Sesja Ogólna

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Naturalnie, oczywiście powyższe uwagi zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Drodzy Goście,

w osobnych wątkach przedstawiane są ostateczne teksty konwencji do złożenia pod nimi podpisów i dokonania ratyfikacji zgodnie z przepisami konstytucyjnymi w Waszych krajach. Prosimy przewodniczących delegacji o składanie pod przedstawianymi dokumentami podpisów i notyfikowania faktów ratyfikacji. Można to czynić wobec dowolnego kraju spośród depozytariuszy, zaś państwa stojące w tej roli uprasza się o wzajemne informowanie pozostałych depozytariuszy o dokonanych ratyfikacjach.

Podsumowanie konferencji odbędzie się do końca tego tygodnia, każda z delegacji zostanie poinformowana i poinstruowana w sprawie zabrania głosów końcowych.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Odpowiadając na post JE Krzysztofa:
Krzysztof Poland pisze:Ja mam pewne pytanie a mianowicie czy treści każdej z wymienianych tutaj konwencji zostaną przesłane państwom nie biorącym udział w konferencji? Po wyjściu z kłopotów chętnie pewnie z nimi zapoznały władze mojego kraju czyli Trizondalu.
każdy kraj-uczestnik takie dokumenty otrzyma. Pozostałe państwa mogą się z nimi zapoznawać bez przeszkód. Obecnie zaprezentowane teksty są otwarte dla wszystkich państw i mogą być swobodnie przyjmowane, wedle woli danego państwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Markos Viktorjosigos
Posty: 14
Rejestracja: 31 mar 2013, 22:03
Numer GG: 6039539
NIM:
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Markos Viktorjosigos »

Pragnę tylko oznajmić, że Rzeczpospolita jak najbardziej przychyla się do takiego wyboru depozytariuszy konwencji. Bez wątpienia JKM Norbert rozwinął kartografię w Imperium Skarlandu do najwyższych standardów. Cieszymy się zatem w Warszawie, że dokument będzie nie tylko za zachodzie, w Dreampolis, ale i na wschodzie, w Walencji :)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Przedstawiam projekt Deklaracji Narodów o morzach i oceanach
DEKLARACJA NARODÓW
o morzach i oceanach

sporządzona dnia 26 grudnia 2014 roku w Dreamopolis

I. Wysokie Układające się Strony, świadome znaczenia mórz i oceanów dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami wirtualnymi, oświadczają i akceptują istnienie mórz i oceanów Mikroświata w granicach pokazanych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej Deklaracji oraz uznając wymienione na mapie nazwy akwenów morskich jako zgodne z stanem faktycznym i wzajemnie uzgodnione.

II. Wysokie Układające się Strony deklarują gotowość i wolę do podejmowania dalszej współpracy politycznej mającej na celu sprawiedliwy, równoprawny i pokojowy dostęp wszystkich państw wirtualnych do mórz i oceanów wraz z ich zasobami oraz deklarują stosować w tej współpracy przyjęte prawo międzynarodowe.

III. Wysokie Układające się Strony deklarują gotowość i wolę do podejmowania dalszej współpracy naukowej mającej na celu eksplorację, poszerzanie wiedzy o akwenach morskich Mikroświata, popularyzowanie nauk związanych w szczególności z biologią, eksploatacją i hydrografią mórz oraz upublicznianiem zdobytych wyników badań naukowych i wymianą wiedzy na konferencjach naukowych.

IV. Wysokie Układające się Strony deklarują gotowość i wolę do podejmowania dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa akwenów morskich oraz bezpieczeństwa i ochrony żeglugi i zasobów mórz przed różnymi zagrożeniami, w tym przed piractwem, bezprawnym obejmowaniem akwenów morskich stanowiących terytoria lub obszary kontrolowane przez Wysokie Układające się Strony, agresją zbrojną, przemytem i degradacją środowiska naturalnego.

Załącznik
Proszę o przedstawienie ostatecznych wniosków i sugestii, w tym jak podejrzewam głównie do mapy. Termin do końca dnia jutrzejszego.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Krzysztof Hans
Posty: 31
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:59
Numer GG: 7260161
NIM:
Lokalizacja: SARMACJA / TRIZONDAL
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Krzysztof Hans »

Wasze Ekscelencje
Szanowni Państwo

Jako przedstawiciel Trizondalu jak najbardziej zgadzam się z treścią zawartej konferencji na temat mórz jednak mam zastrzeżenie co do mapki dołączonej w załączniku. Moim zdaniem jako morze powinny być traktowane wszystkie obszary sąsiadujące z lądami - stąd nieco zastanawia mnie kwestia dotycząca tego dlaczego niektóre terytoria leżące chociażby w rejonie Oceanu Gorącego czy ziem przypominających kształtem zachodnią Europę nie ma w niektórych miejscach przypisanych mórz - taka sytuacja zdarza się też w innych miejscach mapy więc chciałbym się o nią zapytać. Z tej racji chciałbym się zwrócić do gospodarzy konferencji jak i przedstawicieli wspomnianych ziem o wyjaśnienie tych kwestii.
Jeżeli chodzi o terytoria wodne leżące w sąsiedztwie Trizondalu najbardziej zastanawia kwestia nazwania obszaru na wschód Morza Trizondalskiego a mianowicie czy pomimo nakreślenia granic jest to obszar oceaniczny czy jakaś rezerwa pod nowe terytorium lądowe.
Podsumowując Trizondal odnośnie treści konwencji nie ma żadnych zastrzeżeń w odróżnieniu od kwestii zwązanej z mapką na którą to chciałby uzyskać odpowiedź.

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans van der Ice
Przedstawiciel Trizondalu i były MSZ tegoż kraju
(-) Krzysztof Hans van der Ice ps. Poland
W Trizondalu:
- Sekretarz ds. Rozwoju Kultury
- Zarządca kilku miejscowości i inicjatyw
W V-Świecie:
- Pomysłodawca oraz organizator I i IX edycji konkursu "Our Sound"

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Jeżeli wytyczenie granic morza przy "prostym" wybrzeżu z którego patrząc widzimy "bezkresny" ocean byłoby bardzo trudne, gdyż wszędzie dosłownie i w przenośni "zlewa" się z oceanem - tego wówczas nie czyniono i nie do wszystkich wybrzeży biją fale jakichś mórz. Czasami wystarczy, aby była to zatoka, czasami w ogóle wybrzeże może leżeć nad oceanem. To zależy tylko od przebiegu linii brzegowej i układu lądów.

Morza "nienazwane" mają barwę "słabszą" niż morza nazwane - wytyczono ich granice z powyżej wykazanych względów, jednak nikt w stosownym wątku nie proponował konkretnych nazw bądź - nie ma dokładnych danych na ten temat w sieci.

Ponadto każde morze jest "rezerwą na ląd", stąd pojawiła się konwencja "ochronna" (Konwencja o prawie morza), by ustalono bezpieczne pasy wokół lądów już istniejących państw i wskazówki dla nowych, by w bezpośrednim sąsiedztwie nie wynurzały lądów znikąd i nagle.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Krzysztof Hans
Posty: 31
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:59
Numer GG: 7260161
NIM:
Lokalizacja: SARMACJA / TRIZONDAL
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Krzysztof Hans »

Rozumiem. Ze swojej strony zgłaszam propozycje na nazwy mórz na obszarze na wschód od tego trizondalskiego i tak proponuje podzielić obszar na dwie części. I po stronie Trizondalu utworzyć Morze Hansa (lub Morze Hansowskie) na część nie mnie ale mojego v-ojca Marcela Hansa zaś po stronie oceanu można stworzyć Morze Bezkresne które także można by nazwać Morzem Przyoceanicznym.

Tak przy okazji od siebie (nie od kraju) mam też trzy pytania a mianowicie:
1. Czy stworzone decyzje na tutejszej Konferencji posłużą nad stworzeniem kolejnych projektów - m.in stref klimatycznych, map wietrznych (np: do symulacji tras przebiegów huraganów i orkanów) stref czasowych czy kulistego modelu Pollina?
2. Jak dokumenty konwencyjne regulują kwestie dotyczące tworzenia czegoś na wzór realnego "trójkąta bermudzkiego" czyli terytorium z którego to znikają statki lądowe i powietrzne?
3. Czy jest planowane jakieś połączenie ze sobą obydwóch stron mapy a konkretnie oceanów znajdujących się po stronie zachodniej i wschodniej?
4. Jakie warunki trzeba spełnić by się pojawić i co muszą państwa istniejące mieć by z niej nie wypaść? Przyznam że to ostatnie pytanie najbardziej mnie interesuje z punktu nieciekawej sytuacji mojego kraju.
Bardzo prosiłbym o odpowiedź na pytania :)
(-) Krzysztof Hans van der Ice ps. Poland
W Trizondalu:
- Sekretarz ds. Rozwoju Kultury
- Zarządca kilku miejscowości i inicjatyw
W V-Świecie:
- Pomysłodawca oraz organizator I i IX edycji konkursu "Our Sound"

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Morze Bezkresne znajduje się już na południe od Vaarlandu.

1. Rekomendowane i podpisywane konwencje dla jednych są pewnym etapem a dla innych pierwszym krokiem w rozwoju obszaru, który regulują. Przytoczone przez Pana przykłady dotyczą spraw stricte naukowych, o części z nich rozmawiano w Agendzie Międzynarodowe Zasady Kartografii (kształt Mikroświata). Temat stref czasowych dyskutowano na forum.mikronacje.info między 2011 a 2013 r., jednak bez jednoznacznych wniosków. Sam zabierałem głos w tej sprawie, będąc raczej sceptykiem.

2. Konwencje nie określają takich kwestii w ogóle.

3. To zależy od teorii Mikroświata i kierunków rozwoju nauk w poszczególnych krajach. Jeśli znajdzie się jakiś Magellan, który dowiedzie, że są one połączone - będzie można się wówczas nad tym zastanawiać.

4. Na konferencji omawiano podstawowe kwestie związane z lokacją państw na mapach, również w osobnej Agendzie. Polecam lekturę :)

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Krzysztof Hans
Posty: 31
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:59
Numer GG: 7260161
NIM:
Lokalizacja: SARMACJA / TRIZONDAL
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Krzysztof Hans »

No to w takim razie proponuje dwie nazwy czyli albo Morze Przyoceaniczne albo Morze Głębinowe.
Przy okazji dziękuje za wyjaśnienia - myślę że spokojnie do przedstawionych przeze kwestii można spokojnie wrócić w ewentualnej, kolejnej odsłonie konferencji. Jeżeli natomiast chodzi o połączenie oceanów ze sobą to jak najbardziej powinno ono istnieć - ułatwi to żeglugę mikronacyjną a więc podróżowanie drogą morską z wschodu na zachód Polina.
(-) Krzysztof Hans van der Ice ps. Poland
W Trizondalu:
- Sekretarz ds. Rozwoju Kultury
- Zarządca kilku miejscowości i inicjatyw
W V-Świecie:
- Pomysłodawca oraz organizator I i IX edycji konkursu "Our Sound"

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Sesja Ogólna

Post autor: Daniel von Witt »

Wasze Królewskie i Książęce Mości,
Wasze Ekscelencje,
Szanowni Państwo,

podczas ponad dwóch tygodni wspólnej dyskusji nad kilkoma ważnymi dla stosunków międzynarodowych kwestiami geograficznymi udało nam się wypracować lub zainicjować stworzenie pewnych rozwiązań w przyszłości. Stworzyliśmy konwencję w sprawie międzynarodowych standardów geograficznych, konwencję o prawie morza oraz deklarację narodów o morzach i oceanach. Obecnie są one przedstawiane do podpisu i ratyfikacji na niniejszym forum. W imieniu Królestw Wspólnoty Korony Ebruzów żywię nadzieję, że dokumenty będą przyjęte przez możliwie dużą grupę państw, byśmy na powrót mogli współpracować, tworzyć pożyteczne rozwiązania i podejmować mądre decyzje na silnym i sprawnym forum międzynarodowym, tym razem jednak w przystępnej formule dla wszystkich zainteresowanych – globalnych konferencjach i szczytach.

Osobiście i w imieniu Narodów przeze mnie reprezentowanych cieszę się z dużego zainteresowania konferencją, co pokazaliście swoim przybyciem. Mam nadzieję, że ten trend będzie się wzmacniał i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli znów spotykać się w takim, jeśli nie większym gronie by omawiać i przygotowywać grunt pod rozwiązania, których tutaj – w Dreamopolis – nie udało nam się stworzyć. Na pewno trudnymi tematami są wciąż kwestie związane z lokowaniem nowych państw na mapach jak i usuwaniem tych wymarłych czy rozwiązywaniem sporów terytorialnych. Powstały równorzędnie do przebiegu konferencji spór o scholandzką Awarę Południową pokazał też, że państwa podnoszące roszczenia nie muszą być wcale zainteresowane nie tyle nawet mediacją innych państw, co również pokojowym i równoprawnym rozwiązaniem sporu w stosunkach bilateralnych. Wierzę, że jednocząc się w takich sytuacjach pod szyldami manifestującymi takie wartości jak dążenie do zachowania i ochrony pokoju, szacunku, tolerancji, koegzystencji i współpracy będą nam zawsze przyświecać w naszych relacjach.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Królestwa Dreamlandu

Zablokowany

Wróć do „Sekcja E Konferencja Geograficzna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość