SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Akta spraw prawomocnie osądzonych.
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: RomanoPorfavor »

Obrazek
Sąd Królestwa
Pałac Sprawiedliwości, Dreamopolis
Skarżący:
Prokuratura Generalna jako oskarżyciel publiczny.
NIFI A83160

przeciwko
Daniel von Witt
NIM 877416
AKT OSKARŻENIA
Na mocy art. 4 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 28 października 2016 roku o wprowadzeniu Kodeksu karnego [BPSK Nr 5726] wnoszę o uznanie Daniela von Witta (NIM 877416) winnym znieważenia grupę ludności z powodu jej orientacji seksualnej, czyli przestępstwa z art. 33 Kodeksu Karnego i ukarania go karą ograniczenia wolności na okres 30 dni.

Jednocześnie oskarżenie wnosi o orzeczenie dodatkowych środków karnych:
- z art. 15 KK - tj. pozbawienia prawa do sprawowania funkcji Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego,
- z art. 19 KK - tj. naprawienie szkody poprzez opublikowanie na forum Parlamentu Królewskiego przeprosin w formie oświadczenia o treści: "Ja, Daniel von Witt, przepraszam za użycie w dniu 20 marca na forum Parlamentu obraźliwych i homofobicznych określeń względem osób homoseksualnych."

Uzasadnienie
W poście nr 64833 z dn. 20 marca (link) oskarżony użył dwukrotnie obraźliwego określenia (w formie "pedały" i "pedalstwo") wobec ogółu osób homoseksualnych.

Mam nadzieję, że udowadnianie obraźliwego charakteru tych słów nie jest konieczne, ale na wypadek gdybym się mylił - do dowodów dołączam definicję ze Słownika Języka Polskiego (załącznik nr 2). Niezależnie od tego, oskarżony był w przeszłości informowany, że użycie tego określenia ma charakter obraźliwy i homofobiczny (m.in. wątku nr 9034), więc nie ma mowy o niewiedzy z jego strony w tym zakresie. Prokuratura będzie chciała także w toku postępowania wezwać na świadka JE Torkana Ingawaara.

W opinii Prokuratury szczególną przesłanką obciążającą jest użycie tych słów w przestrzeni Parlamentu Królewskiego, przez osobę sprawującą funkcję Marszałka tegoż Parlamentu. Sytuacja, w której osoba która powinna w szczególności dbać o porządek w tym obszarze Forum jest osobą ten porządek naruszającą i korzystającą ze swojej bezkarności aby obrażać innych deputowanych zasługuje na szczególne potępienie. Z tego wynika wniosek Prokuratury o orzeczenie zakazu sprawowania funkcji Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego.

W przywołanym poście oskarżony nie pierwszy raz wyrażał się pogardliwie i obraźliwie wobec osób homoseksualnych. Podobne wyrażenia padały z jego ust na początku tego roku (przykładowo posty #62312, #62352) - i to powtarzane pomimo zwracania mu uwagi na obraźliwy charakter tego typu określeń. Ponieważ ściganie i karanie powinno być zawsze ostatecznością, w/w przypadki pozostawiono bez oskarżenia na jakiś czas, sprawdzając, czy mimo zapowiedzi oskarżony powściągnie swój język - co na jakiś czas uczynił.

Jego powrót do homofobicznych wypowiedzi i to w tak eksponowanym miejscu jak Parlament Królewski wskazuje na brak zahamowań w zakresie obrażania osób o innej orientacji seksualnej. Oskarżony nie wykazuje żadnej skruchy - uważa wręcz, że użycie obraźliwego określenia nie jest żadną winą ani problemem, co widać w przywołanych wyżej wypowiedziach. Wszystko to pomimo znajomości prawa - w którego uchwalaniu oskarżony sam brał udział. Stąd też nie zdecydowano się nie odstępować od wniosku o orzeczenie kary ograniczenia wolności.
/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
p.o. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o uiszczeniu opłaty sądowej od aktu oskarżenia

P.o. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oświadcza, iż w dniu 27 marca 2018 r. roku wykonano został przelew na kwotę 3.000 D na rachunek bankowy Sądu Królestwa NIFI A51873 tytułem: "OpłataSądowa-KrólestwoVsWitt".

Załącznik nr 2 - wypis ze Słownika Języka Polskiego
pedał II obraźl. «homoseksualista»
(za https://sjp.pwn.pl/sjp/pedal-II;2499022.html)
Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Akt oskarżenia Królestwo vs. Witt

Post autor: Robert I, RS. »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 5 kwietnia 2018 r.
I. Stwierdzić, iż skarga została należycie opłacona.

II. Zarejestrować sprawę pod sygnaturą SK K 2018/6.

III. Wyznaczyć sędziego przewodniczącego w osobie Jego Królewskiej Wysokości króla seniora Roberta.
(-) dr jur. net. Robert, rs.
Prezes Sądu Królestwa
Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Robert I, RS. »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
I. Otworzyć rozprawę.

II. Wyznaczyć oskarżonemu termin 7 dni na odpowiedź na akt oskarżenia oraz złożenie wniosków dowodowych ze wskazaniem okoliczności, na jakie mają być przeprowadzone dowody.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po wykonaniu punktu II zarządzenia albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

(-) dr jur. net. Robert, rs.
Prezes Sądu Królestwa
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

seksualność to taka cecha człowieka, która znajduje się w sferze intymnej jego aktywności, a przez to w sposób pełny nie może znajdywać upustu w mikronacyjnym życiu. Mikronacyjna postać, jaką tworzymy, odznacza się przecież wyłącznie cechami jej przypisanymi przez nas samych, jako jej kreatorów, co znaczy, że nie muszą być to nasze cechy wrodzone ani nabyte w ciągu życia realnego. Postać mikronacyjna jest więc tylko taka, jaką ją zdefiniujemy. Może dotyczyć to także seksualności i wrażliwości na nią, jednakże poza deklarowaniem posiadanej przez nas płci przy wpisywaniu się do Centralnego Rejestru Mieszkańców oraz doboru imienia i nazwiska, żaden z nas nie manifestuje swojej seksualności w inny sposób. Na szczęście nikt tego od nas nie wymaga, zaś intymność (prywatność) seksualności każdego człowieka powoduje, że sami nie poczuwamy się do upubliczniania tego, co seksualne. Normy moralne, przekształcane często w normy prawne, powodują, że w niektórych sytuacjach byłoby to nawet karalne (jak np. epatowanie intymnymi częściami ciała, promowanie pornografii i publiczne podejmowanie innych zachowań seksualnych). W związku z powyższym nikt nie wie (i bardzo dobrze), jak wygląda seksualność mieszkańców Królestwa Dreamlandu, jakie mają oni potrzeby seksualne i jakie podejmują praktyki. Idąc dalej nie wiemy, którzy ludzie w Królestwie Dreamlandu są np. homoseksualistami i jak dużą grupę oni tworzą. Zostałem natomiast oskarżony o to, że określeniem "pedały" (w różnej konfiguracji) obraziłem grupę ludzi o orientacji homoseksualnej, a dokładnie, jak pisze w akcie oskarżenia oskarżyciel publiczny "oskarżony użył dwukrotnie obraźliwego określenia (w formie "pedały" i "pedalstwo") wobec ogółu osób homoseksualnych.". Nie wiadomo, kogo dokładnie obraziłem, gdyż w Dreamlandzie nie jest znana żadna "grupa ludności" (o tej orientacji) ani żaden "ogół osób homoseksualnych", który mógł poczuć się obrażony moimi określeniami. Jak więc Wysoki Sąd widzi, nie mogłem obrazić grupy, która nie istnieje. Na pewno istnieją jednak ludzie o orientacji homoseksualnej, które żyjąc sobie w Królestwie Dreamlandu normalnie, na pewno nie poczuły się urażone. Gdyby tak było te osoby by się ujawniły, żądając np. przeprosin. Nic takiego nie ma miejsca. Ma jedynie miejsce atak człowieka mającego z sobą problem, który nadużywając stanowiska, zanim z niego zszedł, chciał udowodnić, że pedał może stosować terror. O tym teraz powiem.

Czy pedofil może pracować z dziećmi? Czy złodziej może zarządzać finansami? Czy morderca może posiadać broń? Odpowiedzi na te pytania są oczywiste. Zadam więc następne: czy osoba mająca psychiczny problem ze swoją seksualnością może być urzędnikiem państwowym decydującym w sposób wybiórczy co inni mogą mówić na temat seksualności? Między 21 lutego a 4 marca br. na to pytanie negatywnie odpowiedział Parlament Królewski. Oskarżyciel publiczny, który nie powinien nim być od 4 marca br., i który posiada problem psychiczny związany ze swoją seksualnością, nadużył swej władzy, aby zaopiekować się, no właśnie, nie wiadomo kim. Zaraz jednak do tego dojdę, pozwalając sobie napisać, dlaczego oskarżyciel ma z sobą problem. Otóż należy sięgnąć pamięcią wstecz, gdy oskarżyciel publiczny jako moderator forum w sposób selektywny karał mieszkańców za krytyczne wyrażenia na temat odmiennych orientacji seksualnych. Nie wiem, i z powodów określonych w pierwszym akapicie nie interesuje mnie to z uwagi na naturę seksualności w mikronacjach, czy oskarżyciel publiczny jest osobą o orientacji homoseksualnej, jednak sposób w jaki kreuje siebie i swoją aktywność mikronacyjną (np. poprzez wstępowanie w związki jednopłciowe), można założyć, że tak. Nie ma w tym oczywiście niczego zdrożnego, gdyż od dawna wiadomo, że mikronacje cechują się wyraźną nadreprezentacją osób homoseksualnych w stosunku do proporcji w realnym społeczeństwie. Problem zaczyna się jednak, gdy niektóre z tych osób domagają się szczególnego traktowania i ochrony przed krytyką, czego nie zapewniają innym. Pisałem o tym wielokrotnie, mówiąc, że w społeczeństwie rządzonym przez klikę pedałów, wybrane przez tę klikę grupy społeczne (nawet wbrew swojej woli) otaczane są szczególną opieką. Czyni to z nich uprzywilejowaną kastę ludzi niepełnosprawnych. Mówię o ludziach niepełnosprawnych, gdyż chodzi mi o ludzi nie potrafiących odnajdywać się w społeczeństwie równych sobie jednostek. Osoby niepełnosprawne (tutaj - pedały) nie radzą sobie z tym, gdy inni ludzie mając takie same prawa i wolności (np. wolność wypowiedzi, głoszenia swych poglądów) raczą mówić o nich źle lub w taki sposób, w jaki te osoby niepełnosprawne sobie tego nie życzą. Wówczas takie osoby uciekają się do terroru narzucając innym, co i jak mogą mówić, a czego nie powinni nawet sobie pomyśleć. To działo się w przypadku osób poszkodowanych karami nadzoru, nałożonymi przez mającego problem ze swoją seksualnością oskarżyciela publicznego. I ten cały proceder krytykowałem w wypowiedziach podlinkowanych przez oskarżyciela publicznego, nazywając "pedałami" tych ludzi, którzy stojąc u władzy i mając problem z swoją seksualnością, chcą siłowo decydować o tym, co o tej seksualności mogą mówić inni. Są to ludzie szkodzący nie tylko poprawnym relacjom społecznym, swobodom i wolnościom obywatelskim, ale przede wszystkim samym sobie i osobom homoseksualnym, którzy znając i rozumiejąc naturę seksualności w mikronacjach, nie stawiają jej na piedestale i nie rozkazują innym jej czcić pod przymusem. Pedały wyrządzają homoseksualistom olbrzymie szkody wizerunkowe, robiąc z bliżej nieokreślonego ogółu ludzi o tej orientacji seksualnej ludzi upośledzonych społecznie. W związku z tym uważam, że pedały powinny być tępione przez homoseksualistów z uwagi na przyprawianą im gębę pizdusiów, którzy cholerycznie reagują na krzywe spojrzenia, a co dopiero krytyczne słowa, przez co państwo musi się nimi opiekować i prowadzić tak kuriozalne procesy sądowe jak ten. Na szczęście nie każdy homoseksualista jest pedałem i nie każdy jest taki, jak oskarżyciel publiczny. Na szczęście także wśród homoseksualistów są osoby zdrowe, które nie robią afery, gdy pedała nazwie się pedałem. Gdy posiada się jednak problem z głową to wcale nie oznacza, że należy karać zdrowych.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

można szybciej? Nie chcę Wysokiego Sądu poganiać, ale ja z nakładanych terminów muszę się wywiązywać i robię to dość szybko, bo inaczej będę na tym stratny, a Sąd sobie z własnych zasad prowadzenia procesu jawnie kpi. Nie mam zamiaru tu przychodzić przez pół roku.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 18 kwietnia 2018 r.
POSTANOWIENIE OSKARŻONEGO
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
I. W związku z niedotrzymaniem zobowiązania do podjęcia dalszych czynności przez Wysoki Sąd w sprawie zgodnie z pkt. III w zw. z pkt. II Zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r., co miało nastąpić dnia 6 kwietnia 2018 r., postanawia się ukarać sędziego dr jur. net. Roberta, rs. karą porządkową upomnienia.

II. Postanawia się nadto ukarać Sąd Królestwa za nieuzasadnioną opieszałość karą grzywny w wysokości 20.000 D płatną na dowolną organizację społeczną. Dowód uiszczenia kary należy przedstawić poprzez oświadczenie sędziego dr jur. net. Roberta, rs., o dokonaniu wpłaty.

III. Wyznaczyć Wysokiemu Sądowi termin 3 dni na wykonanie postanowienia i powrót do prowadzenia procesu, pod rygorem nakładania dalszych kar.
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 27 kwietnia 2018 r.
POSTANOWIENIE OSKARŻONEGO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
I. W związku z niedotrzymaniem zobowiązania do podjęcia dalszych czynności przez Wysoki Sąd w sprawie zgodnie z pkt. III w zw. z pkt. II Zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r., co miało nastąpić dnia 6 kwietnia 2018 r., postanawia się ponownie ukarać sędziego dr jur. net. Roberta, rs. karą porządkową upomnienia.

II. Postanawia się nadto ukarać Sąd Królestwa za nieuzasadnioną opieszałość dodatkową karą grzywny w wysokości 20.000 D płatną na dowolną organizację społeczną. Dowód uiszczenia kary należy przedstawić poprzez oświadczenie sędziego dr jur. net. Roberta, rs., o dokonaniu wpłaty.

III. Wyznaczyć Wysokiemu Sądowi termin 3 dni na wykonanie postanowienia i powrót do prowadzenia procesu, pod rygorem nakładania dalszych kar.
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 4 maja 2018 r.
POSTANOWIENIE OSKARŻONEGO
z dnia 4 maja 2018 r.
I. W związku z niedotrzymaniem zobowiązania do podjęcia dalszych czynności przez Wysoki Sąd w sprawie zgodnie z pkt. III w zw. z pkt. II Zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r., co miało nastąpić dnia 6 kwietnia 2018 r., postanawia się ukarać sędziego dr jur. net. Roberta, rs. karą porządkową nagany.

II. Postanawia się nadto ukarać Sąd Królestwa za nieuzasadnioną opieszałość dodatkową karą grzywny w wysokości 20.000 D płatną na dowolną organizację społeczną. Dowód uiszczenia kary należy przedstawić poprzez oświadczenie sędziego dr jur. net. Roberta, rs., o dokonaniu wpłaty.

III. Wyznaczyć Wysokiemu Sądowi termin 3 dni na wykonanie postanowienia i powrót do prowadzenia procesu, pod rygorem nakładania dalszych kar.
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Ani prośby ani groźby nie pomogły. Niech mnie Wysoki Sąd, który kiedyś się obudzi, spróbuje tylko nazwać oskarżonym, ukarać karą porządkową lub wezwać tutaj znowu, to nie ręczę za siebie.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 22 maja 2018 r.
ZARZĄDZENIE OSKARŻONEGO
z dnia 22 maja 2018 r.
I. Stwierdzić, iż Wysoki Sąd jest niezdolny do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a sędzia dr jur. net. Robert, rs., osobą kompletnie nieodpowiedzialną.

II. Umorzyć postępowanie z braku możliwości nałożenia na Wysoki Sąd kary cielesnej, ani wyegzekwowania nałożonych wcześniej kar, ani tym bardziej z braku widoków na zakończenie sprawy przed rokiem 2050.
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Przekazuję do referatu SSK de la Ciprofloksja.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Upominam oskarżonego, że nie znajduje się na targu rybnym w Elderze. Takie zachowanie nie będzie w gmachu sądu tolerowane.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Wzywam oskarżyciela publicznego do złożenia oświadczenia w przedmiocie dalszego popierania aktu oskarżenia w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wezwania w gmachu tut. sądu pod rygorem pominięcia.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Wzywam oskarżonego do złożenia wniosków dowodowych oraz innych wniosków dot. przebiegu rozprawy głównej.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

nie będę składał żadnych wniosków. Co chciałem powiedzieć już powiedziałem.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Zamykam rozprawę i udzielam głosu stronom. Głos powinien być zabierany w ten sposób, że najpierw głos zabierze oskarżyciel publiczny w terminie 3 dni od daty zamknięcia rozprawy, pod rygorem pominięcia. Po zabraniu głosu przez oskarżyciela publicznego, bądź bezskutecznego upływu terminu na jego zabranie, głos, bez dalszego wezwania, przysługiwać będzie oskarżone w terminie 3 dni, pod rygorem pominięcia.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Stwierdzam bezskuteczny upływ terminu dla oskarżyciela publicznego.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysokie Sądzie,

Uważam, że jestem niewinny. Władza, za której zostałem oskarżony o używanie wyżej wymienionych słów, to była władza komunistyczna, lewicowa, jeśli nie powiedzieć - lewacka. Była ona przewrażliwiona na punkcie swych przyrodzeń, i przyrodzeń innych osób. Nie tylko ja ucierpiałem w wyniku tej obsesji. Karano wszystkich, którzy mogli wypowiedzieć się niemile o pewnym środowisku mniejszości seksualnej. Warto jednak odnotować, że w tym środowisku same osoby do niego przynależne nazywają siebie pedałami, i to już nie w tym sensie, w jakim ja tych słów użyłem. Często nie ma to wówczas znaczenia obraźliwego, co nie raz znaczenie humorystyczne lub po prostu znaczenie definiujące czyjąś postawę, styl życia, maniery etc. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że to określenie jest powszechnie uznawane za obraźliwe. Bo tak nie jest.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Wyrok
w imieniu Królestwa Dreamlandu

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: SSK Aluś de la Ciprofloksja

po rozpoznaniu na rozprawie
sprawy oskarżonego Daniela von Witt

orzeka

I. uniewinnia oskarżonego,
II. kosztami postanawia obciążyć Skarb Państwa.

Uzasadnienie

Oskarżyciel publiczny aktem oskarżenia wniesionym do tut. sądu w dn. 27 marca br. oskarżył oskarżonego o popełnienie przestępstwa opisanego w art. 33 UF Kodeks karny, tj. o znieważenie grupy ludności z powodu jej orientacji seksualnej. Oskarżony odniósł się do zarzutów oskarżenia w dn. 6 kwietnia br. oraz 3 lipca br.

Sąd zważył jak następuje:

Zarzucony oskarżonemu czyn polega na znieważeniu grupy osób, w ustawie nazwanej grupą ludności, z powodu jej orientacji seksualnej. O tym czy dane zachowanie miało charakter znieważający rozstrzygać należy w kontekście dominujących wśród ludności ocen i norm obyczajowych. Samo subiektywne przekonanie znieważanego (znieważanych) jest w przedmiotowej sprawie najzupełniej nieistotne.

Nie ulega wątpliwości, że określenie pedał jest określeniem, które w społeczeństwie nie pojawia się rzadko. Trudno jednak, jak chce oskarżyciel publiczny, przypisywać mu pejoratywne znaczenie, a co najwyżej lekko szydercze bądź pobłażliwe. Określenie osoby homoseksualnej poprzez przyrównanie jej do elementu mechanicznego, uruchamianego za pomocą stopy, jest bardzo powszechne w społeczeństwie. Wskazać należy, że nie tylko należy do stałego repertuaru wzajemnych czułości kibiców na stadionie, ale także często w środowisku osób homoseksualnych pojawiają się tego typu określenia, o charakterze ironicznym, a nawet wręcz persyflażowym.

Próba uczynienia z prawa karnego pałki, w ręku wojującego dogmatyka wandyzmu-żenadyzmu zasługuje na potępienie. Celem prawa karnego nie jest wychowywanie ludzi, a w szczególności wychowywanie ich wg wizji osoby, która stanowisko związane ze stosowaniem prawa zajmuje. Celem prawa karnego jest ochrona pewnego katalogu dóbr. Popychanie naprzód rewolucji semantycznej z pewnością do takich dóbr nie należy. Nie jest to pierwszy wybryk oskarżyciela publicznego w tym zakresie. Należy zatem z całą stanowczością podkreślić, że próba formatowania umysłów obywateli dreamlandzkich wg ideologii wyznawanej przez kogokolwiek za pomocą prawa karnego jest w najwyższym stopniu naganna.

Jednocześnie pewną przykrą obserwacją sądu jest, iż niektórzy z uczestników postępowań sądowych, w szczególności w charakterze strony, stanowią istotny wolumen frekwencji w tymże sądzie. Być może właściwe byłoby zmienienie tych proporcji, gdyż zdają się one wynikać z pewnych immanentnych cech charakteru niektórych z uczestników tychże postępowań.

Pouczam strony o prawie do wniesienia skargi rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia wydania wyroku.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5410
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK K 2018/6 [Królestwo vs. Witt]

Post autor: Aleksander »

Stwierdzam, że orzeczenie jest prawomocne.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum główne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości