DK - Zmiana DK o Parlamencie Królewskim

Miejsce publikacji aktów prawnych. Kompleksowy zbiór aktów: Baza Prawna.
Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1719
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

DK - Zmiana DK o Parlamencie Królewskim

Post autor: Edward II » 20 sty 2016, 16:29

Dekret Królewski
z dnia 20 stycznia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:


Art. 1
Art. 2 ust. 3 Dekretu Królewskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. roku o Parlamencie Królewskim otrzymuje następujące brzmienie: „Czynne prawo dostępu do Sali obrad przysługuje wszystkim obywatelom Królestwa Dreamlandu. Prawo udziału w głosowaniu zastrzeżone jest dla Lordów Senatorów”.

Art. 2
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

  • (-) Edward II, r.

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 4 stycznia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

z uwagi na wprowadzony stan wyjątkowy stanowimy, co następuje:

Art. 1.
1. Ustanawiamy Parlament Królewski, zwany dalej Parlamentem.
2. Parlament składać się będzie z mianowanych przez Króla obywateli Królestwa Dreamlandu. Członkowie Parlamentu zwani będą Lordami Senatorami.
3. Utrata obywatelstwa pozbawia członkostwa w Parlamencie.
4. Parlament obraduje w czasie trwania stanu wyjątkowego.

Art. 2.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu zwany dalej Marszałkiem.
2. Marszałka wskazuje Król.
3. Czynne prawo dostępu do Sali obrad przysługuje wszystkim obywatelom Królestwa Dreamlandu. Prawo udziału w głosowaniu zastrzeżone jest dla Lordów Senatorów.
4. Parlament obraduje na forum w dziale "Parlament Królewski". W dziale tym publikuje się listę Lordów Senatorów.

Art. 3.
Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) Lordowi Senatorowi;
(3) Premierowi Rządu Królewskiego;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego.

Art. 4.
1. Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) szczegółowego uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających zapisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 7 dni.

Art. 5.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne jeżeli suma głosów "ZA" jest większa od głosów "PRZECIW", głosy "WSTRZYMUJĘ SIĘ" nie dolicza się do głosów "PRZECIW".
4. Projekt ustawodawczy przekazuje się niezwłocznie do Króla.
5. Król może odmówić zatwierdzenia przedłożonego projektu ustawodawczego, a Parlament nie może uchylić królewskiego weta.

Art. 6.
Lord Senator ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu.

Art. 7.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  • Edward II, r.s.

Zablokowany

Wróć do „Ogłoszenia urzędowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości