Strona 1 z 1

Wezwanie do zapłaty zaległego podatku

: 8 lis 2016, 12:41
autor: Daniel von Witt
Obrazek
Księstwo Furlandii i Luindoru

Obrazek

WEZWANIE DO ZAPŁATY ZALEGŁEGO PODATKU[/center]
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 2 Dekretu Książęcego z dnia 7 marca 2013 roku Prawo lenne (BPSX nr 1423) wzywa się Margrabiego Alizonu do uiszczenia zaległego podatku od dochodów lenna w wysokości 4.200 D. Zaległy podatek należy wpłacić na konto Skarbu Księstwa nr NIFI A86544 bez zbędnej zwłoki. W przeciwnym wypadku sprawa zostanie skierowana do sądu.

Wyliczenie zaległego podatku:


Dano dnia 8 listopada 2016 roku
Obrazek

(-) Daniel książę von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Re: Wezwanie do zapłaty zaległego podatku

: 8 lis 2016, 13:40
autor: Sted Asketil
Zawrotne tempo - czemu dopiero po 3 latach? :P

Re: Wezwanie do zapłaty zaległego podatku

: 8 lis 2016, 14:13
autor: Daniel von Witt
W latach 2013-2014 działał Ataman, który utrudniał rozeznanie sytuacji finansowej marchii, sprawozdania przeanalizowałem raz jeszcze i nie widziałem wpływu z tytułu tego podatku, który trzeba uiścić bez wzywania do zapłaty. W latach 2014-2015 prowincją rządził Marcin Mikołaj, więc temat mnie nie interesował, a teraz sprawdzam wszystkie zaległości, no więc wyszło.

(-) Daniel książę von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Re: Wezwanie do zapłaty zaległego podatku

: 22 lis 2016, 08:32
autor: Daniel von Witt
W związku z utratą osobowości prawnej przez Marchię Alizon postępowanie zostaje umorzone.

(-) Daniel książę von Witt
Książę Furlandii i Luindoru