Referendum w sprawie konkordatu

Powiększanie wspólnego dobra, walki o władzę. Esencja dreamlandzkiego życia.
Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Edward II »

Przed chwilą zarządziłem referendum w sprawie zawarcia konkordatu z Państwem Kościelnym Rotria. Głosowanie odbędzie się w dniach 14 – 20 listopada. W trakcie tygodniowego głosowania – innej opcji nie przewiduje ustawa o referendach – obywatele Królestwa będą mogli wyrazić swój stosunek do idei konkordatu, zaś towarzysząca mu dyskusja będzie dobrą okazją do przemyślenia miejsca związków wyznaniowych w naszej przestrzeni publicznej.

Wynik referendum będzie dla Korony wiążący.

Temat jest kontrowersyjny, nasza społeczność daleka od konsensusu. Liczę na ożywioną i merytoryczną debatę.

 • (-) Edward II, r.
Edward II, r.s.

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Gaston de Senancour »

Idealnie. Jedna rozstrzygająca bitwa.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Daniel von Witt »

Na samym wstępie finalnego stadium kampanii na rzecz zawarcia konkordatu, którą w różnej formie toczymy nieustannie, w imieniu całego Rządu Królewskiego pragnę przypomnieć wszystkim obywatelom Królestwa, że uczestnictwo w referendum ogólnonarodowym jest obowiązkowe, tak samo jak uczestnictwo w wyborach czy comiesięczne logowanie się, aby zachować swoje obywatelstwo. Rząd Królewski będzie agitował do wszystkich uprawnionych o uczestnictwo w tym głosowaniu.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Edward II »

Referendum rozpoczęło się o północy. Zapraszam do lokalu referendalnego.

 • E II
Edward II, r.s.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Ja już oddałem głos.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Gaston de Senancour »

Głos oddany. Innych również zachęcam.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Edward II »

Przypominam o trwającym do końca weekendu referendum.

 • E II
Edward II, r.s.

Awatar użytkownika
Juarez
Posty: 113
Rejestracja: 22 paź 2015, 20:55
NIM:
Lokalizacja: Hanssia (Monderia)
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Juarez »

Rotria przez ostatnie lata pokazała co potrafi i dziwię się, że ktokolwiek jeszcze chce mieć z nią jakieś powiązania. No, ale cóż... Racja jest jak dupa i każdy ma swoją.
/-/ Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski
III Hertsog ik Monderie

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Pavel Svoboda »

Gdzie mogę znaleźć tekst konkordatu?

Czy głosujemy nad umową, która już została wynegocjowana i wstępnie zaakceptowana przez obie strony, czy tylko dajemy Rządowi instrukcję rozpoczęcia negocjacji? Jeśli to drugie, co jeśli strona rotryjska nie będzie zainteresowana lub postawi warunki sprzeczne z interesem Królestwa?
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Daniel von Witt »

To pierwsze. Projekt konkordatu nie różni się wiele od tych zawieranych przez Państwo Kościelne Rotria z innymi państwami:
KONKORDAT
pomiędzy
Państwem Kościelnym Rotria
a
Królestwem Dreamlandu

Wysokie Układające się Strony:

Jego Świątobliwość ...,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria


oraz

Jego Królewska Mość ...,
Król Dreamlandu, w imieniu własnym i Królestwa Dremlandu


zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:
Artykuł 1
 • 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
  2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
Artykuł 2
 • 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym umowę konkordatową.
  2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej w Królestwie Dreamlandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Stolicy Apostolskiej.
  3. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Królestwie Dreamlandu będzie duchowny, zwierzchnik prowincji kościelnej.
  4. Przedstawiciel Królestwa Dreamlandu w Stolicy Apostolskiej posiadać będzie rangę ambasadora.
Artykuł 3
 • 1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
  2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej:
  • 1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
   2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
   3) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
   4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
   5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
  3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.
Artykuł 4
 • Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.
Artykuł 5
 • 1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
  2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
  3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela państwa wysyłającego.
Artykuł 6
 • Królestwo Dreamlandu ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.
Artykuł 7
 • 1. Królestwo Dreamlandu uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich jego prowincji kościelnych na terytorium Królestwa Dreamlandu.
  2. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.
Artykuł 8
 • Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Rotryjskiemu bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Królestwa Dreamlandu.
Artykuł 9
 • 1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
  2. Żadna część terytorium Królestwa Dreamlandu nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Królestwa Dreamlandu.
  3. Żadna diecezja mająca swą stolicę w Królestwie Dreamlandu nie będzie się rozciągała poza granice Królestwa Dreamlandu.
Artykuł 10
 • 1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
  2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa Państwa Kościelnego Rotria.
Artykuł 11
 • 1. Królestwo Dreamlandu zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną władzą kościelną.
  2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
  • 1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa Królestwa Dreamlandu;
   2) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków;
   3) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.
Artykuł 12
 • Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Królestwo Dreamlandu zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.
Artykuł 13
 • Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
Artykuł 14
 • Wysokie Układające się Strony dążą do woli wzajemnego wzbudzania aktywności poprzez wspólną działalność na polu kultury i nauki oraz wydarzeń o charakterze religijnym.
Artykuł 15
 • 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy konkordat.
  2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia konkordatu drugiej stronie.
Artykuł 16
 • Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


W imieniu Państwa Kościelnego Rotria,
---

W imieniu Królestwa Dreamlandu,
---
(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Panie Pavle-konkordat w zasadzie miał być w ten weekend podpisywany, ale ze względu na nagły, niespodziewany sprzeciw niektórych towarzyszów, przeprowadzamy referendum by rozwiązać tą kwestię raz, a dobrze.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Gaston de Senancour »

Juarez pisze:Rotria przez ostatnie lata pokazała co potrafi i dziwię się, że ktokolwiek jeszcze chce mieć z nią jakieś powiązania. No, ale cóż... Racja jest jak dupa i każdy ma swoją.
Prawda. Racja jak dupa. Gdy konkordat podpisze Elderland, będzie jeszcze Książę całował biskupa w sygnet (byle szczerze!) i zapraszał na partyjkę brydża.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Angus Kaufman
Posty: 848
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:54
Numer GG: 60315947
NIM: 390155
Lokalizacja: Skytja / Domena Kr
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Angus Kaufman »

Niesmaczne.
(-) Angus Kaufman / renegat / pornoprankster / zwykły cwel / cichy tytan pracy

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Edward II »

Rozpoczęła się ostatnia doba referendum. Zapraszam do lokalu.

 • E II
Edward II, r.s.

Awatar użytkownika
matmax
Posty: 1574
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
NIM: 442028
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: matmax »

Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze:
13 sty 2019, 02:15
Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.

Awatar użytkownika
Vladimir von Lichtenstein
Posty: 555
Rejestracja: 29 paź 2011, 17:42
NIM:
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Vladimir von Lichtenstein »

Towarzysze Obywatele! Gratuluję, że obroniliśmy laickość Królestwa przed zakusami złego! A teraz! Wróćcie spokojnie do swoich bezbożnych zajęć, sodomici!
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán,
baron Järpen, następca skytyjskiego tronu

Awatar użytkownika
matmax
Posty: 1574
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
NIM: 442028
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: matmax »

To jeszcze obiecane wyniki z podziałem na prowincje.

Lokal nr 0 - Domena Królewska:

Oddano 7 głosów. Głosów ważnych - 7.

Głosów na tak - 1.
Głosów na nie - 6.

Lokal nr 2 - Unia:

Oddano 7 głosów. Głosów ważnych - 6.

Głosów na tak - 5.
Głosów na nie - 1.

Lokal nr 8 - Scholandia:

Oddano 9 głosów. Głosów ważnych - 8.

Głosów na tak - 4.
Głosów na nie - 4.

Lokal nr 9 - Elderland:

Oddano 1 głos, ważny.

Głosów na tak - 0.
Głosów na nie - 1.
Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze:
13 sty 2019, 02:15
Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2283
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Alfred »

Baron de Senancour spodziewał się czerwonej Scholandii, tymczasem ukazała nam się czerwona Domena. ;)
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Sted Asketil
król-senior
Posty: 1043
Rejestracja: 7 sie 2011, 12:37
NIM: 121212

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Sted Asketil »

Nie wszyscy glosujacy na nie sa "czerwoni" ;)

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Edward II »

Wynik głosowania zamyka temat. Poinformowałem Patriarchę o zakończeniu negocjacji w sprawie konkordatu.

 • (-) Edward II, r.
Edward II, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Daniel von Witt »

Obrazek
Szanowni Obywatele,

dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 7 dni udali się do lokalu referendalnego, aby oddać głos i zdecydować w ważnej dla Królestwa sprawie. Dobrze się stało, że obywatele mogą decydować nie tylko w sprawach wewnętrznych, ale również o dreamlandzkiej polityce zagranicznej, którą zdecydowano się skorygować na kierunku Dreamland - Kościół Rotriokatolicki. Mimo, że wynik referendum nie jest po myśli Rządu Królewskiego, zostanie przez nas uszanowany.

Wynik referendum nie jest jednak epilogiem chrystianizacji Królestwa. Jest dokładnie na odwrót. Rząd Królewski przeanalizuje wyniki referendum dla poszczególnych baliwatów, gdyż wysoce prawdopodobnym jest, że w jednym z dwóch zwolenników zawarcia konkordatu było więcej niż przeciwników. Jeżeli potwierdzą to dane przygotowane przez Komisarza Wyborczego Królestwa to ta prowincja będzie pierwszym ogniskiem rozwoju kościoła rotriokatolickiego lub narodowego, w zależności od tego jak zdecydują jej obywatele. Ponadto zakończenie negocjacji w sprawie konkordatu nie kończy, ale przesuwa akcenty współpracy z Państwem Kościelnym Rotria na nowe tory. Rząd Królewski podejmie kroki mające na celu podjęcie z Rotrią współpracy kulturalnej i naukowej. Wszystko to jest również wyrazem głosu obywateli, więc walka o wartości i ideały nie zakończyła się wraz z obwieszczeniem KWK.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: RomanoPorfavor »

Towarzysze, Przyjaciele,

Lud Pracujący przemówił - większość obywateli szanuje dotychczasową tradycję neutralności światopoglądowej i odsyła wizję kraju jako katolickiej konserwy do lamusa (względnie do Elderlandu).

Trzeba pamiętać, że na "nie" zagłosowali nie tylko zatwardziali komuniści, ale frakcje i osoby o pośrednich poglądach, którym nie uśmiecha się żyć w kraju preferującym jedno wyznanie, w dodatku traktujące je śmiertelnie poważnie. Albo Ci, którym po prostu nie uśmiecha się współpraca ze znikającą z powierzchni internetu średnio co miesiąc Rotrii, której ostatnich trzech papierzy bezskutecznie męczy się aby z tej samej zgrai wsobnych intrygantów zbudować coś nowego.

Nie róbcie z siebie męczenników, Jezusów krzyżowanych przez homodyktaturę. Śmiało, zbudujcie ten wasz kościółek w Unii Saudadzkiej (albo i innych regionach gdzie będziecie mieli wyznawców. Podziałajcie. Nawet uznajcie się za cześć Kościoła Rotryjskiego, co tam wam w duszy gra. Po prostu państwa w to nie mieszajcie.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Daniel von Witt »

PTR pisze:(...) dotychczasową tradycję neutralności światopoglądowej (...)
Coś takiego nie istnieje. To pusta nowomowa. Nie można i nie da się być neutralnym światopoglądowo. Jednostki takie nie są i państwa też.
PTR pisze:Trzeba pamiętać, że na "nie" zagłosowali nie tylko zatwardziali komuniści, ale frakcje i osoby o pośrednich poglądach, którym nie uśmiecha się żyć w kraju preferującym jedno wyznanie, w dodatku traktujące je śmiertelnie poważnie. Albo Ci, którym po prostu nie uśmiecha się współpraca ze znikającą z powierzchni internetu średnio co miesiąc Rotrii, której ostatnich trzech papierzy bezskutecznie męczy się aby z tej samej zgrai wsobnych intrygantów zbudować coś nowego.
Domysły. Struktura głosów została pokazana wyłącznie ze względu na miejsce zamieszkania wyborców. Nic poza tym, więc wywód powyższy to spekulacje.
PTR pisze:Nie róbcie z siebie męczenników, Jezusów krzyżowanych przez homodyktaturę. Śmiało, zbudujcie ten wasz kościółek w Unii Saudadzkiej (albo i innych regionach gdzie będziecie mieli wyznawców. Podziałajcie. Nawet uznajcie się za cześć Kościoła Rotryjskiego, co tam wam w duszy gra. Po prostu państwa w to nie mieszajcie.
Wy chcecie nas tak widzieć, a nie my samych siebie. Wy z nas drwicie, a nie my z siebie. I później wykorzystujecie to przeciw nam: "patrzcie, wprowadzenie religii jest niebezpieczne dla niej samej, bo narażona jest na drwiny i śmieszność". Wasze śmieszkowate podejście do wszystkiego nie udowadnia nikomu, że traktujecie mikronacje jako zabawę, tylko pokazuje, że nie macie szacunku dla innych, obrzydzając im zabawę i wtrącając się z swoimi uwagami wszędzie, gdzie tylko jesteście w stanie pisać posty. A państwo rządzone przez nas będzie mieszać się tam i w to, w co uznamy za stosowne, aby się mieszało. Na taką polityką głosowało sporo ludzi i będzie ona realizowana w dalszym ciągu.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: RomanoPorfavor »

Daniel von Witt pisze:Coś takiego nie istnieje. To pusta nowomowa. Nie można i nie da się być neutralnym światopoglądowo. Jednostki takie nie są i państwa też.
Skrót myślowy. Chodzi o neutralność w zakresie wyznania.
PTR pisze:Domysły. Struktura głosów została pokazana wyłącznie ze względu na miejsce zamieszkania wyborców. Nic poza tym, więc wywód powyższy to spekulacje.
Opierałem się na słowach, które padły na forum.
Wy chcecie nas tak widzieć, a nie my samych siebie. Wy z nas drwicie, a nie my z siebie. I później wykorzystujecie to przeciw nam: "patrzcie, wprowadzenie religii jest niebezpieczne dla niej samej, bo narażona jest na drwiny i śmieszność".
Ja drwię, bo uważam, że każda realna religia jest drwiną ze zdrowego rozsądku. To czy coś jest "niebezpieczne dla religii" mnie nie wzrusza - nie mam na sercu dobra żadnej religii realnej. Ale sam fakt, że przywołuje Towarzysz ten argument jest dowodem na to o czym pisałem wyżej - że są różne grupy, które sprzeciwiały się konkordatowi. Zabawne, że Towarzysz jednocześnie o tym pisze i próbuje to podważyć.
Wasze śmieszkowate podejście do wszystkiego nie udowadnia nikomu, że traktujecie mikronacje jako zabawę, tylko pokazuje, że nie macie szacunku dla innych, obrzydzając im zabawę i wtrącając się z swoimi uwagami wszędzie, gdzie tylko jesteście w stanie pisać posty.
O szacunku pisze doktor Witt. Człowiek, który nazywa innych ściekami, który otwarcie wyraża swoją homofobię i transfobię, który czuje się uprawniony do nazywania ludzi debilami. O wtrącaniu "swoich uwag" mówi ten sam Witt, który wspólnie z kolegą Senancourem od kilku miesięcy do wielu wątków wciska na siłę tematykę odchodów, najlepiej wymieszaną z tematyką seksualności. "Obrzydzanie zabawy" to dewiza rządu Witta.
A państwo rządzone przez nas będzie mieszać się tam i w to, w co uznamy za stosowne, aby się mieszało. Na taką polityką głosowało sporo ludzi i będzie ona realizowana w dalszym ciągu.
Szkoda, ze Premierowi brakuje pokory względem opinii większości. Raz zostaliście przegłosowani to i zostaniecie znowu, jeżeli będzie trzeba.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Referendum w sprawie konkordatu

Post autor: Daniel von Witt »

PTR pisze:Ja drwię, bo uważam, że każda realna religia jest drwiną ze zdrowego rozsądku.
Jest odwrotnie. Zdrowy rozsądek bez jednej właściwej religii nie może się obyć. Wtedy nie jest już zdrowy. Okazywanie drwiny to oznaka braku szacunku wobec osób religijnych.
PTR pisze:To czy coś jest "niebezpieczne dla religii" mnie nie wzrusza - nie mam na sercu dobra żadnej religii realnej. Ale sam fakt, że przywołuje Towarzysz ten argument jest dowodem na to o czym pisałem wyżej - że są różne grupy, które sprzeciwiały się konkordatowi. Zabawne, że Towarzysz jednocześnie o tym pisze i próbuje to podważyć.
Podaję to jako przykład na to, że sami tworzyliście argument przeciw konkordatowi i w ogóle wprowadzaniu religii do przestrzeni publicznej: obrażaliście ją po to, aby wskazać, że jej wprowadzenie do przestrzeni publicznej narazi ją na drwiny, które rzeczywiście miały miejsce, a religia jest zbyt poważna, aby gościła w mikronacjach.
PTR pisze:O szacunku pisze doktor Witt. Człowiek, który nazywa innych ściekami, który otwarcie wyraża swoją homofobię i transfobię, który czuje się uprawniony do nazywania ludzi debilami. O wtrącaniu "swoich uwag" mówi ten sam Witt, który wspólnie z kolegą Senancourem od kilku miesięcy do wielu wątków wciska na siłę tematykę odchodów, najlepiej wymieszaną z tematyką seksualności. "Obrzydzanie zabawy" to dewiza rządu Witta.
Nie umie lord czytać? Ściekiem są niektóre wytwory komunistycznej aktywności, a nie ludzie, którzy to tworzą. Homofobia i transfobia są Waszymi wymysłami. Gdzie określiłem kogoś debilem? Odchody plus seksualność to komunistyczna specjalność, a jeśli dodać do tego orientację seksualną części członków KPD to siłą rzeczy jedno z drugim się wiąże, tylko Wy nie chcecie patrzeć na sprawę tak jak ona wygląda. Wasze barwne opisy o ciąży księżnej Skytji przetłumaczone z komunistycznego na polski sprowadzają się do tego, że Torkan Ingawaar wprowadził narządem rozrodczym do narządu wydalniczego Pavla Svobody nasienie, z którego w jego dupie rozwinęła się ciąża. Nie wiem ile czasu ona trwała, ale siłą rzeczy płód Vladimir Iwanowicz musiał być otoczony przez odchody, zanim przyszedł na świat. I to ja nie mam do Was szacunku? Wolne żarty. Sami z siebie drwicie i sami się ośmieszacie wypisując takie obrzydlistwa, który każdy widzi tak, jak ja to teraz napisałem. Wie już lord czym jest ściek?

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości