Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
user_herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Karolina Aleksandra »

W auli imienia Krzysztofa Jazłowieckiego odbywają się wykłady gościnne oraz seminaria, które zachęcają do refleksji oraz rozwoju osobistego, wzbogacając horyzonty wiedzy w najróżniejszy sposób. Aula mieści około dwustu osób i ma kształt okrągły. Na środku sali mieści się biurko, zza którego przemawiać będzie prelegent.

Awatar użytkownika
Vladimir von Lichtenstein
Posty: 555
Rejestracja: 29 paź 2011, 17:42
NIM:
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Vladimir von Lichtenstein »

Wasza Królewska Mość!
Szanowni Słuchacze!

Na wstępie pragnę podziękować za zaproszenie i możliwość wygłoszenia w gmachu Uniwersytetu Królewskiego mojego krótkiego wykładu. To wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudzi ta praca, zwłaszcza że jej tematyka — język teutoński — związany jest z lingwistyką, którą interesuje się dość wąskie grono mikronautów. Niemniej zapraszam do lektury i zadawania pytań, o ile się pojawią.
Język teutoński — krótka historia, zarys gramatyki i miejsce w kulturze współczesnej Teutonii
Zarys historii języka

Historia fabularna, lub jeśli ktoś woli — przedinternetowa, języka na Wyspach zaczyna się w V wieku p.n.e. Z tego okresu pochodzą najstarsze zabytki runicznego pisma Enderasjan — germańskiego ludu autochtonicznego Teutonii. W okresie Wielkiej Wędrówki Ludów (380-460 rok n.e.) na Wyspy docierali stopniowo Slavianie. Przybysze przejęli pismo tubylców i dostosowali je do własnych potrzeb fonetycznych. Slaviańskie elity również chętnie przyjmowali język enderaski jako taki. Jednolita mowa wykształcił się na przełomie XVI i XVII wieku. Mówi się wówczas o języku hergolienowskim, wówczas bowiem Hergolien Wielki zjednoczył zwaśnione plemiona, ustanawiając Cesarstwo Teutonii. Język hergolienowski jest bezpośrednim przodkiem języka teutońskiego.

Historia internetowa teutońszczyzny zaczyna się 06 czerwca 2014 roku, kiedy opublikowany został pierwszy, obszerny opis gramatyki — Úre teutoniše Šprake. Úr Šrift ik úres Gramatik, úres Fonetik ond úr polniš-teutoniš Šprakbok. Niedługo po tym Jakubbu Ashikaga stworzył panel słownika polsko-teutońsko-baridajskiego. 24 sierpnia 2014 roku Senat Królestwa Teutonii przyjął Ustawę o językach urzędowych, na mocy której ustanowiono Konsylium Języka Teutońskiego z Lordem Lingwistą na czele. Co jest ciekawe, tekst ustawy został przetłumaczony na język teutoński. W kwietniu 2015 roku utworzono Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny, który miał zajmować się badaniem i rozwojem języków teutońskiego oraz baridajskiego.

Do dziś ukazało się wiele publikacji o teutońszczyźnie, która wciąż jest rozwijana przez grono pasjonatów.

Krótki zarys gramatyki i słowotwórstwa

Główną cechą języka teutońskiego jest jego prostota. Nie ma sprawiać dużego kłopotu użytkownikom, dlatego posiada uproszczoną deklinację i koniugację.

Rzeczownik teutoński ma trzy rodzaje — męski, żeński i zbiorczy w liczbie mnogiej. Wyróżnia się dwie deklinacje przez trzy przypadki (mianownik, celownik i biernik). W deklinacji pierwszej tylko rodzajnik otrzymuje końcówki (odpowiednio dla przypadków i rodzajów: úr/úrs/úrn, úre/úres/úren, úren/úrens/úrenn). W deklinacji drugiej (głównie rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -e), końcówki (w celowniku -s, w bierniku -n) otrzymuje również rzeczownik. Zaimki, przymiotniki, przysłówki oraz liczebniki nie podlegają deklinacji.

Wyrażenia posesywne tworzy się przy użyciu przyimka ik, który łączy się z celownikiem.

Czasownik jako taki jest nieodmienny. Nie powinno się więc mówić o koniugacji sensu stricto. W zdaniu pomiędzy podmiotem, a czasownikiem w funkcji orzeczenia stoi tzw. partykuła czasu: iv (czas teraźniejszy), vil (czas przyszły), af (czas przeszły o aspekcie dokonanym) lub ef (czas przeszły o aspekcie niedokonanym). Od czasownika utworzyć można imiesłów czynny (przez odcięcie końcówki bezokolicznika -i i dodanie sufiksu -ed) oraz bierny (przez odcięcie końcówki bezokolicznika -i i dodanie sufiksu -ed oraz prefiksu ge-).

Również tryby tworzy się, używając odpowiednich partykuł (przypuszczający: bim, rozkazujący: ifá). Trybów nie cechują czasy.

Stronę zwrotną wyraża się zaimkiem się (sa). Opracowana jest także strona bierna, która w dużym uproszczeniu składa się z partykuły czasu, czasownika var oraz imiesłowu biernego.

Przymiotnik i imiesłów są, jak już wspomniano, nieodmienne. Jeśli jednak spełniają funkcję przydawki, otrzymują sufiksy rodzajowe (dla rodzaju męskiego – brak, dla rodzaju żeńskiego -e, dla liczby mnogiej -en).

Gramatyka teutońska zawiera także opis stopniowania przymiotników, przysłówków, liczebniki, zaimki osobowe i dzierżawcze.

Słowotwórstwo teutońskie bazuje na niemczyźnie i angielszczyźnie. Panuje niepisana reguła, że, dla prostszego zapamiętania, rodzaj gramatyczny w języku teutońskim jest zgodny z polszczyzną, z czego niemiecki rodzaj nijaki staje się w teutońskim rodzajem męskim, jeśli jest to też zgodne z rodzajem odpowiednika w języku polskim.

23 lipca 2016 roku pojawił się postulat trzeciej przesuwki spółgłoskowej. Niewtajemniczonym wyjaśnię, że pierwsza przesuwka spółgłoskowa wyodrębniła język(i) germański(e) na tle indoeuropejskiego. Druga podzieliła dialekty germańskie na północne i południowe lub ogólniej — wyodrębniła język niemiecki na tle germańskich. Trzecia przesuwka ma ułatwić słowotwórstwo bazujące na niemczyźnie. Jej ogólny schemat wygląda następująco:
[list][*]-sser, -ß(e), -ss(e) -> kka
[*]-ssen, -ßen -> kki
[*]ar- -> aa-
[*]-or -> oa
[*]-(i)ch, -(i)g -> (i)k
[*]-d, -td, -tt -> t(a)
[*]-(ich)keit, -heit -> -(ik)kat, -hat[/list]

Użycie języka teutońskiego

Język teutoński jest nadal rozwijany przez grono lingwistów. Oprócz mnie zasłużonymi językotwórcami są Torkan Ingawaar oraz Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski. Każdy z nich dołożył cegiełkę w tym mającym już ponad 3 lata dziele.

Język jest wykorzystywany przez Teutończyków i nie tylko. Działy forum Królestwa są dwujęzyczne. Coraz więcej osób decyduje się na zmianę swoich danych osobowych na teutońskobrzmiące (np. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski, Vladimir ik Lihtenštán, Thimoteus ik Hohentsolern). Podstawowe zwroty znaleźć można w postach i wiadomościach użytkowników sarmackiej przestrzeni publicznej. Państwowi oficjele, z Księciem na czele, podczas uroczystości rocznicowych Teutonii wplatają w swoje przemówienia zdania po teutońsku. Tworzone są proste teksty literackie. Język teutoński poszczycić się może również nagraniem — jest to recytacja wiersza „Teutońskie Delfy” w wykonaniu Kristiana Arpeda. Dla języka teutońskiego opracowano także specjalne pismo, które jak na razie nie jest szerzej używane, choć w celu jego popularyzacji zorganizowano w 2016 roku konkurs kaligraficzny. Transkrypcji poddano niektóre krótkie teksty.

Zakończenie

Sztuczne języki przydają mikropaństwu swoistego charakteru. Współcześnie trudno sobie wyobrazić Teutonię bez jej własnej mowy, choć nie jest może używana na szerszą skalę, a grupa osób, które rzeczywiście zapoznały się z gramatyką jest wąska. Mimo wszystko warto przenieść swoje zainteresowania lingwistyczne na płaszczyznę mikronacji.

Jako językotwórca mam nadzieję, że teutoński będzie nadal rozwijany, popularyzowany, a coraz więcej osób będzie używać podstawowych zwrotów w codziennej komunikacji w przestrzeni publicznej.

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4904
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: الوـس »

Jak bardzo można korzystać z tej trzeciej przesuwki? Czy można po prostu podkładać niemieckie słowa wg wzoru:
Moeglichkeit - Moeglikkat,
essen - ekki,
Freihet - Freihat itd?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Polyna
Posty: 1162
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08
NIM: 278556

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Polyna »


Awatar użytkownika
Vladimir von Lichtenstein
Posty: 555
Rejestracja: 29 paź 2011, 17:42
NIM:
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Vladimir von Lichtenstein »

Założenie było takie, by trzecia przesuwa ułatwiła słowotwórstwo, ale nie wyklucza to, że tak napiszę, twórczej innowacji. Jako przykład podam tutaj zaproponowane przez Jahna Dagobarda ik Thórna-Mákovskiego słowo Roar (lew), które jest onomatopeicznego pochodzenia — od dźwięku, który lew wydaje.
الوـس pisze:
Moeglichkeit - Moeglikkat,
essen - ekki,
Freihet - Freihat itd?

Mała poprawka. W teutońskim nie ma oe.

Möglichkeit - Múglikkat
Freiheit - Fráhat, choć w starszych wersjach, sprzed propozycji trzeciej przesuwki jest Fráhát.

Znaki á, ú, ó są dyftongami i wymawia się je odpowiednio: [ai], [ui] (lub jak niemieckie u-umlaut], [oi].
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán,
baron Järpen, następca skytyjskiego tronu

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
user_herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Karolina Aleksandra »


Z uwagi na to, że znajdujemy się w gmachu Uniwersytetu Królewskiego, prosiłabym o bardziej merytoryczną dyskusję. To nie wątek do prania się po twarzach, to dyskusja nad wykładem, z której każdy mógłby coś wynieść. Co się konkretnie nie podoba i dlaczego?

Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4904
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: الوـس »

Vladimir von Lichtenstein pisze:
Założenie było takie, by trzecia przesuwa ułatwiła słowotwórstwo, ale nie wyklucza to, że tak napiszę, twórczej innowacji. Jako przykład podam tutaj zaproponowane przez Jahna Dagobarda ik Thórna-Mákovskiego słowo Roar (lew), które jest onomatopeicznego pochodzenia — od dźwięku, który lew wydaje.

Zaproponuję zatem innowację. Ciprofloksja - Dochsezeklinen
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Tomasz von Habsburg »

Brakuje tutaj pola do dyskusji. Język jest ciekawy (dla mnie pewnie łatwy do nauczenia, ponieważ jakąś styczność z j. niemieckim mam), ale z tak narzuconym tematem o dużej ilości rzeczy nie porozmawiamy. Możemy natomiast przejść do roli języka w mikronacji etc.

(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2652
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Na poziomie wykładu i brakiem realnej wiedzy o tym języku, mogę co najwyżej stwierdzić, że podoba mi się.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alatriste
Posty: 202
Rejestracja: 10 sie 2016, 22:54
NIM:
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Alatriste »

Jak zwykle mogę powiedzieć tylko, że szanuję. Szczególnie za solidne uporządkowanie wszystkich zasad, w przeciwieństwie do baridajskiego, który jest po prostu chaotyczny. Cóż, w ciągu tych kilku lat dość chyba napisałem słów uznania dla twórcy. Stąd, żeby nie przesładzać po prostu pochwalę dobrą robotę. :)

A niech będzie. Moim zdaniem teutoński jest taką perełką wśród yoyojęzyków. Poukładany, niezbyt trudny, proste słowotwórstwo. Po prostu wzór. Widać, że pracowała nad nim osoba mająca pojęcie "co z czym jeść". :)
(-) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste
Jarl Republiki Eislarskiej
Księstwo Skytji - Republika Eislarska

Awatar użytkownika
Vladimir von Lichtenstein
Posty: 555
Rejestracja: 29 paź 2011, 17:42
NIM:
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Vladimir von Lichtenstein »

Karolina Aleksandra pisze:

Z uwagi na to, że znajdujemy się w gmachu Uniwersytetu Królewskiego, prosiłabym o bardziej merytoryczną dyskusję. To nie wątek do prania się po twarzach, to dyskusja nad wykładem, z której każdy mógłby coś wynieść. Co się konkretnie nie podoba i dlaczego?

Karolina Aleksandra
Przypuszczam, że chodzi o jego prostotę i nieoryginalność. Jak się nie mylę, Towarzyszka Polyna stworzyła te języki. Niemniej...
Alatriste pisze:
Jak zwykle mogę powiedzieć tylko, że szanuję. Szczególnie za solidne uporządkowanie wszystkich zasad, w przeciwieństwie do baridajskiego, który jest po prostu chaotyczny. Cóż, w ciągu tych kilku lat dość chyba napisałem słów uznania dla twórcy. Stąd, żeby nie przesładzać po prostu pochwalę dobrą robotę. :)

A niech będzie. Moim zdaniem teutoński jest taką perełką wśród yoyojęzyków. Poukładany, niezbyt trudny, proste słowotwórstwo. Po prostu wzór. Widać, że pracowała nad nim osoba mająca pojęcie "co z czym jeść". :)

... nigdy nie uważałem, że język teutoński jest arcydziełem. Według mnie baridajski (i wciąż tworzony skytyjski) są o wiele lepsze, ciekawsze i fonetycznie milsze dla ucha.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán,
baron Järpen, następca skytyjskiego tronu

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Tomasz von Habsburg »

Vladimir von Lichtenstein pisze:
[..] i wciąż tworzony skytyjski [..]
Czy ma Wasza Ekscelencja jakieś informacje odnośnie niego? Ostatni post, który skytyjskiego dotyczył pojawił się chyba w lutym.

(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Vladimir von Lichtenstein
Posty: 555
Rejestracja: 29 paź 2011, 17:42
NIM:
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Vladimir von Lichtenstein »

Należałoby o to pytać księcia Ingawaara. Gdy ostatnio z nim rozmawiałem, wciąż zajmował się deklinacją, składnią i wymianą samogłosek. Problem jest taki, że książę Ingawaar nigdy nie jest zadowolony z efektów i odwleka publikację materiałów, choć według mnie nie powinien.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán,
baron Järpen, następca skytyjskiego tronu

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
user_herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: Język teutoński — Vladimir von Lichtenstein

Post autor: Karolina Aleksandra »

Dziękuję za wygłoszenie tego wykładu.

Muszę przyznać, że całość pracy nad językiem teutońskim jest imponująca, a przede wszystkim wygląda na przemyślaną. Niestety, z drugiej strony, języki mikronacyjne mają to do siebie, że niektórzy napotykają opór w ich użyciu już na etapie, gdy trzeba wynajdować czy przeklejać znaki, które w alfabecie polskim nie występują. Lenistwo zwycięża nad kreatywnością. Pamiętam, gdy na forum Trizondalu biedzono się nad zbudowaniem języka trizondalskiego i jedna osoba oświadczyła, że znając w realu cztery języki, nie będzie dodatkowo uczyła się piątego nie wiadomo po co.

Z drugiej strony, uważam, że wzbogacają one mikronacyjną kulturę i co więcej, stają się komponentem tożsamości narodowej, w tym przypadku teutońskiej. Na uroczystościach teutońskich też bowiem się używa tego języka, wznosząc różne wiwaty.

Zatem: praca nie idzie na marne. Gratuluję.

Karolina Aleksandra

Zablokowany

Wróć do „Aula im. Krzysztofa Jazłowieckiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość