Strona 1 z 1

Interpelacja: Baza Prawna

: 1 kwie 2019, 18:07
autor: Alfred
Dziś zapadła w tej Izbie decyzja, że nie likwidujemy Bazy Prawnej. Bardzo dobrze. Mamy jednak ten problem, że wartość użytkowa bazy jest znikoma, gdyż ostatni akt przeniesiono do niej 17 grudnia poprzedniego roku. Bardziej obrazowo: w bazie nie odnotowano nawet tego, że Robert Fryderyk wstąpił na tron dreamlandzki. Ktoś coś zepsuł i brakuje Kodeksu karnego; odnośnik ze strony głównej prowadzi do Prawa wyborczo-referendalnego. Na przeniesienie do bazy czeka sześć nowych aktów ustawodawczych, nie wspominając już o zwykłych decyzjach.

W praktyce ustalenie obowiązującego stanu prawodawstwa wymaga sięgnięcia do państwowego publikatora urzędowego („Ogłoszeń urzędowych”). To mało praktyczna opcja, jeśli ktoś nie wie z góry, czego szuka. Uważam, że w ten sposób prezentujemy się jako państwo na wpół upadłe.

Stąd kieruję dwa pytania do Premiera Rządu Królewskiego:

1) Kogo uważa Pan Premier za właściwego do prowadzenia Bazy Prawnej: siebie, jako p.o. Ministra Bezpieczeństwa, będącego następcą ministra właściwego ds. sprawiedliwości, wymienionego w ustawie o Bazie Prawnej; czy też Ministra Spraw Wewnętrznych, który zgodnie z dekretem o ustroju rządu „prowadzi wszelkie rejestry przewidziane prawem”?

2) Kiedy członek Rządu wskazany w odpowiedzi na pytanie pierwsze podejmie odpowiednie działania względem Bazy Prawnej i dlaczego nie podjął ich dotychczas, zwłaszcza jeśli będzie to Minister Spraw Wewnętrznych?

Re: [WYSTĄPIENIE] Baza Prawna

: 2 kwie 2019, 10:26
autor: الوـس
Wasza Królewska Wysokość,
odpowiadając na treść interpelacji informuje jak następuje:
1. Korzystając z przywileju Premiera Rządu Królewskiego, jakim jest możliwość rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy ministrami wskazuję w tym miejscu osobę Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. Przekazałem już Ministrowi Spraw Wewnętrznych, iż istnieje potrzeba aktualizacji Bazy Prawnej. Obiecał zająć się tym niezwłocznie. Odpowiadając na pytanie dlaczego nie zostało to uczynione do tej pory, wskazać muszę, że pełnię obowiązki Premiera Rządu Królestwa raptem 9 dni. Stan administracji i państwa, który odziedziczyłem jest na tyle złożony, że nie jest możliwym nadrobienie wszystkich nawarstwionych przez wiele tygodni zaległości w ciągu tak krótkiego okresu czasu.

W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji izby.

Re: [WYSTĄPIENIE] Baza Prawna

: 2 kwie 2019, 10:38
autor: Alfred
Panie Premierze,

oczywiście długość Pańskiego urzędowania jest mi znana. Jednakże Minister Spraw Wewnętrznych zajmuje swoje stanowisko od początku bieżącej kadencji; dość już długo. Czy początkowe założenie było takie, że Bazę Prawną będzie prowadzić Minister Bezpieczeństwa von Wolff, a później pełniący jego obowiązki premier Ingawaar? Tylko w takiej sytuacji byłoby zrozumiałe, że nikt jeszcze się tym nie zajął.

Nie chciałbym zostać źle zrozumiany w swoich intencjach. Cieszę się, że rząd trochę działa i mam nadzieję, że po wyborach zostanie wzmocniony kadrowo i będzie działał już całkiem sprawniej. Zarazem jednak, gdyby okazało się, że przez całą kadencję sprawa Bazy Prawnej pozostawała poza zainteresowaniem rządu, świadczyłoby to o poważnej wadzie kultury organizacyjnej. Być może należałoby pomyśleć nad stworzeniem lepszych procedur sukcesji rządowej, aby zapobiec takim sytuacjom na przyszłość.

Re: [WYSTĄPIENIE] Baza Prawna

: 2 kwie 2019, 11:38
autor: الوـس
Wasza Królewska Wysokość,

nie mogę się wypowiadać za swojego poprzednika, gdyż jego zamierzenia i poglądy w tej sprawie nie były mi znane. Nie jestem w stanie zatem odpowiedzieć na to pytanie.

Uwagę o kulturze organizacyjnej, jakkolwiek znajduje wiele punktów stycznych z moim poglądem na tę sprawę, uważam za cenną. Jeżeli dane mi będzie kontynuować swoją misję, tym razem z mandatem demokratycznym, a nie jako pełniący obowiązki, z pewnością nastąpią w tym zakresie zmiany.

Sama praca Premiera Rządu Królestwa ujawniła, że obecny dekret o rządzie jest cokolwiek przestarzały, zaś jego sztywność i pewne skostnienie nie umożliwiają elastycznego zarządzania gabinetem. W tym zakresie chciałbym złożyć odpowiedni projekt, jakkolwiek wstrzymuję się z tym do czasu ogłoszenia wyników wyborów. Nie chciałbym meblować gabinetu swojemu następcy.

Re: [WYSTĄPIENIE] Baza Prawna

: 3 kwie 2019, 20:49
autor: Alfred
الوـس pisze:
2 kwie 2019, 11:38
nie mogę się wypowiadać za swojego poprzednika, gdyż jego zamierzenia i poglądy w tej sprawie nie były mi znane. Nie jestem w stanie zatem odpowiedzieć na to pytanie.
Czy słusznie rozumiem więc, że podczas obrad Rządu Królewskiego kwestia nie była poruszana? Również przez Jego Królewską Mość Roberta Fryderyka?
الوـس pisze:
2 kwie 2019, 11:38
Sama praca Premiera Rządu Królestwa ujawniła, że obecny dekret o rządzie jest cokolwiek przestarzały, zaś jego sztywność i pewne skostnienie nie umożliwiają elastycznego zarządzania gabinetem. W tym zakresie chciałbym złożyć odpowiedni projekt, jakkolwiek wstrzymuję się z tym do czasu ogłoszenia wyników wyborów. Nie chciałbym meblować gabinetu swojemu następcy.
Jest z pewnością. Ówczesne założenie było takie, że Król będzie wydawał dekret o ustroju rządu na prośbę każdego kolejnego premiera. Torkan Ingawaar nie skorzystał z tej możliwości. Ale w ogóle to nie jest najlepszy dekret. Z perspektywy czasu myślę też, że nie należało rezygnować z instytucji działów administracji rządowej, aczkolwiek w naszych warunkach więcej sensu miałoby ich przypisywanie w akcie powołania ministra, zamiast osobnym rozporządzeniem atrybucyjnym.
الوـس pisze:
2 kwie 2019, 11:38
Uwagę o kulturze organizacyjnej, jakkolwiek znajduje wiele punktów stycznych z moim poglądem na tę sprawę, uważam za cenną. Jeżeli dane mi będzie kontynuować swoją misję, tym razem z mandatem demokratycznym, a nie jako pełniący obowiązki, z pewnością nastąpią w tym zakresie zmiany.
Doskonale.

Re: [WYSTĄPIENIE] Baza Prawna

: 4 kwie 2019, 10:14
autor: الوـس
Alfred pisze:
3 kwie 2019, 20:49
الوـس pisze:
2 kwie 2019, 11:38
nie mogę się wypowiadać za swojego poprzednika, gdyż jego zamierzenia i poglądy w tej sprawie nie były mi znane. Nie jestem w stanie zatem odpowiedzieć na to pytanie.
Czy słusznie rozumiem więc, że podczas obrad Rządu Królewskiego kwestia nie była poruszana? Również przez Jego Królewską Mość Roberta Fryderyka?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że miały miejsce jakiekolwiek obrady Rządu Królewskiego.
Alfred pisze:
3 kwie 2019, 20:49
الوـس pisze:
2 kwie 2019, 11:38
Sama praca Premiera Rządu Królestwa ujawniła, że obecny dekret o rządzie jest cokolwiek przestarzały, zaś jego sztywność i pewne skostnienie nie umożliwiają elastycznego zarządzania gabinetem. W tym zakresie chciałbym złożyć odpowiedni projekt, jakkolwiek wstrzymuję się z tym do czasu ogłoszenia wyników wyborów. Nie chciałbym meblować gabinetu swojemu następcy.
Jest z pewnością. Ówczesne założenie było takie, że Król będzie wydawał dekret o ustroju rządu na prośbę każdego kolejnego premiera. Torkan Ingawaar nie skorzystał z tej możliwości. Ale w ogóle to nie jest najlepszy dekret. Z perspektywy czasu myślę też, że nie należało rezygnować z instytucji działów administracji rządowej, aczkolwiek w naszych warunkach więcej sensu miałoby ich przypisywanie w akcie powołania ministra, zamiast osobnym rozporządzeniem atrybucyjnym.
Cieszę się, że mamy bardzo zbliżone stanowiska w tej sprawie.

Re: Interpelacja: Baza Prawna

: 7 kwie 2019, 09:12
autor: Alfred
Z przykrością dostrzegam, że w Bazie Prawnej nic się nie zmieniło.

Re: Interpelacja: Baza Prawna

: 7 kwie 2019, 18:49
autor: matmax
Alfred pisze:
7 kwie 2019, 09:12
Z przykrością dostrzegam, że w Bazie Prawnej nic się nie zmieniło.
Potwierdzam. Nadal niestety moje "niezwłocznie" się opóźnia - real wygrywa w kontekście alokacji czasu.

Re: Interpelacja: Baza Prawna

: 8 kwie 2019, 12:03
autor: Alfred
Nie powiem, że nie rozumiem. Za to nie do końca pojmuję, dlaczego dreamlandzkie społeczeństwo tak kocha swoją Bazę Prawną, a zarazem jest tak niechętne aktualizowaniu jej.