Zatwierdzono: DK o infrastrukturze informatycznej

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Zatwierdzono: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Wysokość Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

na podstawie stosownych delegacji Karty Konstytucyjnej i nadanych mi jej mocą uprawnień zwracam się do Wysokiej Izby z niniejszym przedłożeniem i wnioskiem o zatwierdzenie wydanego właśnie dekretu. Uprzejmie proszę o zatwierdzenie go w trybie pilnym.

Wydany przed kilkoma minutami Dekret o infrastrukturze informatycznej (załączam go poniżej) stanowi odpowiedź na pilną potrzebę reformy Naszych Służb Informatycznych. Od dłuższego czasu Królestwo odczuwa brak aktywności, byłego już, Szefa KSI. Od dłuższego czasu Królestwo nasze boryka się z problemami dostosowania skryptów, rozwoju tychże, w końcu też rozważań nad dalszymi kierunkami naszego rozwoju. Reforma, którą wydając wyżej wspomniany Dekret dziś inicjujemy ma jeden cel — pomóc Królestwu naszemu unowocześnić i zabezpieczyć nasz byt informatyczny. Inicjatorem reformy jest WKW Marszałek Alfred, niemniej o potrzebie tejże reformy doskonale zdajemy sobie sprawę wszyscy.

Wobec czego zwracam się do Was, drodzy lordowie, o pilne zatwierdzenie Dekretu, i danie nam wszystkim szansy na rozwój tego, od czego wszyscy zależymy.
Robert II Fryderyk, rex
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 6 kwietnia 2019 roku

o infrastrukturze informatycznej
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wychodząc na przeciw konieczności dokonania zmian w zakresie obsługi informatycznej Kraju Naszego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań organów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
Na państwową infrastrukturę informatyczną, zwaną dalej „infrastrukturą”, składają się serwisy internetowe w dyspozycji rządu federalnego, służące zaspokojeniu potrzeb ludności całego państwa, oraz środki techniczne, na których opiera się działanie tych serwisów.
Artykuł 2.
1. Rządy krajowe mogą tworzyć serwisy internetowe, służące zaspokojeniu potrzeb ludności poszczególnych krajów.
2. Rząd federalny, na wniosek rządu krajowego, przyznaje mu środki techniczne, na których może się oprzeć działanie takich serwisów.
3. Te środki także należą do infrastruktury.
Artykuł 3.
1. Rząd federalny, na wniosek obywatela dreamlandzkiego, przyznaje mu środki techniczne, na których może się oprzeć działanie pożytecznego społecznie serwisu internetowego.
2. Te środki także należą do infrastruktury.
Artykuł 4.
1. Kierunki rozwoju infrastruktury wyznacza Komitet Rozwoju.
2. Komitet składa się z Króla, Premiera Rządu Królewskiego oraz Generalnego Inspektora Inżynierii.
3. Komitet stanowi przez jednomyślne uzgodnienia.
4. Król w porozumieniu z Premierem powołuje i odwołuje Generalnego Inspektora.
Artykuł 5.
1. Infrastrukturę rozwija, zachowuje w sprawności technicznej i zabezpiecza przez nadużyciami urząd federalny — Królewskie Kolegium Inżynieryjne.
2. Kolegium zarządza ponadto infrastrukturą, zapewniając jej należyte wykorzystanie, na ile nie jest to powierzone innym urzędom czy urzędnikom.
3. Generalny Inspektor Inżynierii jest kierownikiem Kolegium.
Artykuł 6.
1. Jako kierownik Królewskiego Kolegium Inżynieryjnego, Generalny Inspektor Inżynierii w szczególności:
 1. reprezentuje Kolegium na zewnątrz;
 2. może dookreślić organizację Kolegium;
 3. dookreśla kierunki rozwoju infrastruktury;
 4. przyznaje i odbiera środki techniczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1;
 5. w porozumieniu z Komitetem Rozwoju powołuje i odwołuje inżynierów i kancelistów;
 6. określa ich zakresy działania;
 7. upoważnia ich do reprezentowania Kolegium na zewnątrz;
 8. udziela im wytycznych oraz wydaje im polecenia.
2. Generalny Inspektor, na ile uzna to za stosowne, oraz inżynierowie, w swoich zakresach działania, wykonują ogół zadań Kolegium.
3. Kanceliści w swoich zakresach działania wykonują zadania Kolegium określone art. 5 ust. 2 oraz określone przepisami odrębnymi, jeśli te przepisy tak stanowią.
Artykuł 7.
Król może zarządzić i określić, w drodze edyktu i w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Inżynierii, prowadzenie działalności edukacyjnej przez Królewskie Kolegium Inżynieryjne.
Artykuł 8.
W ustawie z 24 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Forum zarządzają, zapewniając jego należyte wykorzystanie: Król, Premier Rządu Królewskiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Królewskie Kolegium Inżynieryjne, także przez kancelistów.”
Artykuł 9.
Traci moc dekret królewski z 24 sierpnia 2014 r. o Królewskich Służbach Informatycznych.
Artykuł 10.
Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.
Robert II Fryderyk, rex
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2307
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Zatwierdzenie Dekretu Królewskiego o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Alfred »

Otwieram obrady nad dekretem królewskim o infrastrukturze informatycznej. Zarządzam głosowanie. Ogłaszam tekst dekretu oraz kartę do głosowania:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 6 kwietnia 2019 roku

o infrastrukturze informatycznej
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wychodząc na przeciw konieczności dokonania zmian w zakresie obsługi informatycznej Kraju Naszego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań organów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
Na państwową infrastrukturę informatyczną, zwaną dalej „infrastrukturą”, składają się serwisy internetowe w dyspozycji rządu federalnego, służące zaspokojeniu potrzeb ludności całego państwa, oraz środki techniczne, na których opiera się działanie tych serwisów.
Artykuł 2.
1. Rządy krajowe mogą tworzyć serwisy internetowe, służące zaspokojeniu potrzeb ludności poszczególnych krajów.
2. Rząd federalny, na wniosek rządu krajowego, przyznaje mu środki techniczne, na których może się oprzeć działanie takich serwisów.
3. Te środki także należą do infrastruktury.
Artykuł 3.
1. Rząd federalny, na wniosek obywatela dreamlandzkiego, przyznaje mu środki techniczne, na których może się oprzeć działanie pożytecznego społecznie serwisu internetowego.
2. Te środki także należą do infrastruktury.
Artykuł 4.
1. Kierunki rozwoju infrastruktury wyznacza Komitet Rozwoju.
2. Komitet składa się z Króla, Premiera Rządu Królewskiego oraz Generalnego Inspektora Inżynierii.
3. Komitet stanowi przez jednomyślne uzgodnienia.
4. Król w porozumieniu z Premierem powołuje i odwołuje Generalnego Inspektora.
Artykuł 5.
1. Infrastrukturę rozwija, zachowuje w sprawności technicznej i zabezpiecza przez nadużyciami urząd federalny — Królewskie Kolegium Inżynieryjne.
2. Kolegium zarządza ponadto infrastrukturą, zapewniając jej należyte wykorzystanie, na ile nie jest to powierzone innym urzędom czy urzędnikom.
3. Generalny Inspektor Inżynierii jest kierownikiem Kolegium.
Artykuł 6.
1. Jako kierownik Królewskiego Kolegium Inżynieryjnego, Generalny Inspektor Inżynierii w szczególności:
 1. reprezentuje Kolegium na zewnątrz;
 2. może dookreślić organizację Kolegium;
 3. dookreśla kierunki rozwoju infrastruktury;
 4. przyznaje i odbiera środki techniczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1;
 5. w porozumieniu z Komitetem Rozwoju powołuje i odwołuje inżynierów i kancelistów;
 6. określa ich zakresy działania;
 7. upoważnia ich do reprezentowania Kolegium na zewnątrz;
 8. udziela im wytycznych oraz wydaje im polecenia.
2. Generalny Inspektor, na ile uzna to za stosowne, oraz inżynierowie, w swoich zakresach działania, wykonują ogół zadań Kolegium.
3. Kanceliści w swoich zakresach działania wykonują zadania Kolegium określone art. 5 ust. 2 oraz określone przepisami odrębnymi, jeśli te przepisy tak stanowią.
Artykuł 7.
Król może zarządzić i określić, w drodze edyktu i w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Inżynierii, prowadzenie działalności edukacyjnej przez Królewskie Kolegium Inżynieryjne.
Artykuł 8.
W ustawie z 24 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Forum zarządzają, zapewniając jego należyte wykorzystanie: Król, Premier Rządu Królewskiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Królewskie Kolegium Inżynieryjne, także przez kancelistów.”
Artykuł 9.
Traci moc dekret królewski z 24 sierpnia 2014 r. o Królewskich Służbach Informatycznych.
Artykuł 10.
Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.
Robert II Fryderyk, rex
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2307
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Alfred »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5287
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Aleksander »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:
Apeluję z tego miejsca: Załatwmy to szybko i sprawnie. Jutro kończą się wybory i chciałbym, żeby nowy premier również na tym odcinku nie musiał napotykać na opór materii.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13204
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Daniel von Witt »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 481
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Jarek Wawrzyniak pisze: 7 kwie 2019, 08:44 król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak: WSTRZYMUJĘ SIĘ
pan von Witt:
Jarosław von Wawrzyniak>>
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2170
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Maciej II »

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: WSTRZYMUJĘ SIĘ
pan von Witt:
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: WSTRZYMUJE SIĘ
pan von Witt: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
NIM: 956381
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Gilead »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak: WSTRZYMUJE SIĘ
pan von Witt: PRZECIW
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2307
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 8 IV: DK o infrastrukturze informatycznej

Post autor: Alfred »

Kończę głosowanie wcześniej w związku z przesądzeniem jego wyniku. Oddało głosy siedmiu spośród ośmiu deputowanych, w tym czterech za dekretem, dwóch przeciwko niemu, jeden wstrzymał się od głosu. W związku z czym stwierdzam, że Parlament Królewski zatwierdził dekret królewski o infrastrukturze informatycznej. Zamykam obrady. Doręczam zatwierdzony dekret Jego Królewskiej Mości.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości