Reguły postępowania - Wydział I Prezydialny

Wydział właściwy w sprawach konstytucyjnych, rozstrzyganych w jednej instancji przez pełen skład Sądu Książęcego pod przewodnictwem Prezesa.
Martin van Buuren

Reguły postępowania - Wydział I Prezydialny

Post autor: Martin van Buuren »

REGUŁY POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDEM KSIĄŻĘCYM
WYDZIAŁ I PREZYDIALNY

Przedstawiane reguły są wyrazem praktyki i nie mają charakteru wiążącego. Sąd Królestwa w drodze uchwały może ustalać reguły postępowania sądowego w zakresie, w jakim postępowanie to nie jest uregulowane Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi lub dekretami królewskimi, a w odniesieniu do sądów krajowych także właściwym prawem krajowym, przy czym sąd rozpoznający sprawę może odstąpić od tak przyjętych reguł postępowania, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy wymaga tego należyty wymiar sprawiedliwości. Nadto w kwestiach nie uregulowanych ani w ustawodawstwie, ani w regułach postępowania sądowego, o trybie postępowania decyduje sędzia przewodniczący.

1. Sprawy.
W Wydziale I Prezydialnym Sąd udziela odpowiedzi na pytania prawne dotyczące prawa Księstwa oraz orzeka w przedmiocie zgodności z Konstytucją Księstwa Furlandii pozostałych furlandzkich aktów prawnych.

2. Uczestnicy postępowania.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 dekretu książęcego o Sądzie Książęcym z dnia 4 lipca 2012 roku każdy może wystąpić z pytaniem prawnym bądź skargą konstytucyjną. Osoba ta, bądź organ, podczas przewodu sądowego występuje jako wnioskodawca.

3. Przewód sądowy.
Wniosek o wszczęcie przewodu sądowego w sprawach w Wydziale I Prezydialnym podlega ocenie i analizie pod kątem jego dopuszczalności i zgodności z określonymi regułami i wymogami formalnymi. Wnioskodawca korzysta z urzędowego formularza. Oczywistym jest, iż pozwany a także zarzuty w takim postępowaniu nie występują. Żądania winny jasno określić zagadnienie nad jakim będzie rozstrzygać Sąd. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać określenie wątpliwości, które skłoniły do wystąpienia z wnioskiem o zbadanie danej kwestii oraz przedstawienie własnej opinii na temat tego, jak owa wątpliwość powinna zostać rozstrzygnięta. Postępowania dowodowego w tego typu sprawach nie przeprowadza się. Po zamknięciu przewodu zamyka się rozprawę i odbywa się tajną naradę sędziowską. Po jej odbyciu Sąd wydaje uchwałę w sprawie odpowiedzi na pytanie prawne.

4. Zaskarżenie.
Postępowanie w Wydziale I Prezydialnym jest jednoinstancyjne a więc nie przysługuje odwołanie od decyzji Sądu. Uchwała wiąże władze Księstwa do czasu zmiany odpowiednich przepisów. Nie wiąże natomiast Sądu Krajowego, gdyż może on odstąpić w innym postępowaniu od dotychczasowej wykładni.

Zablokowany

Wróć do „Wydział I Prezydialny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość