[SW/2019/III/IPANIENKO]

Miejsce właściwe do wnoszenia skarg wszczynających postępowania sądowe.
Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2213
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

[SW/2019/III/IPANIENKO]

Post autor: Miś »

Dane skarżącego:
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
NIM 283468
SKARGA
Ja, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, niniejszym wnoszę skargę - protest wyborczy przeciwko ważności wyborów których wyniki ogłoszono 18 grudnia 2019.
Domagam się stwierdzenia nieważności wyborów.
Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z opłaty sądowej z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych prowadzeniem życia artysty.
UZASADNIENIE
Podanie z opóźnieniem informacji na stronie głównej Dreamlandu o wyborach mogło mieć wpływ na wyniki w taki sposób, że ktoś mógł przegapić komunikat i wejść do lokalu. To samo z rozsyłaniem prywatnych wiadomości - nie każdy mógł się zalogować. Do tego konieczne jest podawanie numeru NIM żeby się zalogować do lokalu, a to jest dodatkowe utrudnienie - nie ma łatwego sposobu na zapamiętanie tego (przepraszam Wysoki Sąd za wulgarne stwierdzenie faktu) gównianego numeru a to mogło spowodować, że ktoś mógł nie wejść do lokalu.
Oprócz tego sama ustawa jest grafomańskim dziełkiem której pewnie sam autor do końca nie kmini i do której przydałaby się jakaś szkoła rabiniczna.
Z wyrazami głębokiego poważania, JPII
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Skarga - protest wyborczy

Post autor: Maciej II »

Spóźnił się Pan o prawie 3 miesiące...

Art.17 III W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników ostatniego głosowania, wyborcy przysługuje protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sądu Królestwa.

Pozdrawiam,

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2213
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga - protest wyborczy

Post autor: Miś »

* 18 grudnia 2019. XD
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2213
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga - protest wyborczy

Post autor: Miś »

** 18 marca 2019. XDD

Cóżem uczynil, idę zabić sb
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Skarga - protest wyborczy

Post autor: Daniel von Witt »

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 19 marca 2019 roku

I. Przyjmuje się skargę do rozpoznania.

II. Zwalnia się skarżącego z opłaty sądowej.

III. Sprawie nadaje się sygnaturę "[SW/2019/III/IPANIENKO]".

IV. Do rozpoznania sprawy wyznacza się SP Daniela von Witta.

(-) Daniel von Witt
p.o. Prezesa Sądu Królestwa

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [SW/2019/III/IPANIENKO]

Post autor: Daniel von Witt »

ZARZĄDZENIE
z dnia 24 marca 2019 roku

I. Wyrok zostanie ogłoszony publicznie.

(-) Daniel von Witt
sędzia pokoju

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [SW/2019/III/IPANIENKO]

Post autor: Daniel von Witt »

Dreamopolis, dnia 24 marca 2018 roku
W Y R O K
W IMIENIU KRÓLESTWA DREAMLANDU
Sąd Królestwa w składzie orzekającym:
— SP Daniel von Witt
po rozpoznaniu sprawy z skargi Jezusa Pedaela Ipanienki-Ingawaara przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu Królewskiego (sygnatura sprawy: SW/III/IPANIENKO),

orzeka, co następuje:
1) uznaje się skargę za niezasadną;
2) stwierdza się ważność referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu Królewskiego Torkana Ingawaara.
UZASADNIENIE
Wnoszący protest referendalny podnosił, że za stwierdzeniem nieważności referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu Królewskiego Torkana Ingawaara, które odbyło się w dniach 15-17 marca 2019 roku, stoją następujące przesłanki:
1) podanie informacji o referendum na stronie głównej Królestwa z opóźnieniem (dnia 16 marca 2019 roku);
2) niemożność zalogowania się na forum dyskusyjnym Królestwa w celu odczytania powiadomienia rozsyłanego przez Komisarza Wyborczego Królestwa;
3) problem z zapamiętaniem własnego numeru identyfikacji mieszkańca, używanego do logowania do lokalu wyborczego.
Żadna z tych przesłanek nie jest wystarczająca, aby referendum mogło zostać uznane za nieważne. Po pierwsze Ustawodawca nie nałożył na Komisarza Wyborczego Królestwa obowiązku podawania informacji na stronie głównej Królestwa o odbywających się referendach. Czynność taka stanowi jedynie element zwyczajowej kampanii mającej na celu podnieść frekwencję w głosowaniu. Po drugie system forum dyskusyjnego domyślnie ustawia dla każdego zarejestrowanego wysyłanie mu powiadomień o nadchodzących wiadomościach. Jeśli dana osoba takiej opcji u siebie nie wyłączyła, to o otrzymanej wiadomości zostanie poinformowana na swoją skrzynkę mailową. Dzięki niej także, jeśli nie będzie mogła się zalogować na forum, aby wiadomość od Komisarza odebrać, będzie mogła ustanowić nowe dane służące do logowania. Sąd potwierdza na własnym przykładzie, że system przywracania hasła do logowania na forum działa prawidłowo i bez konieczności proszenia kogokolwiek o umożliwienie logowania. Natomiast nawet jeśli dana osoba nie mogła zalogować się na forum dyskusyjnym (chociażby z uwagi na blokadę konta na forum) to nie można tego uznać za powód do stawiania zarzutów wobec Komisarza Wyborczego Królestwa - ten odpowiada tylko za rozsyłanie powiadomień, a nie za to, czy zostaną odczytane. Po trzecie słaba pamięć dowolnej osoby jest jej indywidualnym problemem. Nie można powoływać się na własne problemy (określmy je w uproszczeniu) natury zdrowotnej, by domagać się unieważnienia referendum.

Referendum może być uznane za nieważne tylko wtedy, gdy stwierdzone uchybienia przy jego zarządzeniu, przeprowadzeniu i (lub) ustaleniu wyników mogły mieć wpływ na wynik tego referendum. Przesłanki wskazane przez skarżącego do tej kategorii nie można zaliczyć. Sąd Królestwa stwierdza jednak uchybienia związane z przeprowadzaniem referendum. Podstawowym jest niedopełnienie obowiązku rozsyłania wiadomości drogą mailową z komunikatem o nadchodzącym głosowaniu. Obowiązek taki spoczywa na Komisarzu Wyborczym Królestwa na podstawie art. 7 ust. 2 Prawa wyborczo-referendalnego. Jak publicznie wiadomo, Komisarz Wyborczy Królestwa dokonał zawiadomienia pewnej grupy wyborców za pośrednictwem forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu, rozsyłając wiadomości do członków grupy "obywatele". Nie dokonał jednak zawiadomienia drogą mailową. Ponadto jak zostało wykazane w rozmowie między królem seniorem Alfredem a Komisarzem Wyborczym Królestwa, nie każdy obywatel (właściwie byłoby powiedzieć: uprawniony do głosowania) do grupy "obywatele" należy, przez co zawiadomienia, o którym mowa nie otrzymał, bo nie zostało ono do tej osoby wysłane. Forumowa grupa "obywatele" nie jest ściśle powiązana z danymi w CRM. Kto jest obywatelem według CRM może nim nie być na forum dyskusyjnym, co wcale nie oznacza, że obywatelem nie jest, gdyż prawnie wiążące informacje o mieszkańcach pochodzą z Centralnego Rejestru Mieszkańców. Posiadanie zaufania przez Komisarza Wyborczego Królestwa do wiarygodności i kompletności grupy "obywatele" na forum dyskusyjnym okazało się złudne. Sąd sprawdził również, że z grupy tej można wypisać się bez wypisywania się z Centralnego Rejestru Mieszkańców. Należy więc wyraźnie stwierdzić, że Komisarz Wyborczy Królestwa nie dochował należytej staranności, aby wywiązać się z ustawowego obowiązku poinformowania uprawnionych do głosowania o referendum zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i poczty forumowej. Jest to uchybienie, które stanowiłoby przesłankę za uznaniem referendum za nieważne. Nie można go jednak za takowe uznać, gdyż uchybienie to nie miało wpływu na wynik referendum. Jak stwierdził Komisarz Wyborczy Królestwa w obwieszczeniu - 94,43% wyborców oddało głos za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego. Odsetek ten stanowił 17 osób spośród 38 uprawnionych do głosowania. Biorąc pod uwagę fakt, że odkąd w Królestwie Dreamlandu odbywają się wybory i referenda związane z powoływaniem i odwoływaniem Premiera Rządu Królewskiego to nigdy w czasie ich trwania frekwencja w liczbach bezwzględnych nie przekroczyła pułapu 30 osób (2016 rok), przeważnie oscylując w przedziale 21-27 wyborców. W ostatnim głosowaniu wzięło zaś udział 18 uprawnionych, z których niemal wszyscy byli przeciwko Premierowi Rządu Królewskiego. Naiwnością byłoby zakładać, że 20 osób, które nie wzięło udział w głosowaniu, wzięłoby w nim udział gdyby otrzymały wszystkie niezbędne zawiadomienia drogą mailową i forumową oraz zagłosowałyby w odwrotnej proporcji, niż próba 18 osób, która głosy oddała. Tylko przy takich założeniach można byłoby sądzić, że wynik referendum mógłby być inny.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
(-) Daniel von Witt
sędzia pokoju

Zablokowany

Wróć do „Dziennik podawczy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość