[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZ] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.praw.

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZ] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.praw.

Post autor: RomanoPorfavor »

Towarzysze,

Niniejszym zgłaszam poniższy projekt ustawy.

PROJEKT
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2017 roku

o uchyleniu dekretów królewskich o publikacji aktów prawnych


Art. 1.
Uchyla się:
- Dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2017 r. o publikacji aktów normatywnych;
- Dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2017 r. Przepisy wprowadzające dekret królewski o publikacji aktów normatywnych;

Art. 2.
Przywraca się brzmienie Ustawy federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej sprzed zmian wprowadzonych uchylonymi dekretami.

Art. 3.
1. Zarządza się uzupełnienie Bazy Prawnej oraz wątku "Ogłoszenia urzędowe" na Forum Królestwa o akty prawne opublikowane w okresie obowiązywania uchylonych dekretów.
2. Po przeniesieniu wszystkich aktów prawnych zgodnie z powyższym ustępem Królewski Publikator Urzędowy podlega skasowaniu z całą zawartością.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
TREŚĆ JEDNOLITA
USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 maja 2016 roku

o Bazie Prawnej

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
1. Baza Prawna, zwana dalej „Bazą”, stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.

Art. 2.
1. Każdy akt prawny podlega ogłoszeniu w miejscu właściwym.
2. Miejscem właściwym dla ogłaszania aktów prawnych jest dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu „Ogłoszenia urzędowe”. W dziale tym ogłasza się orzeczenia sądowe, akty normatywne, postanowienia w sprawach indywidualnych i akty wewnętrzne organów władzy i instytucji.
3. Jeżeli federalny organ władzy lub federalna instytucja publiczna, ustanowiona aktem podkonstytucyjnym, z wyjątkiem Komisarza Wyborczego Królestwa, posiada własny dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu to wówczas miejscem właściwym ogłaszania aktów prawnych tego organu lub instytucji jest wyodrębnione miejsce w jej dziale forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu. Przepis nie dotyczy decyzji administracyjnych podejmowanych przez władze publiczne w wyodrębnionym do tego celu dziale forum dyskusyjnego.

Art. 3.
1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.

Art. 4.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
UZASADNIENIE
Reforma trybu publikacji aktów prawnych została przeprowadzona przez monarchę na początku kwietnia br. Była to reforma jednoosobowa, tj. nie została poprzedzona ani dyskusją, ani konsultacjami. Budzi to zrozumiałe ździwienie,
bo móimy tu o czymś co dotyczy wszystkich, a nie jednej osoby. Zabrakło nawet informacji skierowanej do zwykłych obywateli, która wyjaśniałaby zakres zmian i ich przyczynę.

Nie będę ukrywał - sam, nie wniknąwszy dokładniej w treść dekretu uznałem początkowo, że Królewski Publikator Urzędowy dotyczy tylko samego Króla i będzie pełnić rolę uzupełniającą dla dotychczasowych rozwiązań. Było dla mnie naturalnym, że zmiana dotycząca wszystkich byłaby konsultowana, albo przynajmniej była przedmiotem jakiejś szerszej informacji i uzasadnienia.

Niestety, byłem zbytnim optymistą. Dekrety Królewskie w całości zastępują dotychczasowy tryb publikacji aktów prawnych. Co więc się zmieniło? Zamiast dotychczasowych dwóch kompletnych miejsc publikacji - działu "Ogłoszeń urzędowych" oraz Bazy Prawnej (BPSK) w chwili obecnej mamy kilka miejsc na forum, gdzie będą znajdowały się kawałkami akty prawne. Głównym jest KPU, który jest w dużej mierze przeniesionym w realia forum BPSK, ale z okrojoną właściwością, tj. nie wszystkie akty tam trafią. Te które nie, są nadal umieszczone w ogłoszeniach urzędowych, w dotychczasowym trybie "słupa ogłoszeniowego", z tym wyjątkiem, że nie będzie już miejsca gdzie byłyby one uporządkowane. Do działu "Ogłoszeń urzędowych" nie trafiają już natomiast wyroki sądowe, które są publikowane tylko w wątkach rozpraw. W efekcie śledzenie wydawanych aktów prawnych w Dreamlandzie staje się znacznie trudniejsze.

Na marginesie do powyższego dowodu pozostaje kwestia bezpieczeństwa. W obecnej formie awaria forum pozbawiłaby nad dostępu do aktów prawnych. O ile świadomy jestem, że istnieją takie czy inne backupy, o tyle długie doświadczenie w mikronacjach nauczyło mnie, że nie zawsze są one tak kompletne, tak aktualne czy tak łatwe do przywrócenia jak byśmy sobie tego życzyli. Co więcej, istnienie osobnej bazy umożliwiłoby nam dostęp do prawa nawet podczas takiej awarii, co jest istotne w sytuacji takiego kryzysu.

Czy wcześniejsza organizacja działania Bazy Prawnej i publikacji aktów prawnych była idealna? Nie, z pewnością znalazły by się w regulacjach nieścisłości czy miejsca do poprawek. Z pewnością udoskonalenia tamtego systemu bym poparł. Niestety, nie dane nam było się na ten temat wypowiedzieć, gdyż decyzja została podjęta ponad naszymi głowami. Teraz cofnięcie tych zmian traktuję tylko jako pierwszy krok - jeżeli tamten system był niedoskonały, to z chęcią wezmę udział w dyskusji nad jego zmianami.

Podsumowując - niniejsza ustawa ma wycofać reformę wprowadzoną przez króla bez konsultacji społecznych i bez nawet prostej informacji o przesłankach jej podjęcia. Reformę, która nie wydaje się wynikać z żadnych racjonalnych przesłanek - bo jedyne o osiągnęła to niepotrzebne rozbicie miejsc publikacji do kilku zbiorów. Ta ustawa przywraca dotychczasowy system dwóch kompletnych baz (jednej na forum w formie listy i jednej poza forum w formie uporządkowanego, skategoryzowanego zbioru), który to system ma przewagę zarówno w zakresie prostoty jak i bezpieczeństwa.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4942
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: الوـس »

Zarządzam debatę, która potrwa do 5 czerwca. Debata stosownie do okoliczności może zostać wydłużona, bądź skrócona.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4942
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,

abstrahując od przyczyn, które podał tow. wicemarszałek pragnę zwrócić uwagę na inną kwestię. Dla mnie nowy system jest absolutnie nieczytelny. W zasadzie odnoszę wrażenie, że jest on czytelny jedynie dla jego stwórcy. Podzielam również zastrzeżenia wyartykułowane w uzasadnieniu do projektu, a zwłaszcza uważam samą reformę za niecelową, a przez to nie przynoszącą żadnych korzyści.

Jednocześnie chętnie wysłuchałbym głosu królewskiego w niniejszej sprawie. Ufam, że taki się pojawi.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoka Izbo,

uważam, że poprzedni system był czytelniejszy. Wszystko, co wymagało publicznego ogłoszenia trafiało do jednego działu chronologicznie, a następnie zobowiązana osoba przenosiła te akty odpowiednio je katalogując do Bazy Prawnej, dzięki czemu każdy mógł decydować, w którym zbiorczym miejscu tych aktów szukać i łatwo je znajdować. Teraz to się zmieniło i przyznam, że nie wiem o co chodziło JKM. Chyba tylko o ładniutkie wzorowanie się na sejmowym publikatorze RP, który zawiera opisy aktów i linki do poszczególnych wersji. Tu, na forum, coś takiego nie sprawdza się i wprowadza zwykły zamęt.

Poprę projekt ustawy.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Również nie wiem co się dzieje w nowym trybie publikacji.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2083
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: Alfred »

Panie Marszałku, zajmę stanowisko możliwie szybko, na pewno najpóźniej w niedzielę.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4942
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: الوـس »

Wasza Królewska Mość,

czekam zatem ze zniecierpliwieniem.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2083
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

uważam obecnie funkcjonujące rozwiązania za dobre, choć nie twierdzę, że są doskonałe i jestem gotowy przyjąć sugestie co do udoskonaleń. Wbrew temu, co zdaje się sugerować tow. Radziecki, nie zamierzam też nikogo uszczęśliwiać na siłę i jeżeli Izba uchwali przedłożony projekt, nie skorzystam z prawa weta ani tym bardziej nie wykorzystam swoich uprawnień prawodawczych, aby przeszkodzić urzeczywistnieniu się woli Parlamentu Królewskiego.

Zwracam uwagę Czcigodnych Lordów, że specyfika aktów normatywnych i aktów stosowania prawa jest bardzo różna. W szczególności między tymi pierwszymi znacznie częściej występują różnego rodzaju powiązania; poszczególne z nich zmieniają i uchylają się wzajemnie, występują także akty wykonawcze czy ustawy (dekrety) wprowadzające. Co za tym idzie, w czasie ich obowiązywania ulegają one stosunkowo często zmianom treści. Natomiast akty stosowania prawa są, co do zasady, wzajemnie ze sobą niezwiązane. W sensie formalnym, naturalnie; mogą występować powiązania materialne, możemy np. wyodrębnić zbiór decyzji administracyjnych wydanych w ramach realizacji określonej polityki rządu, wyroków sądowo-karnych w sprawach o określone przestępstwo i tak dalej, to jednak nie ma znaczenia dla omawianego zagadnienia. Związki formalne występują jedynie w przypadku postępowań wieloinstancyjnych, gdzie decyzja czy wyrok instancji wyższej może zmieniać takiż akt instancji niższej. Dalszą istotną różnicą jest, że o ile ustawy, dekrety, rozporządzenia itp. mają zasięg powszechny albo przynajmniej dotyczą znacznych grup ludności, to akty stosowania prawa powodują zmiany w sytuacji prawnej tylko w odniesieniu do jednostek.

Królewski Publikator Urzędowy jest zorganizowany w sposób odpowiadający specyfice aktów normatywnych. Jego koncepcja jest moim wytworem, owocem dosyć długich przemyśleń, jeżeli miałbym jednak wskazać na (mniej lub bardziej świadome) punkty odniesienia, byłyby nimi: wspomniany w toku debaty przez lorda von Witta Internetowy System Aktów Prawnych, funkcjonujący pod auspicjami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Biuletyn Ustaw Republiki Bialeńskiej. Przejawem podobieństwa do tego pierwszego są sygnatury, zawierające „metadane” poszczególnych aktów. Natomiast z tym drugim łączy Publikator rozwiązanie polegające na publikowaniu kolejnych wersji aktu w jednym wątku, w miarę jak jego przepisy są nowelizowane. Przyjęty system pozwala łatwo prześledzić, jak dana ustawa (dekret, rozporządzenie etc.) zmieniała się w czasie, a także zidentyfikować źródła tych zmian. Ze swojego — dosyć znacznego — doświadczenia w pracy sędziego (w państwach wirtualnych, oczywiście) mogę powiedzieć, że jest to nader cenne. Zresztą w ten sposób także i „szeregowy” obywatel może łatwiej zapoznać się ze zmianami w obowiązującym go prawie, odnaleźć rozporządzenia wykonawcze do interesujących go ustaw i tak dalej.

Jak rozumiem, źródłem zgłaszanych problemów jest brak chronologicznego wykazu ostatnio opublikowanych aktów. Tę wadę da się łatwo usunąć bez znoszenia Publikatora, wprowadzając taki wykaz na stronie głównej. Jeżeli źle zidentyfikowałem powód zastrzeżeń, proszę mnie poprawić.

Akty stosowania prawa, ze względu na ich odmienną naturę, mogą i powinny podlegać innemu reżimowi publikacji. Naturalnym jest, że, dajmy na to, wyrok sądowy ogłasza się w wątku, gdzie odbyło się postępowanie sądowe poprzedzające jego wydanie. Jeżeli taki wyrok kopiujemy następnie do „Ogłoszeń urzędowych”, to wykonujemy czynność mało potrzebną, a co gorsza — odrywamy go od akt ww. postępowania, co może utrudniać zrozumienie przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcia. Analogicznie ma się sprawa w przypadku decyzji administracyjnej, stąd orzeczenia sądów i organów administracji wyjęte są spod obowiązku publikacji w „Ogłoszeniach urzędowych”. Zresztą, chyba wbrew wyobrażeniu lorda-wnioskodawcy, w przypadku decyzji było tak już wcześniej (zob. art. 2 ust. 3 ustawy o Bazie Prawnej w brzmieniu, jakiego przywrócenie jest debatowane) — i słusznie.

Szczególnym przypadkiem są akty nominacji na stanowiska państwowe, obwieszczenia dotyczące wyników wyborów i tym podobne, które ze swojej istoty są interesujące dla ogółu obywateli. Dział „Ogłoszenia urzędowe” jest dla nich odpowiedni, nie jest natomiast, w moim odczuciu rozwiązaniem idealnym. Takim byłoby publikowanie wyników wyborów na stronie internetowej służącej także do głosowania, a aktów nominacji — w specjalnym, działającym w formie systemu informatycznego, rejestrze urzędników (podobny pomysł kiedyś już wysuwałem; była też, nawet wcześniej, próba stworzenia pełniącego mniej więcej taką rolę Centralnego Rejestru Zatrudnienia). To jednak nie ma znaczenia dla bieżącej debaty; na obecną chwilę zastosowane są takie rozwiązania, jakie były możliwe, stworzenie odpowiednich systemów wymaga pracy (i czasu).

Nie widzę powodów, by tęsknić za archaicznym, odpowiadającym raczej realiom listy dyskusyjnej (która, w odróżnieniu od forum, nie zna kategorii i działów), systemem poprzednim. Problem możliwej utraty danych jest do rozwiązania przez regularny backup zawartości określonych działów („Królewski Publikator Urzędowy”, „Ogłoszenia urzędowe”, „Rząd Królewski i federalna administracja rządowa” i „Sąd Królestwa”). Inne problemy, jak sądzę, także są do rozwiązania w ramach obecnych rozwiązań; w każdym razie nie wskazano jak dotąd takiego, który by nie był. Królewski Publikator Urzędowy łączy zalety obu wcześniejszych miejsc publikacji aktów normatywnych: jest podzielony na kategorie i pozwala łatwo odnaleźć poszukiwany akt (w przeciwieństwie do „Ogłoszeń urzędowych”), a także jest kompletny i umożliwia zapoznanie się z publikowanymi aktami w wersjach historycznych (w przeciwieństwie do Bazy Prawnej). Jest także zawsze aktualny i nie wymaga regularnego uzupełniania przez odpowiedzialnego urzędnika, tak jak dawna Baza Prawna. Zniesienie go byłoby błędem.

Na koniec kilka słów wyjaśnienia. Lord-wnioskodawca określił wprowadzoną przeze mnie reformę jako „wprowadzoną […] bez konsultacji społecznych i bez nawet prostej informacji o przesłankach jej podjęcia”. Nie mogę nie uznać tych słów krytyki za słuszne. Od dłuższego czasu zmagam się z problemami technicznymi, jestem pozbawiony dostępu do komputera domowego. Jestem zmuszony działać zrywami i w ograniczonym czasie. Z tej przyczyny skupiłem się na realizowaniu swoich celów, zaniedbując politykę informacyjną. Planowałem wydanie komunikatu wyjaśniającego założenia i cele reformy. Zabrakło czasu. Rozumiem, że może to sprawiać wrażenie postępowania arbitralnego i wypływającego z kaprysów władcy; zapewniam jednak, że tak nie jest. Reformę starannie przemyślałem i przygotowywałem przez dłuższy czas. Czcigodni Lordowie, obiecuję w przyszłości lepiej komunikować społeczeństwu swoje zamiary i przesłanki podejmowanych decyzji. Proszę, abyście z Waszej strony także nie wahali się inicjować kontaktu. Dopiero z treści tej debaty dowiedziałem się, że wielu osobom posługiwanie się Publikatorem sprawia trudności. Kroki naprawcze można było podjąć wcześniej. Jestem tu, żeby uczestniczyć we wspólnocie i wnosić swój wkład w budowanie dobra wspólnego. Nie jest moją intencją wmuszać społeczeństwu swoje pomysły, psuć komuś zabawę ani szczególnie sabotować czyjąkolwiek pracę.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: RomanoPorfavor »

Alfred pisze:Wbrew temu, co zdaje się sugerować tow. Radziecki, nie zamierzam też nikogo uszczęśliwiać na siłę(...)
Gdyby tak było, mielibyśmy choćby dyskusję przed wydaniem dekretu.
jeżeli Izba uchwali przedłożony projekt, nie skorzystam z prawa weta ani tym bardziej nie wykorzystam swoich uprawnień prawodawczych, aby przeszkodzić urzeczywistnieniu się woli Parlamentu Królewskiego.
Chwali się. Domyślam się, że wprowadzenie trzech słupów do PK też nie ma z tą sprawą nic wspólnego?
Jak rozumiem, źródłem zgłaszanych problemów jest brak chronologicznego wykazu ostatnio opublikowanych aktów. Tę wadę da się łatwo usunąć bez znoszenia Publikatora, wprowadzając taki wykaz na stronie głównej. Jeżeli źle zidentyfikowałem powód zastrzeżeń, proszę mnie poprawić.
Zwracam uwagę, że główne zarzuty do dotychczasowego systemu (czyli, jeśli dobrze rozumiem, kwestię łatwego dostępu do wcześniejszych wersji) można było łatwo usunąć bez wprowadzania Publikatora. Mimo to, nie zdecydował się Król na to. Tak samo nie mam zamiaru użerać się z wprowadzonym przez Towarzysza Króla systemem, żeby po kolei wyłuskiwać z niego bzdury. Po prostu należy go uchylić w całości, a potem ewentualnie wprowadzać potrzebne poprawki.
Nie widzę powodów, by tęsknić za archaicznym, odpowiadającym raczej realiom listy dyskusyjnej (która, w odróżnieniu od forum, nie zna kategorii i działów), systemem poprzednim. Problem możliwej utraty danych jest do rozwiązania przez regularny backup zawartości określonych działów („Królewski Publikator Urzędowy”, „Ogłoszenia urzędowe”, „Rząd Królewski i federalna administracja rządowa” i „Sąd Królestwa”).
Co nadal podlega pod wspomniany przeze mnie problem - przytoczę - backupy nie są zazwyczaj tak aktualne, tak łatwo dostępne i tak szybkie w przywracaniu jak byśmy chcieli. Prawo w osobnej bazie jest o stopień lepsze i bezpieczniejsze. O wiele łatwiej jest wyszukać akt prawny w kategoriach BPSK niż w kolejnych działach na forum (łatwo dostępne drzewko jako pierwszy aspekt w którym BPSK jest lepsze od działu na forum). Generalnie phpBB nie jest najlepszym miejscem do przechowywania treści - w przeciwieństwie do dedykowanego Wordpressa.
Inne problemy, jak sądzę, także są do rozwiązania w ramach obecnych rozwiązań; w każdym razie nie wskazano jak dotąd takiego, który by nie był.
Żaden z aspektów zmian które zostały podkreślone przez Króla jako istotne nie były nie do wprowadzenia w istniejącym systemie. Wprowadzenie KPU było dyktowane wyłącznie arogancją Króla, który uznał że zna się na tym najlepiej - i jego sposób będzie najlepszym sposobem.
Królewski Publikator Urzędowy łączy zalety obu wcześniejszych miejsc publikacji aktów normatywnych:
Wręcz przeciwnie - likwiduje ich zalety, wprowadzając na ich miejsce
jest podzielony na kategorie i pozwala łatwo odnaleźć poszukiwany akt (w przeciwieństwie do „Ogłoszeń urzędowych”),
...poza tym, ze wymaga więcej przeklikiwania się i przewijania w porównaniu do Bazy Prawnej, a nawet do dotychczasowej wyszukiwarki z której można było korzystać w "Ogłoszeniach"...
a także jest kompletny i umożliwia zapoznanie się z publikowanymi aktami w wersjach historycznych (w przeciwieństwie do Bazy Prawnej).
... tylko że nie, bo nie jest kompletny, bo nie zawiera wszystkich aktów prawnych.
Zniesienie go byłoby błędem.
Ustanowienie go było błędem. Zniesienie będzie tego błędu naprawą.
Lord-wnioskodawca określił wprowadzoną przeze mnie reformę jako „wprowadzoną […] bez konsultacji społecznych i bez nawet prostej informacji o przesłankach jej podjęcia”. Nie mogę nie uznać tych słów krytyki za słuszne. Od dłuższego czasu zmagam się z problemami technicznymi, jestem pozbawiony dostępu do komputera domowego. Jestem zmuszony działać zrywami i w ograniczonym czasie. Z tej przyczyny skupiłem się na realizowaniu swoich celów, zaniedbując politykę informacyjną. Planowałem wydanie komunikatu wyjaśniającego założenia i cele reformy. Zabrakło czasu.
Brak możliwości dobrego sprawowania swoich obowiązków przez dłuższy czas nie stanowi usprawiedliwienia, sugeruje raczej ich nie sprawowanie w ogóle, niż sprawowanie ich na odwal się.
Reformę starannie przemyślałem i przygotowywałem przez dłuższy czas.
I co z tego miałoby wynikać? Tym gorzej świadczy to autorze, jeżeli tak starannie przemyślana reforma okazuje się nietrafiona.
Czcigodni Lordowie, obiecuję w przyszłości lepiej komunikować społeczeństwu swoje zamiary i przesłanki podejmowanych decyzji. Proszę, abyście z Waszej strony także nie wahali się inicjować kontaktu. Dopiero z treści tej debaty dowiedziałem się, że wielu osobom posługiwanie się Publikatorem sprawia trudności. Kroki naprawcze można było podjąć wcześniej. Jestem tu, żeby uczestniczyć we wspólnocie i wnosić swój wkład w budowanie dobra wspólnego. Nie jest moją intencją wmuszać społeczeństwu swoje pomysły, psuć komuś zabawę ani szczególnie sabotować czyjąkolwiek pracę.
W takim razie (odnoszę się do ostatniego zdania), zamiast sugerować lepszy kontakt i zgłaszanie uwag może po prostu powstrzyma się po prostu Towarzysz Król od podejmowania takich decyzji jednoosobowo i pozwoli decydować Parlamentowi, który z definicji jest do tego lepiej wyposażony? W końcu co kilkanaście głów to nie połowa.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

doceniając wkład i zamysł związany z uruchomieniem i działaniem Królewskiego Publikatora Urzędowego oraz wyłożoną argumentację Jego Królewskiej Mości muszę stwierdzić, że przy całej dbałości o szczegóły motywacja stojąca za tym, iże wybrano akurat takie rozwiązanie do mnie nie trafia. Zgadzam się z szanownym lordem Radzieckim, iż to mając do wyboru forum i BPSK na wordpress to drugie miejsce jest zdecydowanie lepsze do tego, aby na dziesiątki czy setki sposobów katalogować akty tak, jak nawet życzy sobie i robi to WKM w Królewskim Publikatorze Urzędowym. Możliwość używania kategorii i tagów, a następnie katalogowania aktów na podstawie agregacji wpisów z określonych kategorii i tagów sprawia, że możliwości automatycznego generowania "historii" danego aktu jak również aktów w innych przekrojach (np. tego, kto dokonywał zmian itp.) są bardzo duże, tylko należy mieć dobry pomysł na dalszą przebudowę BPSK, nie jednak pomysł na jej porzucenie i przerzucenie się na forum. Stary system uważam za dobry, i tak jak mówi lord Radziecki - możliwy do dalszego dopracowywania i to nie nawet przez Parlament, a tylko przez osobę prowadzącą BPSK, aby akty wyświetlały się każdemu, jak jego dusza zapragnie. Bo to jest do zrobienia, ale to nie jest problem natury legislacyjnej. Królewski Publikator Urzędowy to zbyteczne miejsce dla zwykłego zjadacza chleba, a nawet parlamentarzysty, ale może dobre dla prawnika czy historyka, tyle tylko, że nawet wtedy BPSK bije KPU na głowę.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4942
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA] 15/17 Ustawa o uchyleniu DK o publ.akt.praw.

Post autor: الوـس »

Zarządzam głosowanie, które potrwa do 6 czerwca. Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ.
(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4942
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: الوـس »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Polyna
Posty: 1162
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08
NIM: 278556

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Polyna »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Daniel von Witt »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Jesse
Posty: 164
Rejestracja: 30 sty 2017, 21:14
NIM: 104100
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Jesse »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
(-) Arons Jesse Oliver
Minister Kultury

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1413
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Konrad Samanti
Posty: 496
Rejestracja: 7 sie 2010, 23:13
NIM:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Konrad Samanti »

Torkan Ingawaar pisze:(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr - ZA
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: RomanoPorfavor »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - ZA
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr - ZA
(12) Sergiusz Asketil
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Siergiusz Asketil »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - ZA
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr - ZA
(12) Siergiusz Asketil - ZA
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat

Awatar użytkownika
Arsacjusz Arped
Posty: 30
Rejestracja: 13 wrz 2016, 20:38
NIM: 846103
Lokalizacja: Królewskie Miasto Almera
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Arsacjusz Arped »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - ZA
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr - ZA
(12) Siergiusz Asketil - ZA
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped - ZA
Król Baridasu, dziedziczny władca ziemi południowogellońskiej i wschodniosarmackiej
etc. etc.
(—) Arsa Marcasu’un Arped

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
NIM: 423923
user_herb: o03
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: Oskar ben Grozny Witt »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - ZA
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt - ZA
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr - ZA
(12) Siergiusz Asketil - ZA
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped - ZA
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
NIM: 148603
user_herb: a11
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: ABW »

(1) Mat Max von Salvepol - URLOP
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - ZA
(5) Christian von Kluck - URLOP
(6) Oskar ben Grozny-Witt - ZA
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr - ZA
(12) Siergiusz Asketil - ZA
(13) Emil Potocki
(14) Arsacjusz Arped - ZA
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4942
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 6.06] 15/17 Ust. o uchyl. DK o publ.akt.p

Post autor: الوـس »

Skracam głosowanie. ZA opowiedziało się 10 lordów, WSTRZYMAŁA SIĘ 1, URLOP zgłosiło 2, zaś 1 nie zagłosował. W związku z czym stwierdzam, że parlament ustawę przyjął.

Zarządzam doręczenie do Kancelarii Królewskiej.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości