Strona 1 z 1

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 19 maja 2017, 08:33
autor: RomanoPorfavor
Towarzysze,

Składam projekt poniższej uchwały ze swoją kandydaturą jako Wicemarszałka PK.
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2017 roku

Art. 1.
Parlament Królewski powołuje Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego na urząd Wicemarszałka.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
W przeszłości z powodzeniem pełniłem urząd Marszałka, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także zaangażowanie.

Re: [PROJEKT] Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 00:04
autor: الوـس
Zarządzam głosowanie, które potrwa do 28 maja. Głosowanie stosownie do okoliczności może zostać skrócone. Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ.
(1) Mat Max von Salvepol
(2) Daniel von Witt
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [PROJEKT] Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 01:54
autor: Fryderyk Orański-Nassau
(1) Mat Max von Salvepol
(2) Daniel von Witt
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [PROJEKT] Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 03:30
autor: RomanoPorfavor
(1) Mat Max von Salvepol
(2) Daniel von Witt
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 08:39
autor: Daniel von Witt
(1) Mat Max von Salvepol
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr
(-) Daniel von Witt

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 09:43
autor: matmax
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 10:28
autor: Jesse
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 11:25
autor: الوـس
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 11:50
autor: ABW
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 12:53
autor: matmax
Jako że Alusiowi aktualnie trzeba najpierw akceptować posty, podsumowanie:
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 13:09
autor: Polyna
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 13:40
autor: Torkan Ingawaar
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 14:59
autor: Konrad Samanti
Torkan Ingawaar pisze:(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr ZA
Edit: Chyba nie mam BBCode :(.

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 15:04
autor: Daniel von Witt
To przez fakt, że trzech administratorów to za mało, by edytować członkostwo w grupach ok. 30 obywatelom.

(-) Daniel von Witt

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 15:10
autor: الوـس
Upominam kolegę von Witta, że sala głosowań nie jest odpowiednim miejscem do komentowania pracy organów administracji rządowej. Pouczam, że w tym celu należy interpelować.

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 21:28
autor: Oskar ben Grozny Witt
(1) Mat Max von Salvepol - ZA
(2) Daniel von Witt - ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt - ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Christian von Kluck - ZA
(6) Oskar ben Grozny-Witt - ZA
(7) Aluś de la Ciprofloksja - ZA
(8) Torkan Ingawaar - ZA
(9) Arons Jesse Oliver ZA
(10) Polyna - WSTRZYMUJĘ SIĘ
(11) Conrad Darosareier-Stattoerr ZA

Re: [GŁOSOWANIE - do 28.05] 13/17 Wicemarszałek PK [PTR]

: 21 maja 2017, 23:43
autor: الوـس
W związku z oddaniem głosu przez wszystkich z lordów, zamykam głosowanie. ZA głosowało 9 lordów, oddano 2 głosy WSTRZYMUJĘ SIĘ, a nikt nie był PRZECIW. W związku z czym stwierdzam, że Parlament Królewski uchwałę podjął. Gratuluję towarzyszowi.