Strona 1 z 1

Postanowienie o wszczęciu postępowania karnego PK Ds 1.2019

: 13 paź 2019, 17:15
autor: الوـس
Na zasadzie art. 1 w zw. z art. 9 ustawy o prokuraturze Premier Królestwa Dreamlandu

postanowił:

wszcząć postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Dmowskiemu o to, że przed dniem 8 października 2019 r.:
- usiłował wszcząć wojnę napastniczą przeciwko Królestwo Dreamlandu, tj. o czyn opisany w art. 22 w zw. z art. 6 ust. 3 Ustawy Kodeks karny,
- podżegał Augusta von Hippogriff-de la Sparasana do podjęcia wbrew przepisom ustawy czynności zbrojnych, tj. o czyn opisany w art. 7 ust. 2 Ustawy o Armii Królewskiej w zw. z art. 6 ust. 4 Ustawy Kodeks karny

Uzasadnienie

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wystarczająco uzasadnia wszczęcie postępowania karnego.

Re: Postanowienie o wszczęciu postępowania karnego PK Ds 1.2019

: 14 paź 2019, 15:32
autor: الوـس
Niniejszym pismem, działając na zasadzie art. 1 w zw. z art. 9 ustawy o prokuraturze wzywam Stanisława Dmowskiego do osobistego stawiennictwa w tut. prokuraturze w terminie 7 dni od daty ogłoszenia i złożenia pisemnych odpowiedzi na niżej wymienione pytania w terminie stawiennictwa.
1. Czy akcja agresji Konsulatu Sclavinii na tereny Królestwa Scholandii była z podejrzanym ustalana?
2. Czy podejrzanemu znane są szczegóły związane z operacją militarną Konsulatu Sclavinii?
3. Od kogo wypłynęła inicjatywa agresji?
4. Czy znani są podejrzanemu inni uczestnicy agresji militarnej? Jeżeli tak, to kim byli?
5. Czy podejrzany kontaktował się z konsulem Sclavinii albo innymi organami władzy publicznej Księstwa Sarmacji? Jeżeli tak, to w jakiej sprawie?
6. Czy podejrzany kontaktował się z innymi uczestnikami tejże akcji? Jeżeli tak, to z kim?
7. Czy podejrzany namawiał Augusta von Hippogriff-de la Sparasana do niewłaściwego użycia scholandzkich sił zbrojnych?
8. Czy podejrzanemu jest wiadomo, z czyjej inicjatywy nastąpił atak na klub Jezusa Pedaela Ingawaara-Ipanienki? Jeżeli tak, to z czyjej?
9. Czy podejrzany ustalał plany ataku na klub ww.?

Re: Postanowienie o wszczęciu postępowania karnego PK Ds 1.2019

: 14 paź 2019, 17:23
autor: Stanisław Dmowski
1. Nie, nie była ustalana.

2. Nieznane mi są żadne szczegóły, nie działam w Sclavinii.

3. Inicjatywa agresji nie wypłynęła ode mnie.

4. Nie są mi znani.

5. Kontaktowałem się, pierwsza rozmowa dotyczyła kwestii współpracy między naszymi regionami, druga była pytaniem o atak i jego powody, wtedy to zostałem poinformowany, że akcja Konsula Andronika nie ma na celu wojny, o czym poinformowałem króla. Było to kilka dni po naszych proklamacjach o obronie.

6. Nie, nie kontaktowałem się.

7. Nie, nie namawiałem. P. Sparasan działał samodzielnie, nie pytając mnie w ogóle o zgodę na takie działania. Potępiłem akcje a poprzez drogę listowną starałem się odkryć powody ataku.

8. Nie jest mi wiadomo, domyślam się, ze to osobista inicjatywa p. Sparasana.

9. Wobec powyższej odpowiedzi, nie, nie ustalałem planu ataku.

Re: Postanowienie o wszczęciu postępowania karnego PK Ds 1.2019

: 20 paź 2019, 13:35
autor: الوـس
Postanowienie
w zw. z niewykryciem na zasadzie art. 17 par. 1 ust. 2 umarzam postępowanie karne przeciwko obw. Dmowskiemu.