TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

[WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Torkan Ingawaar » 28 sty 2019, 12:16

Dreamopolis, 28 stycznia 2019 roku
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo,

przede wszystkim, przepraszam wszystkich za tak duże opóźnienie. Choć wyniki wyborów są znane już ponad trzy tygodnie, dopiero kilka dni temu Sąd Królestwa, odrzucając skargę Jezusa Ipanienki, ostatecznie rozwiał wątpliwości dotyczące legalności mojego powołania. Również i ja nie pozostaję bez winy - niniejsze exposé mogło i powinno pojawić się dużo szybciej. Mam nadzieję, że dalsza część kadencji mojego rządu przebiegnie już bez niepotrzebnych opóźnień.

Blisko cztery lata temu, po kilkunastomiesięcznej tułaczce po mikroświecie, trafiłem do Królestwa Dreamlandu. Rządzone przez Marcina Mikołaja, kilkuosobowe państwo chylące się ku upadkowi jedynie w niewielkim stopniu przypominało dzisiejsze Królestwo. Dziś, choć ryzyko gwałtownego wyludnienia raczej już nam nie grozi, mierzyć się musimy z innymi wyzwaniami.

Za najważniejsze z nich uważam przywrócenie społeczeństwu dreamlandzkiemu pełnej politycznej suwerenności, która miesiąc temu została brutalnie podeptana przez grupkę oderwanych od rzeczywistości i nieuczestniczących w życiu publicznym decydentów. O tym, czy pan Robert von Thorn powinien być królem Dreamlandu, powinniśmy zdecydować my wszyscy w demokratycznym głosowaniu. Dlatego też, zgodnie z zapowiedzią zawartą w moim programie wyborczym, Rząd Królewski zaproponuje Państwu projekt reformy karty konstytucyjnej, wprowadzający procedurę impeachmentu. Znajdzie się w nim również przepis wprowadzający konieczność uzyskania przez nowego monarchę (niezależnie od sposobu, w jaki się ten wybór odbędzie - szczegółowe regulacje dotyczące trybu przekazania korony powinny pozostać prerogatywą królewską) mandatu Parlamentu Królewskiego oraz obostrzenie ograniczające pulę kandydatów do tronu jedynie do osób, które w momencie ustąpienia poprzedniego monarchy posiadały obywatelstwo Królestwa. Rząd Królewski jest przeciwny szkodliwej praktyce narzucania wspólnocie obywateli dreamlandzkich przywódców z importu i uczyni wszystko, aby położyć jej kres.

Uważam, że powołanie na tron dreamlandzki wbrew woli tradycji, wbrew zdrowemu rozsądkowi i woli obywateli Roberta von Thorna ma też swoje jasne strony. Panowanie skrajnie niepopularnego monarchy stwarza doskonałą okazję do daleko idącej demokratyzacji dreamlandzkiego ustroju, poprzez przekazanie części prerogatyw królewskich instytucjom pochodzącym z wyborów oraz poddanie decyzji królewskich większej demokratycznej kontroli. Rząd Królewski zaproponuje reformę Ustawy Federalnej o dyplomacji, wprowadzając wymóg kontrasygnaty premiera przy decyzjach dotyczących powoływania i odwoływania ambasadorów. Ratyfikacja umów międzynarodowych leżeć będzie - w zależności od ich wagi - w gestii Rządu oraz Parlamentu Królewskiego.

Nowelizacji ulegnie również UF o państwowym forum dyskusyjnym, poprzez wprowadzenie doń katalogu osób, którym przysługują uprawnienia administracyjne w związku z pełnionym urzędem. Zabezpieczy to Królestwo przed sytuacją, w której osoby na mocy ugruntowanego obyczaju politycznego posiadające te uprawnienia są ich pozbawiani w skutek małostkowości i politycznej zemsty nieodpowiedzialnego monarchy.

Powołując skład rządu kierowałem się przede wszystkim kompetencjami kandydatów na szefów poszczególnych resortów, a nie ich przynależnością partyjną. Dlatego też w mojej ekipie znalazły się dwie osoby z gabinetu Floriana von Stettina - minister spraw zagranicznych Aluś de la Ciprofloksja oraz minister bezpieczeństwa Wilhelm von Wolff.

Zdaję sobie sprawę, iż powołanie tak barwnej i wyrazistej postaci, jaką jest pan minister de la Ciprofloksja, na funkcję, która wymaga chyba największej ogłady i opanowania może budzić pewne kontrowersje. Uważam jednak, iż profesjonalizm, z jaką Aluś de la Ciprofloksja pełni urząd Prezesa Sądu Królestwa jest stanowi najlepszą rękojmię, iż funkcję szefa dreamlandzkiej dyplomacji będzie sprawował odpowiedzialnie.

Minister Spraw Zagranicznych będzie wprowadził przebudowę korpusu dyplomatycznego Królestwa, czyniąc zeń sprawnie działający mechanizm. Wraz ze mną uczestniczył będzie w rozmowach z Mndragoratem Wandystanu na temat dalszej współpracy i pogłębienia łączącego nasze państwa sojuszu (o ile strona wandejska wyrazi taką chęć). Chcemy również kontynuować rozpoczęte przez ekipę von Stettina rozmowy na temat wzajemnych stosunków z Państwem Kościelnym Rotria. Pragnę w tym miejscu zapewnić, iż Rząd Królewski niezmiennie stoi na straży tradycyjnej świeckości Królestwa, a podpisanie konkordatu na pewno nie będzie w ogóle brane pod uwagę. Razem z panem ministrem będziemy chcieli odbyć podróż po Orientyce w celu zacieśnienia relacji z Monarchią Austro-Węgierską, Pustkowiami Winków, Rotrią oraz Suderlandem.

Trzon dreamlandzkiej polityki zagranicznej stanowić będzie kwestia odzyskania Awary Południowej. W 2015 władze dreamlandzkie podjęły skrajnie absurdalną decyzję za plecami społeczeństwa dreamlandzkiego i scholandzkiego. Stanowiło to zdradę oraz jawne pogwałcenie traktatu o unii między Dreamlandem a Scholandią, na mocy którego Królestwo zobowiązało się bronić scholandzkich interesów. Dlatego też, jako Premier Rządu Królewskiego chciałbym złożyć wobec społeczeństwa i władz Królestwa Scholandii w osobie wicekróla oficjalne przeprosiny za wyrządzoną im przez władze federalne dziejową krzywdę. Deklaruję, iż uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby tę krzywdę naprawić.

Resort spraw wewnętrznych obejmie Mat Max von Salvepol, który pełnił już ten urząd w przeszłości. Uczestniczyć będzie w pracach nad aktualizacją rejestrów oraz odbudową witryny internetowej Rządu Królewskiego. Będzie również łącznikiem między Rządem Królewskim a Królewskimi Służbami Informatycznymi, koordynując współpracę w kwestii budowy systemu gospodarczego. Pan minister będzie również nadzorował wdrażanie zainicjowanego przed kilkoma dniami programu akomodacji nowych obywateli.

Na urząd Ministra Bezpieczeństwa powołałem pana Wilhelma von Wolffa. Nie ukrywam, iż zdecydowały o tym przede wszystkim zainteresowania pana ministra związane z wojskowością i jego wcześniejsza działalność na tym polu w Dreamlandzie i Elderlandzie. Uważam, iż w kontekście m.in. Awary Południowej wskazane kompetencje mogą okazać się niezwykle cenne.

Zdaję sobie jednocześnie sprawę, iż pan minister nie jest najlepszą osobą do koordynowania polityki moderacyjnej. Niestety, jest to konsekwencja skrajnie niepraktycznych przepisów Dekretu Królewskiego o rządzie, który wprost wymienia poszczególnych ministrów i przypisane do nich sztywno kompetencje. Dlatego też Rząd Królewski złoży projekt przywracający wspomnianemu dekretowi jego poprzednie brzmienie, w myśl którego wymienione będą jedynie działy administracji federalnej, dowolnie rozdysponowywane przez szefa rzadu pomiędzy elastycznie tworzone resorty. Aby usprawnić kwestię moderacji, pan minister powoła spośród obywateli Królestwa moderatorów forum dyskusyjnego.

Resort kultury został pierwotnie powierzony Jezusowi Ipanience-Ingawaarowi, awangardowemu artyście, którego sława sięga daleko poza granice Królestwa. Głęboko ubolewam nad rezygnacją towarzysza Ipanienki-Ingawaara zarówno w pracy w rządzie jak i z działalności w Dreamlandzie w ogóle. Na jego miejsce powołany zostanie Edward Ingawaar. Nowy minister kontynuował będzie wskazane w programie wyborczym działania poprzednika.

Sam zdecydowałem się objąć resort propagandy, biorąc na swoje barki zadanie prowadzenia witryny Rządu Królewskiego oraz rządowego biuletynu informacyjnego, w którym co najmniej raz na dwa tygodnie pojawiać się będzie sprawozdanie z bieżącej pracy poszczególnych ministrów.

Dziękuję za uwagę.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Chamberlain » 28 sty 2019, 15:20

Wystąpienie słabe, przemyślane tylko połowicznie i mocno spóźnione. Za chwilę minie 1/4 kadencji.

Polityka zagraniczna to kompletna bzdura pisana na zamówienie maksymalnie trzech osób. Premier bierze społeczeństwo na zakładnika w swojej prywatnej wojence. Taki premier nie powinien mieć rozstrzygającego zdania w KSZ i dlatego głowa państwa musi mieć prawo weta wobec destrukcyjnej polityki przypadkowego populisty, który budzi się na chwilę i po chwili znika.

Domyślam się, że przez postulowaną procedurę impeachmentu (inną niż ta, która już jest wmontowana w tekst Karty Konstytucyjnej), rozumie Premier mechanizm odwołania głowy państwa w dowolnym momencie. W ten sposób zbialenizujemy Dreamland i będziemy mieli dziesięciu monarchów w roku. Nawet gdybyśmy byli republiką, z całą stanowczością obstawałbym przy gwarancji pełnej kadencji głowy państwa, którą powinno się odwoływać jedynie w dwóch przypadkach: rażącego i świadomego pogwałcenia prawa oraz nieaktywności. Już widzę te impeachmenty przeprowadzane przez Ipanienkę i spółkę po tym, jak monarcha wydał dekret ze złą datą lub przeniósł czyjś wątek do kawiarni.

Pomysł "ograniczenia puli kandydatów do tronu jedynie do osób, które w momencie ustąpienia poprzedniego monarchy posiadały obywatelstwo Królestwa" zawiera oczywistą lukę: nowy następca tronu może uzyskać obywatelstwo przed ogłoszeniem odpowiedniej proklamacji przez abdykującego króla. Choćby na dzień przed, na tydzień przed, na dwa miesiące. W każdym razie: do obejścia.

Fragmentu o politykach z importu nie ma nawet sensu komentować. Jeden z ministrów tego rządu właśnie wrócił do kraju importu, reszta (Wolff, Aluś, Mat Max i Pan) również jest z mniej bardziej świeżego importu. Nie ma wśród was nikogo rdzennego, na czele z Panem. A akurat król pojawił się tu chyba wcześniej od każdego z was, o czym sam Premier raczył nam niedawno przypomnieć.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Karolina Aleksandra » 28 sty 2019, 15:43

Mnie z kolei brakuje trochę wzmianek o kulturze. O polityce jest dużo, o aktywnościach kulturalnych i animowaniu społeczności cały jeden paragraf. Na samych konfliktach daleko nie zajedziemy, widzieliśmy to już pół roku temu. Pozbawicie monarchę prawa do wszystkiego i spoczniecie na laurach, zadowoleni z siebie, a potem będziecie mówili, że co jak co, ale nieaktywność Dreamlandczyków nie jest Waszą winą.

KA

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Karolina Aleksandra » 28 sty 2019, 18:06

Przepraszam za post pod postem, ale trochę za późno na edycję.

Czy mógłby Pan Premier przybliżyć szczegóły relacji na linii Król–KSZ? Czy mógłby Pan wypowiedzieć się, w jaki sposób problematyka kształtu relacji wpłynie na postrzeganie Dreamlandu oraz jego polityki zagranicznej przez inne kraje? Czy będziemy traktowani jako poważny partner do dyskusji? A co, jeśli Król zechce wciąż — zgodnie ze swoimi prerogatywami — prowadzić politykę zagraniczną? Czy będziemy mieli dwa Dreamlandy za granicą?

KA

Awatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 4321
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: الوـس » 28 sty 2019, 18:19

Przypomniała mi się sytuacja z czasów, gdy byłem jeszcze uczniem szkoły średniej. Wtedy Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów toczyły bliźniaczo (sic!) podobny spór w kwestii prowadzenia polityki zagranicznej.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1308
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Stanisław Dmowski » 28 sty 2019, 21:27

الوـس pisze:
28 sty 2019, 18:19
Przypomniała mi się sytuacja z czasów, gdy byłem jeszcze uczniem szkoły średniej. Wtedy Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów toczyły bliźniaczo (sic!) podobny spór w kwestii prowadzenia polityki zagranicznej.
Na początku myślałem, że chodzi Wam o casus ministra Skubiszewskiego, który z nadania Wałęsy był MSZ, a było to za premierostwa Olszewskiego, ale pomyślałem, że przecież nie jesteście tak starzy. :)

W kwestii expose nie będę podejmował się dłuższego komentarza, powielone zostały wszelkie zapewnienia i postulaty z kampanii wyborczej. Wypełniajcie je. Mogę zadeklarować ze strony swojego środowiska, że postaramy się być opozycją merytoryczną, taką której mój rząd nie zaznał. Będziemy patrzeć na ręce i postaramy się, by żadna szkodliwa dla kraju zmiana nie przeszła.
Pozwolę sobie tylko odnieść do kilku cytatów po krótce.
Torkan Ingawaar pisze:
28 sty 2019, 12:16
jest przeciwny szkodliwej praktyce narzucania wspólnocie obywateli dreamlandzkich przywódców z importu i uczyni wszystko, aby położyć jej kres.
Przyganiał kocioł garnkowi a sam smoli. W rządzie mamy Scholandczyka, Elderlandczyka, Ciprofloksanina a nimi wszystkimi kieruje Teutończyk z wandejskim epizodem. Dobrze to tak komuś wypominać, że jest z "importu"? Liczę się z tym, że pojawią się argumenty typu "uuu, on tu dłużej mieszka, jego wybrali, a RCA nam narzucili", ale to już takie wasze standardy.
Torkan Ingawaar pisze:
28 sty 2019, 12:16
Za najważniejsze z nich uważam przywrócenie społeczeństwu dreamlandzkiemu pełnej politycznej suwerenności,
Za najważniejsze powinniście uważać raczej, by w ogóle przywrócić kraj do stanu względnej używalności, by prócz pyskówek dało się tu czytać cokolwiek innego. Mi się nie udało, trafiłem na niezwykle trudny czas, społeczeństwo spało, ja byłem sam, nie pykło. Wy macie jakieś poparcie, dlatego nie marnujcie go na kontynuowanie plemiennej wojny tylko zacznijcie działać, kultura, edukacja, prasa, gospodarka. To jest możliwe.

Awatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 4321
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: الوـس » 29 sty 2019, 09:22

Ten bliźniak to tam nie bez powodu ;-)
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 29 sty 2019, 11:10

Kiedy dojdzie do powołania Pana Edwarda Ingawaara?

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Torkan Ingawaar » 30 sty 2019, 18:17

Polityka zagraniczna to kompletna bzdura pisana na zamówienie maksymalnie trzech osób. Premier bierze społeczeństwo na zakładnika w swojej prywatnej wojence. Taki premier nie powinien mieć rozstrzygającego zdania w KSZ i dlatego głowa państwa musi mieć prawo weta wobec destrukcyjnej polityki przypadkowego populisty, który budzi się na chwilę i po chwili znika.
Cele polityki zagranicznej mojego rządu sformułowane w powyższym wystąpieniu niemal całkowicie pokrywają się z postulatami mojego programu wyborczego, z którym każdy głosujący mógł się zapoznać. Wyniki wyborów pozwalają mi przypuszczać, że jednak się Pan myli. Co więcej, na ich podstawie można również zaryzykować stwierdzenie, że to Pana poglądy i postulaty znajdują poparcie maksymalnie trzech osób.
Domyślam się, że przez postulowaną procedurę impeachmentu (inną niż ta, która już jest wmontowana w tekst Karty Konstytucyjnej), rozumie Premier mechanizm odwołania głowy państwa w dowolnym momencie. W ten sposób zbialenizujemy Dreamland i będziemy mieli dziesięciu monarchów w roku. Nawet gdybyśmy byli republiką, z całą stanowczością obstawałbym przy gwarancji pełnej kadencji głowy państwa, którą powinno się odwoływać jedynie w dwóch przypadkach: rażącego i świadomego pogwałcenia prawa oraz nieaktywności. Już widzę te impeachmenty przeprowadzane przez Ipanienkę i spółkę po tym, jak monarcha wydał dekret ze złą datą lub przeniósł czyjś wątek do kawiarni.
Rozumiem Pana obawy i sam nie chciałbym, żebyśmy zmieniali prawo jedynie pod osobę von Thorna. Dlatego też, jak już wspominałem kilkanaście dni temu, skłaniałbym się ku wprowadzaniu w procedurze impeachmentu dodatkowych obostrzeń, na przykład ograniczających możliwość jej zastosowania do pierwszych, powiedzmy, 90 dni panowania i wprowadzających wymóg uzyskania większości bezwzględnej. Uważam, że społeczeństwo ma pełne prawo do weryfikacji nowego monarchy, który nie spełnia jego oczekiwań.
Pomysł "ograniczenia puli kandydatów do tronu jedynie do osób, które w momencie ustąpienia poprzedniego monarchy posiadały obywatelstwo Królestwa" zawiera oczywistą lukę: nowy następca tronu może uzyskać obywatelstwo przed ogłoszeniem odpowiedniej proklamacji przez abdykującego króla. Choćby na dzień przed, na tydzień przed, na dwa miesiące. W każdym razie: do obejścia.
Zdaję sobie z tego sprawę i jestem gotów tę lukę zaakceptować. Bardziej chodziło mi o ostatnią sytuację, w której ustępujący monarcha rezygnuje z tradycyjnej prerogatywy wskazania następcy, a kongres seniorów - gremium ów tradycji obce - wrzuca nam cudzoziemca na tron. Poza tym, dodatkowym wentylem bezpieczeństwa jest wymóg akceptacji każdego nowego monarchy - zarówno obywatela z dziesięcioletnim jak i dziesięciogodzinnym stażem w Królestwie - przez Parlament Królewski.
Fragmentu o politykach z importu nie ma nawet sensu komentować. Jeden z ministrów tego rządu właśnie wrócił do kraju importu, reszta (Wolff, Aluś, Mat Max i Pan) również jest z mniej bardziej świeżego importu. Nie ma wśród was nikogo rdzennego, na czele z Panem. A akurat król pojawił się tu chyba wcześniej od każdego z was, o czym sam Premier raczył nam niedawno przypomnieć.
Nie wiem, jak inni, ale ja jestem już nieco znudzony tą retoryką. Wilhelm von Wolff jest z pochodzenia Dreamlandczykiem, a zarówno ja jak i Mat Max jesteśmy obywatelami Królestwa niemal rok dłużej niż Pan. Na prawie pięć lat swojej mikronacyjnej działalności, prawie cztery spędziłem tutaj. Wśród obecnych obywateli mam piąty najdłuższy nieprzerwany staż obywatelski w Królestwie po JKW Edwardzie Arturze, JKW Edwardzie II, Stedzie Asketilu i Danielu von Witcie. Ponadto, w przeciwieństwie do Pana nigdy nie podejmowałem działań przeciwko własnemu społeczeństwu pozbawiając obywateli wolności na drodze pozasądowej i nie wspierałem siłą mu narzuconego kacyka, dlatego też myślę, że mam prawo czuć się Dreamlandczykiem nawet bardziej niż Pan.
Mnie z kolei brakuje trochę wzmianek o kulturze. O polityce jest dużo, o aktywnościach kulturalnych i animowaniu społeczności cały jeden paragraf. Na samych konfliktach daleko nie zajedziemy, widzieliśmy to już pół roku temu. Pozbawicie monarchę prawa do wszystkiego i spoczniecie na laurach, zadowoleni z siebie, a potem będziecie mówili, że co jak co, ale nieaktywność Dreamlandczyków nie jest Waszą winą.
Nie będę zaprzeczał, że kultura zdecydowanie nie jest priorytetem mojego rządu. Jest to dziedzina, w której działania Rządu Królewskiego są chyba najmniej potrzebne - kultura może być z powodzeniem animowana przez osoby prywatne czy podległe formalnie podległe władzom federalnym samodzielne jednostki, takie jak UKD, DAR czy Biblioteka św. Róży, co z resztą z powodzeniem się dzieje. Nie ukrywam również, iż chciałbym pozostawić duże pole do manewru nowemu ministrowi. Mam nadzieję, że sam przedstawi tutaj swoje plany związane z pracą w resorcie.
Czy mógłby Pan Premier przybliżyć szczegóły relacji na linii Król–KSZ? Czy mógłby Pan wypowiedzieć się, w jaki sposób problematyka kształtu relacji wpłynie na postrzeganie Dreamlandu oraz jego polityki zagranicznej przez inne kraje? Czy będziemy traktowani jako poważny partner do dyskusji? A co, jeśli Król zechce wciąż — zgodnie ze swoimi prerogatywami — prowadzić politykę zagraniczną? Czy będziemy mieli dwa Dreamlandy za granicą?
Nie jestem w stanie podzielić się z Waszą Królewską Wysokością bardziej szczegółowymi relacjami, bowiem UF o dyplomacji nakłada na mnie obowiązek zachowania w tej kwestii tajemnicy państwowej. Mogę powiedzieć jedynie, iż współpraca Rządu Królewskiego z panem von Thornem ogranicza się do niezbędnego minimum, które jest wymagane dla zachowania sprawnego działania dreamlandzkiej dyplomacji.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Pio Maria de Medici
Posty: 111
Rejestracja: 17 maja 2016, 14:22
Numer GG: 34757559
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Pio Maria de Medici » 30 sty 2019, 20:16

Torkan Ingawaar pisze:
28 sty 2019, 12:16
Chcemy również kontynuować rozpoczęte przez ekipę von Stettina rozmowy na temat wzajemnych stosunków z Państwem Kościelnym Rotria. Pragnę w tym miejscu zapewnić, iż Rząd Królewski niezmiennie stoi na straży tradycyjnej świeckości Królestwa, a podpisanie konkordatu na pewno nie będzie w ogóle brane pod uwagę.
Ekscelencjo,

chciałem tylko potwierdzić chęć rozmów i zacieśnienia relacji ze strony Państwa Kościelnego Rotria. W tym trudnym czasie musimy szukać tego co nas łączy, a nie tego co dzieli. Choć konkordat nie jest brany pod uwagę, to z szacunkiem wobec zasady laickości będziemy proponować inne umowy, które (daj Boże/Wando) usatysfakcjonują obie strony.

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą,
x. Pio Maria Facibeni
Jego Ekscelencja Pio Maria książę de Medici
Doktor Nauk Teologicznych
Markiz Monte Cassino, książę Ferrary,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Szambelan Patriarszy etc.

Awatar użytkownika
Sted Asketil
Posty: 1043
Rejestracja: 7 sie 2011, 12:37

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Sted Asketil » 30 sty 2019, 20:24

Florian von Stettin pisze:
28 sty 2019, 21:27
Przyganiał kocioł garnkowi a sam smoli. W rządzie mamy Scholandczyka, Elderlandczyka, Ciprofloksanina a nimi wszystkimi kieruje Teutończyk z wandejskim epizodem. Dobrze to tak komuś wypominać, że jest z "importu"? Liczę się z tym, że pojawią się argumenty typu "uuu, on tu dłużej mieszka, jego wybrali, a RCA nam narzucili", ale to już takie wasze standardy.
Zyjemy w spoleczenstwie dla ktorego czesci Pan RCA jest do nie zaakceptowania - nie wzielo sie to z nikad. Swoje pazurki juz nam pokazuje, a gwarantuje ze to tylko poczatek. Taktyka unikania dyskusji pokazuje nam ze i tak co jakis czas pokazuje nam swoje drugie oblicze. Dlugo nie wytrzyma i wprowadzi nam tu sarmackie zwyczaje.

Powiem otwarcie w swoim imieniu - tak, personalnie nie odpowiada mi ten Sarmata na dreamlandzkim tronie. A zachowanie i objawienie boskiego slonca, Masarza, Edwara II (wiem lepiej od Was, co jest dla Was lepsze, wiec zamknijcie mordy), uwazam za karygodne.

Wierze w monarchie ale Nerona, Stalina, Castro czy Trampa nie chce na tronie KD - Pana RCA (wedlug mojej opinii) rowniez nie. Nie wierze w jego slowa, zapewnienia. Kiedys napisalem ze Alfred to najgorszy Krol KD jaki mogl nam sie trafic. Zycie potrafi byc jednak przewrotne - moge tylko powiedziec ze sie mylilem i przeprosic. Netflix kreci chyba swoj najlepszy hit - horror z RCA w roli glownej.

Przezylem wszystkich kroli - przetrzymam i tego.

Przestan pieprzyc Florian o "naszych standardach" - bij mu poklony jak masz taka wole. Mi daj kopac pod nim dolek.

Madagaskar czeka :P

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Karolina Aleksandra » 31 sty 2019, 12:44

Panie Premierze,

Dziękuję za odpowiedzi. Nie są one dla mnie satysfakcjonujące, zwłaszcza w części dotyczącej dyplomacji, ale doceniam, że pochylił się Pan nad moimi pytaniami.

Z innej beczki: kiedy można spodziewać się nowego Ministra Bezpieczeństwa? Czy są już rozważane jakieś kandydatury na to stanowisko?

Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Chamberlain » 31 sty 2019, 16:43

Karolina Aleksandra pisze:
31 sty 2019, 12:44
Z innej beczki: kiedy można spodziewać się nowego Ministra Bezpieczeństwa? Czy są już rozważane jakieś kandydatury na to stanowisko?
Został wyznaczony już wczoraj. Ogromne rozczarowanie.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Chamberlain » 31 sty 2019, 16:47

Torkan Ingawaar pisze:
30 sty 2019, 18:17
mam prawo czuć się Dreamlandczykiem nawet bardziej niż Pan.
Nie, nie ma Pan takiego prawa. Dreamland to dla Pana trzeci, czwarty lub piąty przystanek. Może nie ostatni. Jest Pan obywatelem dreamlandzkim, ale nie Dreamlandczykiem. Nawet nie muszę wyważać drzwi: przyznał to Pan publicznie.

I słusznie. Od korzeni nie należy się odcinać.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, 16:48 przez Chamberlain, łącznie zmieniany 1 raz.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Torkan Ingawaar » 31 sty 2019, 16:48

Został wyznaczony już wczoraj. Ogromne rozczarowanie.
Polityka moderacyjna - miejmy nadzieję - wreszcie ruszy do przodu, więc raczej nie powinien być Pan rozczarowany.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Karolina Aleksandra » 31 sty 2019, 16:49

Chamberlain pisze:
31 sty 2019, 16:43
Karolina Aleksandra pisze:
31 sty 2019, 12:44
Z innej beczki: kiedy można spodziewać się nowego Ministra Bezpieczeństwa? Czy są już rozważane jakieś kandydatury na to stanowisko?
Został wyznaczony już wczoraj. Ogromne rozczarowanie.
To nie wyznaczenie, to powierzenie wykonania obowiązków. Jak rozumiem, poszukiwania właściwego Ministra trwają — sądząc po wstrzymanym postępowaniu w dziale Prokuratury. Przy czym kiepsko, że drugie postępowanie zostało właściwie od razu odrzucone, zamiast wstrzymania. W końcu zadaniem Prokuratury jest nie tylko odpowiadanie na zawiadomienia i ich rozpatrywanie, ale też samodzielne działanie. Nawet jeśli zawiadomienie nie ma podstawy prawnej, to Prokurator może podjąć jakieś działania z własnej inicjatywy.

KA

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Chamberlain » 31 sty 2019, 18:08

Sted Asketil pisze:
30 sty 2019, 20:24
Zyjemy w spoleczenstwie dla ktorego czesci Pan RCA jest do nie zaakceptowania - nie wzielo sie to z nikad.
Dokładnie dla jakiejś 1/3. A wyjaśni Pan w końcu, jakiej to krzywdy doznał od obecnego króla przed grudniem 2018 roku?Odkąd się pojawiłem, kojarzę Pana raczej z dreamlandzkim kanałem IRC, gdzie od lat pełni Pan rolę kogoś w rodzaju hostessy. Nie widziałem Pana natomiast w żadnym zapalnym momencie forumowych sporów z Sarmatami i kanclerzem, a później księciem Sarmacji. W polityce też Pan głosu nie zabierał, chyba że przy okazji rzucania tytułem. Na pierwszej linii byli Witt, Senancour, Oskar, był Edward II, PTR, Torkan, ale nie Pan. Co sprawiło, że na koniec wyszedł Pan ze strefy komfortu i nabrał spóźnionej ochoty na wojowanie z dawnym przeciwnikiem, który wyciągnął rękę na zgodę i przestał być przeciwnikiem? Trochę za późno na odreagowywanie się na leżącym. Wojna się skończyła. Czas wyjść z lasu, żołnierzu wyklęty, który przeczekał wojnę na L4.

A teraz coś, o czym wspomniałem przedwczoraj. W niedzielę dobiegło końca glosowanie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o forum, która była konstruktywną próbą wyrwania nas ze stanu bezbronności wobec chaosu na forum. Jak się okazało, oczekiwanie na reakcję Wolffa było bezpodstawne. Głosował Pan jako ostatni, czekając niemal do ostatniej minuty na oddanie głosu. Był to głos przeciwny projektowi. Zwlekał Pan z tym przez 4 czy 5 dni, wahając się, jak zagłosować. Jednocześnie miał Pan świadomość, ile ten głos znaczył przy wyniku 6:7. Ostatecznie podjął Pan kiepski wybór. Gówniany. Czy nie czuje się Pan z tym trochę niezręcznie?
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2009
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: JPII » 31 sty 2019, 18:10

Chamberlain pisze:
31 sty 2019, 18:08
Gówniany.
Liczę na to, że moderatorzy nie przegapią tego wulgaryzmu i zadziałają z całą surowością prawa.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Sted Asketil
Posty: 1043
Rejestracja: 7 sie 2011, 12:37

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Sted Asketil » 31 sty 2019, 19:44

Nie Pana interes ile czasu potrzebuje na podjecie decyzji - zmiescilem sie w terminie. I nie Pan bedzie mnie pouczal jak mam zyc, miec poglady itp.

Poza Panskim "gownianym" premierowaniem, nie przypominam sobie nic innego czym zaposalby sie Pan w mojej pamieci. Nawet z kandydowania na Ksiecia Unii zrezygnowales bo bylo pod gorke. Walnij baranka w sciane i skoncz juz bo niedobrze sie robi. Jestes jak Pan Ipanienko - Ty sie tylko z tym kryjesz i krygujesz sie na "gownianego" analityka Dreamlandu. Widzisz tylko ctonco chcesz.

Spojrz w lustro i zobacz co widzisz - nie mow na glos. Ja to widze...

I nie mow juz nic wiecej domnie, bo zwymiotuje.

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Chamberlain » 1 lut 2019, 12:46

Sted Asketil pisze:
31 sty 2019, 19:44
Poza Panskim "gownianym" premierowaniem
Dobre i to. Nie spędziłem życia na IRCu. Nie obudziłem się z ręką w nocniku.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 2 lut 2019, 16:36

Czy Minister Kultury i Nauki wie już, że nim jest? Czym zajmuje się obecnie Rząd Królewski i poszczególne resorty?

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1308
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Stanisław Dmowski » 4 lut 2019, 16:17

Żarło, żarło i zdechło.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Karolina Aleksandra » 8 lut 2019, 21:22

Florian von Stettin pisze:
4 lut 2019, 16:17
Żarło, żarło i zdechło.
Wolałabym nie używać takiego dobitnego słownictwa w Parlamencie, ale przyznam, że faktycznie sytuacja wygląda dosyć niepokojąco. Panie Premierze, chyba nie poddaje się Pan bez walki?

KA

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1308
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Stanisław Dmowski » 14 lut 2019, 17:26

Karolina Aleksandra pisze:
8 lut 2019, 21:22
Wolałabym nie używać takiego dobitnego słownictwa w Parlamencie, ale przyznam, że faktycznie sytuacja wygląda dosyć niepokojąco.
Dobitnie to byłoby, gdybym ordynarnie zwymyślał premiera za to, że więcej przebywa na pogaduszkach z Sarmatami po komunikatorach aniżeli na forum. To był tylko ciut dobitniejszy opis naszej rzeczywistości. Nic więcej.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1308
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Exposé Premiera Rządu Królewskiego

Post autor: Stanisław Dmowski » 18 lut 2019, 09:10

Tylko jeszcze coś dodam, bo mi się przypomniało - w prokuraturze dalej leży sprawa Groznego Witta, która to sprawa z niewiadomych powodów została zapomniana, zignorowana, być może specjalnie pominięta. Proszę Ekscelencję Premiera, który sprawuje też funkcję Ministra Bezpieczeństwa o kontynuowanie dochodzenia i przedstawienie aktu oskarżenia.

Użyję funkcji oznaczenia, by nasz śpioch mógł zauważyć. @Torkan Ingawaar, już Awara nasza?

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość