[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XII/2018] DK - P.wpr. DK o RK

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XII/2018] DK - P.wpr. DK o RK

Post autor: Karolina Aleksandra » 28 mar 2018, 23:34

Szanowni Deputowani,

zgodnie z zapowiedzią w poprzednim wątku, na prośbę Premiera Rządu Królewskiego przedkładam do zatwierdzenia Dekret Królewski — Przepisy wprowadzające dekret o ustroju RK. To dekret wybitnie techniczny w swojej wymowie, precyzujący w zasadzie przypisanie obowiązków do poszczególnych stanowisk i ustalający ich nazewnictwo, jednocześnie mający ułatwić pracę Premierowi i realizację wizji nowego szefa gabinetu.

Proszę Szanownych Deputowanych o procedowanie w trybie pilnym aktu prawnego z uwagi na jego wpływ na prace Rządu Królewskiego.
DEKRET
z dnia z dnia 28 marca 2018 r.

Przepisy wprowadzające dekret o ustroju Rządu Królewskiego
Art. 1. Dekret z dnia 28 marca 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego, zwany dalej „dekretem wprowadzanym”, wchodzi w życie z dniem wejścia w życie dekretu niniejszego.

Art. 2. W ustawie federalnej z dnia 25 stycznia 2018 r. o dyplomacji wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Minister Spraw Zagranicznych oraz sekretarze stanu w podległym mu ministerstwie.”;
2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „Ministra właściwego ds. zagranicznych” zastępuje się wyrazami „Ministra Spraw Zagranicznych”;
3) użyte w art. 13. ust. 1 i art. 14 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo właściwe ds. zagranicznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Spraw Zagranicznych”;
4) użyte w art. 16 ust. 1 i 5 oraz art. 17 ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo Spraw Zagranicznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Spraw Zagranicznych”.
Art. 3. W ustawie federalnej z dnia 3 października 2016 r. o Funduszu Startowym wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 7 i 8 oraz art. 5, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy ds. wewnętrznych”, zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”;
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
Art. 6. [Zarząd nad funduszem]
Zarząd nad Funduszem Startowym sprawuje Minister Ksiąg i Rejestrów.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 24 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym art. 6 otrzymuje brzmienie:
Art. 6. 1. Moderację forum stanowią Minister Policji oraz powoływani i odwoływani przez niego moderatorzy forum.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom Ministra Policji.”.
Art. 5. W ustawie federalnej z dnia 28 października 2016 r. o wprowadzeniu Kodeksu karnego wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Policji prowadzi postępowanie przygotowawcze i sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym.”;
2) w art. 11 uchyla się ust. 1.
Art. 6. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym użyte w art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 29 ust. 3 wyrazy „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 7. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa użyte w art. 5 ust. 2 i 3 wyrazy „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Minister Policji”.

Art. 8. W ustawie federalnej z dnia 20 grudnia 2016 r. o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców użyte w art. 8a ust. 2, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy ds. wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 9. W ustawie federalnej z dnia 21 października 2016 r. o instytucjach użyte w art. 2 ust. 4 i 6 oraz art. 7, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 10. W ustawie federalnej z dnia 21 lipca 2016 r. o finansach publicznych w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o „ministrze”, rozumie się przez to Ministra Ksiąg i Rejestrów.”.
Art. 11. W ustawie federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o instytucjach użyte w art. 1 ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 12. W ustawie federalnej z dnia 7 maja 2016 r. o partiach politycznych w art. 2 ust. 3 wyrazy „ministra właściwego do spraw sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Ministra Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 13. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy.

Art. 14. 1. Rozwiązaniu z mocy prawa ulegają dotychczasowa Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego i dotychczasowe ministerstwa. Minister Ksiąg i Rejestrów niezwłocznie wykreśla je z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw, zwanego dalej „CRIP”.
2. Minister Ksiąg i Rejestrów z urzędu:
1) wpisuje Urząd Rządu Królewskiego do CRIP;
2) ustanawiane, przekształcane i znoszone na podstawie art. 11 ust. 1 dekretu wprowadzanego ministerstwa, stosownie do okoliczności, wpisuje do CRIP i wykreśla z niego.
3. Urząd Rządu Królewskiego wchodzi w ogół praw i obowiązków rozwiązanych z mocy ust. 1 jednostek organizacyjnych.

Art. 15. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra
[/justify]

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: DK – Przepisy wprowadzające dekret o ustroju RK

Post autor: Daniel von Witt » 29 mar 2018, 15:44

Zarządzam głosowanie nad zgłoszonym do zatwierdzenia dekretem królewskim. Głosowanie potrwa do 31 marca.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Daniel von Witt » 29 mar 2018, 15:46

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
lord
Posty: 197
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Erwin von Beckendorff » 29 mar 2018, 15:48

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Marcel von Chacha
Posty: 245
Rejestracja: 11 sty 2018, 23:24

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Marcel von Chacha » 29 mar 2018, 18:21

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1737
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Alfred » 29 mar 2018, 19:12

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Chamberlain » 29 mar 2018, 19:29

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Torkan Ingawaar » 30 mar 2018, 00:16

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2556
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 30 mar 2018, 00:20

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: RomanoPorfavor » 30 mar 2018, 09:04

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
Herb:
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Tomasz von Habsburg » 30 mar 2018, 13:06

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Otton van der Berg
Posty: 1029
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
Herb:
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Otton van der Berg » 30 mar 2018, 13:30

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII

ObrazekObrazek

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 30 mar 2018, 14:16

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 30 mar 2018, 14:59

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW

Awatar użytkownika
Alatriste
Posty: 202
Rejestracja: 10 sie 2016, 22:54
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Alatriste » 30 mar 2018, 23:39

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste: ZA
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste
Jarl Republiki Eislarskiej
Księstwo Skytji - Republika Eislarska

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XII/2018] DK - P. wpr. DK o ustroj

Post autor: Daniel von Witt » 31 mar 2018, 18:38

Zamykam głosowanie. Wzięło w nim udział 13 z 14 uprawnionych. 7 deputowanych zagłosowało za zatwierdzeniem dekretu. 6 deputowanych zagłosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się. Stwierdzam, że Parlament Królewski dekret zatwierdził.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości