Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 30 kwie 2019, 15:18

Choćbym chciał, nie mam takiej możliwości. Pod rządami nowego Regulaminu głosowania kończą się same. Ale po prostu nie miałem wczoraj czasu.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 30 kwie 2019, 15:23

Głosowanie nad poprawką lorda de la Ciprofloksja skończyło się. Wzięło udział pięciu spośród ośmiu deputowanych, w tym czterech oddało głosy za poprawką, a jeden przeciw niej. Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął poprawkę. Zarządzam głosowanie nad projektem ustawy o ogłaszaniu aktów urzędowych. Poniżej zamieszczam opracowany tekst projektu oraz kartę do głosowania.
USTAWA
z dnia …

o ogłaszaniu aktów urzędowych
Artykuł 1.
Przedmiot ogłoszenia
Ogłoszeniu według przepisów niniejszej ustawy podlega akt urzędowy, wydany przez organ rządu federalnego, zawierający określone rozstrzygnięcie albo mogący być podstawą takiego rozstrzygnięcia, zwany dalej „aktem”.
Artykuł 2.
Czas ogłoszenia
Właściwy organ ogłasza akt niezwłocznie po jego wydaniu, a jeśli dany akt podlega zatwierdzeniu, to niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
Artykuł 3.
Właściwość do ogłoszenia
(1) Akt ogłasza ten organ, który go wydał.

(2) Akt wydany przez organ wieloosobowy ogłasza przewodniczący tego organu.

(3) Przepis szczególny może przewidywać, że akt pewnego rodzaju ogłasza określony inny organ.
Artykuł 4.
Miejsce ogłoszenia
(1) Jawnie, w państwowym zbiorze aktów ogłasza się: akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, akty dotyczące wyborów i referendów, akty powołujące i odwołujące urzędników federalnych, akty skazujące na kary albo nakładające podobne środki represyjne, orzeczenia sądowe oraz akty Króla wydane na podstawie art. 8 ust. 5 Karty Konstytucyjnej.

(2) Jawnie, na państwowym forum dyskusyjnym, w miejscu właściwym ze względu na charakter aktu, okoliczności jego wydania i utrwalone zwyczaje, ogłasza się wszelkie inne akty, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.

(3) Akt skierowany wyłącznie do urzędników lub jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu akt można ogłosić niejawnie, byle był stale dostępny jego adresatom.
Artykuł 5.
Rygor ogłoszenia
(1) Nieogłoszony akt nie wchodzi w życie tudzież nie wywiera skutków.

(2) Nie można ogłosić aktu, jeśli od dnia, w którym powinien był być ogłoszony, upłynęło już siedem dni.
Artykuł 6.
Czynności następcze
(1) Jeśli ogłaszany akt normatywny zmienia inny taki akt, organ ogłaszający sporządza tekst jednolity zmienionego aktu i ogłasza go łącznie z ogłaszanym aktem.

(2) Jeśli ogłoszony akt albo tekst aktu zawiera oczywisty błąd językowy, redakcyjny lub pisarski, organ, który ogłosił akt, sporządza odpowiednie sprostowanie oraz tekst sprostowany aktu i ogłasza je łącznie.
Artykuł 7.
Państwowy zbiór aktów
(1) Państwowy zbiór aktów jest sekcją państwowego forum dyskusyjnego.

(2) Państwowy zbiór aktów powinien być widoczny ze strony głównej forum oraz być opatrzony nazwą „Ogłoszenia urzędowe” i opisem trafnie oddającym jego znaczenie i zawartość.

(3) Państwowy zbiór aktów może dzielić się na podsekcje. Wówczas akty powinny być ogłaszane w jego właściwych podsekcjach, a tylko w braku takiej bezpośrednio w nim samym.

(4) Tylko organy właściwe do ogłaszania aktów mają czynny dostęp do państwowego zbioru aktów.
Artykuł 8.
Państwowy rejestr praw
(1) Prezes Sądu Królestwa prowadzi państwowy rejestr praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym zbiorze aktów.

(2) Państwowy rejestr praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w państwowym rejestrze praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
Artykuł 9.
Uchylenie przepisów dotychczasowych
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej.

(2) Bazę Prawną, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje się w jej dotychczasowym stanie.

(3) Organ prowadzący państwowy rejestr praw niezwłocznie opatrzy Bazę Prawną ostrzeżeniem o jej nieaktualności, zawierającym odsyłacz do państwowego rejestru praw.
Artykuł 10.
Wejście ustawy w życie
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 30 kwie 2019, 15:23

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4258
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: الوـس » 30 kwie 2019, 16:09

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Jarek Wawrzyniak
lord
Posty: 279
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Jarek Wawrzyniak » 30 kwie 2019, 17:39

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt:
Jarosław von Wawrzyniak>>
Lord Parlamentu Królestwa>>
Burgrabia Eskalibur

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13165
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Daniel von Witt » 1 maja 2019, 10:52

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2529
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 5 maja 2019, 15:31

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: WSTRZYMUJE SIĘ
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 880
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Maciej II » 5 maja 2019, 21:48

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: WSTRZYMUJE SIĘ
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: WSTRZYMUJĘ SIĘ
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt: PRZECIW

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: Głosowanie do 5 V: Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 7 maja 2019, 14:21

Głosowanie skończyło się. Zagłosowało sześciu spośród ośmiu lordów, w tym trzech za projektem ustawy, jeden przeciwko niemu, dwóch wstrzymało się od głosu. W związku z czym stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił ustawę o ogłaszaniu aktów urzędowych i przekazuję ją Jego Królewskiej Mości do zatwierdzenia.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość