STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

I/2010 [WAKOWSKI]

Archiwum spraw zakończonych przez Prokuraturę Generalną Królestwa.
Martin van Buuren

I/2010 [WAKOWSKI]

Post autor: Martin van Buuren » 26 lis 2010, 12:47

Prokuratura Królestwa,
dn. 19 marca 2010 roku

POSTANOWIENIE PROKURATORA GENERALNEGO KRÓLESTWA
o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko Królestwu.

Na podstawie art. 3 (1) Ustawy Federalnej z dnia 9 października 2002 roku o Prokuraturze [tekst jednolity z dnia 17 marca 2010 roku] Prokurator Generalny Królestwa postanawia:

I. Wszcząć postępowanie przygotowawcze z doniesienia w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko Królestwu, tj. z art. 28 kk.

II. Sprawie nadać sygnaturę I/2010.

(-) mgr net. Paul markiz von Panevnick
Prokurator Generalny Królestwa

Martin van Buuren

Re: I/2010 [WAKOWSKI]

Post autor: Martin van Buuren » 26 lis 2010, 12:48

POSTANOWIENIE
PROKURATORA GENERALNEGO KRÓLESTWA
z dnia 23 lipca 2010 roku.

W sprawie o sygn. I/2010, na podstawie art. 3 ust. 1 (7) ustawy federalnej z dnia 9 października 2002 roku o Prokuraturze [tekst jednolity z 19 czerwca 2007 roku] postanawiam, co następuje:

I. Wezwać Łukasza markiza Wakowskiego do usunięcia wpisu "Wak Test" o numerze NIM: 603251.

II. Wyznaczyć termin 7 dni na dokonanie czynności wymienionych w punkcie poprzedzającym.

III. Kolejne czynności w sprawie I/2010 podjąć po usunięciu wpisu lub bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.


UZASADNIENIE:
W związku z zebranym materiałem dowodowym w sprawie I/2010 Prokuratura Generalna Królestwa zdecydowała zastosować w toczącej się sprawie niewładcze środki wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z art. 28 KK. Prokuratura przed ewentualnym skierowaniem wniosku do sądu postanowiła wezwać podejrzanego do usunięcia wpisu, ponieważ uważa iż stanie na straży nad prawidłowym stosowaniem prawa to nie tylko kierowanie wniosków do sądu, ale przede wszystkim korzystanie z wszelkich dostępnych prawem środków, które mogą przywrócić harmonię w prawie.
W związku z powyższym Prokuratura Generalna Królestwa postanowiła jak wyżej.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Martin van Buuren

Re: I/2010 [WAKOWSKI]

Post autor: Martin van Buuren » 26 lis 2010, 12:48

POSTANOWIENIE
PROKURATORA GENERALNEGO KRÓLESTWA
z dnia 26 listopada 2010 roku.

W sprawie o sygn. I/2010, na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 9 października 2002 roku o Prokuraturze [tekst jednolity z 19 czerwca 2007 roku] postanawiam, co następuje:

I. Stwierdzić bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego na usuniecie wpisu Wak Test.

II. Skierować sprawę do sądu.


UZASADNIENIE:
W toku postępowania wyjaśniającego Prokuratura Generalna Królestwa zastosowała niewładcze formy działania, które maja przyczynić się do należytego przestrzegania prawa. Niewykonanie wezwania do usunięcia wpisu Wak Test musiało skutkować wydaniem postanowienia o skierowaniu sprawy do sądu.

W trakcie postępowania wyjaśniającego Prokuratura Generalna Królestwa ustaliła, że sporny wpis nie jest podwójnym obywatelstwem w pełnym rozumieniu naruszonych przepisów prawa, a jedynie, jak sama nazwa wskazuje, jest wpisem testowym. Naruszenie więc prawa można zauważyć jedynie w miejscu gdzie osoba do tego nie powołana, ani nie posiadająca zgody posługuje się wpisem testowym - obecnie jedynie Królewskie Służby Informatyczne mogą posiadać taki wpis do testowania nowych rozwiązań informatycznych.

W związku z powyższym Prokuratura Generalna Królestwa zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o stwierdzenia przez Sąd Prowincji dopuszczenia się przez Łukasza markiza Wakowskiego wykroczenia z art. 10a UF o sądownictwie w związku z naruszeniem przepisów art. 2 UF o obywatelstwie.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Zablokowany

Wróć do „Archiwum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość