Strona 1 z 1

Skarga

: 21 sty 2019, 17:24
autor: Maciej II
Sąd Królestwa
Pałac Sprawiedliwości, Dreamopolis
Skarżący:
Helmut Pohl
NIM: 591374

S K A R G A

Wnoszę o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Księstwa z dnia 12 stycznia 2019 roku o Regencie Księstwa (von Witt), w związku z przekroczeniem 7 dniowego okresu na złożenie Królowi homagium, zgodnie z Art. 2 ust. 2 Karty Konstytucyjnej.
Uzasadnienie

W dniu 12 stycznia 2019 roku, Rada Księstwa postanowiła o powierzeniu godności Regenta Księstwa Furlandii i Luindoru Jego Ekscelencji Danielowi von Wittowi. Jego Ekscelencja Von Witt - mimo pełnienia funkcji Regenta, organu stojącego na czele kraju federacji, nie złożył w ciągu 7 dni wymaganego konstytucyjnie homagium, co więcej ta decyzja została przez JE podjęta całkowicie świadomie, celem uprawiania gry politycznej. Unia Saudadzka jest krajem federacji Królestwa Dreamlandu, a więc zwierzchnictwo nad nią ma Król. Skandalicznym jest, powołując się na lukę prawną w Konstytucji Krajowej, prowadzić do teoretycznej autonomii Księstwa Furlandii i Luindoru.


Oświadczam, że w dniu 21 stycznia 2019 r. została przelana na konto Sądu Królestwa kwota 3000 D tytułem opłaty od skargi.
(-) Helmut Pohl

Re: Skarga

: 21 sty 2019, 21:12
autor: Aleksander
Przekazuje do referatu SSK de la Ciprofloksja.

Re: Skarga

: 27 sty 2019, 12:00
autor: Daniel von Witt
Wysoki Sądzie, uprzejmie proszę o przyspieszenie rozpatrzenia tej sprawy.

(-) Daniel von Witt

Re: Skarga

: 28 sty 2019, 18:41
autor: Aleksander
Wzywam organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, do złożenia odpowiedzi na skargę w terminie 7 dni od daty ogłoszenia, pod rygorem pominięcia. Pouczam, że strona ma prawo odmówić odpowiedzi.

Zarządzam doręczenie wezwania stronie.

Re: Skarga

: 28 sty 2019, 18:43
autor: Aleksander
Doręczono.

Re: Skarga

: 17 lut 2019, 18:33
autor: Aleksander
Stwierdzam upływ terminu na złożenie odpowiedzi na skargę. Wzywam skarżącego do wygłoszenia mowy końcowej w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania.

Re: Skarga

: 17 lut 2019, 18:33
autor: Aleksander
Doręczono.

Re: Skarga

: 18 lut 2019, 14:35
autor: Maciej II
Wysoki Sądzie, delikty konstytucyjne są w mojej ocenie szczególnie szkodliwe dla społeczności Dreamlandu.
Ryba psuje się od głowy, a Regent, jako głowa całej Unii, powinien w szczególności pilnować litery prawa będąc przykładem praworządności.
Unia była, jest i będzie krajem federacji Królestwa Dreamlandu. Nie powinno być społecznego przyzwolenia na działania szkodzące takiemu porządkowi, działania umotywowane politycznie, działania, które próbuje się podeprzeć luką w prawie krajowym.
Liczę, że prawomocny wyrok rozwieje ewentualne wątpliwości co do składania homagium przez Regenta Unii Saudadzkiej i poskutkuje tym, że w przyszłości błędna interpretacja przepisów w tym konkretnym przypadku nie będzie miała miejsca.
(-) Helmut Pohl,
Książę Furlandii i Luindoru

Re: Skarga

: 18 lut 2019, 15:00
autor: Daniel von Witt
الوـس pisze: 28 sty 2019, 18:43 Doręczono.
Doreczono? Komu i gdzie?

(-) Daniel von Witt

Re: Skarga

: 24 lut 2019, 10:25
autor: Daniel von Witt
Sędzia żyw?

(-) Daniel von Witt