SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Miejsce archiwizowania przebiegu postępowań i dokumentów sądowych wystawianych w Wydziale II Cywilnym, które zostały zakończone lub straciły ważność.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13143
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Post autor: Daniel von Witt » 8 lut 2013, 14:05

WNIOSEK
o założenie księgi wieczystej
z dnia 8 lutego 2013 roku

WNIOSKODAWCA
Nazwa: Zakłady Zbrojeniowe BOMBARDIER Spółka Akcyjna
NIFI: B30039
Prowincja: Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru
E-mail: daniel_lukas@interia.pl

Ja, niżej podpisany, wnoszę o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na działce nr SE-KR04 w mieście Segali (prowincja – Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru), na podstawie aktu własności nieruchomości wydanego przez Komesa Palatynatu Furlandii dnia 20 października 2012 roku.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Prezes ZZ Bombardier S.A.
Centralny Bank Dreamlandu
-------------------------

Elektroniczne potwierdzenie przelewu.

Informacje o transakcji
==========================

Nadawca
Nr Rachunku: B30039
Zakłady Zbrojeniowe BOMBARDIER S.A.

Odbiorca
Nr Rachunku: A46465
Sąd Książęcy


Tytuł operacji : Wypłata
Rodzaj operacji: Przelew bankowy


Data operacji : 2012.11.15
Kwota operacji : 5700 D
Saldo po operacji: ...
Tytułem: opłata wn.SE/KR04

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13143
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Post autor: Daniel von Witt » 8 maja 2013, 10:11

ZARZĄDZENIE
W KANCELARII PREZESA SĄDU KSIĄŻĘCEGO

z dnia 8 maja 2013 roku

I. Wniosek przyjąć jako należycie opłacony.

II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.] i skierować do rozpoznania w Wydziale II Cywilnym - Sekcji Ksiąg Wieczystych w składzie pod przewodnictwem sędziego pokoju sir Siergiusza Asketila.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Sędzia Pokoju

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
Herb:
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Post autor: Siergiusz Asketil » 9 maja 2013, 21:37

ZARZĄDZENIE
z dnia 9 maja 2013 roku

I. Wezwać Komesa Furlandii do potwierdzenia nabycia przez wnioskującego działki o nr SE-KR04 w mieście Segali i przedstawienia dowodów zakupu w terminie 7 dni pod rygorem odmowy założenia księgi wieczystej.

II. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu oświadczeń albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

(-) sir Siergiusz Asketil
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Otton van der Berg
Posty: 1029
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
Herb:
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Post autor: Otton van der Berg » 15 maja 2013, 08:45

Prosze oto potwierdzenie nabycia działki SE-KR04
AKT WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Nr SEKR04

Wydany w dniu 20 października 2012 roku przez

Jego Ekscelencję Daniło de la Vegę, Komesa Furlandii reprezentującego Miasto Segali NIFI A71810, zwane dalej „Miastem”, które jest współwłaścicielem Zakładów Zbrojeniowych BOMBARDIER S.A. NIFI B30039, z siedzibą w Alhambrze;

dla

Zakładów Zbrojeniowych BOMBARDIER Spółka Akcyjna, NIFI B30039, z siedzibą w Alhambrze, zwane dalej „Zakładami”.

§ 1
Miasto oświadcza, że nieruchomość położona na działce nr SE-KR04 w mieście Segali stanowiła przedmiot wkładu Miasta jako kapitału zakładowego do Zakładów i od dnia wydania niniejszego aktu własności prawa własności do tej nieruchomości przechodzą z Miasta na Zakłady.

§ 2
Miasto przekazało Zakładom nieruchomość o której mowa w ust. poprzedzającym do swobodnego rozporządzania.

§ 3
Wartość nieruchomości położonej na działce nr SE-KR04 wynosi 114.000 D, w tym grunt o wartości 35.000 D, zabudowania stoczni o wartości 70.000 D, magazyny o wartości 5.000 D i budynki gospodarcze ogólnego przeznaczenia o wartości 4.000 D.

§ 4
Koszty związane z nabyciem przedmiotu aktu własności, w tym w szczególności koszty postępowania przed Sądem Książęcym o wpis do księgi wieczystej ponoszą Zakłady.

§ 7
Akt własności sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Miasta i dla Zakładów.

Za Miasto Segali

(-) Daniło de la Vega
Komes Furlandii
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII

ObrazekObrazek

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
Herb:
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Post autor: Siergiusz Asketil » 15 maja 2013, 15:16

ZARZĄDZENIE
z dnia 15 maja 2013 roku

I. Przyjąć złożone oświadczenie.
II. Zamknąć postępowanie.
III. Postanowienie zostanie ogłoszone publicznie.

(-) sir Siergiusz Asketil
Sędzia Pokoju

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
Herb:
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: SK 2013/3/IIW [ZZ BOMBARDIER S.A.]

Post autor: Siergiusz Asketil » 16 maja 2013, 14:56

POSTANOWIENIE
z dnia 16 maja 2013 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP sir Siergiusz Asketil

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 maja - 15 maja 2013 roku
sprawy SK 2013/3/IIW
z wniosku Daniła hrabiego de la Vegi
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na działce nr SE-KR04 w Segali;

postanawia:

I. Założyć księgę wieczystą dla nieruchomości położonej na działce nr SE-KR04 w Segali.
II. Księgę wieczystą oznaczyć SE/KR04/FUR.
III. Dokonać poszczególnych wpisów:
(1) Dział I - INFORMACJE:
1. Działka: o przeznaczeniu dowolnym;
2. Wartość działki: 114.000 D;
3. Adres działki: Kuter 4
4. Oznaczenie działki: SE/KR04.
(2) Dział II - WŁASNOŚĆ:
1. Właściciel: Zakłady Zbrojeniowe BOMBARDIER Spółka Akcyjna;
2. NIFI: B30039
(3) Dział III - ograniczone prawa rzeczowe : ---;
(4) Dział IV - hipoteki: ---.
IV. Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w postaci Zakładów Zbrojeniowych BOMBARDIER Spółka Akcyjna.

(-) sir Siergiusz Asketil
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Wydziału II Cywilnego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość