja rozpoczęła etap propagandy nt. fikcyjnej inwazji na Awarę Południową.
  • 17 grudnia 2014 - Sarmacja rozpoczęła okupację Awary Południowej, uznając ją w tym dniu za własną.
Wysoki Sądzie,

co z powyższego wynika? Otóż to, że Królestwo Dreamlandu i Królestwo Scholandii negocjowały połączenie w jedno państwo jeszcze zanim doszło do ataku i rozpoczęcia okupacji Awary Południowej. Mam na to dowody w postaci korespondencji z Królem Marcinem Mikołajem. Stawia to Siergiusza Asketila - zaborcę, w pozycji zdrajcy i działającego w kierunku zajęcia terytorium Królestwa Dreamlandu, co rzeczywiście się stało (do unii doszło, a wcześniej do okupacji, które miało być dreamlandzkie).

Wnoszę o powołanie na świadka JKW Marcina Mikołaja, który potwierdzi moje słowa. Nie chcę bowiem zamieszczać publicznie treści korespondencji dyplomatycznej, ani korespondencji w sprawach państwowych. Proszę więc jedynie o to, by dopuścić do głosu w tej sprawie JKW Marcina Mikołaja, który będzie mógł potwierdzić te zdarzenia i istnienie tych dokumentów.

Wnoszę o odrzucenie powództwa w całości, gdyż moje stwierdzenia na temat Siergiusza Asketila - zdrajcy i zaborcy, uważam za prawdziwe.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Wzywam pozwanego do sprecyzowania wniosku dowodowego pod rygorem pominięcia w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wezwania.

Wniosek dowodowy powinien wskazywać, poza środkiem dowodowym także okoliczność, którą pozwany chce udowodnić.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

dowód nr 1 i dowód nr 2, podlinkowane w odpowiedzi na pozew wskazują jednoznacznie, że 29 lipca 2014 roku doszło do zdrady Królestwa Dreamlandu przez powoda, który wówczas, mimo uprzednio składanych ślubowań, postanowił być wiernym innemu państwu i jego władcy. Stąd uważam, że jest on zdrajcą i stwierdzenie to jest prawdziwe, gdyż powód nie zrzekł się swoich tytułów w Królestwie Dreamlandu. Emigrował do Sarmacji - dostał tam tytuły, zdradził Dreamland, wrócił po zdradzie Księcia Sarmacji i dziś bryluje tutaj z starymi tytułami. Niesmaczne.

Dowód nr 3 wskazuje na to, że powód swoimi działaniami w Księstwie Sarmacji zmierzał do rozpoczęcia okupacji na terytorium Królestwa Scholandii, później także Królestwa Dreamlandu. Powód nie mógł wiedzieć, że będzie to terytorium Dreamlandu, ale tak się stało i rozmowy na ten temat rozpoczęto już w grudniu 2014 roku, z inicjatywy Króla Scholandii. Mają to udowodnić zeznania świadka - JKW Marcina Mikołaja.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Wzywam JKM Marcina Mikołaja celem złożenia zeznań w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego wezwania. Zeznania winne zostać złożone w ten sposób, że najpierw pytania będzie zadawać pozwany, a następnie bez dalszego wezwania powód.

Mając na uwadze względy ekonomiki procesowej dopuszczam pozwanego do przygotowania pytań zadawanych świadkowi od momentu opublikowania niniejszego zeznania.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Na zasadzie art. 35 UF o postępowaniu sądowym wymierzam świadkowi (JKW Marcin Mikołaj) karę porządkową 1 000 dreamów grzywny wzywając jednocześnie ponownie do złożenia zeznań w sprawie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni pod rygorem ponownego ukarania karą porządkową.

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego wydania.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Siergiusz Asketil »

Wysoki Sądzie,

w przypadku, gdyby świadek ponownie nie stawił się na wezwanie, zwracam się z prośbą o kontynuowanie procesu bez jego udziału.
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Pouczam powoda, że przedmiotowy wniosek został złożony przez pozwanego, a zatem to on, co do zasady jest panem tego wniosku i to on może go, pod pewnymi warunkami, cofnąć.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

oświadczam, że nie zmienię swojego wniosku i nie cofnę go. Miałem prawo wezwać świadków i z tego prawa skorzystałem.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Dziękuję za to oświadczenie, jakkolwiek złożone bez wezwania sądu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Siergiusz Asketil »

Wysoki Sądzie,

czy świadek JKW Marcin Mikołaj został poinformowany o rozprawie za pośrednictwem poczty forumowej i elektronicznej? Jeżeli nie, składam wniosek formalny o wysłanie zawiadomień.
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Sądowi nie jest znany adres poczty elektronicznej świadka.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

bez komentarza. Przecież w CRM są wszystkie maile! Wystarczy chcieć.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Upominam pozwanego, że sala sądowa to nie jest targ rybny w Furlandii, w związku z czym oczekiwania sądu co do postawy pozwanego są nieco wyższe.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Na zasadzie art. 35 UF o postępowaniu sądowym wymierzam świadkowi (JKW Marcin Mikołaj) karę porządkową 5 000 dreamów grzywny wzywając jednocześnie ponownie do złożenia zeznań w sprawie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni pod rygorem ponownego ukarania karą porządkową.

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego wydania.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: Siergiusz Asketil »

Wysoki Sądzie,

zwracam z dwoma wnioskami formalnymi.
I. Proszę o włączenie do materiału dowodowego wypowiedzi Daniela von Witta z dnia 10 października 2017 roku, w części stanowiącej poniższy cytat.
W przeciwieństwie do markiza Asketila, który w dogodnym momencie spieprzył z Dreamlandu, a później sprowadził na nie kłopoty w postaci sarmackiej okupacji Awary Południowej.
II. Proszę o przedstawienie, czy świadek JKW Marcin Mikołaj został poinformowany o rozprawie poprzez wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub forumowej.
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Pozew — Asketil przeciwko Witt

Post autor: الوـس »

Na zasadzie art. 35 UF o postępowaniu sądowym wymierzam świadkowi (JKW Marcin Mikołaj) karę porządkową 10 000 dreamów grzywny wzywając jednocześnie ponownie do złożenia zeznań w sprawie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni pod rygorem ponownego ukarania karą porządkową.

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego wydania.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2053
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Asketil v. von Witt

Post autor: Alfred »

Dreamopolis, dnia 11 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE
Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym,
co do sprawy z powództwa Siergiusza Asketila przeciwko Danielowi von Wittowi o ochronę dóbr osobistych,
zarządza się
odwołać ze składu orzekającego Sądu Królestwa sędziego pokoju Alusia de la Ciprofloksję, powołać doń sędziego króla seniora Roberta i wyznaczyć go na przewodniczącego.

[podpis]M. A. Schlesinger-Asketil
PREZES SĄDU KRÓLESTWA[/podpis]
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Asketil v. von Witt

Post autor: Robert I, RS. »

Dreamopolis, dnia 12 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA
z dnia 12 marca 2018 roku
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 roku o postępowaniu sądowym zarządza się, co następuje:

I. Sprawa zostaje zarejestrowana pod sygnaturą SK C 2018/3.
(-) dr jur. net. Robert, rs.
p.o. PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Robert I, RS. »

Dreamopolis, dnia 12 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE
z dnia 12 marca 2018 roku
I. Wznowić postępowanie.

II. Wezwać Jego Królewską Wysokość króla seniora Marcina Mikołaja do złożenia w terminie 7 dni od publikacji zarządzenia zeznań w sprawie i ustosunkowania się do twierdzeń pozwanego zawartych we wniosku dowodowym z dnia 15 września 2017 roku o treści:
"dowód nr 1 i dowód nr 2, podlinkowane w odpowiedzi na pozew wskazują jednoznacznie, że 29 lipca 2014 roku doszło do zdrady Królestwa Dreamlandu przez powoda, który wówczas, mimo uprzednio składanych ślubowań, postanowił być wiernym innemu państwu i jego władcy. Stąd uważam, że jest on zdrajcą i stwierdzenie to jest prawdziwe, gdyż powód nie zrzekł się swoich tytułów w Królestwie Dreamlandu. Emigrował do Sarmacji - dostał tam tytuły, zdradził Dreamland, wrócił po zdradzie Księcia Sarmacji i dziś bryluje tutaj z starymi tytułami. Niesmaczne.

Dowód nr 3 wskazuje na to, że powód swoimi działaniami w Księstwie Sarmacji zmierzał do rozpoczęcia okupacji na terytorium Królestwa Scholandii, później także Królestwa Dreamlandu. Powód nie mógł wiedzieć, że będzie to terytorium Dreamlandu, ale tak się stało i rozmowy na ten temat rozpoczęto już w grudniu 2014 roku, z inicjatywy Króla Scholandii. Mają to udowodnić zeznania świadka - JKW Marcina Mikołaja."


- pod rygorem pominięcia dowodu z zeznań świadka.

III. Wyznaczyć stronom termin 7 dni, od złożenia zeznań przez świadka, na zadawanie dalszych pytań świadkowi.

IV. Dalsze czynności w sprawie podjąć po upływie wyznaczonych terminów.
(-) dr jur. net. Robert, rs.
p.o. PREZESA SĄDU KRÓLESTWA
Wezwanie przesłane do świadka pocztą elektroniczną na adres marcin.mikolaj.r@gmail.com oraz za pośrednictwem poczty wewnętrznej na tut. forum.

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Robert I, RS. »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
I. Wobec bezskutecznego upływu terminu na złożenie zeznań, pominąć dowód z przesłuchania świadka JKW króla seniora Marcina Mikołaja.

II. Wyznaczyć stronom termin 7 dni na złożenie oświadczeń końcowych.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu oświadczeń końcowych albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) dr jur. net. Robert, rs.
Prezes Sądu Królestwa

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

wykazane przeze mnie fakty są bezsprzeczne i jasno potwierdzają słuszność mych twierdzeń, dlatego liczę, że Wysoki Sąd nie będzie miał wątpliwości i oczyści mnie z tych kuriozalnych zarzutów.

(-) Daniel von Witt

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum główne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość