V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Archiwum spraw zakończonych przez Prokuraturę Generalną Królestwa.
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: RomanoPorfavor » 23 kwie 2018, 22:04

Towarzyszu Ministrze,

Informuję, że towarzysz Casimir van Oranje-Nassau rozpoczął, za pośrednictwem swoich prywatnych sił zbrojnych, prowadzenie działań zbrojnych na terytorium Królestwa Tuyuhun oraz Chanatu Kugarii. O ile nie było to poprzedzone zgodą Królowej - na co nic w zakresie mojej wiedzy nie wskazuje - to zgodnie z ust. 3 art. 7 UF o Armii Królewskiej z dn 16 lutego 2018 r. stanowi to przestępstwo karane ograniczeniem wolności bądź banicji.

Liczę, że oskarżyciel publiczny podejmie stosowne kroki.
Ostatnio zmieniony 8 maja 2018, 00:56 przez Ruprecht van den Spraak, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ułatwienie archiwizacji postępowania.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 191
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Ruprecht van den Spraak » 8 maja 2018, 01:01

POSTANOWIENIE MINISTRA POLICJI
Z dnia 8 maja 2018 roku
Minister Policji postanawia o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko Królestwu.
Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy Federalnej o wprowadzeniu Kodeksu karnego Minister Policji postanawia:

I. Wszcząć postępowanie przygotowawcze na zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko Królestwu, tj. art. 7 ust. 3 Ustawy o Armii Królewskiej z dnia 16 lutego 2018 roku przez obywatela Królestwa Dreamlandu Casimira van Oranje-Nassau.

II. Nadać sprawie sygnaturę V/2018[ORANJE-NASSAU]

III. Wezwać do przedstawienia zeznań oraz wyznaczenia ich terminu Casimira van Oranje-Nassau.
 • 1. Wezwać w sprawie złożenia zeznań o popełnieniu przestępstwa przeciwko Królestwu (art. 7 ust. 3 Ustawy o Armii Królewskiej) Casimira Oranje-Nassau [NIM 509236] w oparciu o przedstawione załączniki (Załącznik 1), (Załącznik 2).
  2. Wyznaczyć termin 7 dni na dokonanie czynności wymienionych w podpunkcie poprzedzającym.
  3. Poucza się, że osobie wezwanej przysługuje prawo odmowy składania wyjaśnień.
Minister Policji,
Ruprecht van den Spraak

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 11 maja 2018, 18:52

Wasza Ekscelencjo,

Przyznaję się do stawianych mi zarzutów. Nie do podważenia jest fakt, iż takie zajścia, o jakich mowa jest w załączniku 1 oraz załączniku 2, miały miejsce w rzeczywistości. Jeżeli Wasza Ekscelencja sobie życzy, może mnie pozwać do sądu. Pragnę jednak uprzedzić w celu oszczędzenia trudu Waszej Ekscelencji, iż rozpatrując prawo Królestwa Dreamlandu w całości, uwzględniając wzajemne powiązania między poszczególnymi aktami prawnymi, a nie tylko rozpatrując je w urywku, jakim jest artykuł 7 ustęp 3 ustawy o Armii Królewskiej, nie ma podstaw do skazania mnie za przestępstwo, o które mnie oskarżono. Jeśli więc chce się Ekscelencji toczyć pozew, który (jeśli sędzia jest obiektywny i znający kruczki prawa dreamlandzkiego) skończy się uniewinnieniem, proszę bardzo. W przeciwnym razie możemy dać sobie wzajemnie spokój i zakończyć tą bezsensowną sprawę. Jak zatem będzie?

(-) Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 191
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Ruprecht van den Spraak » 24 maja 2018, 01:02

POSTANOWIENIE MINISTRA POLICJI
Z dnia 24 maja 2018 roku
W sprawie o sygnaturze V/2018 [ORANJE-NASSAU], na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy Federalnej o wprowadzeniu Kodeksu karnego, Minister Policji postanawia:

I. Przyjąć zeznania Casimira van Oranje-Nassau z dnia 11 maja 2018 roku.
II. Wezwać świadków skutków popełnionego przestępstwa przeciwko Królestwu (art. 7 ust. 3 Ustawy o Armii Królewskiej) Casimira Oranje-Nassau opisanego w załącznikach, na podstawie Dekretu o ustroju Rządu Królewskiego z dnia 28 marca 2018 roku (art. 17 i 18).
 • IIa. Wezwać do przedstawienia zeznań w charakterze świadka oraz wyznaczenia ich terminu Williama Oxlade-Chamberlaina.
  • 1.Wezwać w sprawie złożenia zeznań o skutkach popełnionego przestępstwa w polityce zagranicznej Królestwa.
   2. Wyznaczyć termin 5 dni na dokonanie czynności wymienionych w podpunkcie poprzedzającym.
   3. Poucza się, że osobie wezwanej przysługuje prawo do odmowy składania zeznań.
  IIb. Wezwać do przedstawienia zeznań w charakterze świadka oraz wyznaczenia ich terminu Martina Alfreda Schlesinger-Asketila.
  • 1. Wezwać w sprawie złożenia zeznań o skutkach popełnionego przestępstwa w opinii Królestwa poza jego granicami.
   2. Wyznaczyć termin 5 dni na dokonanie czynności wymienionych w podpunkcie poprzedzającym.
   3. Poucza się, że osobie wezwanej przysługuje prawo do domowy składania zeznań.
III. Oświadczyć, że dalsza część postępowania przygotowawczego odbędzie się po uzyskaniu zeznań od wezwanych (w punkcie II) świadków, lub po upływie wyznaczonego terminu.
Minister Policji,
Ruprecht van den Spraak

Awatar użytkownika
Chamberlain
minister
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Chamberlain » 29 maja 2018, 17:31

Panie Ministrze,

w dniu 16 maja bieżącego roku Świetlisty Zakon Nowego Eonu zakończył prowadzenie działań wojennych na terenie Królestwa Tuyuhun; wszystkie ziemie opanowane przez prywatne wojska Casimira van Oranje-Nassau przeszły pod wyłączną kontrolę Królestwa Tuyhun.

W wynik zawartego tego dnia traktatu pokojowego Chanat Kugarski, będący jedną z umawiających się stron, zobowiązał się „zapewnić miejsce na swojej stronie internetowej i forum dyskusyjnym dla prywatnej kolonii Zakonu utworzonej na ziemiach niczyich Nordaty, która to kolonia będzie mogła zostać w przyszłości przekształcona w niepodległe państwo zakonne. Organizm ów będzie całkowicie niezależny, mogący dowolnie kreować własną politykę wewnętrzną i zewnętrzną”. Co więcej, Królestwo Tuyuhun zobowiązało się do wypłacenia Zakonowi kwoty 5000 tg tytułem kontrybucji wojennej. Sam Zakon zadeklarował wolę wydania wziętych jeńców z armii tuyuhuńskiej, zaś „Królestwo Tuyuhun zwróci wziętych jeńców z armii zakonnej Świetlistemu Zakonowi Nowego Eonu”. Zakładając, że umowa pokojowa nie zawiera żadnej klauzuli poufnej, jej przepisy są korzystne tak dla Świetlistego Zakonu Nowego Eonu, jak i dla samego Casimira van Oranje-Nassau osobiście, który uzyskał zgodę i środki (miejsce na serwerze) niezbędne do założenia własnego tworu
państwowego na Nordacie.

Państwo dreamlandzkie nie było uczestnikiem działań na terenie Kugarii i Tuyuhun. Mimo początkowo negatywnych komentarzy na temat domniemanego zaangażowania czy aprobaty dla działań Zakonu ze strony władz Dreamlandu, w mojej ocenie polityka zagraniczna Królestwa finalnie nie doznała uszczerbku. Odradzam jednak naśladowanie działań twórcy Zakonu.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Alfred » 29 maja 2018, 23:58

Panie Ministrze,

uprzejmie proszę o przedłużenie (przywrócenie) terminu do złożenia zeznań, ze względu na moje ograniczone możliwości czasowe w ostatnim czasie; miała miejsce sukcesja królewska, również życie realne domagało się swojego czasu. Proszę też o rozważenie, czy celowym jest, abym zeznawał w tym samym (nieco węższym) przedmiocie, co Minister Spraw Zagranicznych.

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 191
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Ruprecht van den Spraak » 31 maja 2018, 01:23

POSTANOWIENIE MINISTRA POLICJI
Z dnia 31 maja 2018 roku
W sprawie o sygnaturze V/2018 [ORANJE-NASSAU], Minister Policji postanawia:

I. Przyjąć zeznania Williama Oxlade-Chamberlaina z dnia 29 maja 2018 roku.
II. Przedłużyć czas składania zeznań na wniosek Martina Alfreda Schlesinger-Asketila do kolejnych 4 dni liczonych od dnia wydania postanowienia, na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności.
III. Oświadczyć, że dalsza część postępowania przygotowawczego odbędzie się po uzyskaniu zeznań od wezwanego świadka, lub po upływie wyznaczonego terminu.
Minister Policji,
Ruprecht van den Spraak

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 191
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: Ruprecht van den Spraak » 5 cze 2018, 19:49

POSTANOWIENIE MINISTRA POLICJI
Z dnia 5 maja 2018 roku
W sprawie o sygnaturze V/2018 [ORANJE-NASSAU], Minister Policji postanawia:

I. Zakończyć postępowanie przygotowawcze.
II. Przygotować akt oskarżenia na podstawie zebranych informacji podczas postępowania przygotowawczego.
Minister Policji,

Ruprecht van den Spraak

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4008
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: V/2018 [ORANJE-NASSAU]

Post autor: الوـس » 28 mar 2019, 15:12

Postanowienie Ministra Bezpieczeństwa
Umarzam postępowanie przygotowawcze z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.
A. de la Ciprofloksja
p.o. Premiera Rządu Królestwa
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości