Zatwierdzono: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
RIIF
minister
Posty: 1879
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Zatwierdzono: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo.

Zwracam się dziś do Wysokiej Izby z wnioskiem o zatwierdzenie przedłożonego niniejszym Dekretu Królewskiego o ustroju Rządu Królewskiego. Dekret ten powstał w odpowiedzi na podnoszoną potrzebę dostosowania ustroju Rządu do zmieniającej się rzeczywistości, jak również stanowi on odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez Premiera-Elekta. Mając na uwadze plany Premiera de la Ciprofloksji, jak i skład przyszłego Rządu, zwracam się do Was o pilne zatwierdzenie Dekretu.
Robert II Fryderyk, R.
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

o ustroju Rządu Królewskiego
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wychodząc na przeciw konieczności dokonania zmian w zakresie obsługi informatycznej Kraju Naszego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań organów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
Dekret określa organizację i tryb pracy Rządu Królewskiego.
Artykuł 2.
Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
Artykuł 3.
Premier Rządu Królewskiego przewodniczy obradom Rządu Królewskiego, powołuje i odwołuje ministrów, udziela im wytycznych, koordynuje ich działalność, wykonuje funkcje ministrów przewidzianych dekretem, których stanowiska pozostają nieobsadzone oraz zastępuje nieobecnych ministrów.
Artykuł 4.
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza finansami publicznymi oraz mieniem publicznym niepowierzonym innym ministrom, kieruje aktywnością rządu federalnego w życiu gospodarczym państwa oraz prowadzi wszelkie rejestry przewidziane prawem.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Ksiąg i Rejestrów.
Artykuł 5.
1. Minister Bezpieczeństwa Publicznego zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz chroni porządku publicznego i praworządności, w szczególności zaś kieruje moderacją forum i sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa.
2. Minister Bezpieczeństwa Publicznego właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Policji.
Artykuł 6.
Minister Spraw Zagranicznych koordynuje i prowadzi politykę zagraniczną państwa w zakresie należącym do Rządu Królewskiego, w szczególności reprezentuje Rząd Królestwa w Komitecie Spraw Zagranicznych, a także zapewnia obsługę dyplomatów państw trzecich.
Artykuł 7.
Minister Kultury i Sztuki sprawuje opiekę nad działalnością kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich lub na terytorium państwa dreamlandzkiego oraz zapewnia należyte przeprowadzenie świąt i uroczystości państwowych.
Artykuł 8.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dba o publiczny wizerunek państwa, a w szczególności Rządu Królewskiego, zapewnia należyte poinformowanie opinii publicznej o działalności Rządu, sprawuje opiekę nad nowymi mieszkańcami Dreamlandu.
Artykuł 9.
Poszczególni członkowie rządu wykonują także inne zadania, jeśli prawo tak stanowi.
Artykuł 10.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań działają samodzielnie.
2. Ministrowie są związani wytycznymi, udzielonymi im przez Premiera Rządu.
Artykuł 11.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań mogą podejmować wszelkie działania niewładcze bez szczególnego, prawnego upoważnienia.
2. Jednakże dla rozporządzenia mieniem publicznym albo zaciągnięcia długu publicznego potrzebują upoważnienia Rządu Królewskiego, określającego przedmiot rozporządzenia albo wysokość długu.
Artykuł 12.
1. Działalność ministrów podlega nadzorowi Premiera Rządu, zaś działalność jego samego podlega nadzorowi Rządu Królewskiego.
2. Od rozstrzygnięcia nadzorczego Premiera Rządu zainteresowanemu ministrowi służy odwołanie do Rządu Królewskiego.
Artykuł 13.
1. W przypadkach przewidzianych prawem, Rząd działa kolegialnie.
2. Rząd rozstrzyga jednomyślnie albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Z wyjątkiem spraw z art. 12 ust. 2, Rząd nie rozstrzyga wbrew woli Premiera Rządu.
Artykuł 14.
1. Urzędem pomocniczym Rządu Królestwa jest Urząd Rady Ministrów.
2. Urząd Rady Ministrów zapewnia obsługę Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
3. Premier Rządu Królewskiego określa organizację Urzędu Rady Ministrów.
4. Premier Rządu Królewskiego może powoływać ministerstwa do obsługi określonych ministrów, przekształcać je i rozwiązywać, określać ich organizację.
Artykuł 15.
1. Premier Rządu Królewskiego powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rady Ministrów.
2. Ministrowie powołują i odwołują urzędników ministerstw zapewniających ich obsługę.
Artykuł 16.
Członek rządu może upoważnić urzędnika urzędu zapewniającego jego obsługę do wykonywania określonych czynności w jego imieniu.
Artykuł 17.
Traci moc dekret z dnia 17 sierpnia 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego.
Artykuł 18.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Robert II Fryderyk, R
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2289
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Zatwierdzenie DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Otwieram obrady nad dekretem królewskim o ustroju Rządu Królewskiego. Zarządzam głosowanie. Ogłaszam tekst przedmiotu głosowania oraz kartę do głosowania:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

o ustroju Rządu Królewskiego
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wychodząc na przeciw konieczności dokonania zmian w zakresie obsługi informatycznej Kraju Naszego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań organów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
Dekret określa organizację i tryb pracy Rządu Królewskiego.
Artykuł 2.
Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
Artykuł 3.
Premier Rządu Królewskiego przewodniczy obradom Rządu Królewskiego, powołuje i odwołuje ministrów, udziela im wytycznych, koordynuje ich działalność, wykonuje funkcje ministrów przewidzianych dekretem, których stanowiska pozostają nieobsadzone oraz zastępuje nieobecnych ministrów.
Artykuł 4.
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza finansami publicznymi oraz mieniem publicznym niepowierzonym innym ministrom, kieruje aktywnością rządu federalnego w życiu gospodarczym państwa oraz prowadzi wszelkie rejestry przewidziane prawem.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Ksiąg i Rejestrów.
Artykuł 5.
1. Minister Bezpieczeństwa Publicznego zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz chroni porządku publicznego i praworządności, w szczególności zaś kieruje moderacją forum i sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa.
2. Minister Bezpieczeństwa Publicznego właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Policji.
Artykuł 6.
Minister Spraw Zagranicznych koordynuje i prowadzi politykę zagraniczną państwa w zakresie należącym do Rządu Królewskiego, w szczególności reprezentuje Rząd Królestwa w Komitecie Spraw Zagranicznych, a także zapewnia obsługę dyplomatów państw trzecich.
Artykuł 7.
Minister Kultury i Sztuki sprawuje opiekę nad działalnością kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich lub na terytorium państwa dreamlandzkiego oraz zapewnia należyte przeprowadzenie świąt i uroczystości państwowych.
Artykuł 8.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dba o publiczny wizerunek państwa, a w szczególności Rządu Królewskiego, zapewnia należyte poinformowanie opinii publicznej o działalności Rządu, sprawuje opiekę nad nowymi mieszkańcami Dreamlandu.
Artykuł 9.
Poszczególni członkowie rządu wykonują także inne zadania, jeśli prawo tak stanowi.
Artykuł 10.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań działają samodzielnie.
2. Ministrowie są związani wytycznymi, udzielonymi im przez Premiera Rządu.
Artykuł 11.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań mogą podejmować wszelkie działania niewładcze bez szczególnego, prawnego upoważnienia.
2. Jednakże dla rozporządzenia mieniem publicznym albo zaciągnięcia długu publicznego potrzebują upoważnienia Rządu Królewskiego, określającego przedmiot rozporządzenia albo wysokość długu.
Artykuł 12.
1. Działalność ministrów podlega nadzorowi Premiera Rządu, zaś działalność jego samego podlega nadzorowi Rządu Królewskiego.
2. Od rozstrzygnięcia nadzorczego Premiera Rządu zainteresowanemu ministrowi służy odwołanie do Rządu Królewskiego.
Artykuł 13.
1. W przypadkach przewidzianych prawem, Rząd działa kolegialnie.
2. Rząd rozstrzyga jednomyślnie albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Z wyjątkiem spraw z art. 12 ust. 2, Rząd nie rozstrzyga wbrew woli Premiera Rządu.
Artykuł 14.
1. Urzędem pomocniczym Rządu Królestwa jest Urząd Rady Ministrów.
2. Urząd Rady Ministrów zapewnia obsługę Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
3. Premier Rządu Królewskiego określa organizację Urzędu Rady Ministrów.
4. Premier Rządu Królewskiego może powoływać ministerstwa do obsługi określonych ministrów, przekształcać je i rozwiązywać, określać ich organizację.
Artykuł 15.
1. Premier Rządu Królewskiego powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rady Ministrów.
2. Ministrowie powołują i odwołują urzędników ministerstw zapewniających ich obsługę.
Artykuł 16.
Członek rządu może upoważnić urzędnika urzędu zapewniającego jego obsługę do wykonywania określonych czynności w jego imieniu.
Artykuł 17.
Traci moc dekret z dnia 17 sierpnia 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego.
Artykuł 18.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Robert II Fryderyk, R
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
NIM: 956381
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Gilead »

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak: Przeciw
pan von Witt:
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5253
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Aleksander »

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2289
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Alfred »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2147
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Maciej II »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

"Widać że Maciej II lubi sex." ~Leszek van der Fryssau
"nie ma drugiego takiego chuja w mirko jak maciek2" ~Wojciech Hergemon

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Chamberlain »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2289
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 12 IV, 20.41: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Kończę głosowanie wcześniej w związku z przesądzeniem jego wyniku. Zagłosował komplet lordów, w tym pięciu za zatwierdzeniem dekretu, trzech przeciwko temu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec czego stwierdzam, że Parlament Królewski zatwierdził dekret o ustroju Rządu Królewskiego. Zamykam obrady. Przystępuję do doręczenia dekretu Jego Królewskiej Mości.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość