Zagajenie dyskusji ustrojowej

Powiększanie wspólnego dobra, walki o władzę. Esencja dreamlandzkiego życia.
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Maciej II pisze: 31 paź 2022, 18:23 Według mnie, jeżeli już dłubiemy w konstytucjach, to ustanówmy, j.w. Króla Suwerenem, wybierzmy do tego drugiego Suwerena, który zapewni ciągłość, jakby Król miał być kiedyś niedysponowany, Izba Lordów jako ciało doradcze nakierowane na poszukiwanie szczęśliwości wśród obywateli wobec decyzji suwerena i tyle.
Widząc ciągły brak zainteresowania Ludu sprawami państwowymi, Korona coraz bardziej przychyla się do cytowanego stanowiska, z tą różnicą, że naszym zdaniem obejdzie się bez drugiego suwerena – nikt dotychczas nie zgłosił się po wolny urząd gubernatora, który de facto jest czymś skrojonym na miarę postulatów JKW Macieja i nie zanosi się na to, by w przyszłości miało coś ulec zmianie w tej materii.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Andrzej pisze: 15 gru 2022, 11:41
Maciej II pisze: 31 paź 2022, 18:23 Według mnie, jeżeli już dłubiemy w konstytucjach, to ustanówmy, j.w. Króla Suwerenem, wybierzmy do tego drugiego Suwerena, który zapewni ciągłość, jakby Król miał być kiedyś niedysponowany, Izba Lordów jako ciało doradcze nakierowane na poszukiwanie szczęśliwości wśród obywateli wobec decyzji suwerena i tyle.
Widząc ciągły brak zainteresowania Ludu sprawami państwowymi, Korona coraz bardziej przychyla się do cytowanego stanowiska, z tą różnicą, że naszym zdaniem obejdzie się bez drugiego suwerena – nikt dotychczas nie zgłosił się po wolny urząd gubernatora, który de facto jest czymś skrojonym na miarę postulatów JKW Macieja i nie zanosi się na to, by w przyszłości miało coś ulec zmianie w tej materii.
Korona przedstawia projekt ordonansu, który regulowałby ustrój podług naszej cytowanej wypowiedzi.
ORDONANS JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI ANDRZEJA, KRÓLA DREAMLANDU I SCHOLANDII, O USTROJU PAŃSTWA

My, Andrzej, Król Dreamlandu i Scholandii, mając na uwadze dobro publiczne i rozkwit naszego Państwa oraz pragnąc zachować dreamlandzki i scholandzki dorobek, rozkazujemy nadanie niniejszego Ordonansu i postępowanie na podstawie jego postanowień.

Art. 1.
Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest państwem wirtualnym urzeczywistniającym zasady adhokracji, zaś system rządów w państwie opiera się na sprawiedliwości, konsultacji i równości.

Art. 2.
Każdemu gwarantuje się wszelkie prawa i wolności, przysługujące mu na zasadach oraz w granicach rozumu i godności człowieka. Wszyscy są równi wobec prawa.

Art. 3.
Jego Wysokość Król Dreamlandu i Scholandii jest głową państwa, symbolem jedności narodowej, najwyższym opiekunem poddanych, naczelnym sędzią i rozjemcą oraz strażnikiem suwerenności państwa.

Art. 4.
Królowi przysługuje wszelka władza zwierzchnia oraz dowództwo nad siłami zbrojnymi, zaś polecenia królewskie są bezwzględnie wykonywane.

Art. 5.
Osoba Króla jest nietykalna.

Art. 6.
Szacunek do Jego Wysokości Króla Dreamlandu i Scholandii jest powszechnym obowiązkiem.

Art. 7.
Król może powierzyć część swojej władzy organom, które ustanawia i rozwiązuje rozporządzeniem.

Art. 8.
Król nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Dreamlandu i Scholandii.

Art. 9.
Królowi przysługuje niezbywalne prawo wyboru następcy tronu.

Art. 10.
W przypadku absencji Króla trwającej więcej niż 30 dni, jeżeli Król nie wyznaczył następcy tronu, obywatele Królestwa Dreamlandu i Scholandii wybiorą nowego Króla większością głosów.

Art. 11.
Zmian w niniejszym Ordonansie dokonuje się w takim samym trybie, w jakim go wydano.

Art. 12.
Niniejszy Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Poniżej moja propozycja ustawy zasadniczej. Zaorałem w niej zwyczaj nadawania obywatelstw (i tak w obecnej formie jest to bez sensu) i zastąpiłem go nadawaniem przez Króla nobilitacji, uprawniającej do głosowania w Parlamencie. Profity: i tak w większości mamy tutaj starodupców, jest nas niewielu, trzymamy starych królów w zakładce obywatele chuj wie po co, bawimy się w durne sarmackie ostracyzmy przy nadawaniu obywatelstwa, które I tak służy tylko do wycinania ludzi z problemami z instytucji publicznych.

Statut Ustrojowy Królestwa Dreamlandu i Scholandii

Artykuł I.
Zasady ustroju

1. Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest fajnym państwem wirtualnym.
2. Każdemu gwarantuje się wszelkie prawa i wolności, przysługujące mu na zasadach i w granicach Rozumu i Godności Człowieka.
3. Królestwo Dreamlandu i Scholandii urzeczywistnia zasady adhokracji, zaś system rządów w państwie opiera się na sprawiedliwości, konsultacji i równości.

Artykuł II.
Suweren

1. Władza zwierzchnia przypada Królowi. Król jest symbolem jedności narodowej, najwyższym opiekunem poddanych, naczelnym sędzią i rozjemcą oraz strażnikiem suwerenności państwowej. Król podaje swoje decyzje do wiadomości publicznej.
2. Królowi przysługuje wszelka władza zwierzchnia oraz dowództwo nad siłami zbrojnymi. Król ratyfikuje lub zatwierdza i wypowiada umowy międzynarodowe, reprezentuje Królestwo Dreamlandu i Scholandii zagranicą, powołuje i odwołuje ambasadorów Królestwa Dreamlandu i Scholandii.
3. Król powołuje i odwołuje urzędników, sprawujących określone przez niego obowiązki.
4. Królowi przysługuje prawo wyboru swojego następcy. W przypadku absencji Króla trwającej dłużej niż 30 dni, jeżeli Król nie wyznaczył swego następcy, nowego Króla wyznacza Konwent Królów-Seniorów. Konwent Królów-Seniorów może przekazać swe kompetencje Izbie Parów.

Artykuł III.
Zaszczyty

1. Tytuły honorowe, ordery i odznaczenia, zwane dalej zaszczytami, nadaje Król.
2. Uhonorowanego zaszczytem obowiązują wierność państwu i zachowanie powagi tego zaszczytu.
3. Uhonorowany zaszczytem może odmówić jego przyjęcia bądź zrzec się go.
4. Wyłącznie nobilitowani, tj. posiadający szlachectwo, mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.
5. Królestwo Dreamlandu i Scholandii nie uznaje tytułów honorowych, orderów i odznaczeń innych mikronacji.

Artykuł IV.
Izba Parów

1. Nobilitowani tworzą Izbę Parów.
2. Izba Parów stanowi organ doradczy i kontrolny oraz, w zakresie przewidzianym przez Statut Ustrojowy, organ stanowiący.
3. Na czele Izby Parów stoi Król, bądź nobilitowany powołany i odwoływany przez Króla.
4. Król udziela odpowiedzi na interpelacje nobilitowanych złożone w Izbie Parów.
5. Król może zarządzić głosowanie przed Izbą Parów, mając na względzie szczególną powagę decyzji.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Martin Liedermann
Posty: 61
Rejestracja: 27 sty 2023, 20:36
NIM:
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Martin Liedermann »

Popieram Waszą Królewską Wysokość.
Martin Liedermann
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Maciej II pisze: 30 sty 2023, 14:55 Poniżej moja propozycja ustawy zasadniczej. Zaorałem w niej zwyczaj nadawania obywatelstw (i tak w obecnej formie jest to bez sensu) i zastąpiłem go nadawaniem przez Króla nobilitacji, uprawniającej do głosowania w Parlamencie. Profity: i tak w większości mamy tutaj starodupców, jest nas niewielu, trzymamy starych królów w zakładce obywatele chuj wie po co, bawimy się w durne sarmackie ostracyzmy przy nadawaniu obywatelstwa, które I tak służy tylko do wycinania ludzi z problemami z instytucji publicznych.

Statut Ustrojowy Królestwa Dreamlandu i Scholandii

Artykuł I.
Zasady ustroju

1. Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest fajnym państwem wirtualnym.
2. Każdemu gwarantuje się wszelkie prawa i wolności, przysługujące mu na zasadach i w granicach Rozumu i Godności Człowieka.
3. Królestwo Dreamlandu i Scholandii urzeczywistnia zasady adhokracji, zaś system rządów w państwie opiera się na sprawiedliwości, konsultacji i równości.

Artykuł II.
Suweren

1. Władza zwierzchnia przypada Królowi. Król jest symbolem jedności narodowej, najwyższym opiekunem poddanych, naczelnym sędzią i rozjemcą oraz strażnikiem suwerenności państwowej. Król podaje swoje decyzje do wiadomości publicznej.
2. Królowi przysługuje wszelka władza zwierzchnia oraz dowództwo nad siłami zbrojnymi. Król ratyfikuje lub zatwierdza i wypowiada umowy międzynarodowe, reprezentuje Królestwo Dreamlandu i Scholandii zagranicą, powołuje i odwołuje ambasadorów Królestwa Dreamlandu i Scholandii.
3. Król powołuje i odwołuje urzędników, sprawujących określone przez niego obowiązki.
4. Królowi przysługuje prawo wyboru swojego następcy. W przypadku absencji Króla trwającej dłużej niż 30 dni, jeżeli Król nie wyznaczył swego następcy, nowego Króla wyznacza Konwent Królów-Seniorów. Konwent Królów-Seniorów może przekazać swe kompetencje Izbie Parów.

Artykuł III.
Zaszczyty

1. Tytuły honorowe, ordery i odznaczenia, zwane dalej zaszczytami, nadaje Król.
2. Uhonorowanego zaszczytem obowiązują wierność państwu i zachowanie powagi tego zaszczytu.
3. Uhonorowany zaszczytem może odmówić jego przyjęcia bądź zrzec się go.
4. Wyłącznie nobilitowani, tj. posiadający szlachectwo, mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.
5. Królestwo Dreamlandu i Scholandii nie uznaje tytułów honorowych, orderów i odznaczeń innych mikronacji.

Artykuł IV.
Izba Parów

1. Nobilitowani tworzą Izbę Parów.
2. Izba Parów stanowi organ doradczy i kontrolny oraz, w zakresie przewidzianym przez Statut Ustrojowy, organ stanowiący.
3. Na czele Izby Parów stoi Król, bądź nobilitowany powołany i odwoływany przez Króla.
4. Król udziela odpowiedzi na interpelacje nobilitowanych złożone w Izbie Parów.
5. Król może zarządzić głosowanie przed Izbą Parów, mając na względzie szczególną powagę decyzji.
Wszystko bardzo fajnie, zwłaszcza pomysł z likwidacją instytucji obywatelstwa, tylko dlaczego mamy powoływać do życia jakieś parówy?

Korona uważa, że z obu projektów, tj. królewskiego i gubernatorskiego, można ułożyć ustrój na miarę naszych ambicji i - przede wszystkim - możliwości.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Zgodnie z sugestią.

Statut Ustrojowy Królestwa Dreamlandu i Scholandii

Artykuł I.
Zasady ustroju

1. Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest fajnym państwem wirtualnym.
2. Każdemu gwarantuje się wszelkie prawa i wolności, przysługujące mu na zasadach i w granicach Rozumu i Godności Człowieka.
3. Królestwo Dreamlandu i Scholandii urzeczywistnia zasady adhokracji, zaś system rządów w państwie opiera się na sprawiedliwości, konsultacji i równości.

Artykuł II.
Suweren

1. Władza zwierzchnia przypada Królowi. Król jest symbolem jedności narodowej, najwyższym opiekunem poddanych, naczelnym sędzią i rozjemcą oraz strażnikiem suwerenności państwowej. Król podaje swoje decyzje do wiadomości publicznej.
2. Królowi przysługuje wszelka władza zwierzchnia oraz dowództwo nad siłami zbrojnymi. Król ratyfikuje lub zatwierdza i wypowiada umowy międzynarodowe, reprezentuje Królestwo Dreamlandu i Scholandii zagranicą, powołuje i odwołuje ambasadorów Królestwa Dreamlandu i Scholandii.
3. Król powołuje i odwołuje urzędników, sprawujących określone przez niego obowiązki.
4. Królowi przysługuje prawo wyboru swojego następcy. W przypadku absencji Króla trwającej dłużej niż 30 dni, jeżeli Król nie wyznaczył swego następcy, nowego Króla wyznacza Konwent Królów-Seniorów.

Artykuł III.
Zaszczyty

1. Tytuły honorowe, ordery i odznaczenia, zwane dalej zaszczytami, nadaje Król.
2. Uhonorowanego zaszczytem obowiązują wierność państwu i zachowanie powagi tego zaszczytu.
3. Uhonorowany zaszczytem może odmówić jego przyjęcia bądź zrzec się go.
4. Wyłącznie nobilitowani, tj. posiadający szlachectwo, mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.
5. Królestwo Dreamlandu i Scholandii nie uznaje tytułów honorowych, orderów i odznaczeń innych mikronacji.

Artykuł IV.

§ 1 Lenna

1. Dobra królewskie obejmują ogół ziem dreamlandzkich na kontynentach Morenika i Wirtuazja, w tym wyspy - Hekatos, Dhatar, Temeria, Nowa Temeria, Polluksa, Kastoria, Rivia, Redania, Khamok, Quekho Omena, Graka, Moroga, Hirvioeye, Sjefoya, Sarvirat, Aartto Hing, Awwqo Hing, Vaartnno Hing, Koatiin Hing, Yttunno Palo, Granno Palo, Vawwirro Palo, Sumuinen Palo, Saalviooka, Lepenaandiiaa, Jaahraafi, Harmaskoit, Hirvivihreaseeri, Lohikearmesseeri, Varjupaik, Giriks, Suurvarav, Truyt, Juumapa, Kyldvi, Lelee, Rweequ, Turomooru, Drypseel, Papseel, Baantego, Baveerus, Wyspy Preeto, Wyspy Varus, Tytuuvu, Vaaqoola, Naamola, Hreeqhro, Haazaroilaa, Hroozila, Wyspy Jeemdsa, Vavaaja, Equurina, Alfaana, Naapli, Merietuuli, Morfiquua, Sopaa, Meeibloona, Sarrol, Vettirh, Alffi, Kalcia, Vacca, Wacia, Pleezisivia, Scaacku, Lipscire, Affinula, Arrhiena, Delcia, Steedia, Vartka, Ahmmer, Rhagilo, Peuudahm, Zorthkryon, Sarrol, Hooft Nolta, Ruusu, Angka, Arveen, Arvoof, Quekho Omena, Peenevnia, Sneeqi, Keffsi, Coorkulka, Morbiddo, Biała Wyspa, Thierrola, Vonka, Efrytia, Wielka Wanta, Mała Wanta, Wielka Furii, Mała Furii, Awara, Inselia, Verdelia, Vestenia, Lusson, Saint Leon, Agios Paulos, Globalia, Tomania, Fidelia, Rocoso wraz z wszelkimi przynależnymi im, wedle granic wód terytorialnych, nazwanymi i nienazwanymi terytoriami.

2. Terytorium dóbr królewskich może dzielić się na prowincje, w skład których wchodzą dobra feudalne.

3. Najmniejszą jednostką samorządową są dobra feudalne.

4. Wszystkie królewskie drogi, rzeki, nieruchomości i wszystkie tereny Królestwa Dreamlandu, które nie zostały drogą nadań przekazane innym osobom, stanowią dobra królewskie.

5. Król Dreamlandu jest wyłącznym dysponentem dóbr królewskich, na drodze edyktu tworzy i rozwiązuje prowincje w ramach dóbr królewskich, a na drodze kontraktu lennego: wydziela i przyłącza, nadaje, dzierżawi i odbiera dobra feudalne, mając na uwadze spójność swych działań z wolą i statusem nobilitowanego dobrem.

6. W przypadku prowincji, kierując się wolą nobilitowanych dobrami, zrzeszonych w jej ramach, Król obiera organ zarządu miejscowego w osobie Namiestnika Królewskiego.

7. W przypadku dóbr feudalnych, Król obiera Lennika Królewskiego, nobilitowanego dobrami.

§ 2 Dobra Feudalne

1. Król, mając na uwadze wolę i status Lennika Królewskiego, ustala nazwę dobra feudalnego i przynależny tytuł nobilitowanego.

2. Działalność Lennika Królewskiego w ramach jego dobra feudalnego nie podlega nadzorowi królewskiemu, o ile nie narusza ona Konstytucji Królestwa Dreamlandu lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Lennik Królewski na zasadzie wyłączności obejmuje zarząd miejscowy nad nadanym mu dobrem feudalnym.

§ 3 Prowincje

1. Król może, na wniosek co najmniej dwóch Lenników Królewskich, utworzyć prowincję.

2. Król może, na wniosek Lennika Królewskiego, zrzeszyć lub odłączyć jego dobro feudalne od prowincji.

3. Król ustala, mając na uwadze wolę i status zrzeszonych Lenników, nazwę prowincji i tytuł przynależny jej Namiestnikowi Królewskiemu.

4. Działalność prowincji podlega nadzorowi królewskiemu.

5. Lennicy Królewscy, na podstawie własnych ustaleń, obejmują zarząd miejscowy nad prowincją.

6. Król rozwiązuje prowincję swoją decyzją lub z mocy prawa.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Martin Liedermann
Posty: 61
Rejestracja: 27 sty 2023, 20:36
NIM:
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Martin Liedermann »

I ten projekt mi się podoba.
Martin Liedermann
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

UPD: Dorzuciłem w zasadzie jedną z najlepiej sprawdzających się nam ustaw do porządku konstytucyjnego.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Prezentujemy projekt uwzględniający propozycje Gubernatora. Dokonaliśmy w niej zmian stylistycznych oraz usunęliśmy te przepisy, które naszym zdaniem niepotrzebnie rozbudowują na obecnym etapie instytucje lenne. Ponadto w ramach propozycji ustrojowej przesunęliśmy prawo wyboru Króla z konwentu Seniorów na ogół nobilitowanych.
Statut Ustrojowy Królestwa Dreamlandu i Scholandii

My, Andrzej, Król Dreamlandu i Scholandii, mając na uwadze dobro publiczne i rozkwit naszego Państwa oraz pragnąc zachować dreamlandzki i scholandzki dorobek, rozkazujemy nadanie niniejszego Statutu i postępowanie na podstawie jego postanowień.

Artykuł 1. [Zasady ustroju]
1. Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest fajnym państwem wirtualnym urzeczywistniającym zasady adhokracji, zaś system rządów w państwie opiera się na sprawiedliwości, konsultacji i równości.
2. Każdemu gwarantuje się wszelkie prawa i wolności, przysługujące mu na zasadach oraz w granicach Rozumu i Godności Człowieka.

Artykuł 2. [Suweren]
1. Wszelka władza zwierzchnia przypada Królowi Dreamlandu i Scholandii.
2. Król Dreamlandu i Scholandii jest symbolem jedności narodowej, najwyższym opiekunem poddanych, naczelnym sędzią i rozjemcą, strażnikiem suwerenności państwowej oraz dowódcą sił zbrojnych.
3. Król Dreamlandu i Scholandii ustanawia i znosi organy władzy oraz definiuje ich kompetencje, a także powołuje i odwołuje urzędników, sprawujących określone przez niego obowiązki.
4. Król Dreamlandu i Scholandii podaje swoje decyzje do wiadomości publicznej.
5. Od decyzji królewskiej nie przysługuje środek odwoławczy, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.
6. Królowi Dreamlandu i Scholandii przysługuje prawo wyboru swojego następcy.
7. W przypadku absencji Króla trwającej więcej niż 30 dni, jeżeli Król nie wyznaczył następcy tronu, nobilitowani wybiorą nowego Króla Dreamlandu i Scholandii większością głosów.

Artykuł 3. [Zaszczyty]
1. Tytuły honorowe, ordery i odznaczenia, zwane dalej zaszczytami, nadaje Król Dreamlandu i Scholandii.
2. Uhonorowanego zaszczytem obowiązują wierność państwu i zachowanie powagi tego zaszczytu.
3. Uhonorowany zaszczytem może odmówić jego przyjęcia bądź zrzec się go.
4. Prawo do sprawowania funkcji publicznych posiadają osoby nobilitowane przez Króla Dreamlandu i Scholandii.

Artykuł 4. [Ustrój lenny]
1. Dobra królewskie obejmują ogół ziem dreamlandzkich i scholandzkich, które nie zostały drogą nadań przekazane innym osobom, wraz z wszelkimi przynależnymi im, wedle granic lądowych i wód terytorialnych, nazwanymi i nienazwanymi terytoriami.
2. Król Dreamlandu i Scholandii jest wyłącznym dysponentem dóbr królewskich.
3. Król Dreamlandu i Scholandii, mając na uwadze wolę i status nobilitowanego, ustanawia go lennikiem królewskim poprzez akt nadania dobra feudalnego.
4. Lennik królewski na zasadzie wyłączności obejmuje zarząd miejscowy nad nadanym mu dobrem feudalnym.
5. Działalność lennika królewskiego w ramach jego dobra feudalnego nie podlega nadzorowi królewskiemu, o ile nie narusza ona przepisów prawa.

Artykuł 5. [Przepisy przejściowe i końcowe]
1. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się w takim samym trybie, w jakim go wydano.
2. Tracą moc:
a) Statut ustrojowy Królestwa Dreamlandu z dnia 17 października 2022 r.,
b) Edykt królewski ws. wprowadzenia stanu nadzwyczajnego z dnia 5 grudnia 2022 r.,
c) Dekret królewski z dnia 7 grudnia 2022 r. o Gubernatorze Dreamlandu.
3. Ulega zniesieniu instytucja obywatelstwa dreamlandzkiego.
4. W celu realizacji przepisów niniejszego Statutu, Król Dreamlandu i Scholandii przeprowadzi powszechny spis osób nobilitowanych w Królestwie.
5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Martin Liedermann
Posty: 61
Rejestracja: 27 sty 2023, 20:36
NIM:
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Martin Liedermann »

Też fajny projekt.
Martin Liedermann
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Może zamiast -> Polecenia królewskie są bezwzględnie wykonywane. -> Od decyzji królewskiej nie przysługuje środek odwoławczy?
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Maciej II pisze: 2 lut 2023, 18:08 Może zamiast -> Polecenia królewskie są bezwzględnie wykonywane. -> Od decyzji królewskiej nie przysługuje środek odwoławczy?
Proponujemy: "Od decyzji królewskiej nie przysługuje środek odwoławczy, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej".
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Gut.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Projekt został przez nas poprawiony.

Korona czeka na dalsze uwagi i sugestie. W przypadku braku takowych, będziemy dalej procedowali projekt.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Martin Liedermann
Posty: 61
Rejestracja: 27 sty 2023, 20:36
NIM:
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Martin Liedermann »

Nie mam uwag.
Martin Liedermann
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Herold Koronny
Posty: 2772
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
NIM: 132626
Herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Andrzej pisze: 4 lis 2022, 13:47 Ostatnio chodzi nam po ukoronowanej głowie pomysł na swoistą "reaktywację" Wspólnoty Korony Ebruzów (nazwa do negocjacji) w akcie konstytucyjnym, która skupiałaby w sobie Królestwo Dreamlandu, Królestwo Scholandii oraz inne dominia, terytoria, dependencje i kolonie Korony. Moglibyśmy nawet rekolonizować Królestwo Elderlandu już na etapie tworzenia ustawy zasadniczej, bo czemu nie przywrócić dawnej chwały upominając się o to, co nasze, dreamlandzkie.

Czekamy na opinie Czcigodnych Seniorów i Ludu.
Elderlandu było mi szkoda jak zdychał, ale teraz powoływanie tego Frankensteina do życia jest kompletnie bez sensu. Ja bym zagospodarował to co już jest sensownie.

Ogólnie rzecz biorąc - uważam, że prawo minimum to najlepszy plan, zaś Król będzie najlepszą głową rządu w obecnych warunkach demograficznych. Model amerykański też niezgorszy, jednak nie chciałbym jednak zbyt łatwego jego odwołania, bo wtedy czym się różni ten monarcha od jakiegoś podrzędnego prezydenta, rly ...
(-) Fryderyk Karol Albert książę Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."JKM Aleksander, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Wielkie pytanie - czy należy ciąć kadłubowe instytucje wyboro-demograficzne, czy też stawiamy na zachowanie pozorów z założeniem, że jak jest ochota, to można i omawiać w ramach jakiejś izby doradczej?
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Herold Koronny
Posty: 2772
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
NIM: 132626
Herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Wysunę niezbyt odważne stwierdzenie, że z ledwością mamy aktywnych na jakiś rząd, którego Król miałby być głową, nie wspominając o jakimś tworze quasi-demokratycznym. Parlament dla sztuki to śmieszność.

Zacząłbym od 2 obozów wewnątrz rządu. Wtedy można mówić o sensie partii i polityce parlamentarnej.
(-) Fryderyk Karol Albert książę Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."JKM Aleksander, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

W tym kontekście mogę tylko zaproponować dokoptowanie trzeciego, tj. jakiegoś Gubernatora 2 i bawić się w takim modelu. Pytanie, czy byłyby jakieś kandydatury, które 1. moglibyśmy uznać za sensowne, 2. którym by się chciało.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Martin Liedermann
Posty: 61
Rejestracja: 27 sty 2023, 20:36
NIM:
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Martin Liedermann »

Zgadzam się z przedmówcami. Model Amerykański również mi odpowiada.
Martin Liedermann
ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość