Strona 1 z 1

PP o wydaniu koncesji

: 13 lut 2018, 23:47
autor: Andy Sky
Scholopolis, 13.02.2018 r. (200-0-2)

Postanowienie Premiera o wydaniu koncesji na wydobywanie surowców oraz badania geologiczne.

1. Na wniosek Pana Ruprechta van der Spraak, prezesa Scholandzkiej Spółki Wydobywczej - Oddziału Wykonawczego udziela się koncesji na wydobywanie surowców oraz badania geologiczne na działce oznaczonej numerem 1.
2. koncesji udziela się na okres 12 lat scholandzkich.
3. W załączniku określono granice działki o której mowa w pkt.1
(-) Andy Sky
Premier Scholandii