STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

D — nowelizacja dekretu o Dworze królewskim

Miejsce publikacji aktów prawnych. Kompleksowy zbiór aktów: Baza Prawna.
Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 851
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Numer GG: 933768
Herb:
Kontakt:

D — nowelizacja dekretu o Dworze królewskim

Post autor: Robert II Fryderyk » 12 sty 2019, 08:38

Ekorre, dnia 12 stycznia 2019 r.
D E K R E T
z dnia 12 stycznia 2019 r.

o zmianie dekretu o Dworze królewskim
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

stanowimy, co następuje:
Art. 1. W Dekrecie z dnia 31 maja 2018 r. o Dworze królewskim wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W skład Rady Stanu wchodzą Marszałek Dworu, Premier Rządu Królewskiego oraz nie więcej niż dwóch radców powołanych przez Króla, w tym przedstawiciele opozycyjnych stronnictw politycznych. Przy pomocy Rady Stanu Król sprawuje pośrednictwo i mediację między administracją federalną a opozycją. Rada Stanu na wezwanie służy Królowi radą we wszelkich sprawach publicznych.
4. Do Rady Przybocznej wchodzą Marszałek Dworu oraz nie więcej niż trzej radcy powołani przez Króla. Rada Przyboczna na wezwanie służy Królowi radą we wszelkich sprawach publicznych i prywatnych.”
.
2. art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydziałami dworskimi są: Kancelaria Królewska i Heroldia.”
3. art. 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Kancelarii Królewskiej — wyszczególnione pod art. 2 pkt 3–5 i 7.”
4. uchyla się art. 5 ust. 2 pkt 3.
5. art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Król może udzielić urzędnikowi Kancelarii Królewskiej upoważnienia do wykonywania jego oznaczonych kompetencji z zakresu administracji publicznej.”

Art. 2. Dekret wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
***
TEKST JEDNOLITY
DEKRET
z dnia 31 maja 2018 r.
o dworze królewskim

My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

stanowimy, co następuje:
Art. 1. 1. W wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Król korzysta z pomocy dworu królewskiego.
2. Dekret określa zadania i wewnętrzną organizację dworu królewskiego.

Art. 2. Dwór królewski:
1) służy Królowi radą i opinią specjalistyczną;
2) służy Królowi do pośrednictwa i mediacji między rządem federalnym, krajami, stronnictwami politycznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi sprawami publicznymi;
3) zapewnia należyte poinformowanie krajowej opinii publicznej o polityce i działalności Króla oraz kreuje pozytywny wizerunek Króla i monarchii;
4) pośredniczy w kontaktach Króla z podmiotami krajowymi;
5) prowadzi działalność narracyjną, związaną z funkcjonowaniem monarchii, w szczególności zarządza królewskim miastem stołecznym Ekorre, uczestniczy w organizacji świąt państwowych oraz zapewnia należytą oprawę krajowych podróży i wystąpień publicznych Króla;
6) wykonuje zadania z zakresu administracji zaszczytami państwowymi, określone przepisami o tych zaszczytach;
7) wykonuje w zastępstwie Króla niektóre jego kompetencje z zakresu administracji publicznej.

Art. 3. 1. Dwór królewski składa się z rad dworskich, wykonujących zadania dworu wyszczególnione pod art. 2 pkt 1 i 2, oraz wydziałów dworskich, wykonujących pozostałe zadania dworu.
2. Marszałek Dworu koordynuje i kontroluje działalność wydziałów dworskich oraz wykonuje zadania dworu, które Król mu powierzy.

Art. 4. 1. Radami dworskimi są: Rada Stanu, Rada Przyboczna i inne rady, które Król ustanowi.
2. Król określi tryb pracy rad dworskich.
3. W skład Rady Stanu wchodzą Marszałek Dworu, Premier Rządu Królewskiego oraz nie więcej niż dwóch radców powołanych przez Króla, w tym przedstawiciele opozycyjnych stronnictw politycznych. Przy pomocy Rady Stanu Król sprawuje pośrednictwo i mediację między administracją federalną a opozycją. Rada Stanu na wezwanie służy Królowi radą we wszelkich sprawach publicznych.
4. Do Rady Przybocznej wchodzą Marszałek Dworu oraz nie więcej niż trzej radcy powołani przez Króla. Rada Przyboczna na wezwanie służy Królowi radą we wszelkich sprawach publicznych i prywatnych.

Art. 5. 1. Wydziałami dworskimi są: Kancelaria Królewska i Heroldia.
2. Poszczególnym wydziałom dworskim przypadają następujące zadania dworu:
1) Kancelarii Królewskiej — wyszczególnione pod art. 2 pkt 3–5 i 7;
2) Heroldii — wyszczególnione pod art. 2 pkt 6.
3) (uchylony)

Art. 6. 1. Król powołuje i odwołuje:
1) Marszałka Dworu;
2) radców rad dworskich, z wyłączeniem tych, którzy zasiadają w radach z urzędu;
3) urzędników wydziałów dworskich.
2. Powołując urzędnika wydziału dworskiego, Król określa jego stanowisko służbowe i zakres kompetencji. Stanowisko służbowe i zakres kompetencji urzędnika mogą ulec zmianie w późniejszym czasie.
3. Król może udzielić urzędnikowi Kancelarii Królewskiej upoważnienia do wykonywania jego oznaczonych kompetencji z zakresu administracji publicznej.

Art. 7. 1. Traci moc dekret królewski z dnia 17 sierpnia 2017 r. o Dworze Królewskim.
2. Traci moc dekret z dnia 18 lutego 2018 r. o opiniodawczych ciałach kolegialnych przy Królu.
3. Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak z wyłączeniem art. 2 pkt 6 i innych przepisów w zakresie, w jakim dotyczą one Heroldii. Ich wejście w życie Król zadekretuje osobno.
***
Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 12 stycznia 2019 roku

Robert II Fryderyk, rex

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogłoszenia urzędowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość