Statut Dreamlandzkiej Federacji Piłkarskiej

Kultura, sport i wszelkie wydarzenia mające miejsce w Dreamlandzie.
Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Statut Dreamlandzkiej Federacji Piłkarskiej

Post autor: Edward II » 28 sie 2010, 16:42

Statut Dreamlandzkiej Federacji Piłarskiej
z dnia 7 lipca 2010 r.


Przepisy ogólne

Artykuł 1.
1. Dreamlandzka Federacja Piłkarska, zwana dalej Federacją lub „DFP”, to dobrowolna, samorządna i neutralna politycznie organizacja sportowa, właściwa do spraw organizacji rozgrywek piłki nożnej na obszarze Królestwa Dreamlandu, jak również na obszarach innych mikronacji, z którymi Federacja zawarła stosowne porozumienie.
2. Federacja działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Królestwa Dreamlandu. Jako taka posiada osobowość prawną i podlega ewidencji w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw.
3. Siedzibą władz Federacji jest miasto Elsynor.
4. Federacja zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Królestwa Dreamlandu. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę.
5. Członkiem Federacji jest również menadżer drużyny narodowej Królestwa Dreamlandu.
6. Jeśli nie postanowiono inaczej, strukturę, terminarz i szczegółowe zasady rozgrywek piłkarskich organizowanych na terenie Królestwa Dreamlandu regulują niezależnie administratorzy lig piłkarskich.
7. Drużyny skupione w Federacji mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.
8. . Barwami Federacji i drużyny narodowej są kolory: niebieski, czerwony i biały.

Cele statutowe

Artykuł 2.
Celem Federacji jest:
(1) rozwój i popularyzacja idei zespołowych gier piłkarskich piłki nożnej wśród obywateli Królestwa Dreamlandu;
(2) zapewnienie odpowiedniej oprawy medialnej rozgrywkom organizowanym z udziałem jej członków – również tych obecnych w ligach zarejestrowanych w innych państwach;
(3)w przypadku przedłużającego się braku prywatnej ligi piłkarskiej, w której mogliby wziąć udział menadżerowie klubów zrzeszonych w Federacji – utworzenie takiej ligi;
(4) pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Federacji.

Władze Federacji

Artykuł 3.
1. Na czele Federacji stoi Prezes.
2. Kadencja Prezesa trwa sześć miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa.
3. Do kompetencji Prezesa należy:
(1) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji;
(2) reprezentowanie Federacji na zewnątrz;
(3) powoływanie menadżera reprezentacji narodowej;
(4) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
(5) administrowanie oficjalną ligą piłkarską Federacji, o ile takowa zostanie utworzona.
(6) zawieranie porozumień o których mowa w art. 1. ust. 1.
4. W celu realizacji powierzonych mu obowiązków, Prezes wydaje zarządzenia.
5. Organem właściwym do spraw kontroli pracy Prezesa jest Zarząd, w skład którego wchodzą aktywni menadżerowie wszystkich klubów zrzeszonych w Federacji.
6. W skład Zarządu w charakterze obserwatora może wejść przedstawiciel Rządu Królewskiego.
7. Na wniosek co najmniej trzech członków, Zarząd może dokonać odwołania Prezesa. Odwołanie odbywa się przez wybór nowego Prezesa w drodze głosowania. Do wyboru nowego Prezesa potrzeba większości 3/4 aktywnych menadżerów zrzeszonych w Federacji. Głosowanie odbywa się na osobnej liście mailingowej i trwa siedem dni. W razie braku wymaganej większości, ponowny wniosek w sprawie odwołania Prezesa może zostać złożony po upływie miesiąca.
8. W przypadku potwierdzonego ustania obywatelstwa Prezesa i wobec braku aktywnych menadżerów, decyzję w spawie obsady stanowiska Prezesa podejmuje Premier Rządu Królewskiego. Do tego czasu pełniącym obowiązki Prezesa jest obecny w Zarządzie przedstawiciel Rządu Królewskiego, o ile takowy został oddelegowany.

Przepisy końcowe

Artykuł 4.
1. Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody ¾ członków Zarządu.
2. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Edward II, r.s.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dzielnica rozrywkowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości