[CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w WKE

Skąd przyszliśmy i dokąd idziemy? Literatura, publicystyka polityczna i naukowa.
Arianator-in-chief
Posty: 1130
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08

[CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w WKE

Post autor: Arianator-in-chief » 2 sie 2018, 02:07

[ ODTAJNIONE ]

Pełny tytuł: Potencjalny projekt zmian w konstytucji – przywrócenie Mandragorów jako element wejścia do WKE

Towarzysze!

Podczas ostatniego spotkania w tzw. realu padł temat potencjalnego wzmocnienia naszych więzów z Dreamlandem. W czasie dyskusji […] zaproponowałam wejście Wandystanu do Wspólnoty Korony Ebruzów. Moja idea była taka, że ponieważ wejście do WKE wymaga unii personalnej między państwami będącymi jej członkami (a przynajmniej tak myślałam), aby to zrealizować najlepiej byłoby przywrócić urzędy Mandragorów, z tow. Karoliną jako Mandragorą Socjogramu i tow. Pupką jako Mandragorem Jutrzenki. To że jeden Mandragor byłby Wandejczykiem miałoby zrównoważyć wewnątrz kolektywu mandragorskiego interesy Dreamlandu i nasze w przypadku gdyby były między sobą rozbieżne.

Tow. Radziecki później jednak wskazał, że unia personalna nie jest konieczna i że zdaje się kiedyś jednym z członków WKE było państwo o ustroju republikańskim. Cóż, w takim razie jakiekolwiek zmiany ustrojowe są bezcelowe, ale w ramach cobybyłogdybizmu i gimnastyki mentalnej na szybko przygotowałam potencjalny projekt zmian w wandejskiej konstytucji które mogłyby wprowadzić przedstawiony powyżej przeze mnie pomysł. Have fun (albo nieprzyjemność) reading it.

* * *

Ustawa Konstytucyjna nr 4
o zmianie konstytucji

Artykuł 1.

Artykuł 4. Konstytucji Mandragoratu Wandystanu przyjmuje brzmienie:

„Kolegialną głową państwa są Mandragorzy − Ukochany Przywódca, Mandragor Jutrzenki oraz Serdeczny Przywódca, Mandragor Socjogramu. Mandragorzy kolektywnie reprezentują Mandragorat poza jego granicami, zarządzają systemem informatycznym, gospodarczym oraz miejscami publicznymi, jednomyślnie i kolektywnie ustanawiają, nadają i odbierają państwowe tytuły, ordery i odznaczenia. Mandragorzy wybierani są na swój urząd przez Churał Ludowy spośród obywateli wandejskich i sprawują go dożywotnio. Churał Ludowy może wybrać na urząd Mandragora głowę państwa obcego wchodzącego wraz z Mandragoratem Wandystanu w skład jednej wspólnoty państw wirtualnych. Opróżnienie stanowiska Mandragora następuje wskutek rezygnacji, uchwały Churału Ludowego o zdjęciu go z urzędu podjętej głosami co najmniej połowy jego składu, bądź zaprzestania członkostwa Mandragoratu Wandystanu we wspólnocie państw z której wywodzi się Mandragor.”

Artykuł 2.

Artykuł 5. Konstytucji Mandragoratu Wandystanu przyjmuje brzmienie:

„Zwierzchnikiem aparatu administracyjnego jest Drogi Lider − Prezydent Mandragoratu Wandystanu. Prezydent stoi na czele i kieruje pracami Rady Komisarzy Ludowych. Wydaje edykty wykonawcze w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów władzy ludowej. Prezydent wybierany jest w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach przez ogół obywateli. Prezydent wypełnia obowiązki zastrzeżone dla innych organów, jeśli te pozostają nieobsadzone. Prezydent nie może w trybie określonym w poprzednim zdaniu wypełniać obowiązków kwiatońskich. Urząd uznaje się za opróżniony jeśli sprawujący został pozbawiony obywatelstwa, został skazany prawomocnym wyrokiem na zdjęcie z urzędu, lub nie wykazuje jakiejkolwiek aktywności w systemach w ciągu dwóch tygodni.”

Artykuł 3.

Zmiany wchodzą w życie w momencie ich przyjęcia przez referendum ludowe.

* * *

Ofkoz, uzasadnienie poszczególnych przepisów. Zaczynając od proponowanego art. 4, lecąc zdanie po zdaniu:

„Kolegialną głową państwa” – cóż, to trochę powrót do pierwszej konstytucji i krok wstecz do quasi-monarchii, no ale w tych wszystkich zmianach właśnie chodzi o to żebyśmy współdzielili z Dreamlandem i Elderlandem głowę państwa. Mandragor – głowa państwa nie jest zresztą niczym przeciwnym naszej tradycji, a nawet powiedziałabym jest postulatem betonowym.

„Mandragorzy kolektywnie reprezentują Mandragorat poza jego granicami” – reprezentowanie państwa poza granicami to właśnie warunek konieczny bycia głową państwa. Co do reszty kompetencji – zarządcą systemów informatycznych już Pupka jest, to tylko sformalizowanie stanu faktycznego, zaś nadawanie tytułów i orderów to kwestia zdaje się nieuregulowana nigdzie w naszym prawie, ale IMO powinna być właśnie kompetencją Mandragorów – zresztą jak już mają oni istnieć to niech jakieś swoje kompetencje mają.

„Mandragorzy wybierani są na swój urząd przez Churał Ludowy” – trochę to odejście od tradycyjnego wyznaczania Mandragorów przez ich poprzedników, ale chyba wszyscy się zgodzimy że (quasi-)monarchia elekcyjna > (quasi-)monarchia (też quasi-)dziedziczna (dygresja: IMO powinno to się nazywać „monarchią desygnacyjną”)? „Sprawują go dożywotnio” – zastanawiałam się czy wprowadzać tu jakąś kadencyjność, ale i tak u nas są problemy z rozpisywaniem na czas wyborów więc może lepiej nie, bo faktycznie i tak pewnie by wyszło na to samo :P.

„Churał Ludowy może wybrać na urząd Mandragora głowę państwa obcego” – clou zmian. Przepis trochę wzorowany na artykule 29. konstytucji Irlandii, umożliwia wprowadzenie unii personalnej z Dreamlandem i Elderlandem nie deklarując tego wprost.

„Opróżnienie stanowiska Mandragora następuje wskutek rezygnacji” – obvious. „Uchwały Churału Ludowego o zdjęciu go z urzędu” – wprowadzone jako zawór bezpieczeństwa żeby Mandragora można było odwołać jak jest chujowy, nieaktywny albo coś. „Bądź zaprzestania członkostwa” – to cało zdanie podrzędne powinno się sformułować jakoś ładniej, ale tu chodzi o to że jeżeli byśmy się ewakuowali z WKE, automatycznie król Dreamlandu wyjebany byłby ze stolca u nas.

Zmiany w artykule 5. to jedynie wyrzucenie wszelkich kompetencji Prezydenta jakie przeszłyby na Mandragora wraz z przywróceniem art. 4. Nie ma tu za bardzo co uzasadniać.
  • [Źródło: Wandejski Ośrodek Studiów Strategicznych, 8 października 2017 r.]
    [Autor: Polyna]
    [Gatunek: propozycja ustrojowa]
    [Słowa kluczowe: integracja, Karolina Aleksandra, konstytucja, królowa, mandragorzy, wandokalipsa, Wandystan, WKE]
Na czasowym (?) urlopie od Dreamlandu.
Dane kontaktowe jakby coś.

Arianator-in-chief
Posty: 1130
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08

Re: [CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w W

Post autor: Arianator-in-chief » 2 sie 2018, 02:19

Czuję się trochę jak tow. Fryssau wrzucając własny tekst tutaj, ale tow. Karolina zachęciła mnie do tego żebym to zrobiła.

Właściwie nie ma co dodawać – cały kontekst został opisany bezpośrednio w tekście. Może tylko to, że wrzucam to tutaj, gdyż ta sama tow. Karolina podczas niedawnych obchodów przyznała że miała podobny pomysł do przedstawionego przeze mnie powyżej.

Oczywiście wszelkie propozycje głębszej unii nie wypaliły, a jedyne z tego co wyszło to bardzo mało integrujący nas wzajemnie Traktat Nowobananopesztański. Cóż, może kiedyś.
Na czasowym (?) urlopie od Dreamlandu.
Dane kontaktowe jakby coś.

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Posty: 1388
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w W

Post autor: Torkan Ingawaar » 2 sie 2018, 09:45

Zgodnie z Kartą Wspólnoty Ebruzów organizacja ta zrzesza państwa o ustroju monarchicznym. Chociaż, z drugiej strony, Wandystan z urzędem dożywotnich mandragorów stojących na czele państwa właściwie mieści się w granicach faktycznej monarchii, więc można by było naciągnąć nieco kryteria członkowskie bez ich zmieniania. Dziś jednak, gdy jedynym członkiem Wspólnoty jest Dreamland, modyfikacja tych zapisów nie powinna być problemem.
Tow. Radziecki później jednak wskazał, że unia personalna nie jest konieczna i że zdaje się kiedyś jednym z członków WKE było państwo o ustroju republikańskim
To prawda, nie jest konieczna. Trzeba tu też zaznaczyć, iż członkostwo w WKE nie jest jakąkolwiek formą podległości wobec Królestwa Dreamlandu. W myśl Karty WKE wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty są sobie równe i zobligowane są do prowadzenia skoordynowanej polityki zagranicznej. Warto zwrócić uwagę, iż w chwili powstania WKE w 2010 z inicjatywy Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu państwa te nie były złączone osobą monarchy. Elderland stał sie formalnie zależny od dreamlandzkiej Korony na podstawie innego dokumentu - aktu komendacji.

Jeśli chodzi o państwo o ustroju republikańskim, towarzysz Radziecki miał zapewne na myśli Triumwirat Erboki. Erboka nie była jednak nigdy członkiem WKE, ale łączył nas z nią Akt Komendacji, na mocy którego dreamlandzki monarcha (wówczas JKW Marcin Mikołaj) został jednym z triumwirów.

Wspólnota Korony Ebruzów nigdy nie została rozszerzona poza Dreamland i Elderland, a obecnie ogranicza się jedynie do Dreamlandu. Myślę, że rozszerzenie jej o Wandystan mogłoby być bardzo pożyteczną inicjatywą, jeśli byłaby dziś taka wola po stronie obecnego Rządu Królewskiego i naszych wandejskich przyjaciół. Członkostwo Wandystanu nie byłoby formą unii czy wasalizacji, a jedynie stanowiłoby pogłębienie opartego na równorzędnym partnerstwie sojuszu.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
JPII
minister
Posty: 1950
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w W

Post autor: JPII » 2 sie 2018, 16:28

Oczywiście wszelkie propozycje głębszej unii nie wypaliły, a jedyne z tego co wyszło to bardzo mało integrujący nas wzajemnie Traktat Nowobananopesztański. Cóż, może kiedyś.
Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia - bardzo dobrze, że nie wypaliło. Wandystan jest bezpieczny.
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Awatar użytkownika
Alfred
Generalny Inspektor Inżynierii
Posty: 1735
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w W

Post autor: Alfred » 2 sie 2018, 16:38

Karta Wspólnoty Korony Ebruzów wygasła wraz z jej wypowiedzeniem przez Królestwo Elderlandu. Każdy traktat musi mieć przynajmniej dwie strony. Tym samym konstytuowana przez nią Wspólnota także zakończyła swoje istnienie. W tej chwili, to znaczy w okresie wyborczym, trudno mi udzielić wiążącej deklaracji, ale Korona i obecny Rząd Królewski stoją na stanowisku, że jej reaktywacja nie jest pożądana. Jesteśmy otwarci na współpracę multilateralną i współtworzenie z innymi państwami szerokiej organizacji międzynarodowej, stanowiącej coś w rodzaju luźnej koalicji, jednoczącej się wokół korzystnych dla wszystkich członków przedsięwzięć, powiązanej przynajmniej niezbędnym minimum wspólnych interesów. Przy tym jesteśmy jednak świadomi strukturalnych ograniczeń Wspólnoty Korony Ebruzów, która jest zamknięta na państwa o ustroju republikańskim, w powszechnej świadomości łączy się jednoznacznie z unią dreamlandzko-elderlandzką, a wreszcie przez samą swoją nazwę sugeruje nierównorzędność partnerów.

Dla przezwyciężenia tych ograniczeń trzeba byłoby wydrążyć Wspólnotę z jej istoty. Dlatego: nowy projekt.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1720
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w W

Post autor: Karolina Aleksandra » 15 sie 2018, 15:51

Alfred pisze:
Dla przezwyciężenia tych ograniczeń trzeba byłoby wydrążyć Wspólnotę z jej istoty. Dlatego: nowy projekt.

Czy istnieje już konkretna jego wizja?

Karolina Aleksandra

Arianator-in-chief
Posty: 1130
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08

Re: [CZ][Polyna] Projekt zmian w konstytucji – Wandystan w W

Post autor: Arianator-in-chief » 16 sie 2018, 00:49

Karolina Aleksandra pisze:
15 sie 2018, 15:51
Czy istnieje już konkretna jego wizja?[/justify]
Z mojej strony: uważam że integracja między Dreamlandem a Wandystanem jest na odpowiednio głębokim poziomie i nowe projekty wspólnot narodów nie są zbytnio potrzebne. Jedyne co, to należałoby doprecyzować postanowienia dotyczące podwójnego obywatelstwa, oraz umożlwienie Dreamlandczykom korzystania z wandejskich systemów za pomocą dreamlandzkiego konta i wizawi. Ale to dopiero po tym jak Dreamland uporządkuje sytuację z Królewskimi Służbami Informatycznymi.
Na czasowym (?) urlopie od Dreamlandu.
Dane kontaktowe jakby coś.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Czytelnia Królewska”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość