Strona 1 z 1

[INFORMACJA] Prace Parlamentu

: 6 sty 2016, 10:35
autor: Daniel von Witt
Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie,

na początku chciałbym podziękować Jego Królewskiej Mości za powołanie mnie na urząd Marszałka Parlamentu. Postaram się prowadzić jego obrady przede wszystkim sprawnie, by w niecałe półtora miesiąca na jaki Parlament Królewski został utworzony wyrobił się on z położonymi nań zadaniami.

Chciałbym nakreślić Lordom Senatorom porządek prac. Jest on krótki: najpierw Konstytucja, później ustawy i dekrety, które należałoby zmienić w wyniku rozprawienia się z Konstytucją.

Chcę również poinformować, iż dla lepszego obiegu informacji każdy z Lordów Senatorów zostanie przeze mnie poproszony o uruchomienie opcji "obserwacji" działu Parlamentu Królewskiego w celu bieżącego zaznajamiania się z ruchem w sali obrad - w ten sposób nic nikomu nie powinno umknąć. Jednak jeśli nie uzyskam odpowiedzi o uruchomieniu "obserwacji" do działu to wówczas każdego Lorda Senatora będę powiadamiał mailowo o rozpoczynanych debatach i głosowaniach.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Re: [INFORMACJA] Prace Parlamentu

: 6 sty 2016, 18:21
autor: Edward II
Wasze Królewskie Wysokości,
Wasze Ekscelencje - Szanowni Panowie,


formalnie inaugurujemy obrady naszego gremium i przystępujemy do działania. Przypominam, że na każdym Lordzie Senatorze spoczywa obowiązek udziału w pracy Parlamentu.

Ramowy plan procedowania został nakreślony przez Marszałka. W osobnym wątku zostanie zainicjowana debata na temat ustroju Królestwa, w którym podzielę się podstawowymi wątpliwościami i nakreślę kierunek dyskusji. Są w naszym gronie osoby, dla których Dreamland stanowi zupełnie nowy rozdział. Stad też, w innym jeszcze miejscu, wyłożę kilka lub kilkanaście dodatkowych materiałów, których lektura powinna nam pomóc w rozpoznaniu kontekstu i dostępnych dziś opcji. Nie chodzi mi, rzecz jasna, o przekształcenie naszego zgromadzenia w kolokwium politologiczne. Przedmiotem naszej dyskusji nie jest jednak cyklinowanie parkietu - końcowy efekt tej pracy powinien służyć nam przez lata i na długo zamknąć epokę stanu wyjątkowego i rozwiązań, które się dezaktualizują w dniu uchwalenia. Zróbmy to raz, a dobrze.

Zanim jednak przystąpimy do właściwej dyskusji, zwracam się z pilną prośbą do JKW Marcina Mikołaja oraz JKW Pavla Svobody o przedstawienie zwięzłego raportu na temat aktualnego stanu pracy nad serwisem informatycznym, który wraz z poszczególnymi modułami zaprojektowanego przez JKW Pavla Svobodę systemu tworzy intelektualne i infrastrukturalne warunki brzegowe, w jakich będziemy poruszać się w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Wizja przedstawiona w lipcu ubiegłego roku w formie Białej Księgi - dokumentu blisko 50-stronicowego - zakłada konkretne i precyzyjne rozwiązania w zakresu gospodarki, funkcjonowania lenn, rodów i prowincji. Dla przykładu, nowy system gospodarczy zakłada funkcjonowanie czterech modułów: rybołówstwa, hodowli krów, górnictwa i przemysłu stoczniowego, te zaś z kolei przewidują tak szczegółowe opcje, jak zakup paliwa, wybór łodzi, konsumpcję mleka czy wydobywanie kości dinozaura.

Z kolei moduł społeczny oparty jest na równie detalicznych rozwiązaniach - czytamy tam o handlu nieruchomościami i podatkach, zaś, jak wynika z treści raportu rządowego, gotowy już rejestr lenny zakłada m.in., że "pod każde lenno podlega dokładnie jedno miasto".

To wszystko wyznacza reguły gry i wskazuje pewien kierunek zmian - również w zakresie prawodawstwa i narracji kulturowej - o którego istnieniu większość z nas zapewne nie ma większego pojęcia. Z pewnością takiej wiedzy brakuje nowym obywatelom, którzy w rozmowach prywatnych pytają - i słusznie - o czas historyczny i model gospodarki Królestwa. Jeden z obywateli zagaił mnie o możliwość uregulowania kwestii tablic rejestracyjnych, pojawiają się pytania o montażownie samochodów i produkcję zbrojeniową. Sam również zadaję sobie pytanie, w jakim stopniu liczyć się muszę z ograniczeniami systemowymi choćby przy kreowaniu nowej polityki w zakresie nadań ziemskich. Nie chciałbym budować zamków w powietrzu.

Moje pytania są następujące i proszę o szczere odpowiedzi:

(1) Jaki jest stan faktyczny pracy nad wdrożeniem koncepcji Nowego Dreamlandu? Co z tego zostało i pozostanie - z różnych względów - na papierze?

(2) Jakich postępów w pracach nad wspomnianymi systemami (systemem?) można spodziewać się w ciągu najbliższego miesiąca i kwartału?


Być może niegłupim pomysłem byłoby udostępnienie Lordom Senatorom treści Białej Księgi - wszak dla kilku parlamentarzystów będzie to nowość. Decyzję pozostawiam Autorowi.
  • (-) Edward II, r.

Re: [INFORMACJA] Prace Parlamentu

: 8 sty 2016, 14:27
autor: Pavel Svoboda
Wasza Królewska Mość,

Najprecyzyjniej odpowiedzieć na pytania może JKW Marcin. Mam nadzieję, że uzupełni on moją odpowiedź. Według mojej wiedzy, w porównaniu z raportem rządowym z sierpnia, prace rozpoczęły się nad modułem "prasa i artykuły". Moduł jednak nie jest jeszcze, z tego co wiem, ukończony.

JKW stworzył również moduł pozwalający na tworzenie i edycję "wizytówek", o których mowa w kilku miejscach w Białej Księgi. Docelowo takie wizytówki (tj. podstrony w ramach głównego serwisu) będą dla siebie tworzyć instytucje państwowe, firmy i inne ciała.

Przed Świętami rozpocząłem pracę na Tutorialem, wyczerpującym opisem życia w Królestwie. Chciałem opublikować zrąb Tutorialu za pomocą wyżej wspomnianego modułu tworzenia podstron w nowym serwisie i zaprosić obywateli do pomocy w rozwoju kolejnych podstron Tutoriala. Niestety przy tej okazji wyszły na jaw problemy z edycją w module. W dużym skrócie moduł zajada fragmenty tekstu przy każdej edycji. Moduł wrócił więc do JKW Marcina do dalszych prac. Odnośnie Tutoriala, myślę, że najlepiej będzie kontynuować zgodnie z planem, tylko wspomniany zrąb tekstu opublikuję na forum.

Odnośnie systemu gospodarczego, ten aspekt od początku traktowaliśmy z JKW Marcinem z ostrożnością, ze względu na rozczarowania związane z podobnymi planami w przeszłości. Jakiś czas temu zaproponowałem panu Michałowi Yaqu stworzenie samego modułu rybołówstwa. Pan Michał wyraził wstępne zainteresowanie, nie wiem jednak czy sprawa ruszyła, ponieważ rzeczy takie jak udzielenie dostępu do serwera i baz danych leżą w kwestii JKW Marcina.

Co się zaś tyczy Białej Księgi, byłem skłonny opublikować cały dokument na stronie rządu jeszcze w czerwcu, jednak Jego Królewska Wysokość Marcin czuł, że dokument może być zbyt ambitny i może narazić na szwank dobre imię Królestwa, jeśli nie uda się go zrealizować w pełni. Rozsyłałem jednak dokument każdemu, kto wyraził zainteresowanie, więc jest on już dziś dosyć powszechnie znany w Królestwie. Myślę więc, że można ponownie zastanowić się nad publikacją. Będę ciekaw usłyszeć opinię Waszej Królewskiej Mości.

Plany zawarte w Białej Księdze trzeba jednak traktować jako plan maksimum. Myślę, że musimy na tym etapie przyznać otwarcie, że prace będą musiały potrwać jeszcze wiele miesięcy. Priorytetem powinno być uruchomienie beta strony jako serwisu głównego i zastąpienie strony głównej. Pytanie, które moduły do tego absolutnie muszą być ukończone, a bez których możemy się, przynajmniej na początek obejść.

Re: [INFORMACJA] Prace Parlamentu

: 12 sty 2016, 07:08
autor: Edward II
Dziękuję za naświetlenie sytuacji, choć niestety nie jest to nawet w przybliżeniu to, czego oczekiwałem. Liczę, że coś więcej będziemy wiedzieli po wystąpieniu JKW Marcina Mikołaja.

Straciliśmy kilka dni na jałowe oczekiwanie. Przed momentem zwróciłem się do Marszałka Parlamentu z prośbą o zainicjowanie w osobnym wątku właściwej debaty na temat podstaw ustrojowych Królestwa.

  • (-) Edward II, r.