Strona 2 z 2

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 15 maja 2019, 06:19
autor: Jarek Wawrzyniak
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 15 maja 2019, 11:27
autor: الوـس
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl:
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 18 maja 2019, 16:54
autor: Maciej II
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 19 maja 2019, 10:54
autor: الوـس
Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,
biorąc pod uwagę obecny rozkład głosów jak i zupełny brak zainteresowania głosowaniem pozwolę sobie, niezgodnie z regulaminem, wygłosić oświadczenie.

Realizacja reformy prokuratury jest jednym ze sztandarowych pomysłów tego rządu. Od samego początku stanowiła jeden z najistotniejszych punktów programu, z którymi szedłem do wyborów na urząd premiera. Odrzucenie tej propozycji odczytam zatem jako swoiste wotum nieufności i znak, że społeczeństwo dreamlandzkie nie udziela już poparcia programowi, który pragnę realizować. W tej sytuacji właściwym, zarówno ze względu na moje sumienie jak i sytuację polityczną w Dreamlandzie, będzie podanie się do dymisji.

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 19 maja 2019, 15:19
autor: Alfred
Udzielam nagany lordowi de la Ciprofloksja w związku z nieprzestrzeganiem porządku obrad. Lordowi służy prawo wygłoszenia wystąpienia przed Parlamentem Królewskim — zarówno jako jego członkowi, jak i w charakterze Premiera Rządu Królewskiego. Za pomocą tego środka można było zrealizować zamiar stojący za tym oświadczeniem.

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 19 maja 2019, 19:52
autor: Fryderyk Orański-Nassau
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 23 maja 2019, 08:18
autor: Daniel von Witt
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

: 26 maja 2019, 18:36
autor: Maciej II
Ogłoszenie wyniku głosowania przez Marszałka ma charakter deklaratoryjny i w związku z faktem, że poprzedni Marszałek nie ogłosił wyników głosowania w terminie (19 V), a biorąc pod uwagę możliwość wydłużenia głosowania maksymalnie do 7 dni (21 V), stwierdzam, że głos oddany 23 V przez lorda von Witta był nieważny.

Z pośród ośmiu lordów, sześciu oddało głosy, w tym trzy za projektem ustawy, dwa przeciwko projektowi oraz jeden głos nieważny. Wobec czego stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił ustawę o prokuraturze, dlatego przekazuję ją bezzwłocznie do ogłoszenia Jego Królewskiej Wysokości.