Lordzie, zapoznaj się: Wyciąg z regulaminu

Kancelaria Parlamentu służy do składania pism i wniosków, oraz prowadzenia rejestru Lordów PK.
Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Lordzie, zapoznaj się: Wyciąg z regulaminu

Post autor: Alfred » 2 kwie 2019, 18:19

Artykuł 1.
Stanowisko lorda
(1) Parlament Królewski składa się z lordów.

(2) Lord powinien brać udział w głosowaniach, przestrzegać porządku obrad oraz szanować cześć innych lordów i powagę Parlamentu.

(3) Lord ma prawo brać udział we wszystkich etapach obrad, wygłaszać wystąpienia przed Parlamentem, otrzymywać uposażenie, które określają przepisy odrębne, oraz korzystać z urlopu według przepisów Regulaminu.

(4) Lord może zastąpić Marszałka, gdy ten i Wicemarszałkowie pozostają w danej sprawie bezczynni dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.

[…]
Artykuł 4.
Wymagania wobec lordów i marszałków
(1) Obywatel może być lordem dopiero po upływie czternastu dni od daty nabycia obywatelstwa.

(2) Prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być lordem przed upływem właściwego czasu od wykonania kary albo ustania jej karalności. Czas ten wynosi miesiąc w przypadku występku, a trzy miesiące w przypadku zbrodni.

[…]
Artykuł 8.
Wpis na listę
(1) Marszałek wpisuje nowo powołanego lorda na listę lordów.

(2) Ze wpisem na listę lordów lord zaczyna urzędowanie.
Artykuł 9.
Skreślenie z listy
(1) Marszałek skreśla lorda z listy lordów, jeśli:

1) lord zrezygnował ze swojego stanowiska;
2) lord nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach;
3) lord nie może zajmować stanowiska lorda z prawnej przyczyny.

(2) Do dwóch kolejnych głosowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) wlicza się tylko jedno z głosowań, które skończyły się w odstępach czasowych krótszych niż dwadzieścia cztery godziny;
2) nie wlicza się głosowanie skończone wcześniej;
3) nie wlicza się głosowanie, które przypadło w czasie urlopu lorda;
4) nie wlicza się głosowanie, w którym lord nie mógł wziąć udziału z przyczyn leżących po stronie władzy publicznej.

(3) Ze skreśleniem z listy lordów lord kończy urzędowanie.

[…]
Artykuł 11.
Urlop
(1) Lord nie jest obowiązany brać udziału w głosowaniach, gdy jest na urlopie.

(2) Lord zgłasza urlop Marszałkowi, zanim go rozpocznie. Marszałek wskazuje miejsce, w którym należy zgłaszać urlopy.

(3) Zgłoszenie urlopu powinno określać dokładnie czas jego trwania.

(4) Lord nie może pozostawać na urlopie dłużej niż 30 dni w ciągu dowolnych 90 dni.

[…]
Artykuł 13.
Miejsce obrad
(1) Obrady odbywają się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność Parlamentu.

(2) Odpowiednie osoby przedkładają projekty ustaw i uchwał, dekrety i niezatwierdzone ustawy, wygłaszają wystąpienia oraz składają zapytania do członków Rządu Królewskiego w nowych wątkach w miejscu obrad.

[…]
Artykuł 17.
Przedłożenie
(1) Do projektu ustawy czy uchwały przedkładający załącza uzasadnienie oraz teksty jednolite ustaw, dekretów, uchwał itp., których zmianę projekt przewiduje.

[…]
Artykuł 18.
Cofnięcie projektu
(1) Przedkładający może cofnąć projekt ustawy czy uchwały, póki nie zarządzono nad nimi głosowania.

[…]
Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad projektem trwa siedem dni. Marszałek może ustalić inny czas trwania dyskusji, od trzech do czternastu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec trwającej dyskusji oraz przywrócić skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad.

(3) Na wniosek jednej trzeciej lordów Marszałek jest obowiązany wydłużyć dyskusję na właściwy ze sposobów, o których mowa w ust. 2, o wskazany we wniosku czas.

(4) Nie można wydłużyć dyskusji ponad 28 dni trwania. Wydłużyć ją ponad 14 dni trwania można tylko na wniosek jednej trzeciej lordów.

(5) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej trzy dni.
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji lordowie, przedkładający oraz ci, którzy sami mogliby przedłożyć taki sam projekt, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Parlament nie głosuje nad poprawką przedkładającego, chyba że ten zaznaczył, że sobie tego życzy.

(3) Poprawka powinna obejmować dokładnie określone zmiany w tekście projektu albo zniesienie poprawki, nad którą Parlament nie głosuje.

[…]
Artykuł 27.
Wystąpienie
[…]

(2) Wystąpienie może dotyczyć każdej sprawy publicznej.

[…]

Zablokowany

Wróć do „Kancelaria Parlamentu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości