Strona 1 z 1

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego, PSK

: 5 gru 2017, 22:04
autor: Karolina Aleksandra
Szanowni Parlamentarzyści,

JKW Alfred zwrócił się do mnie z deklaracją gotowości do objęcia urzędu Sędziego Królestwa oraz Prezesa Sądu Królestwa. Z uwagi na posiadanie wymaganego certyfikatu oraz apolityczność, jak i niezależność, uważam, że mogę przedstawić Parlamentowi Królewskiemu kandydaturę Jego Królewskiej Wysokości. Nie ma co się rozpisywać — za JKW Alfredem przemawia przede wszystkim znajomość prawa oraz doświadczenie w sądownictwie. Sąd Królestwa z kolei potrzebuje obecnie zarówno drugiego sędziego, jak i Prezesa. Sytuacja więc jest idealna.

Dlatego też prezentuję projekty poniższych uchwał.
Dreamopolis, dnia … grudnia 2017 r.
UCHWAŁA
PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
Parlament Królewski wyraża Jej Królewskiej Mości zgodę na mianowanie Jego Królewskiej Wysokości Alfreda na urząd sędziego.
Dreamopolis, dnia … grudnia 2017 r.
UCHWAŁA
PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
Parlament Królewski wyraża Jej Królewskiej Mości zgodę na mianowanie Jego Królewskiej Wysokości Alfreda na urząd Prezesa Sądu Królestwa, pod warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziego.
Wierzę, że w razie pytań kandydat będzie gotów do odpowiedzi na nie.

(—) Karolina Aleksandra[/justify]

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 5 gru 2017, 22:10
autor: RomanoPorfavor
Towarzysze,

Przyjmuję projekty pod obrady i zarządzam debatę do 9 grudnia - z możliwością jej skrócenia.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 09:16
autor: Daniel von Witt
Mam nadzieję, że każda z uchwał będzie głosowana osobno. Poprę tylko pierwszą.

(-) Daniel von Witt

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 10:28
autor: RomanoPorfavor
Towarzyszu,

Regulamin Parlamentu nie przewiduje głosowania blokowego wielu projektów, tak więc oczywiście powinny być one głosowane osobno.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 18:48
autor: Fryderyk Orański-Nassau
W sprawie drugiej chcę poznać zdanie JE Alusia. Konkretnie-czy on chce na nowo tą funkcje. Bo jeśli nie to chyba nie ma dyskusji.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 18:55
autor: RomanoPorfavor
Fryderyk Orański-Nassau pisze:W sprawie drugiej chcę poznać zdanie JE Alusia. Konkretnie-czy on chce na nowo tą funkcje. Bo jeśli nie to chyba nie ma dyskusji.
Którą funkcję na nowo?

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 19:00
autor: Alfred
Wysoka Izbo!

Do pełnienia służby sędziego mam doskonałe kwalifikacje. Dysponuję kilkunastomiesięcznym doświadczeniem orzeczniczym, zdobytym w sarmackim Trybunale Koronnym i dreamlandzkim Sądzie Królestwa. Posiadam także bardzo dobrą znajomość obowiązującego prawa; jestem zresztą autorem art. 11 Karty Konstytucyjnej, przepisów postępowania sądowego oraz przepisów o ustroju sądownictwa. Cieszę się ogólnym uznaniem jako wykwalifikowany prawnik, do tego stopnia, że w języku teutońskim zajęcie to bierze swoją nazwę od mojego nazwiska. Moje kompetencje poświadcza certyfikat wystawiony przez Ministra Sprawiedliwości i Administracji.

Inna kwestia to stanowisko Prezesa Sądu Królestwa. Nie tylko uczestniczy on w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale także reprezentuje Sąd na zewnątrz, uczestniczy nierzadko w procesie legislacyjnym, pełni funkcje administracyjno-organizacyjne i tak dalej. W tej dziedzinie nie zamierzam ograniczać się do minimalnego zestawu zadań, nakreślonego odnośną ustawą, ale zamierzam aktywnie działać w kierunku przywrócenia dreamlandzkiemu wymiarowi sprawiedliwości jego dawnej świetności.

Opracuję i przedłożę Izbie za pośrednictwem Jej Królewskiej Mości projekt nowych przepisów postępowania sądowego. Obowiązująca ustawa określająca tę materię została przygotowana w pewnym pośpiechu ze względu na konieczność zastąpienia tragicznego dekretu o sądownictwie. Jej unormowania są niedoskonałe i wymagają korekt. Proponowane zmiany nie ograniczą się jednak do drobnych poprawek, ale będą przewidywały wprowadzenie nowego modelu postępowania sądowego, który pozwoli na szybsze rozpatrywanie spraw zawisłych przed Sądem, uwzględniając jednocześnie ograniczone kompetencje uczestników postępowań w zakresie skutecznej reprezentacji swoich interesów.

Chciałbym zwiększenia roli Sądu Królestwa w procesie kształcenia kandydatów na sędziów. Zamierzam także uruchomić w ramach Sądu edukację wewnętrzną; pierwszym krokiem będzie opracowanie nowych podręczników procedury sądowej dla orzekających, co nastąpi po rozstrzygnięciu się losów wyżej wspomnianej reformy tejże procedury. W miarę możliwości zostaną przygotowane także materiały edukacyjne dla uczestników postępowań, które pozwolą im bardziej świadomie brać udział w dotyczących ich procesach.

W zakresie ustroju sądownictwa uważam za potrzebne wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nie jest to jednak sprawa priorytetowa i zostanie załatwiona po zrealizowaniu ważniejszych zadań.

Stworzę stronę internetową Sądu Królestwa, co planowałem zresztą już w trakcie swojego poprzedniego urzędowania jako Prezesa Sądu. Odejście od prowadzenia stron internetowych organów władzy publicznej i zamknięcie się na forum uważam za regres; pragnąłbym, aby kierowany przeze mnie Sąd wyłamał się z tego trendu. Serwis będzie miejscem prezentacji informacji o wymiarze sprawiedliwości; tamże będą też upublicznione materiały edukacyjne, o których wspomniałem wcześniej.

Nie przewiduję problemów ze swoją dyspozycyjnością w trakcie trwania mojej ewentualnej kadencji. W tym czasie nie obejmę żadnego innego urzędu państwowego.

Polecam się Wysokiej Izbie. Jestem gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 19:42
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Towarzyszu Premierze,
Mówiłem o "sprawie drugiej" w sensie drugiej uchwale tj. dotyczącej Prezesa SK.

Jednak mimo wszystko JKW Alfred ma zdaje się więcej pomysłów na działanie tego urzędu jak i generalnie preferuję jego kandydaturę ze względu na nienaganną kulturę.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 6 gru 2017, 19:43
autor: الوـس
Fryderyk Orański-Nassau pisze:W sprawie drugiej chcę poznać zdanie JE Alusia. Konkretnie-czy on chce na nowo tą funkcje. Bo jeśli nie to chyba nie ma dyskusji.
Nie i proszę przenieść moje ewentualne poparcie na JKW Alfreda.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 8 gru 2017, 10:45
autor: Torkan Ingawaar
Poprę kandydaturę JKW Alfreda zarówno na sędziego jak i na Prezesa Sądu Królestwa. Niewielu takich profesjonalistów jak JKW mamy obecnie w Dreamlandzie.

Towarzyszu Marszałku,

ponieważ wszystkie krytyczne stanowiska w przedmiotowej sprawie zostały już wyartykułowane, składam wniosek formalny o skrócenie debaty i niezwłoczne przejście do głosowania.

Re: [DEBATA do 9.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego oraz PS

: 10 gru 2017, 09:06
autor: Daniel von Witt
Zamykam debatę i zarządzam głosowanie nad projektami uchwał przedstawionymi przez JKM. Głosowanie potrwa do 17 grudnia.

Projekt nr 1 dotyczy zgody na mianowanie JKW Alfreda na urząd sędziego.
Projekt nr 2 dotyczy zgody na mianowanie JKW Alfreda na urząd Prezesa Sądu Królestwa.

Na karcie do głosowania proszę oddawać dwa głosy. Pierwszy głos za projektem nr 1, a drugi głos za projektem nr 2.


Uprawnieni do głosowania są:
Karta do głosowania pisze:(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja:
(3) Tomasz von Habsburg:
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt:
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg:
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries:
(10) Torkan Ingawaar:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 09:11
autor: Daniel von Witt
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja:
(3) Tomasz von Habsburg:
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg:
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries:
(10) Torkan Ingawaar:
(-) Daniel von Witt

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 09:26
autor: Otton van der Berg
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja:
(3) Tomasz von Habsburg:
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg: ZA ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries:
(10) Torkan Ingawaar:


Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 10:10
autor: الوـس
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg:
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg: ZA ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries:
(10) Torkan Ingawaar:

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 11:15
autor: Tomasz von Habsburg
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries:
(10) Torkan Ingawaar:
(-) Tomasz baron von Habsburg

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 11:38
autor: Casimir van Oranje-Nassau
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Viries: ZA, PRZECIW
(10) Torkan Ingawaar:

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 12:08
autor: Torkan Ingawaar
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Fryderyk Orański-Nassau:
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries:
(10) Torkan Ingawaar: ZA, ZA

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 10 gru 2017, 12:13
autor: Fryderyk Orański-Nassau
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Fryderyk Orański-Nassau: ZA, ZA
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries: ZA, PRZECIW
(10) Torkan Ingawaar: ZA, ZA

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 11 gru 2017, 08:37
autor: RomanoPorfavor
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Fryderyk Orański-Nassau: ZA, ZA
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: WSTRZYMUJĘ SIĘ, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain
(9) Casimir de Vries: ZA, PRZECIW
(10) Torkan Ingawaar: ZA, ZA

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 14 gru 2017, 17:45
autor: Chamberlain
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(4) Fryderyk Orański-Nassau: ZA, ZA
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: WSTRZYMUJĘ SIĘ, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain ZA, ZA
(9) Casimir de Vries: ZA, PRZECIW
(10) Torkan Ingawaar: ZA, ZA

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 16 gru 2017, 17:02
autor: Tomasz von Habsburg
Chciałbym zmienić swój głos.
(1) Siergiusz Asketil:
(2) Aluś de la Ciprofloksja: ZA, ZA
(3) Tomasz von Habsburg: ZA, ZA
(4) Fryderyk Orański-Nassau: ZA, ZA
(5) Daniel von Witt: ZA, PRZECIW
(6) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: WSTRZYMUJĘ SIĘ, WSTRZYMUJĘ SIĘ
(7) Otton van der Berg: ZA, ZA
(8) William Oxlade-Chamberlain ZA, ZA
(9) Casimir de Vries: ZA, PRZECIW
(10) Torkan Ingawaar: ZA, ZA
(-) Tomasz baron von Habsburg

Re: [GŁOSOWANI do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i P

: 17 gru 2017, 11:15
autor: RomanoPorfavor
Tomasz von Habsburg pisze:Chciałbym zmienić swój głos.
Regulamin tego nie przewiduje, ale też nie zabrania, być może Marszałek podejdzie do tego liberalnie...

Re: [GŁOSOWANIE do 17.12][XLIII/2017] Mianowanie Sędziego i

: 17 gru 2017, 11:53
autor: Daniel von Witt
W przeszłości miała już miejsce zmiana głosu i głos ten został uznany. Tak będzie również teraz.

Zamykam głosowanie. Wzięło w nim udział 9 z 10 deputowanych.

Za projektem uchwały nr 1 (ws. zgody na mianowanie JKW Alfreda na sędziego) głosowało 8 deputowanych. Nikt nie był przeciw. 1 deputowany wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto.

Za projektem uchwały nr 2 (ws. zgody na mianowanie JKW Alfreda na Prezesa SK) głosowało 6 deputowanych. 2 deputowanych zagłosowało przeciw. 1 deputowanych wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego