Skarga

Postępowania w toku.
Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Skarga

Post autor: Miś »

Dane skarżącego:
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
NIM 970858
SKARGA
Ja, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, niniejszym wnoszę skargę na Uchylenie aktu powołania deputowanych w części dotyczącej p. Ipanienki wydanego przez RCA w dn. 28.12.2018 jako niemającą podstaw prawnych do ogłoszenia.
Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z opłaty sądowej z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych prowadzeniem życia artysty.
UZASADNIENIE
W dn. 28.12.2018 RCA opublikował Akt powołania deputowanych [Ipanienko, Grozny, Pohl], który następnie kilka godzin później "częściowo wycofał" na mocy opublikowanego aktu będącego przedmiotem skargi, pozbawiając mnie tym samym godności deputowanego do Parlamentu Królewskiego. O ile kwestią do ustalenia pozostaje czy w danym dniu przysługiwało mi prawo do powołania do ww. funkcji, co nie jest przedmiotem niniejszej skargi, to jestem zmuszony wyrazić ubolewanie, że akt wydany przez RCA będący przedmiotem skargi nie ma żadnego umocowania w systemie prawnym Królestwa Dreamlandu. Według mojej najlepszej wiedzy żaden przepis nie pozwala RCA jako osobie wybranej przez konwent seniorów na króla wycofywać własnych aktów z obiegu prawnego. Z uwagi na fakt, że Dreamland jest państwem prawa, liczę, że Wysoki Sąd przychyli się do mojej skargi bądź pozwoli mi wyjaśnić, na jakiej podstawie prawnej RCA wydał uchylenie części obowiązującego aktu.
Z wyrazami głębokiego poważania, JPII
Obrazek

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Na zasadzie art. 10 ust. 2 UPS zwalniam skarżącego z opłaty. Nie ulega wątpliwości, że artysta z definicji jest kimś biednym, a jest tym biedniejszym im lepszą sztukę tworzy, gdyż jest niedoceniany za życia i dopiero jego spadkobiercy mogą na tym zarobić. Ponieważ w ocenie tut. sądu skarżący tworzy naprawdę dobrą muzykę, to bez wątpienia jest tak biedny, że na uiszczenie opłaty nie stać go w całości, ani tym bardziej w części. W zw. z powyższym słuszne staje się zwolnienie go z opłaty.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Przekazuję do referatu SSK Alusia de la Ciprofloksja.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Wzywam organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, tj. JKM Roberta II Fryderyka do złożenia odpowiedzi na skargę w terminie 7 dni od daty ogłoszenia, pod rygorem pominięcia. Pouczam, że strona ma prawo odmówić odpowiedzi.

Zarządzam doręczenie wezwania stronie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Doręczono.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: RIIF »

Wysoki Sądzie.

Jeśli prawo nie daje Nam możliwości uchylenia własnego, co warte podkreślenia, wadliwego aktu powołania, to faktycznie popełniliśmy błąd i akt uchylający należy czym prędzej uchylić. Chcemy jednak zwrócić uwagę na kilka drobnych, acz istotnych w tej sprawie aspektów. Przede wszystkim najważniejsze — bezprawność wydanego wcześniej aktu powołania p. Ipanienki na deputowanego - po niewczasie poznaliśmy detale systemu informatycznego, które pozwoliły nam ustalić okres posiadania przez p. Ipanienkę obywatelstwa, wcześniej jedynie zweryfikowaliśmy czy w ogóle obywatelstwo posiada, a nie znaliśmy jeszcze meandrów systemu. To już w przyszłości nie będzie problemem. Po drugie — stwierdziwszy, iż p. Ipanienko faktycznie posiadał obywatelstwo krócej niż to wymagane prawem postanowiliśmy błąd swój naprawić. Najprostszym rozwiązaniem wydało nam się właśnie uchylenie błędnie wydanego w tym samym dniu aktu powołania. Uczyniliśmy to w sposób naturalny - tak jak się koryguje własne błędy w życiu pozawirtualnym, czy w każdej innej sytuacji.

Nie było, nie jest, i nigdy nie będzie naszą intencją świadome naruszanie prawa. Jeśli w tej sytuacji do tego doszło, to w, paradoksalnie, dobrej intencji, ale nade wszystko nieświadomie.

W końcu też warto zauważyć, iż akt uchylenia wcześniejszej decyzji był próbą jej zmiany, ale i formalnością z tego względu, iż byliśmy świadomi, że p. Ipanienko już następnego dnia prawa do zasiadania w Parlamencie nabędzie i jego pobyt tam w roli deputowanego będzie jak najbardziej uprawniony, i pożądany. Alternatywą było pozostawienie sytuacji niepoprawionej przez kilka dni i osiągnięcie momentu, kiedy mimo błędu będzie ona już nieistotna. Uznaliśmy jednak, iż ważniejsze jest zachowanie, dla formalności, porządku prawnego w tak istotnej kwestii jak uprawnienie obywatela do zasiadania w parlamencie, i sprawowania funkcji deputowanego, w taki sposób by nikt nie podnosił zarzutów, iż czyni to bezprawnie. Prostując tym samym Naszą decyzję zapewniliśmy w tym względzie spokój p. Ipanienki i ucięliśmy podnoszone głosy, iż deputowanym On być nie może.

Liczymy na zrozumienie Wysokiego Sądu, szczególnie, iż dopiero co uczymy się specyfiki i meandrów prawa i systemów Królestwa.

Z wyrazami szacunku,
Robert II Fryderyk, rex
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1913
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: Chamberlain »

Z góry proszę o wybaczenie i również z góry poddaję się ewentualnej karze grzywny za wtargnięcie na salę obrad, ale coś tu się chyba odipanienkowało.

Król ma prawo uchylić wydany przez siebie akt - w całości lub w części - o ile dotyczy on materii stanowiącej jego prerogatywę. Dotyczy to zarówno dekretów, jak i postanowień w sprawach indywidualnych. Nawiasem mówiąc: w archiwum aktów urzędowych znajdziemy całe mnóstwo na to przykładów. Jeśli ktoś chciałby powołać się na jakieś inny tryb derogacji, trzeba byłoby wskazać jego podstawę, a nie kierować się własnym rozeznaniem w prawie administracyjnym RP, które nie ma tu żadnego zastosowania.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Upominam obw. Oxlade-Chamberlaina, że sala sądowa to nie jest miejsce luźnych rozmów gawiedzi.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: Miś »

Wysoki Sądzie czy zostanie wydane jakieś orzeczenie czy coś?
Obrazek

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: Miś »

Skarga już wisi jakiś czas. Ktoś coś ogarnie?
Obrazek

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Pouczam skarżącego o potrzebie zachowania powagi czynności sądowych. Skarga zostanie rozpoznana wkrótce.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: Miś »

Chciałbym w pełni powagi zapytać się o to jak bardzo wkrótce będzie wkrótce.
Obrazek

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Szanowny Wnioskodawco,

Członkowie składu orzekającego starają się maksymalnie efektywnie łączyć obowiązki wirtualne z obowiązkami realnymi. Z uwagi jednak na oczywiste pierwszeństwo tych realnych przed tymi wirtualnymi, ten skromny czas, jaki jestem w stanie poświęcać obowiązkom wirtualnym muszę oszczędnie i racjonalnie przeznaczać na kolejne zadania, jakie stawia przed tut. sądem Królestwo Dreamlandu. Apeluję o odrobinę cierpliwości. Każda sprawa wniesiona do tut. sądu zostanie wnikliwie i sprawnie zbadana najszybciej gdy będzie to możliwe.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: Miś »

Przyjmuję do wiadomości i czekam cierpliwie.
Obrazek

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: الوـس »

Dreamopolis, 20 stycznia 2019 r.
W Y R O K
W IMIENIU KRÓLESTWA DREAMLANDU
Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: SSK Aluś de la Ciprofloksja

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Jezusa Ipanienki wniesionej na uchylenie aktu powołania deputowanych w części dot. skarżącego orzeka, jak następuje:

I. Uznaje akt wydany z naruszeniem przepisów prawa.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
UZASADNIENIE
Skarżący wniósł do tut. sądu skargę na akt uchylenia aktu powołania deputowanych podnosząc, iż wydany została bez podstawy prawnej.

Sąd zważył jak następuje:
W istocie, akt ten wydany został bez istniejącej podstawy prawnej. Nie pozostawia to wątpliwości zarówno dla skarżącego, organu, którego działanie zaskarżono, jak i dla tut. sądu. Zgodnie z zasadą wyartykułowaną expressis verbis w pierwszym przepisie Karty Konstytucyjnej Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa. Zgodnie z tą zasadą zatem, organy państwa, w tym również i sam Król, muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z przepisami UFoPK, tj. art. 4 ust. 1 Parlament składa się z deputowanych powoływanych przez Króla. Przepis ten przyznaje królowi uprawnienie do powoływania deputowanych. Nie przewiduje jednakże możliwości, by to król tychże deputowanych odwoływał. Podobnie również dalsze przepisy w/w ustawy federalnej przewidują zamknięty katalog sytuacji, w których dochodzi do ogłoszenia skreślenia deputowanego, jakkolwiek czyni to obowiązkiem marszałka, nie zaś króla. W obecnym stanie prawnym nie jest zatem możliwe odwołanie, jak również skreślenie z listy deputowanych przez króla.

Zaskarżony akt w istocie uchylał wcześniejszy akt, tj. intencją organu wydającego tenże akt nie było skreślenie deputowanego, ale doprowadzenie do sytuacji, w której nie był on nigdy powołany. Organ zatem, zdając sobie sprawę ze swojej pomyłki, jaką było przedwczesne powołanie deputowanego, usiłował ją naprawić uchylając wadliwy akt we własnym zakresie. Wskazać przy tym należy, że o ile organ co do zasady, zgodnie z zasadami prawa administracyjnego, ma prawo w każdym czasie zmienić lub uchylić decyzję, którą wydał bez zgody strony, jeżeli strona nie nabyła prawa, zaś za jej zgodą, jeżeli strona prawo to nabyła. W tej sytuacji jednakże strona nabyła prawo, tj. zasiadania w gronie deputowanych, zatem uchylenie decyzji wymagałoby zgody strony. Tak się jednak nie stało.

Sąd jednakże nie uchylił zaskarżonego aktu z uwagi na fakt, iż wywarł on nieodwracalne skutki w obrocie prawnym. Dzień później skarżący został powołany ponownie. Uchylenie zatem zaskarżonego aktu doprowadziłoby do sytuacji, w której podstawą funkcjonowania skarżącego jako deputowanego byłby akt wadliwy, gdyż dotyczący tego, co już zostało rozstrzygnięte. Stanowić mogłoby to podstawę do dalszych wątpliwości dotyczących przegłosowanych w tym okresie ustaw.
W zw. z powyższym orzec należało jak na wstępie.

Pouczam strony o prawie wniesienia skargi rewizyjnej do tut. sądu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Skarga

Post autor: Miś »

Przyjąłem wyrok do wiadomości i nie będę ogarniał skargi rewizyjnej z braku do tego podstaw. Dostałem to co chciałem czyli sprawiedliwość.
Obrazek

Zablokowany

Wróć do „Sale sądowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość