Reguły postępowania - Sekcja ksiąg wieczystych

Miejsce archiwizowania dokumentów sądowych o charakterze informacyjnym, zarządzeń Prezesa Sądu Książęcego oraz instrukcji i wzorów pism.
Martin van Buuren

Reguły postępowania - Sekcja ksiąg wieczystych

Post autor: Martin van Buuren »

REGUŁY POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDEM KSIĄŻĘCYM

SEKCJA KSIĄG WIECZYSTYCH

1. Sprawy.
Sekcja ksiąg wieczystych jest przeznaczona do dokonywania wpisów w księgach wieczystych właścicieli ziemskich oraz nieruchomości, posiadających swoją własność na terenie Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindorui.

2. Uczestnicy postępowania.
Wpis do sekcji ksiąg wieczystych jest postępowaniem nieprocesowym wszczynanym na wniosek zainteresowanego wpisem. Uczestnikiem postępowania jest również burmistrz miasta, w którym dana nieruchomość czy teren się znajduje, a w razie konieczności - poprzedni właściciel przedmiotu postępowania.

3. Postępowanie sądowe.
Sąd rozpoczyna prace od zbadania poprawności formalnej złożonego wniosku. W przypadku spełnienia wymogów formalnych, wszczyna się postępowanie nieprocesowe. Sąd wysyła wezwanie do zarządcy miasta, a w przypadku braku takowego - innego organu zarządzającego miastem, w celu zaopiniowania wniosku i uzyskania informacji o właścicielu przedmiotu wniosku. Po otrzymaniu przez sąd informacji potwierdzającej własność wnioskodawcy nad przedmiotem wniosku - sąd wydaje decyzję o wpisie do ksiąg wieczystych i tym samym kończy postępowanie. Jednak w momencie, kiedy opinia zarządcy miasta jest niejednoznaczna, bądź nie wskazuje ona na prawnego właściciela przedmiotu wniosku sąd może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania procesowego, w którym będzie próbował ustalić w drodze postępowania dowodowego prawowitego właściciela. W momencie, gdy sąd mimo przeprowadzonych dowodów uzna, iż ustalenie prawowitego właściciela jest niemożliwe, umarza postępowanie i wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu w księgach wieczystych.

4. Zaskarżenie.
Wnioskodawca w terminie 3 dni od opublikowania decyzji sądu I instancji ma prawo wnieść zażalenie. Zażalenie podlega opłacie.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Kancelarii Sądu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość