TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ogłaszanie aktów urzędowych

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 19 mar 2019, 23:06

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt ustawy o ogłaszaniu aktów urzędowych, zastępującej obowiązującą ustawę federalną o Bazie Prawnej.

Zasadniczą zmianą porządku prawnego, jaką przewiduje projekt, jest zniesienie Bazy Prawnej w jej dotychczasowym kształcie. Na stronie głównej tego serwisu widnieje informacja o przejęciu prowadzenia bazy przez ministra sprawiedliwości w związku z niedostatecznie sprawnym zarządzaniem nią przez prezesa sądu. Czas pokazał, że rządowi wcale nie idzie lepiej.

Dlaczego jednak powinniśmy znieść Bazę, zamiast poszukać środków zdyscyplinowania rządu do jej należytego prowadzenia? Otóż jest ona tworem minionej epoki, zbytecznym w dzisiejszych warunkach. Prowadzenie jej jest zadaniem nie tylko widocznie nas przerastającym, ale przede wszystkim pozbawionym sensu.

Baza powstała w czasach, gdy życie społeczności toczyło się na liście dyskusyjnej, w żaden sposób nieustrukturyzowanej. Akty urzędowe, ogłaszane na tejże liście, łatwo ginęły wśród innych wiadomości, a sama przestrzeń komunikacji dawała bardzo rudymentarne możliwości formatowania praw. Co kluczowe, w ogóle nie było w jej ramach możliwości prowadzenia wykazu aktualnie obowiązujących praw. Nie da się zaprzeczyć, że Baza stanowiła dobrą odpowiedź na te niedostatki listy dyskusyjnej.

Tyle że wiele lat temu listę zastąpiło forum dyskusyjne. Akty urzędowe ogłasza się w odrębnym dziale, należycie sformatowane. Forum daje stosowne możliwości przeszukiwania całego tego materiału. Pozostaje kwestia łatwego ustalania, które z ustaw, dekretów itp. obowiązują. Ten problem można załatwić jednym przyklejonym wątkiem w dziale ogłoszeń urzędowych, zawierającym wykaz takich praw z odnośnikami do ich najnowszych tekstów. Taki model przewiduje projekt.

W pozostałym zakresie projekt zasadniczo stanowi względem stanu obecnego ulepszenie redakcyjne. Materialne zmiany sprowadzają się do wprowadzenia instytucji sprostowania do aktu, ujęcia skutków nieogłoszenia aktu w taki sposób, aby nie było wątpliwości, czy dopuszczalny jest akt normatywny retroaktywny tudzież decyzja wywołująca skutki wsteczne oraz wprowadzenia ograniczenia w „spóźnionym” ogłaszaniu aktów.
USTAWA
z dnia …

o ogłaszaniu aktów urzędowych
Rozdział 1.
Ogłaszanie aktów
Artykuł 1.
(1) Akt urzędowy, wydany przez organ rządu federalnego (akt), musi zostać ogłoszony niezwłocznie po jego wydaniu.

(2) Jeśli po wydaniu akt podlega zatwierdzeniu przez inny organ, musi on zostać ogłoszony niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
Artykuł 2.
(1) Ten sam organ, który wydał akt, ogłasza go.

(2) Jeśli akt wydał organ wieloosobowy, zamiast tego akt ogłasza jego przewodniczący.

(3) Przepis szczególny może przewidywać, że akt pewnego rodzaju ogłasza określony inny organ.
Artykuł 3.
(1) Akt ogłasza się na państwowym forum dyskusyjnym.

(2) Akt normatywny, należący do jednego z rodzajów, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, ogłasza się jawnie, w państwowym dzienniku urzędowym.

(3) Tak samo ogłasza się: akt wydany na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej albo Ordynacji referendalnej, akt powołujący pewną osobę na określone stanowisko w rządzie federalnym albo odwołujący ją z takiego stanowiska, orzeczenie sądowe oraz akt skazujący na karę albo nakładający inny, dolegliwy środek.

(4) Inny akt ogłasza się jawnie, w miejscu właściwym ze względu na charakter aktu, okoliczności jego wydania i utrwalone zwyczaje.

(5) Akt skierowany wyłącznie do urzędników lub jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu akt można ogłosić niejawnie, byle był stale dostępny jego adresatom.
Artykuł 4.
(1) Nieogłoszony akt nie wchodzi w życie tudzież nie wywiera skutków.

(2) Nie można ogłosić aktu, jeśli od dnia, w którym powinien był być ogłoszony, upłynęło już siedem dni.
Rozdział 2.
Ujednolicanie i poprawianie aktu
Artykuł 5.
Jeśli ogłaszany akt normatywny zmienia inny taki akt, organ ogłaszający sporządza tekst jednolity zmienionego aktu i ogłasza go razem z ogłaszanym aktem.
Artykuł 6.
Jeśli ogłoszony akt albo tekst aktu zawiera oczywisty błąd językowy, redakcyjny lub pisarski, organ, który ogłosił akt, sporządza sprostowanie do aktu i tekst sprostowany aktu, które ogłasza razem.
Rozdział 3.
Urządzenia pomocnicze
Artykuł 7.
(1) Państwowy dziennik urzędowy jest sekcją państwowego forum dyskusyjnego.

(2) Państwowy dziennik urzędowy powinien być widoczny ze strony głównej forum oraz być opatrzony nazwą „Ogłoszenia urzędowe” i opisem trafnie oddającym jego znaczenie i zawartość.

(3) Tylko organy właściwe do ogłaszania aktów mają czynny dostęp do państwowego dziennika urzędowego.
Artykuł 8.
(1) Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi wykaz praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym dzienniku urzędowym.

(2) Wykaz praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w wykazie praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
Rozdział 4.
Przepisy wprowadzające
Artykuł 9.
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej.

(2) Bazę Prawną, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje się w jej dotychczasowym stanie.

(3) Organ prowadzący wykaz praw niezwłocznie opatrzy tąż Bazę Prawną ostrzeżeniem o jej nieaktualności, zawierającym odsyłacz do wykazu praw.
Artykuł 10.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 19 mar 2019, 23:06

Przyjmuję wniosek pod obrady i zarządzam debatę, która potrwa do następnego piątku włącznie.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 976
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Maciej II » 20 mar 2019, 12:42

Mi obecny system ogłaszania aktów urzędów bardzo odpowiada - wszystko jest w jednym miejscu, przejrzyste, dostęp do najważniejszych i najaktualniejszych aktów prawnych pod ręką - to jest coś, czego nigdy nie zapewni nam forum...

W dodatku z pewnym wysiłkiem baza prawna była aktualizowana przez poprzedni rząd - czyli da się.

Poprawię: Pozostaje kwestia niełatwego ustalania, które z ustaw, dekretów itp. obowiązują. Zwłaszcza, że był z tym za poprzedniej kadencji problem.

Będę głosował przeciw tej ustawie.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 20 mar 2019, 13:14

Χέλμουτ Πολ pisze:
20 mar 2019, 12:42
Mi obecny system ogłaszania aktów urzędów bardzo odpowiada - wszystko jest w jednym miejscu, przejrzyste, dostęp do najważniejszych i najaktualniejszych aktów prawnych pod ręką - to jest coś, czego nigdy nie zapewni nam forum...

W dodatku z pewnym wysiłkiem baza prawna była aktualizowana przez poprzedni rząd - czyli da się.
Moim zdaniem: zapewni. Temu ma służyć wykaz praw, czyli lista linków do obowiązujących aktów normatywnych. Byłoby to to samo, co strony poszczególnych kategorii w Bazie Prawnej. Jeśli tę listę zamieścić w Ogłoszeniach urzędowych jako wątek-ogłoszenie, to wszystko będzie pod ręką i przejrzyste.

Poprzedni rząd, o ile pamiętam, uzupełnił bazę jakoś w połowie kadencji. Jeszcze poprzedni sobie z tym nie radził, obecny też sobie nie radzi. W dodatku nawet, gdy Baza była uzupełniana, pojawiły się pewne problemy: odnośnik do Kodeksu karnego prowadzi do Prawa wyborczo-referendalnego, w drugą stronę niestety tak nie jest, więc Kodeksu trzeba szukać na forum.

Pewnie, że możemy próbować przykręcić śrubę. Tyle że wtedy jakiś minister będzie musiał kopiować te wszystkie akty i formatować je po raz drugi, bo phpBB z Wordpressem są w tym względzie całkiem niekompatybilne. Efekt będzie miał takie same walory użytkowe, może będzie wyglądało bardziej prestiżowo. Moim zdaniem to jednak mało racjonalne gospodarowanie czasem i energią ludzi, którzy chcą tu coś robić.

A opóźnienia — mniejsze czy większe — w tym modelu zawsze pozostaną.

Także namawiam do przemyślenia swojego stanowiska, ale oczywiście dziękuję za głos w debacie.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1282
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Robert II Fryderyk » 24 mar 2019, 07:55

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

bez wątpienia dzisiejszy układ, w którym dział urzędowy swoje, a BPSK swoje, jest nie do przyjęcia. Oba zaś rozwiązania mają swoje zalety. Oba też, co oczywiste, swoje wady. Z całą pewnością nie możemy sobie dłużej pozwalać na to, że funkcjonujemy prawnie w obszarze o takiej dynamice zmian.

Przemyślałem sprawę. Opowiadam się za propozycją Marszałka Parlamentu. Powody są pragmatyczne — wiem, że na Forum może to zostać ładnie urządzone i nie będzie ustępować czytelnością obecnej BPSK. Wiem też, że skupianie się w obszarze jednego rozwiązania informatycznego przynosi nie tylko oszczędność czasu, ale i pozwala na łatwe odniesienia. W końcu też wiem, że edycja, zmiana, aktualizacja będzie w ten sposób po prostu łatwiejsza.

Warto jednak rozważyć, już w projekcie, przeniesienie obecnej BPSK na Forum właśnie. Zakreślić jakieś terminy, w których to się winno odbyć.

Robert II Fryderyk, rex
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Daniel von Witt » 24 mar 2019, 11:54

Baza Prawna jest bardziej przejrzysta i lepiej tam, a nie na forum, katalogować akty prawne. Jedyne co trzeba to to robić przy każdym ogłoszeniu aktu na forum. Nie popieram projektu ustawy tu wyłożonego, dlatego zagłosuję przeciw niemu.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 24 mar 2019, 12:49

Baza Prawna nie musi być na forum przeniesiona, gdyż stanowi tylko pewne odbicie „Ogłoszeń urzędowych”. Będzie musiał powstać wykaz praw, a do jego prowadzenia właściwy minister powinien przystąpić niezwłocznie, co wyniknie z samego wejścia w życie nowej ustawy.

W obecnych warunkach jednoczesność ogłoszeń na forum i w Bazie nie jest możliwa, gdyż dostęp do Bazy posiada tylko właściwy minister, który nie jest jedynym organem wydającym akty urzędowe w tym państwie. Upowszechnienie dostępu do Bazy rozwiąże ten problem, ale pozostawi pokusę odłożenia na później sporządzenia kopii aktu w Bazie. To można załatwić wprowadzeniem obowiązku podwójnego ogłaszania aktów, koniecznego dla ich obowiązywania czy skuteczności.

Ze względów wymienionych w uzasadnieniu uważam to za marnotrawstwo czasu i sił urzędników państwowych, dlatego nie przyjmę takiego rozwiązania w swoim projekcie.

Zwracam wszystkim uwagę, że nie bez powodu w informatyce przyjmuje się zasadę single source of truth. Przechowywanie tej samej informacji w dwóch miejscach zawsze, zawsze rodzi problemy synchronizacji zmian.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2534
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 24 mar 2019, 19:37

Również zagłosuję przeciw. Uważam Bazę Prawną za czytelną, a kwestię obowiązujących aktów można rozstrzygnąć tworząc osobną kategorię w Bazie.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 30 mar 2019, 13:22

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa przez cztery następne dni, do 3 kwietnia włącznie. Poniżej zamieszczam kartę do głosowania.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 30 mar 2019, 13:22

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4288
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: الوـس » 30 mar 2019, 13:56

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:
Doprowadzi to tylko do pogłębienia chaosu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 976
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Maciej II » 30 mar 2019, 18:59

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl: PRZECIW
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2534
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 31 mar 2019, 00:54

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: PRZECIW
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl: PRZECIW
pan von Witt:
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Daniel von Witt » 1 kwie 2019, 11:39

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: PRZECIW
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl: PRZECIW
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Ogłaszanie aktów urzędowych

Post autor: Alfred » 1 kwie 2019, 11:48

Zamykam głosowanie wcześniej w związku z przesądzeniem jego wyniku. Wzięło udział pięciu spośród siedmiu deputowanych; jeden oddał głos za projektem ustawy, czterech przeciwko projektowi. Wobec czego stwierdzam, że Parlament Królewski nie uchwalił ustawy o ogłaszaniu aktów urzędowych.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości