STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

Koszty postępowań

Przyjmowanie i wstępna analiza pism składanych Sądowi.
Martin van Buuren

Koszty postępowań

Post autor: Martin van Buuren » 9 gru 2010, 14:44

OD CZEGO WNOSI SIĘ OPŁATY SĄDOWE
1. Opłacie podlega:
(1) pozew;
(2) akt oskarżenia;
(3) pytanie prawne;
(4) wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe.
2. Z opłat zwolnione są skargi administracyjne.
3. Opłatę uiszcza strona wnosząca pismo, na rachunek bankowy sądu BD-P877416-127, najpóźniej w dniu złożenia pisma.
4. Jeżeli opłatę ma uiścić Skarb Zjednoczonego Księstwa, pokrywa się ją ze środków pozostających w dyspozycji organu z którego działalnością związane jest postępowanie sądowe.
WYSOKOŚĆ OPŁATY SĄDOWEJ
1. Cała opłata wynosi:
(1) w sprawach konstytucyjnych – 2.500 D;
(2) w sprawach cywilnych:
(a) o roszczenia majątkowe – 1.500 D,
(b) o roszczenia niemajątkowe – 500 D;
(3) w sprawach karnych – 1.500 D;
(4) w sprawach o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne – 1.000 D.
2. Całą opłatę pobiera się od pozwu, aktu oskarżenia, skargi, pytania prawnego wnoszonego przez inny podmiot aniżeli sąd lub grupa obywateli.
3. Połowę opłaty pobiera się od wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe oraz od pytania prawnego wnoszonego przez grupę obywateli.
ZWOLNIENIA Z OPŁAT SĄDOWYCH
1. W przypadku niemożności uiszczenia opłaty za wszczęcie postępowania wnoszący pismo dołącza do niego wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winien być udokumentowany i należycie uzasadniony.
3. Sąd, w drodze decyzji, ogłasza o zwolnieniu z kosztów postępowania.

Zablokowany

Wróć do „Kancelaria Sądu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość