Strona 1 z 1

Wzór skargi administracyjnej

: 9 gru 2010, 14:55
autor: Martin van Buuren
SKARGA ADMINISTRACYJNA

I. Skarżący
Imię i nazwisko/Nazwa: ___
Prowincja/Kraj (dla podmiotów zagranicznych): ___
Adres poczty elektronicznej: ___
Numer NIM/CRIP (jeżeli podmiot dreamlandzki): ___

II. Organ
Nazwa: ___
Prowincja (ew. zaznaczyć, że federalny): ___
Adres poczty elektronicznej: ___
Numer CRIP (jeżeli posiada): ___

III. Żądanie
(wskazanie, czego skarżący się domaga, np. uchylenie decyzji, stwierdzenie bezczynności i nakazanie określonego działania w określonym terminie)

IV. Uzasadnienie
(przytoczenie okoliczności faktycznych, mających czynić żądanie zasadnym; powoływanie przepisów prawa nie jest konieczne)

V. Opłata
(należy wkleić otrzymane z CBD potwierdzenie przelewu, jako tytuł transakcji "opł. za skar. adm.")