STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

Wzór wniosku o wpis w księdze wieczystej

Miejsce archiwizowania dokumentów sądowych o charakterze informacyjnym, zarządzeń Prezesa Sądu Książęcego oraz instrukcji i wzorów pism.
Martin van Buuren

Wzór wniosku o wpis w księdze wieczystej

Post autor: Martin van Buuren » 9 gru 2010, 14:52

I. WZÓR WNIOSKU O ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

WNIOSEK
o założenie księgi wieczystej

z dnia xx.xx.xxxx roku

WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko lub nazwa:
NIM lub NIFI:
Prowincja:
E-mail:

Ja, niżej podpisany, wnoszę o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości/gruntu/lokalu* położonego na działce nr ___ w mieście/na terenie* ___ (prowincja - ___), na podstawie dowodu zakupu (darowizny)/aktu własności* nieruchomości/gruntu/lokalu* zawartego z/wydanego przez* ___ (osoba będąca stroną lub wydająca dokument) dnia ___.

(podpis wnioskodawcy)

(link do dowodu uiszczenia opłaty sądowej)


II. WZÓR WNIOSKU O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

WNIOSEK
o wpis w księdze wieczystej

z dnia xx.xx.xxxx roku

WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko lub nazwa:
NIM lub NIFI:
Prowincja:
E-mail:

Ja, niżej podpisany, wnoszę o dokonanie wpisu w księdze wieczystej nr ___ nieruchomości/gruntu/lokalu* położonego na działce nr ___ w mieście/na terenie* ___ (prowincja - ___), na podstawie ___ (dokonać opisu przedmiotu wpisu wraz z wskazaniem ewentualnych osób trzecich, zamieszczeniem oświadczeń lub przedstawieniem dokumentów).

(podpis wnioskodawcy)

(link do dowodu uiszczenia opłaty sądowej)


___

Typowe dokumenty będące podstawą wpisów:
---> umowa zakupu
---> umowa darowizny
---> umowa pożyczki lub kredytu
---> akt własności
---> postanowienie/decyzja organu administracji
---> dowód zakupu (wyciąg z rachunku bankowego)

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Kancelarii Sądu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość