Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Daniel von Witt »

(1) Przewodniczący delegacji państwowych składają podpisy pod niniejszą Konwencją, a delegacje państwowe po dokonaniu ratyfikacji konwencji notyfikują ten fakt w niniejszym wątku lub wobec drugiego Depozytariusza Konwencji – Imperium Skarlandu.
(2) Depozytariusze Konwencji wzajemnie powiadamiają się o każdorazowej notyfikacji w sprawie ratyfikacji niniejszej Konwencji przez pozostałe Strony.
KONWENCJA
w sprawie międzynarodowej standaryzacji kartograficznej

sporządzona w Saudade dnia 21 grudnia 2014 roku
Art. 1. [Cele Konwencji i środki ich realizacji]
1. Wysokie Układające się Strony, zwane dalej „Stronami”, zawierają niniejszą Konwencję w celu ujednolicenia i standaryzacji zasad kartograficznych wykorzystywanych w redagowaniu map międzynarodowych, zwanych dalej „mapami”.
2. Strony niniejszej Konwencji oraz osoby zamieszkujące lub mające siedzibę na ich terytorium, które redagują i wydają mapy, dokładają wszelkich starań i podejmują współpracę oraz wymianę naukową dla zachowania zgodności map z przepisami niniejszej Konwencji.

Art. 2. [Odwzorowanie Mikroświata na mapie]
1. Stosowanym odwzorowaniem powierzchni Mikroświata na mapie jest rzut płaski.
2. Rozciągłość mapy powinna zapewniać pokazanie wszystkich lądów pozostających pod zwierzchnictwem istniejących państw wirtualnych.

Art. 3. [Siatka kartograficzna]
1. Mapa pokryta jest siatką kartograficzną opartą na układzie współrzędnych geograficznych, którego środkiem jest punkt przecięcia się pod kątem prostym osi pionowej układu, którą jest południk styczny do najdalej na wschód wysuniętego punktu sarmackiej wyspy Tropikany, zwany dalej „południkiem zerowym”, z osią poziomą, którą jest równoleżnik styczny do najdalej na południe wysuniętego terytorium macierzystego Królestwa Scholandii, zwany dalej „równikiem”.
2. Południk zerowy dzieli Mikroświat na sferę zachodnią i sferę wschodnią.
3. Równik dzieli Mikroświat na sferę północną i sferę południową.
4. Długości i szerokości geograficzne wyznacza się przy pomocy jednostek stopni, z których każdy równy jest 60 minutom.
5. 1 minuta ma długość 1 kilometra.

Art. 4. [Elementy mapy]
1. Elementami mapy są:
(1) skala – określa miary odległości i powierzchni na mapie w stosunku do miar odległości i powierzchni w terenie wykorzystując uniwersalny system miar długości, za który obiera się scholandzki system miar długości, wraz z przelicznikami na narodowe systemy miar długości, podawanymi przez Strony konwencji;
(2) rysunek sytuacyjny – stanowi treść mapy osadzoną na siatce kartograficznej; treścią mapy zawsze jest podział polityczny lądów i mórz; nie wyklucza to wydawania map z innymi rysunkami sytuacyjnymi;
(3) teren – oznacza odwzorowanie cech danego obszaru z wykorzystaniem technik kartograficznych znakowania zjawisk na mapach, w tym w szczególności izolinii, barwienia, cieniowania i szrafowania;
(4) opis – stanowi opis tekstowy rysunku sytuacyjnego i terenu oraz opis tekstowy mapy (tytuł, legenda, oznaczenie wydawcy i daty wydania), z wykorzystaniem technik kaligraficznych.
2. Stosowane elementy mapy muszą być opisane przez osoby wydające mapy i dostępne dla Stron konwencji.

Art. 5. [Mapa polityczna]
1. Mapa polityczna jest podstawowym rodzajem mapy wydawanym zgodnie z przepisami niniejszej Konwencji.
2. Na częstotliwość wydawania i aktualizowania mapy politycznej wpływają w szczególności następujące zdarzenia:
(1) ujawnienie zmian przebiegu granic państwowych;
(2) ustanie aktywności lub likwidacja państwa ukazywanego na mapie;
(3) objęcie lub skolonizowanie ziem niczyich;
(4) połączenie co najmniej dwóch państw w nowy organizm państwowy;
(5) podział lub wyodrębnienie z terytorium państwa nowego organizmu państwowego;
(6) wszelkie zmiany przynależności politycznej określonych terytoriów lub ich statusu bez zmiany przebiegu granic państwowych, połączenia lub podziału z skutkiem w formie powstania nowych organizmów państwowych;
(7) powstanie lub lokacja nowego państwa.

Art. 6. [Depozytariusze Konwencji]
Depozytariuszami Konwencji są Królestwo Dreamlandu i Imperium Skarlandu.

Art. 7. [Przystępowanie do Konwencji i wypowiadanie jej]
1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich polskich państw wirtualnych.
2. Przystąpienie do Konwencji następuje z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji.
3. Listę Stron Konwencji prowadzą Depozytariusze Konwencji.
4. Wypowiedzenie Konwencji następuje przez notyfikowanie tego faktu jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji. Wypowiedzenie skutkuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wypowiedzenia Konwencji.

Art. 8. [Obowiązywanie Konwencji]
Konwencja wchodzi w życie z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji przez co najmniej trzy państwa wirtualne.
Krzysztof Hans
Posty: 43
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:59
Numer GG: 7260161
NIM:
Lokalizacja: SARMACJA / TRIZONDAL
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Krzysztof Hans »

Ja mam pewne pytanie a mianowicie czy treści każdej z wymienianych tutaj konwencji zostaną przesłane państwom nie biorącym udział w konferencji? Po wyjściu z kłopotów chętnie pewnie z nimi zapoznały władze mojego kraju czyli Trizondalu.
(-) Krzysztof Hans van der Ice ps. Poland
W Trizondalu:
- Sekretarz ds. Rozwoju Kultury
- Zarządca kilku miejscowości i inicjatyw
W V-Świecie:
- Pomysłodawca oraz organizator I i IX a takze XII edycji konkursu "Our Sound"
Markos Viktorjosigos
Posty: 14
Rejestracja: 31 mar 2013, 22:03
Numer GG: 6039539
NIM:
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Markos Viktorjosigos »

Rzeczpospolita przystępuje do konwencji:

/-/ Marek Paweł I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Daniel von Witt »

Królestwo Dreamlandu i Królestwo Elderlandu przystępują do konwencji,
Obrazek
Obrazek
Krzysztof Hans
Posty: 43
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:59
Numer GG: 7260161
NIM:
Lokalizacja: SARMACJA / TRIZONDAL
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Krzysztof Hans »

Republika Trizondalu przystępuje do konwencji.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
(-) Krzysztof Hans van der Ice ps. Poland
W Trizondalu:
- Sekretarz ds. Rozwoju Kultury
- Zarządca kilku miejscowości i inicjatyw
W V-Świecie:
- Pomysłodawca oraz organizator I i IX a takze XII edycji konkursu "Our Sound"
Awatar użytkownika
Piotr Konstanty Petrowicz
Posty: 30
Rejestracja: 16 maja 2013, 10:01
NIM:
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Piotr Konstanty Petrowicz »

Królestwo Agurii przystępują do konwencji.

(-) Petrus II Constantinus Dei gratia Rex Aguriae
(-) Piotr II Konstanty
Władca Królestwa Agurii

Obrazek
Awatar użytkownika
Karol Medycejski
Posty: 36
Rejestracja: 19 maja 2012, 13:23
NIM: 349572
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Karol Medycejski »

W imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej
(-) Karl Nicolaus Erzherzog von Habsburg-Lothringen
Regent Monarchii Austro-Węgierskiej
Awatar użytkownika
Ciecierad Ciecieląg
Posty: 19
Rejestracja: 12 maja 2013, 15:31
NIM:
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Ciecierad Ciecieląg »

W imieniu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu:

(-) Ciecierad Ciecieląg
mjr dr Ciecierad baron Ciecieląg
Awatar użytkownika
Otto von Teller
Posty: 151
Rejestracja: 6 gru 2014, 21:03
NIM:
Lokalizacja: WM Winktown
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Otto von Teller »

Winkowie przystępują do konwencji.
(-) Otto von Teller
(-) Otto von Teller
Pustkowia Winków
Awatar użytkownika
Eleonora de Medici
Posty: 9
Rejestracja: 19 lis 2014, 16:24
NIM:
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Eleonora de Medici »

Imperium Skarlandzkie przystępują do konwencji,

(-) Su Majestad Cristianísima Leonor I,
por la gracia de Dios Reina del Imperio Scarlañol


Obrazek

(-)Su Majestad Cristianísima Leonor I
por la gracia de Dios Reina del Imperio Scarlañol
Awatar użytkownika
Vincenzo Oreglia di Santo
Posty: 24
Rejestracja: 10 gru 2014, 18:05
NIM: 171717
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Vincenzo Oreglia di Santo »

Państwo Kościelne Rotria przystępuje do Konwencji.Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
z upoważnienia Regenta Stolicy Apostolskiej JE Alberta Wilhelma biskupa d'Orange Nassaubp prof. UR dr net. Vincenzo Oreglia di Santo Stefano

Obrazek
Jego Ekscelencja bp prof. UR dr net. Vincenzo Oreglia di Santo Stefano

Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Delegat Państwa Kościelnego Rotria na Konferencję Geograficzną


Obrazek
Sofia Maud
Posty: 7
Rejestracja: 11 gru 2014, 10:20
NIM:
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Sofia Maud »

W imieniu Królestwa Zjednoczonych Niderlandów,
/-/ Sofia Maud van Oranje-Nassau
Obrazek
(-) Sofia Maud van Oranje-Nassau
Prezydent Fundacji Książąt Nassau
Awatar użytkownika
Andy Sky
Posty: 315
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Re: Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Post autor: Andy Sky »

Królestwo Scholandii przystępuje do Konwencji

(-) Andy Sky

Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Konferencja Geograficzna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość