STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

Reguły postępowania - Rejestr notarialny

Rejestr dokumentów potwierdzanych notarialnie.
Martin van Buuren

Reguły postępowania - Rejestr notarialny

Post autor: Martin van Buuren » 9 gru 2010, 14:54

REGUŁY POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDEM KSIĄŻĘCYM

REJESTR NOTARIALNY

1. Postępowanie - umowy.
Podmiotami biorącymi udział w tym postępowaniu nieprocesowym mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Rejestr notarialny prowadzony jest w celu potwierdzenia przez sąd faktu zawarcia umowy pomiędzy podmiotami. Jedna ze stron występuje do sądu z wnioskiem o dokonanie wpisu danego dokumentu do rejestru notarialnego, dołączając do wniosku treść podpisanego dokumentu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Sąd otwiera postępowanie, przedstawiając stronom treść wskazanego we wniosku dokumentu. Po zapoznaniu się z nim strony składają oświadczenia o fakcie zawarcia umowy. Jeżeli zostały one zgodnie złożone - sąd zamyka postępowanie i ogłasza o prawidłowości poświadczenia notarialnego, a ów dokument umieszcza w rejestrze notarialnym.

2. Postępowanie - mapy miast, działek i in.
Podmiotami biorącymi udział w tego rodzaju postępowaniu nieprocesowym są z reguły zarządcy miast, którzy mogą zwrócić się do Sądu o zarejestrowanie w rejestrze notarialnym obowiązującej wersji mapy. Odbywa się to na podstawie stosownego, opłaconego wniosku, który powinien zawierać również mapę miasta. Postępowanie podlega takiej samej opłacie jak inne postępowania nieprocesowe cywilne. Sąd otwiera postępowanie, i jeżeli wniosek nie zawierał oświadczenia Księcia Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru(jako zarządcy ziem Księstwa) o zaakceptowaniu mapy, wzywa zarządcę o przedstawienie ów oświadczenia. Jeżeli wszystkie wymogi zostaną spełnione - sąd zamyka postępowanie i wydaje postanowienie o zarejestrowaniu mapy w sądowym rejestrze notarialnym.

Zablokowany

Wróć do „Rejestr notarialny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość