Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Powiększanie wspólnego dobra, walki o władzę. Esencja dreamlandzkiego życia.
Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Pavel Svoboda »

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na interpelację Lorda Senatora Daniela markiza von Witta, poniżej przedstawiam sprawozdanie z prac mojego rządu od czasu powołania.

W nadziei na poszerzenie grona odbiorców i członków dyskusji, jaka, mam nadzieję, pojawi się w tym wątku, publikuję raport tu, a nie w izbie Parlamentu.

Na urząd Premiera zostałem powołany 30 maja br. Od tego czasu podjąłem następujące działania.

SPRAWY WEWNĘTRZNE
 • Aktualizacja stron Rządu.
 • Audyt i aktualizacja linków na stronie głównej oraz ogłoszeń na forum.
 • Spisanie Białej Księgi, będącej specyfikacją dla nowych systemów Królestwa (więcej o Białej Księdze poniżej).
 • Przywrócenie wraz z JKM bieżącego działania systemu weryfikacji i pozbycie się z rejestru martwych dusz.
 • Prace w Parlamencie.
KULTURA I SPORT
 • Przejęcie Dreamlandzkiej Federacji Piłkarskiej, objecie funkcji delegata w MUP oraz trenera reprezentacji narodowej.
 • Przyjęcie inicjatywy sarmackiej, by przetworzyć Bibliotekę im. Św. Róży w instytucję międzynarodową, która zbierać będzie dorobek literacki świata mikronacji. Ze swojej strony Rząd opracował projekt nowego statutu Biblioteki oraz udostępnił konto na serwerze i bazę danych Jego Ekscelencji Martinowi Schlesingerowi-Asketilowi, który zaoferował zajęcie się aspektem technicznym. Aby przejść do następnego kroku, projekt czeka na działanie ze strony JE Schlesingera-Asketila.
 • Przygotowanie obchodów 17-lecia Królestwa, w trakcie których opublikowana została przygotowana przeze mnie audycja muzyczna oraz sztuka radiowa.
SPRAWY ZAGRANICZNE
 • Przygotowanie projektu Informacji Korony dot. Spraw Zagranicznych, która wytyczyła doktrynę polityki zagranicznej Królestwa na drugą połowę 2015 roku. Zgodnie z Informacją Korony, Dreamland przyjął politykę opartą na zasadach nieingerencji oraz otwarcia na współpracę z wszystkimi państwami.
 • Finalizacja negocjacji o zjednoczeniu z Królestwem Scholandii, które rozpoczęły się za kadencji poprzedniego Rządu. Uprzedzenie najbliższych sąsiadów o zjednoczeniu kanałami dyplomatycznymi.
 • Negocjacje i podpisanie umowy z Księstwem Sarmacji o uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej, regulującej granicę dreamlandzko-sarmacką oraz kończącej najpoważniejszy konflikt regionu ostatniego roku.
 • Ocieplenie relacji z Księstwem Sarmacji. Oficjalna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa w Królestwie.
 • Negocjacje traktatu z Królestwem Elderlandu. Negocjacje trwają i są poddawane rewizji.
 • Nawiązanie relacji z Królestwem Francji i Nawarry. Oficjalna wizyta Pierwszego Ministra w Dreamlandzie. Podczas audiencji JE Pierwszego Ministra u Jego Królewskiej Mości uzgodnione zostało, że Dreamland i Francja podpiszą traktat o wzajemnym uznaniu. Obecnie strona dreamlandzka czeka na przedłożenie projektu przez stronę francuską.
NOWE SYSTEMY

Pracami nad budową nowych systemów dla Królestwa zajmuje się Jego Królewska Mość. Moje zaangażowanie dotychczas ogranicza się do sfery koncepcji. Wizję nowych systemów wyłożyłem we wspomnianej wyżej Białej Księdze. Jest to dokument składający się z trzech części, o łącznej objętości 48 stron.

Biała Księga nie została opublikowana, ponieważ nie wiemy ile z opisanych w niej koncepcji uda się zrealizować. Wraz z JKM uznaliśmy, że lepiej będzie uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce np. w trakcie prac nad Piwonią, gdy kontrast między ambicją opublikowanych pomysłów, a zerowym stopniem implementacji, ośmieszył Królestwo.

Dokument został jednak szeroko rozpowszechniony między mieszkańców Dreamlandu, którzy wyrazili zainteresowanie. Chętnie udostępnię go każdemu, kto jest gotów zmierzyć się z taką ilością tekstu.

Dla pozostałych postaram się możliwie treściwie przedstawić główne filary systemu oraz stopień zaawansowania prac.
 • Rejestr mieszkańców. Ukończony
  Rejestr ma ulepszone funkcje administracji, profil mieszkańca posiada więcej funkcji, w tym możliwość pisania "na ścianie" danego mieszkańca. Ukończony jest również panel administracji dla obywatela (zmiana prowincji, danych osobowych itd.). System jest elastyczny i może być łatwo dostosowany do zmieniających się przepisów - np. edycja własnego nazwiska może być otwarta dla każdego obywatela lub odbywać się na wniosek, administrator systemu może zmieniać te funkcje zależnie od obowiązującej polityki.
 • Prywatne wiadomości i powiadomienia systemowe. Ukończone
  Powiadomienia zastąpią maile systemowe.
 • Weryfikacja aktywności. Nie rozpoczęte
  W nowym systemie osoby, które nie logują się miesiąc, będą otrzymywały status nieaktywnych do czasu, gdy ponownie się zalogują, jednak nie będą usuwane z systemu. Majątek osób nieaktywnych będzie stopniowo przejmowany przez państwo, jednak proces ten będzie można wstrzymać w przypadku istnienia testamentu.
 • Konta bankowe.Częściowo ukończone
  Możliwe jest wykonywanie przelewów i przeglądanie historii konta. W planach jest wprowadzenie możliwości zakładania dodatkowych kont oraz udzielania pełnomocnictw do zarządzania kontami innym osobom oraz wyszukiwanie odbiorcy po imieniu.
 • Rejestr rodów.Ukończony
  Obywatele będą mogli w systemie zakładać rodziny oraz dołączać do istniejących rodzin za pośrednictwem systemu. Rody otrzymają pewien zakres autonomii np. w dziedzinach dziedziczenia i administracji lennami. Instytucjonalizacja rodów ma na celu promocję tej formy samoorganizacji społeczeństwa, która dobrze sprawdza się np. w integrowaniu nowych obywateli do życia państwa.
 • Rejestr partii politycznych. Nie rozpoczęty
  Od strony technicznej rejestr będzie podobny do rejestru rodów. Rejestr może funkcjonować na potrzeby systemu dwupartyjnego ze stronnictwami lub dla systemu, gdzie każdy może zakładać partie.
 • Rejestr prowincji i lenn. Ukończony
  Wprowadzanie nowych jednostek do systemu oraz zmiana nazw jest dużo prostsza niż w obecnym systemie. Lenna i miasta są przypisane właściwym prowincjom.
  Koncept opisany w Białej Księdze zakłada, że każde lenno będzie miało przypisane dokładnie jedno miasto, którym zarządzać może właściciel lenna (uprawnienia do zarządzania miastem można oddelegować, więc możliwe jest powołanie burmistrza).
  Każdy zarządca prowincji będzie administrował bezpośrednio jedynie stolicą prowincji. Wszystkie pozostałe miasta (czyli nie podlegające pod lenna oraz stolice prowincji pozbawionych zarządu) będą zarządzane przez ministra rządu ds. administracji. Prowincje mogą jednak uchwalać prawo, które obowiązywać będzie we wszystkich miastach prowincji, więc np. prowincje mogą narzucać podatek od sprzedaży nieruchomości, który zarządcy lenn i minister będą musieli płacić do skarbu prowincji.
 • Rejestr miast i nieruchomości. Nie rozpoczęty
  Rejestr umożliwi zarządzanie miastami i handel nieruchomościami między mieszkańcami.
 • Prasa i artykuły. Nie rozpoczęty
  Osobny rejestr dla prasy umożliwi publikację artykułów, które będą agregowane na stronie głównej Królestwa. Czytelnicy będą mogli "lajkować" artykuły. Ilość polubień będzie powiązana z wynagrodzeniem wypłacanym autorowi ze Skarbu Królestwa. Ten sam system może być zastosowany dla wydawnictw i galerii, gdzie nowe publikacje będą agregowane w osobnej zakładce na stronie Królestwa. W trzeciej zakładce będą pojawiać się nowe publikacje w bazie prawnej.
 • Rejestr firm. Nie rozpoczęty
  Przedsiębiorstwa prywatne, które nie przynależą do żadnego z innych rejestrów (prowincje, lenna, miasta, partie, rody, prasa itd.) będą umieszczane w rejestrze firm. Każda firma oprócz możliwości zakładania kont bankowych otrzyma wizytówkę na stronie głównej, której treść będzie mógł edytować właściciel. Ten sam rejestr obejmie przedsiębiorstwa prowadzące działalność komercyjną i non-profit.
 • Rejestr instytucji państwowych. Nie rozpoczęty
  Instytucje należące do państwa będą zbierane w osobnym rejestrze. Własność będzie przypisywana nie do osoby, lecz do stanowiska w administracji państwowej.
 • Rejestr zatrudnienia. Nie rozpoczęty
  Rejestr umożliwi płynne przekazywanie kompetencji systemowych, które będą przypisane do stanowiska, a nie do osoby. Ułatwi też wypłacanie pensji oraz zbieranie danych historycznych, np. o byłych premierach i członkach rządów.
 • Baza prawna. Nie rozpoczęty
  Ujednolicona stylistyka - wprowadzać będzie trzeba jedynie tekst aktów prawnych, bez konieczności formatowania. Urzędnicy będą posiadali dostęp tylko do publikacji aktów im przypisanych (np. Książę w prowincji aktów prawa krajowego, Sędzia wyroków, Marszałek uchwał Parlamentu i ustaw itd.). Tym samym baza będzie mogła zupełnie zastąpić dział ogłoszeń urzędowych na forum. Planowane jest też powiązanie bazy prawnej ze zmianami w innych rejestrach - np. postanowienie królewskie o powołaniu premiera będzie jednocześnie skutkować opublikowaniem postanowienia w bazie prawnej (i w agregatorze na stronie głównej) oraz zmianą osoby przypisanej do stanowiska premiera w rejestrze zatrudnienia. Tym samym nowy premier uzyska a stary straci dostęp do uprawnień systemowych, kont bankowych i wizytówek instytucji przypisanych premierowi, a lista historycznych premierów zostanie zaktualizowana - wszystkie te zmiany wprowadzone zostaną jednym kliknięciem.
 • Wybory.Nie rozpoczęte
  System głosowania w wyborach będzie miał podobne funkcjonalności do obecnych, jednak jego zastosowanie zostanie rozszerzone. Z tego samego systemu będzie korzystać Komisarz wyborczy zarządzając wybory i referenda, Marszałek Parlamentu, zarządzając głosowania w Parlamencie, oraz ośrodek badania opinii publicznej tworząc sondy. Każda funkcjonalność będzie powiązana z inną grupą osób uprawnionych do głosowania. System może być rozszerzony jeszcze dalej i na wniosek udostępniany dla głosowań w partiach politycznych, rodach, zakonach orderu, spółkach akcyjnych itd.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Pavel Svoboda »

Jak widać, przy budowie systemów zostało jeszcze sporo pracy. Dlatego obecnie planuję się włączyć w prace razem z Jego Królewską Mością.

Przydałaby się pomoc na innych frontach. Dobrze byłoby, by Dreamland miał MSZ. Warunkiem jest wola wdrażania polityki zagranicznej zgodnie z Informacją Korony. Mój Rząd nie jest zainteresowany mieszaniem "narracji" z polityką zagraniczną ani ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw.

Mile widziana byłaby też większa aktywność w Parlamencie. Pod nieobecność Marszałka, każdy z Lordów Senatorów może zamknąć zakończone głosowania. Szkoda, że zazwyczaj muszę to być ja.

Dreamlandczyków widać na tym forum wiele więcej, niż w końcu maja, jednak ruchu jakby nie bardzo. Marzy mi się, by każdy wyłożył karty na stół i powiedział, co zamierza zrobić lub oferuje dla wysiłku dźwignięcia Dreamlandu na nogi.

Rekomendowałem dziś Jego Królewskiej Mości przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejny miesiąc. JKM podejmie decyzję wkrótce.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: APRS »

Pavel Svoboda pisze:Dreamlandczyków widać na tym forum wiele więcej, niż w końcu maja, jednak ruchu jakby nie bardzo. Marzy mi się, by każdy wyłożył karty na stół i powiedział, co zamierza zrobić lub oferuje dla wysiłku dźwignięcia Dreamlandu na nogi.
Miałem pisac prywatnie, ale chocby dla rozruszania wsadzę swoje 3 dreamy tutaj. Proszę miec na względzie, że wypowiadam się tutaj jako osoba prywatna, co najwyżej Sołtys-Palatyn Kakut i Kasztelan Kakucki.

Obecnie prowincje są - jak to zgrabnie ujęto - "zero-maintenance", bo nawet nie muszą mieć namiestnika. Nie jest jednak tak, że obecny stan nie ma znaczenia. Chcąc ustalić co się dzieje w Królestwie po mojej przymusowej przerwie, starałem się to uczynić także przez strony i fora. Tylko Unia Saudadzka jakoś działa. Reszta niestety odstrasza. To nie jest tak, że prowincje bez namiestników nie mają wpływu na ocenę Królestwa tylko dlatego, że Konstytucja nie mówi o namiestnikach.

Sprawdziłem: JE Paul von Panevnick (według Morlandu wciąż jego Książę: http://morland.dreamland.net.pl/) najwyraźniej stracił obywatelstwo (wg CRM). JE Siergiusz markiz Asketil (Surmala twierdzi, że do dziś to jej Namiestnik: http://surmala.dreamland.net.pl/ksiestw ... miestnikow) zdecydowanie tymże już nie jest. Również JE Fabiola de Willibald (Republika uznaje ją za swojego Prezydenta: http://webland.dreamland.net.pl/strona/) ostatnio była na forum 28 V 2015, choć w CRM nadal figuruje.

Może lepiej by było powrócić do korzeni Dreamlandu i nieaktywne Prowincje włączyć do Domeny Królewskiej? Prowincje zostałyby zachowane jako wzmianki w serwisie DK (jestem w stanie prosty przygotować), ale nie jako odrębne byty. Stosowne wątki powinny zostać przeniesione do archiwum. Rozumiem, że prace nad nowymi systemami Królestwa są absorbujące, ale może warto rozważyć pewne minimalne zmiany w ramach istniejących... Przywrócenie dawnych prowincji mogłoby następować, gdyby znalazła się grupa chcących je zagospodarować. Wpierw w ramach Domeny, a po jakimś rozsądnym okresie próbnym, mającym chronić przed najbardziej słomianym zapałem - także już jako pełnoprawne byty.

(-) Artur Piotr, RS.

Awatar użytkownika
Kazag Slobodanovic
Posty: 53
Rejestracja: 22 sie 2015, 17:11
NIM:
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Kazag Slobodanovic »

Jako gość i podróżnik mogę powiedzieć, że powyższa opinia jest jak najbardziej słuszna. Nic tak nie irytuje jak zamknięty na cztery spusty ratusz, kiedy ucieka się w poszukiwaniu azylu, albo szuka najbliższego sklepu z bronią ;)
A tak całkiem poważnie, to takie ziejące pustką fora i strony z aktualnościami sprzed roku sprawiają wrażenie, że całość upadła i nie ma sensu zatrzymywać się na dłużej. Moim zdaniem jedna lub dwie działające aktywnie prowincje mają większy sens niż kilka prowincji plus kilkanaście miast i terytoria zależne, przez które przejście grozi tylko napaścią ze strony grup banitów. Nie ma do kogo ust otworzyć, z kim się napić bimbru, zapalić fajkę czy chociażby wspólnie przejść z miasta do miasta. Nie ma jak znaleźć aktualnych map nawet.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Na początek mam kilka pytań do Jego Wysokości Premiera.

(1) Dlaczego przejęcie zarządu nad Dreamlandzką Federacją Piłkarską przez Was jest prezentowane jako działanie Rządu, a nie Was jako działacza Federacji? Statut DFP nie dopuszcza przecież możliwości ingerencji Rządu Królewskiego w swoją działalność, co mogą zrobić tylko działacze. Proszę więc wskazać przepis prawa Królestwa lub przepis Statutu, na podstawie którego Premier Rządu Królewskiego przejął DFP?

(2) Jakich zaplanowanych działań w przedmiocie polityki zagranicznej możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach? Czy prócz nawiązania stosunków dyplomatycznych z Królestwem Francji i Nawarry będą podejmowane jakieś działania na linii Ekorre-Paryż?

(3) Dlaczego miastami prowincjonalnymi zarządzał będzie Rząd Królewski, skoro podlegają one Koronie? Nie lepiej powierzyć ten obowiązek Dworowi Królewskiemu (Marszałkowi Dworu), przez co jeden z jego departamentów, np. Skarbu, zyskałby praktyczne znaczenie?

(4) Czy do rejestru prasy i artykułów będzie można zaliczyć również inne podmioty, które prowadzić będą działalność gospodarczą albo wydawniczą polegającą na publikowaniu swojej wytwórczości? O co chodzi. Wyobraźmy sobie np. Fundację Inferno, która prowadząc projekt Barometr Przywództwa publikowałaby ankiety i wyniki swoich badań? Albo np. Zakłady Zbrojeniowe Bombardier S.A., które publikowałyby wyniki swoich prac projektowych (opisy i projekty uzbrojenia). Czy też SeKoDre DOM prezentujący owoce zakończonych inwestycji budowlanych?

(5) Dlaczego za „lajki” wynagrodzenie dla autora będzie wypłacane ze środków Skarbu Królestwa? Przecież to jest kopia socjalistycznego systemu sarmackiego (państwo socjalistyczne płaci za wszystko: za pracę (pensje) jak i za produkty (skup)), który nastręcza tamtejszym władzom problemów z płynnością finansową państwa. Jeśli ja lajkuję to z mojej kieszeni powinna iść zapłata dla danej osoby, a nie z wspólnej kasy państwowej. Nie może być tak, że ja kupuję produkt, a płaci za to ktoś inny (socjalizm: łatwo jest wydawać cudze pieniądze w nadmiernych ilościach, w sposób nieracjonalny). „Lajki” powinny obciążać konto bankowe tego, kto „lajkuje”. Nie oznaczałoby to jednak, że osoby nie dysponujące żadnymi pieniędzmi nie mogłyby lajkować – mogłyby to robić, ale na kredyt (stan ich konta byłby ujemny albo bez ograniczeń albo do pewnego limitu ustalonego przez władze monetarne) – byłby to taki kredyt obrotowy dostępny z automatu dla wszystkich posiadaczy kont bankowych. Nie idźmy jednak drogą Sarmacji, bo doprowadzi to nas jako państwo do bankructwa. Budujmy państwo kapitalistyczne, a nie socjalistyczne. Niech każdy płaci za siebie.

Popieram również rekomendację Waszej Wysokości złożoną Królowi ws. przedłużenia stanu wyjątkowego.
APRS pisze:Może lepiej by było powrócić do korzeni Dreamlandu i nieaktywne Prowincje włączyć do Domeny Królewskiej? Prowincje zostałyby zachowane jako wzmianki w serwisie DK (jestem w stanie prosty przygotować), ale nie jako odrębne byty. Stosowne wątki powinny zostać przeniesione do archiwum. Rozumiem, że prace nad nowymi systemami Królestwa są absorbujące, ale może warto rozważyć pewne minimalne zmiany w ramach istniejących... Przywrócenie dawnych prowincji mogłoby następować, gdyby znalazła się grupa chcących je zagospodarować. Wpierw w ramach Domeny, a po jakimś rozsądnym okresie próbnym, mającym chronić przed najbardziej słomianym zapałem - także już jako pełnoprawne byty.
Z racji, że prowincje są dzisiaj bezpośrednio zarządzane przez Króla to stanowią de facto Domenę Królewską w całości. Dopóki nie pojawia się lokalny zarządca, jak to ma miejsce w przypadku Unii Saudadzkiej to za ład i porządek w prowincjach odpowiada Król. Niestety wiemy, że Król nie jest w stanie zająć się wszystkim, stąd nie dziwmy się, że zarządzane przez niego prowincje od strony swoich serwisów nie prezentują się należycie. Sugerowałbym więc, aby Dwór Królewski został wzmocniony osobą (kompetentnym Marszałkiem Dworu), która prowadziłaby zarząd prowincjami przynajmniej pod kątem ich stron. Tak jak już zawarłem to w pytaniach do Premiera: prowincje podlegają Królowi, to niech więc Dwór Królewski nimi zarządza (tak w systemach jak i ich podstawowymi serwisami). Inną zupełnie sprawą jest lokalna aktywność, która tylko częściowo zależy od zarządcy – przykład Unii Saudadzkiej pokazuje, że do aktywności lokalnej nie jest potrzebny gospodarz, ale osoby chętne działać w regionie. Gospodarz jest jednak potrzebny, aby prowincje jako tako wyglądały – inaczej, zgadzam się z WKW – odstraszają potencjalnych mieszkańców.
Kazag Slobodanovic pisze:Nie ma do kogo ust otworzyć, z kim się napić bimbru, zapalić fajkę czy chociażby wspólnie przejść z miasta do miasta. Nie ma jak znaleźć aktualnych map nawet.
Dokładnie, tylko tak jak powiedziałem – zależy to w pewnym stopniu od aktywnych lokalnych działaczy (tych, którzy tworzą ruch), a w pewnym od gospodarza (tego, który pilnuje ładu ze stronami i forum swojego regionu).

Jeśli rozchodzi się o mapy lokalne, to Unia Saudadzka i Surmala posiadają je w najnowszych wersjach. Webland i Morland niestety nie, ponieważ ich treści nie dało się skonsultować z namiestnikami czy nawet mieszkańcami (przykład Weblandu – ostatni „aktywny” wątek na ichniejszym forum). Natomiast mapy miast KIK wykonuje tylko na zamówienie.

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Pavel Svoboda »

Daniel von Witt pisze:Na początek mam kilka pytań do Jego Wysokości Premiera.

(1) Dlaczego przejęcie zarządu nad Dreamlandzką Federacją Piłkarską przez Was jest prezentowane jako działanie Rządu, a nie Was jako działacza Federacji? Statut DFP nie dopuszcza przecież możliwości ingerencji Rządu Królewskiego w swoją działalność, co mogą zrobić tylko działacze. Proszę więc wskazać przepis prawa Królestwa lub przepis Statutu, na podstawie którego Premier Rządu Królewskiego przejął DFP?
Art. 3 ust. 8 Statutu DFP.
(2) Jakich zaplanowanych działań w przedmiocie polityki zagranicznej możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach? Czy prócz nawiązania stosunków dyplomatycznych z Królestwem Francji i Nawarry będą podejmowane jakieś działania na linii Ekorre-Paryż?
Zaplanowanych inicjatyw nie ma. Powołanie MSZ być może zmieniłoby tu co nieco. Nie prowadzę jednak polityki izolacjonizmu. Mój Rząd jest otwarty na inicjatywy przychodzące z zewnątrz i odpowiada na nie zazwyczaj pozytywnie.
Na temat dalszych form współpracy z Francją i Nawarrą rozmawiałem z Jego Eminencją Pierwszym Ministrem, jednak konkretów na chwilę obecną jeszcze nie ma.
(3) Dlaczego miastami prowincjonalnymi zarządzał będzie Rząd Królewski, skoro podlegają one Koronie? Nie lepiej powierzyć ten obowiązek Dworowi Królewskiemu (Marszałkowi Dworu), przez co jeden z jego departamentów, np. Skarbu, zyskałby praktyczne znaczenie?
To jest kwestia otwarta do dyskusji. Oddanie zarządu miastami (tylko tymi, którymi nikt inny nie chce zarządzać) ministrowi Rządu łączy się z intencją, by przychód ze sprzedaży nieruchomości trafiał do Skarbu Królestwa. Jak wskazuje Pan w pytaniu (5), Skarb będzie potrzebował przychodów, natomiast Dwór chyba nie ma aż takich dużych potrzeb. Zarząd ministra ograniczałby się do sprzedaży nieruchomości - tj. ustalania ceny i ilości nieruchomości oraz które miasta są w ogóle otwarte pod osadnictwo. Ogólniej pojętym zarządem nieaktywnych prowincji, w tym animacją aktywności, mógłby zająć się przedstawiciel Dworu. Alternatywnie wszystko można by oddać pod administrację Dworowi, jeśli przychody z miast będą odprowadzane do Skarbu Królestwa. Dwór mógłby czerpać osobne zyski ze sprzedaży nieruchomości w Dreamopolis, jeśli by otworzyć stolicę dla mieszkańców, co, myślę, byłoby wskazane.
(4) Czy do rejestru prasy i artykułów będzie można zaliczyć również inne podmioty, które prowadzić będą działalność gospodarczą albo wydawniczą polegającą na publikowaniu swojej wytwórczości? O co chodzi. Wyobraźmy sobie np. Fundację Inferno, która prowadząc projekt Barometr Przywództwa publikowałaby ankiety i wyniki swoich badań? Albo np. Zakłady Zbrojeniowe Bombardier S.A., które publikowałyby wyniki swoich prac projektowych (opisy i projekty uzbrojenia). Czy też SeKoDre DOM prezentujący owoce zakończonych inwestycji budowlanych?
Takie rozwiązanie pamiętam z Sarmacji. Wydawało mi się to osobliwe, że w sekcji artykułów prasowych mogły publikować nie tylko czasopisma, ale np. sklep mięsny czy właśnie fabryka bombowców. Wspólnie z JKM uznaliśmy, że lepiej będzie zachować rozdzielność - aby nie rozwadniać znaczenia dziennikarstwa. Każda spółka będzie mogła bez problemu i nieodpłatnie założyć własny biuletyn, w którym może publikować swoje ogłoszenia. To samo mamy w realu, gdzie prawie każda korporacja ma własny periodyk, publikowany dla pracowników i klientów.
(5) Dlaczego za „lajki” wynagrodzenie dla autora będzie wypłacane ze środków Skarbu Królestwa? Przecież to jest kopia socjalistycznego systemu sarmackiego (państwo socjalistyczne płaci za wszystko: za pracę (pensje) jak i za produkty (skup)), który nastręcza tamtejszym władzom problemów z płynnością finansową państwa. Jeśli ja lajkuję to z mojej kieszeni powinna iść zapłata dla danej osoby, a nie z wspólnej kasy państwowej. Nie może być tak, że ja kupuję produkt, a płaci za to ktoś inny (socjalizm: łatwo jest wydawać cudze pieniądze w nadmiernych ilościach, w sposób nieracjonalny). „Lajki” powinny obciążać konto bankowe tego, kto „lajkuje”. Nie oznaczałoby to jednak, że osoby nie dysponujące żadnymi pieniędzmi nie mogłyby lajkować – mogłyby to robić, ale na kredyt (stan ich konta byłby ujemny albo bez ograniczeń albo do pewnego limitu ustalonego przez władze monetarne) – byłby to taki kredyt obrotowy dostępny z automatu dla wszystkich posiadaczy kont bankowych. Nie idźmy jednak drogą Sarmacji, bo doprowadzi to nas jako państwo do bankructwa. Budujmy państwo kapitalistyczne, a nie socjalistyczne. Niech każdy płaci za siebie.
W Sarmacji istnieje również możliwość sponsorowania artykułów przez czytelników. Chcemy wprowadzić podobną opcję także w Dreamlandzie (pominąłem to ze względu na skrótową formę powyższego raportu).

Jestem w pełni świadom problemów budżetowych, z jakimi boryka się Sarmacja i bierzemy to pod uwagę pod uwagę projektując system. System tantiem w Sarmacji jest dużo szerzej zakrojony, niż jest to planowane u nas. Sarmaci płacą obywatelom za komentarze, sercowanie komentarzy i sercowanie postów na forum.

Z drugiej strony ewidentnie sarmacki system ma zalety, co widać w dużej aktywności sarmackiej populacji. Pożyczamy pomysły nie dlatego, że brak nam własnych, lecz dlatego, że widzimy co działa, a co nie. Projektując dreamlandzki system mamy możliwość wyciągnięcia zarówno pozytywnych i negatywnych lekcji z sarmackich doświadczeń.

W dreamlandzkim systemie wypłaty za "lajki" będą wypływać ze specjalnie utworzonego Funduszu Kulturalnego, aby zachować transparentność i kontrolę nad wypływem pieniądza. Funduszem będzie zarządzał minister kultury (będzie miał opcję ustalanie wysokości wynagrodzenia od "lajka"), zaś minister finansów będzie zasilał fundusz ze Skarbu Królestwa. Tym samym dwa ministerstwa będą między sobą balansować potrzeby kulturalne i stabilność Skarbu Królestwa.

Faktem jest, że nie da się na tym etapie stworzyć realistycznych projekcji ile co będzie Skarb kosztowało. Będziemy siłą rzeczy musieli wypróbować poszczególne rozwiązania, zobaczyć jaki jest odzew użytkowników i jaki to ma wpływ na finanse państwa. System będzie w tym celu elastyczny - wysokość wynagrodzenia od "lajka" można wszak ustawić na 0 i zobaczyć, jaki dochód autorzy są w stanie uzyskać z samych dobrowolnych wpłat od czytelników.

Jestem natomiast przeciwny łączeniu "lajka" z opłatą od czytelników. Główną funkcją "lajków" jest dawanie autorowi znać, jaki jest odzew od czytelników. Sama wiedza ile osób czyta i lubi to, nad czym pracowałem, ma większy efekt w motywacji do dalszej pracy, niż gratyfikacja w wirtualnej walucie. Nie chcemy więc zniechęcać czytelników od "lajkowania".

Osobiście jestem fanem wizji Jego Królewskiej Mości, by Dreamland zmierzał w kierunku przeistoczenia się w wirtualną społeczność, gdzie aspekty takie jak polityka i gospodarka, stanowią jedynie tło dla miejsca gdzie ludzie dzielą się ze sobą owocami swojej kreatywnej pracy.
(-) Daniel markiz von Witt
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Pavel Svoboda pisze:Art. 3 ust. 8 Statutu DFP.
Faktycznie, przeoczyłem sytuację ustania byłego Prezesa. Niemniej jednak przepis ten należy zmienić, bo w razie permanentnej nieobecności szefa federacji, która ostatnio trwała praktycznie pół roku, federacja de facto stoi w miejscu. Pewną wskazówkę jak zmienić ten przepis daje Wasz projekt zmian w statusie aktywny/nieaktywny mieszkaniec, o czym mówicie przy okazji rejestru mieszkańców.
Pavel Svoboda pisze:To jest kwestia otwarta do dyskusji. Oddanie zarządu miastami (tylko tymi, którymi nikt inny nie chce zarządzać) ministrowi Rządu łączy się z intencją, by przychód ze sprzedaży nieruchomości trafiał do Skarbu Królestwa. Jak wskazuje Pan w pytaniu (5), Skarb będzie potrzebował przychodów, natomiast Dwór chyba nie ma aż takich dużych potrzeb. Zarząd ministra ograniczałby się do sprzedaży nieruchomości - tj. ustalania ceny i ilości nieruchomości oraz które miasta są w ogóle otwarte pod osadnictwo. Ogólniej pojętym zarządem nieaktywnych prowincji, w tym animacją aktywności, mógłby zająć się przedstawiciel Dworu. Alternatywnie wszystko można by oddać pod administrację Dworowi, jeśli przychody z miast będą odprowadzane do Skarbu Królestwa. Dwór mógłby czerpać osobne zyski ze sprzedaży nieruchomości w Dreamopolis, jeśli by otworzyć stolicę dla mieszkańców, co, myślę, byłoby wskazane.
Gdyby oddać miasta pod pełną kontrolę Dworu Królewskiego Korona nie byłaby już finansowana z środków Skarbu Królestwa stanowiąc de facto osobny podmiot fiskalno-skarbowy (mogłyby istnieć dwa "skarby" centralne - ten Korony: Fiskus, i ten państwowy: Aerarium - oba niezależne od siebie pod względem przychodów, tak jak np. w Polsce samorządy mają prawo do pobierania niektórych podatków, a rząd z kolei do innych, tak mogłoby być i tutaj).
Pavel Svoboda pisze:Takie rozwiązanie pamiętam z Sarmacji. Wydawało mi się to osobliwe, że w sekcji artykułów prasowych mogły publikować nie tylko czasopisma, ale np. sklep mięsny czy właśnie fabryka bombowców. Wspólnie z JKM uznaliśmy, że lepiej będzie zachować rozdzielność - aby nie rozwadniać znaczenia dziennikarstwa. Każda spółka będzie mogła bez problemu i nieodpłatnie założyć własny biuletyn, w którym może publikować swoje ogłoszenia. To samo mamy w realu, gdzie prawie każda korporacja ma własny periodyk, publikowany dla pracowników i klientów.
Przekonaliście mnie. Same media będą lepsze :)
Pavel Svoboda pisze:W Sarmacji istnieje również możliwość sponsorowania artykułów przez czytelników. Chcemy wprowadzić podobną opcję także w Dreamlandzie (pominąłem to ze względu na skrótową formę powyższego raportu).

Jestem w pełni świadom problemów budżetowych, z jakimi boryka się Sarmacja i bierzemy to pod uwagę pod uwagę projektując system. System tantiem w Sarmacji jest dużo szerzej zakrojony, niż jest to planowane u nas. Sarmaci płacą obywatelom za komentarze, sercowanie komentarzy i sercowanie postów na forum.

Z drugiej strony ewidentnie sarmacki system ma zalety, co widać w dużej aktywności sarmackiej populacji. Pożyczamy pomysły nie dlatego, że brak nam własnych, lecz dlatego, że widzimy co działa, a co nie. Projektując dreamlandzki system mamy możliwość wyciągnięcia zarówno pozytywnych i negatywnych lekcji z sarmackich doświadczeń.

W dreamlandzkim systemie wypłaty za "lajki" będą wypływać ze specjalnie utworzonego Funduszu Kulturalnego, aby zachować transparentność i kontrolę nad wypływem pieniądza. Funduszem będzie zarządzał minister kultury (będzie miał opcję ustalanie wysokości wynagrodzenia od "lajka"), zaś minister finansów będzie zasilał fundusz ze Skarbu Królestwa. Tym samym dwa ministerstwa będą między sobą balansować potrzeby kulturalne i stabilność Skarbu Królestwa.

Faktem jest, że nie da się na tym etapie stworzyć realistycznych projekcji ile co będzie Skarb kosztowało. Będziemy siłą rzeczy musieli wypróbować poszczególne rozwiązania, zobaczyć jaki jest odzew użytkowników i jaki to ma wpływ na finanse państwa. System będzie w tym celu elastyczny - wysokość wynagrodzenia od "lajka" można wszak ustawić na 0 i zobaczyć, jaki dochód autorzy są w stanie uzyskać z samych dobrowolnych wpłat od czytelników.

Jestem natomiast przeciwny łączeniu "lajka" z opłatą od czytelników. Główną funkcją "lajków" jest dawanie autorowi znać, jaki jest odzew od czytelników. Sama wiedza ile osób czyta i lubi to, nad czym pracowałem, ma większy efekt w motywacji do dalszej pracy, niż gratyfikacja w wirtualnej walucie. Nie chcemy więc zniechęcać czytelników od "lajkowania".

Osobiście jestem fanem wizji Jego Królewskiej Mości, by Dreamland zmierzał w kierunku przeistoczenia się w wirtualną społeczność, gdzie aspekty takie jak polityka i gospodarka, stanowią jedynie tło dla miejsca gdzie ludzie dzielą się ze sobą owocami swojej kreatywnej pracy.
Ogólnie powiem tak, im więcej elastycznych opcji sterowania finansami państwa powstanie, tym lepiej. Jeśli da się stworzyć "lajki" których cenę począwszy od 0 DRE będzie można łatwo ustalić przez władze - ok. Jeśli da się wdrożyć dotacje prywatne - ok. A to jaka byłaby to cena zależałoby już od polityki danego stronnictwa sprawującego lub ubiegającego się o władzę (rzutowałoby to na to, czy są to socjaliści czy wolnościowcy etc.) - dlatego fajnie byłoby, gdyby wszystkie narzędzia dawały możliwość takiego przesuwania parametrów "od prawa do lewa".

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Edward II »

Można liczyć na małą aktualizację raportu z akcentem na wątek systemów informatycznych?

 • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: APRS »

Jacques de Brolle pisze:Można liczyć na małą aktualizację raportu z akcentem na wątek systemów informatycznych?
Przyłączam się do prośby Jego Ekscelencji.

(-) Artur Piotr, RS.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Pavel Svoboda »

Nie ma co owijać w bawełnę. Prace nad systemami przystopowały. Jego Królewska Mość może mnie poprawić lub dać bardziej szczegółową odpowiedź. Nie wiadomo mi jednak, by dodano jakąkolwiek nową funkcjonalność do tego, co było już opisane w tym wątku. Prace nie zostały jednak zarzucone. Mam nadzieję, że uda nam się zmobilizować ponownie do pracy, zwłaszcza dzięki pomocy JKW Filipa.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

A czy oddanie strony głównej do użytku nie może nastąpić szybciej niż tych wszystkich rejestrów, które będą absorbować uwagę Korony, Rządu i KSI jeszcze z dwa lata?

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wasza Ekscelencjo,

Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, każdy z nas ma życie prywatne - nie sądzę, ażeby ktokolwiek kosztem własnego życia prywatnego mógł poświęcić więcej czasu na budowę systemu.

Ostatnio nie miałem go w ogóle, a biorąc pod uwagę fakt, że tworzę go w pojedynkę przy udziale JKW Pavla Svobody postęp jest powolny. Niektórych rzeczy zwyczajnie nie przeskoczę i w zasadzie w tym temacie tyle. Strona nie może zostać udostępniona jeżeli w pełni nie działa przynajmniej jeden moduł.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Wystarczyło napisać tylko ostatnie zdanie, ponieważ do wydźwięku poprzednich przywykłem bądź je rozumiem.

Jakie moduły są najbliższe ukończenia?

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wasza Ekscelencjo,

Przede wszystkim - to w jakim tonie wypowiadają się do WE poszczególne osoby jest "zasługą" Waszej Ekscelencji - proszę prześledzić historię rozmów jakie WE rozpoczynał, za każdym razem były one przesiąknięte, hmm... jakby to ująć... "dowodami przyjaźni".

Ad rem - Jedynym modułem, który musi w pełni działać, aby móc uruchomić stronę jest system rejestru mieszkańców. Pełen system musi pozwalań nie tylko na rejestrację, logowanie i zarządzanie z panelu mieszkańca, ale przede wszystkim na administrację. Brakuje w zasadzie ostatniego ogniwa - pełnej administracji. Problem jest o tyle złożony, że początkowo przyjęliśmy hipotezę, że uruchomienie systemu jedynie z systemem rejestru nie powinien mieć miejsca - brak banku i rejestru przedsiębiorstw utrudniałby późniejszą implementację - przykładowo, rejestracja ma z automatu zakładać konto nie tylko w rejestrze, ale i w banku, tak, aby każdy mieszkaniec posiadał rachunek bankowy sparowany z numerem z rejestru. Jak widać niestety to zadanie nie wychodzi, bowiem - jeżeli zaczynamy tworzyć bank, to w zasadzie powinniśmy przewidzieć również rachunki dla firm, etc. etc. - koło się zamyka ...

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Marcin I Mikołaj pisze:Przede wszystkim - to w jakim tonie wypowiadają się do WE poszczególne osoby jest "zasługą" Waszej Ekscelencji - proszę prześledzić historię rozmów jakie WE rozpoczynał, za każdym razem były one przesiąknięte, hmm... jakby to ująć... "dowodami przyjaźni".
ależ ja tego kompletnie nie miałem na myśli. Przywykłem do tego, że wszystko się ślimaczy i rozumiem powody z jakich się tak dzieje. I tyle! A już na pewno nie chodziło mi o czyjś ton wypowiedzi :)
Marcin I Mikołaj pisze:Ad rem - Jedynym modułem (...)
Czyli musi działać tak naprawdę kilka modułów, aby stronę można było oddać? Ile to może jeszcze potrwać?

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wasza Ekscelencjo,

Nie, w chwili obecnej staram się przeformułować proces tworzenia systemów na stricte modułowy, a zatem taki, który będzie posiadał "furtkę" w postaci dołączenia kolejnego modułu, z tego względu należy jednak zmienić koncepcję podstawowego oznaczenia klienta.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Więc jakie jest absolutne minimum, jakie Korona musi osiągnąć/zrobić, aby serwis z systemem działał i mógł być oddany do użytku? Co w tym pakiecie musi się znaleźć i co jest już zrobione?

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj »

Minimum zostało wskazane - pełna funkcjonalność rejestru mieszkańców. Uruchomiono dzisiaj weryfikację, po małych wpadkach działa już raczej dobrze.

Co do samem strony, aby ją uruchomić powinna zawierać minimum funkcjonalności i treści - trudno uruchomić stronę, na której można się jedynie zalogować/ zarejestrować bez żadnej treści, zatem jeżeli ktoś ma ochotę lub pomysł na treść proszę przesłać do mnie to mailem.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Edward II »

Wracając do Raportu - czy można, ponownie, liczyć na aktualizację? Tym razem z akcentem na dwa pierwsze elementy (sprawy wewnętrzne i polityka zagraniczna). Może jakiś briefing na IRCu?

 • (-) Jacques de Brole

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: Raport o stanie prac Rządu Królewskiego

Post autor: Pavel Svoboda »

No, dobrze. Łatwiej będzie mi odpowiedzieć na konkretne pytania na IRC. Niestety nie mam możliwości być online wieczorami. Można mnie będzie złapać na kanale dziś i jutro od południa do godziny 16. Pytania i odpowiedzi, jakie padną w ten weekend zbiorę i streszczę potem w tym wątku.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości