II SP I/2013 [Richtoffen]

Federalne sprawy karne, rozpoznawane w I instancji.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13175
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Daniel von Witt »

Prokuratura Generalna Królestwa
dnia 25 sierpnia 2013 roku

Do Prezesa Sądu Prowincji
SSP Paula diuka von Panevnicka

AKT OSKARŻENIA
z dnia 25 sierpnia 2013 roku
w sprawie o czyn zabroniony z art. 32 Ustawy Federalnej z dnia 12 marca 2004 roku Kodeks Karny [BPSK nr 845].

Na mocy przyznanych mi uprawnień - art. 3 ust. 1 w zw. z art. 2 Ustawy Federalnej o Prokuraturze z dnia 9 października 2002 r. [BPSK Nr 1278, t.j. z dnia 23 lutego 2013 r.], w związku z Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2013 roku o zamknięciu postępowania przygotowawczego w sprawie I/2013 [VON RICHTOFFEN],

OSKARŻAM

Imię i nazwisko: Tobiasz von Richtoffen
NIM: ---
Prowincja/Kraj: Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
e-mail: royann2@o2.pl

O TO, ŻE

I. Począwszy od dnia 2 sierpnia 2013 roku prowadził działalność wywiadowczą i infiltrację dreamlandzkiego społeczeństwa w tajemnicy wykorzystując Królestwo – jego terytorium przestrzenne i informatyczne oraz wspólnotę obywateli, celem co najmniej ograniczenia aktywności na rzecz Królestwa przez innych obywateli, którym w dniu 3 sierpnia 2013 roku po raz pierwszy proponował udział w innym, nieznanym projekcie mikronacyjnym, co wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko Królestwu oraz stanowi realizację czynu zabronionego na podstawie art. 32 Ustawy Federalnej z dnia 12 marca 2004 roku [t.j. BPSK nr 845] Kodeks karny.

II. Prowadzone postępowanie przygotowawcze pozwoliło ustalić fakt prowadzenia działalności wywiadowczej i infiltracji dreamlandzkiego społeczeństwa, celem wykorzystania zdobytych informacji do budowy nowego projektu mikronacyjnego oraz przyciągnięcia do niego obywateli Królestwa, którą to działalność prowadzono w tajemnicy, jak przyznał sam oskarżony publicznie. Oskarżony nie złożył wyjaśnień w toku postępowania przygotowawczego.

III. Wnoszę o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie najwyżej kary przewidzianej art. 32 Kodeksu karnego.

IV. Do aktu oskarżenia załączam materiał dowodowy zebrany w toku postępowania przygotowawczego oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej.

V. Odpis aktu oskarżenia przedstawiam do wiadomości oskarżonego.

Załącznik nr 1 - Treść przebiegu rozmowy z udziałem Oskarżonego (komunikator GG)
Tobiasz von Richtoffen

Witam 20:29
Czy jest pan zainteresowany?

Martin Schlesinger (47634183)

Tak 20:29
Ale chciałbym poznać więcej szczegółów [:)]

Tobiasz von Richtoffen

Już się robi 20:29
Więc tak
Państwo będzie się nazywać "Królestwo Aryun"
Będzie się składać z 5 księstw
A każde księstwo z 2 hrabstw

Martin Schlesinger (47634183)

Mamy dość ludzi, żeby obsadzić te wszystkie stanowiska? 20:31

Tobiasz von Richtoffen

Założymy własną religię -Dariuszonizm 20:31
Mamy
Razem z panem będzie 6 osób
Społeczność będzie podzielona na kasty 20:32

Martin Schlesinger (47634183)

jak w Indiach? 20:33

Tobiasz von Richtoffen

Mapa jest wzorowana na królestwie Armii w szczycie jej potęgi 20:33
Jak w Indiach
Armenii
Jest do objęcia kilka stanowisk 20:34

Martin Schlesinger (47634183)

A konkretnie? [:)] 20:34
Tobiasz von Richtoffen

Książę , kilka ministrów 20:35
Ja jestem kartografem, księciem i ministrem spr. Zagranicznych
Zajmuje się też reklamą

Martin Schlesinger (47634183)

Raczej by mnie interesowały stanowisko ministra 20:35
Jakie są do wyboru? [:D]

Tobiasz von Richtoffen

Niech pan chwilkę poczeka 20:42

Martin Schlesinger (47634183)

Jasne, mam czas. Ostatnio codziennie siedzę na GG do północy. [:D] 20:42

Tobiasz von Richtoffen

Martinie napisz do Kantazo 21:02
On ci da instrukcję

Martin Schlesinger (47634183)

A jaki jest jego numer GG? 21:03

Tobiasz von Richtoffen

Zaraz do pana powinien napisać 21:04

Martin Schlesinger (47634183)

OK, czekam [:)] 21:05
Załącznik nr 2 - Dowód uiszczenia opłaty sądowej od aktu oskarżenia
(-) Daniel markiz von Witt
Prokurator Generalny

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Panevnick »

Sąd Prowincji
Kancelaria Prezesa Sądu Prowincji


Zarządzenie Prezesa Sądu Prowincji
z dnia 19 września 2013 roku

I. Zarejestrować sprawę pod sygnaturą II SP I/2013 i skierować do rozpoznania przed Sądem Prowincji Wydziałem II Karnym.

II. Wyznaczyć sędziego przewodniczącego w osobie SSP Paula diuka von Panevnicka.

(-) SSP Paul diuk von Panevnick
Prezes Sądu Prowincji

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Panevnick »

ZARZĄDZENIE
z dnia 18 września 2013 roku

I. Otworzyć rozprawę.

II. Wezwać Prokuratora Generalnego Królestwa do złożenia w terminie 7 dni oświadczenia w przedmiocie podtrzymania lub uzupełnienia wniosków dowodowych w sprawie.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu oświadczenia albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

(-) SSP Paul diuk von Panevnick

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13175
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

oprócz przedstawionego z aktem oskarżenia wniosku dowodowego składam wniosek o przesłuchanie świadków:
1) JE sir Martin Schlesinger-Asketil (e-mail: mschlesinger.kd@gmail.com), który był uczestnikiem więcej niż jednej rozmowy z oskarżonym na temat jego szkodliwej dla Królestwa działalności, z których jedną przytoczoną publicznie przedłożono wraz z aktem oskarżenia,
2) JXM Siergiusz baron Asketil (e-mail: sier.asketil@gmail.com), który był przełożonym oskarżonego w czasie jego działalności w Księstwie Surmali, zna oskarżonego oraz prowadził z sir Martinem Schlesingerem-Asketilem działania zmierzające do ustalenia i potwierdzenia szkodliwej dla Królestwa działalności prowadzonej przez oskarżonego.

(-) Daniel markiz von Witt
Prokurator Generalny Królestwa

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Panevnick »

ZARZĄDZENIE
z dnia 17 listopada 2013 roku

I. Wezwać świadka Martina Schlesingera-Asketila do złożenia w terminie 7 dniu oświadczenia w sprawie.

II. Wezwać świadka Siergiusza Asketila do złożenia w terminie 7 dniu oświadczenia w sprawie.

III. Dalsze czynności podjąć po złożeniu oświadczeń lub bezskutecznym upływie terminu do jego złożenia.

(-) SSP Paul diuk von Panevnick

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Siergiusz Asketil »

WNIOSEK
z dnia 24 listopada 2013 roku

Wysoki Sądzie!

W związku z koniecznością przypomnienia sobie wszystkich szczegółów związanych ze sprawą, oraz ograniczonym w ostatnich dniach czasem, składam wniosek o przedłużenie terminu na złożenie oświadczenia w sprawie.

Z poważaniem,
(-) Siergiusz baron Asketil

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2139
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Alfred »

WNIOSEK
z dnia 24 listopada 2014 roku

Wysoki Sądzie,

Jako iż nieprzewidziane okoliczności realowe sprawiły, że nie byłem w stanie złożyć oświadczenia w dniu dzisiejszym,jak wcześniej planowałem, proszę Wysoki Sąd o przedłużenie wyznaczonego mi na jego złożenie terminu.

Z poważaniem,
(-) sir Martin Schlesinger-Asketil

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Panevnick »

ZARZĄDZENIE
z dnia 12 grudnia 2013 roku

I. Przedłużyć świadkom Martinowi Schlesingerowi-Asketilowi i Siergiuszowi Asketilowi termin do złożenia oświadczenia w sprawie do dnia 17 grudnia 2013 r.

II. Dalsze czynności podjąć po złożeniu oświadczeń lub bezskutecznym upływie terminu do jego złożenia.

(-) SSP Paul diuk von Panevnick

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Siergiusz Asketil »

Wysoki Sądzie!

Podczas nieoficjalnego spotkania Rządu Jego Królewskiej Mości w składzie: Fabiola de Willibald - Premier, Siergiusz Asketil - Minister Promocji i Informacji, oraz Martin Schlesinger-Asketil - Wiceminister Kultury i Nauki, zadzwonił telefon. Rozmówcą był Marszałek Armii Królewskiej Daniel von Witt (wtedy występujący jeszcze pod personaliami Daniło de la Vega), który poinformował Panią Premier o pewnych podejrzeniach. Został natychmiastowo wezwany do siedzib rządowych, gdzie przedstawił sytuację. Okazało się, że oskarżony sir von Richttofen wraz z sir van der Targaryen'em planują założyć własną mikronację. I nie jest to nic szczególnie złego, ani nic co zakłóciłoby prace Rządu przez ponad tydzień. Okazało się jednak, iż niniejsza dwójka - w szczególności oskarżony - prowadziła akcję mającą na celu ograniczenie lub całkowite zamrożenie aktywności na rzecz Królestwa przez innych obywateli. Było to spowodowane najprawdopodobniej chęcią szybkiego rozwinięcia swej krainy.

Efektem wspomnianych rozmów było oświadczenie Rządu Królewskiego z dnia 7 sierpnia 2013 roku (załącznik #1), oraz dalsze zapoznanie się z zaistniałą sytuacją. W wyniku śledztwa rządowego odnaleziono dowody (poza przytoczonym przez Prokuratora logiem) potwierdzające próby pozyskania obywateli z grona mieszkańców Królestwa Dreamlandu. Była to próba związana z sir Aldarionem van der Pharazonem-Wittem (załącznik #2), oraz - już na marginesie - próba "zachęcenia do współpracy" byłego obywatela Królestwa, który wyraził w tamtym okresie chęć powrotu do naszego społeczeństwa (załącznik #3). Dowody te, oraz publiczne wypowiedzi oskarżonego w miejscach publicznych (forum organizacji "Aryun", dreamlandzki kanał IRC #5prowincji) wyraźnie wskazują na Jego winę. Przestępstwo to popełnił najprawdopodobniej świadomie, zważając na dalsze ruchy "uciekinierów" - liczne akcje prowokacyjne na dreamlandzkim IRCu, oraz próby pogorszenia reputacji Królestwa Dreamlandu na arenie międzynarodowej, z zyskiem dla swego tworu.

Podsumowując, uważam, iż wina oskarżonego sir von Richtoffena została ukazana w przedstawionych przez moją osobę dowodach.

Z poważaniem,
(-) Siergiusz baron Asketil
Załącznik #2 pisze:http://i.imgur.com/hUXhq6L.png
źródło: forum "Aryunu"
Załącznik #3 pisze:http://i.imgur.com/yBiqeok.png
źródło: forum "Aryunu"

Awatar użytkownika
Tobiasz von Richtoffen
Posty: 324
Rejestracja: 18 mar 2013, 20:13
NIM: 505889
Lokalizacja: Persepolis
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Tobiasz von Richtoffen »

"prowadziła akcję mającą na celu ograniczenie lub całkowite zamrożenie aktywności na rzecz Królestwa przez innych obywateli"

Jednak nie musieliśmy nic robić, widać po aktywności że sama się zamroziła.

"Było to spowodowane najprawdopodobniej chęcią szybkiego rozwinięcia swej krainy."

To normalne w nowopowstałych mikronacjach

Nie uważacie że dziwne jest dokańczanie wyroków z Sierpnia? To się wydaje teraz tak odległe, już niejednokrotnie przyznałem się do winy, dajcie mi tam karę czy co, ale proszę chociaż o pozostawienie konta w KD i możliwość komentowania, ban byłby bez sensu bo z innego komputera i konta mogę komentować :/
Książę Aryunu, Książę Irkunu, Styrsman Żuław, Jarl Soligt, Baron Royanlandu, Sołtys Rotterhirshbergu, Ostatni Duce Santanii, Marszałek RLS, Pan na Łakamakafą.

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2139
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Alfred »

Wysoki Sądzie,

Działania Rządu opisał w swoim zeznaniu Siergiusz baron Asketil, ograniczę się więc do opisu mojej w nich roli. Już po tym, jak MAK Daniło de la Vega poinformował nas o planach oskarżonego i sir van der Targaryena, oskarżony skontaktował się ze mną i zachęcił do udziału w jego projekcie. Wyraziłem wstępnie umiarkowane zainteresowanie i skontaktowałem się z pozostałymi członkami Rządu. Otrzymałem polecenie ustalenia, czy oskarżony próbował zwerbować także innych obywateli Królestwa. Rezultatem moich rozmów z oskarżonym i sir van der Targaryenem są przedstawione przez oskarżenie logi.

(-) sir Martin Schlesinger-Asketil

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Panevnick »

ZARZĄDZENIE
z 18 grudnia 2013 roku

I. Pouczyć oskarżonego sir Tobiasza von Richtoffena, iż na sali sądowej wypowiada się na wezwanie Sądu.

II. Zobowiązać oskarżyciela publicznego do złożenia listy pytań do świadków, z tym, że do każdego świadka należy złożyć osobną listę pytań - w terminie 7 dni.

III. Zobowiązać oskarżonego do złożenia odpowiedzi na oświadczenia świadków i złożenie listy pytań do świadków, z tym, że do każdego świadka należy złożyć osobną listę pytań - wszystko w terminie 7 dni.

IV. Przystąpić do przesłuchania świadka Siergiusza Asketila.

V. Zobowiązać świadka Siergiusza Asketila do odpowiedzi na poniższe pytania w terminie 5 dni:
1. Oskarżenie przedłożyło jedną rozmowę z oskarżonym. W ilu rozmowach z oskarżonym na temat t. zw. "jego szkodliwej dla Królestwa działalności", kiedy i gdzie świadek brał udział?
2. Proszę rozwinąć sformułowanie "pewne podejrzenia" ze zdania drugiego oświadczenia świadka z dn. 16.12.2013 r. Co to były za podejrzenia, jaki był ich charakter?
3. Na czym polegała "akcja [oskarżonego] mającą na celu ograniczenie lub całkowite zamrożenie aktywności na rzecz Królestwa przez innych obywateli"?
4. Czy może świadek wskazać który z obywateli Królestwa Dreamlandu w wyniku prowadzenia przez oskarżonego działań ograniczył swoją działalność w Królestwie lub wypisał się z Królestwa i zapisał do państwa tworzonego przez oskarżonego?

(-) SSK Paul diuk von Panevnick

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Siergiusz Asketil »

Wysoki Sądzie!
Panevnick pisze:1. Oskarżenie przedłożyło jedną rozmowę z oskarżonym. W ilu rozmowach z oskarżonym na temat t. zw. "jego szkodliwej dla Królestwa działalności", kiedy i gdzie świadek brał udział?
Trudno mi szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, bowiem rozmów - po rozpoczęciu dochodzenia rządowego - z oskarżonym było kilka. Odbywały się na kanale IRC #5prowincji. W części z nich oskarżony nie krył, iż zachęcał niektóre osoby do "współpracy".
Panevnick pisze:2. Proszę rozwinąć sformułowanie "pewne podejrzenia" ze zdania drugiego oświadczenia świadka z dn. 16.12.2013 r. Co to były za podejrzenia, jaki był ich charakter?
Były to podejrzenia o nakłanianie niektórych obywateli do ograniczenia swej aktywności w Królestwie Dreamlandu na korzyść - wtedy jeszcze nieznanej - organizacji.
Panevnick pisze:3. Na czym polegała "akcja [oskarżonego] mającą na celu ograniczenie lub całkowite zamrożenie aktywności na rzecz Królestwa przez innych obywateli"?
Oskarżony zachęcał do współpracy w swoim tworze, co byłoby niemalże równe z ograniczeniem swej działalności na rzecz Królestwa Dreamlandu. Wrogość oskarżonego i Jego kompanów do naszego społeczeństwa dawała w późniejszym czasie podejrzenie, iż nie skończy się na podzielonej aktywności. Oskarżony będzie dążył do całkowitego pochłonięcia obywateli i/lub mieszkańców Królestwa.
Panevnick pisze:4. Czy może świadek wskazać który z obywateli Królestwa Dreamlandu w wyniku prowadzenia przez oskarżonego działań ograniczył swoją działalność w Królestwie lub wypisał się z Królestwa i zapisał do państwa tworzonego przez oskarżonego?
Dzięki natychmiastowej akcji Rządu Królewskiego obyło się bez większych szkód. Przypuszczam jednak, iż działalność oskarżonego doprowadziła do zrezygnowania z powrotu osoby, która była tym zainteresowała (załącznik #3 w poprzedniej wypowiedzi).

Z poważaniem,
(-) Siergiusz baron Asketil

Awatar użytkownika
Tobiasz von Richtoffen
Posty: 324
Rejestracja: 18 mar 2013, 20:13
NIM: 505889
Lokalizacja: Persepolis
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Tobiasz von Richtoffen »

Ile razy mam się przyznawać do winy.
Książę Aryunu, Książę Irkunu, Styrsman Żuław, Jarl Soligt, Baron Royanlandu, Sołtys Rotterhirshbergu, Ostatni Duce Santanii, Marszałek RLS, Pan na Łakamakafą.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13175
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Daniel von Witt »

Dziękuję Wysoki Sądzie,

pierwej chciałbym skierować pytania do Jego Książęcej Mości Siergiusza barona Asketila.

1. Jakie działania i w stosunku do kogo (osoby, grupy osób?) podejmował WXM piastując stanowisko Ministra Promocji i Informacji w Rządzie JE Fabioli de Willibald? Inaczej na czym polegała ta praca?
2. Jaki element mikronacji jest zdaniem WXM najważniejszy do ich istnienia i działania?
3. Z iloma osobami związanymi z mikronacjami, tak średnio, rozmawiał WXM dziennie podczas piastowania funkcji Ministra Promocji i Informacji?
4. Czy były to osoby z różnych państw wirtualnych?
Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 prosiłbym o krótkie uzasadnienie.
5. Czy dostrzegał WXM konflikt interesów pomiędzy działalnością oskarżonego a ustawowo nałożonymi na WXM obowiązkami, podczas wykonywania których reprezentował WXM Rząd Królewski i Królestwo Dreamlandu?
6. Czy działalność oskarżonego można nazwać antypromocją Królestwa?
7. Jaki jest zdaniem WXM związek między działalnością wywiadowczą a działalnością promocyjną/antypromocyjną?
8. Jakie zastosowanie może mieć wywiad, rozumiany w sposób prosty jako rozmowa z kimś w celu zebrania informacji czy szeroko jako pewna zaplanowana forma aktywności dążąca do spożytkowania zebranych informacji w ściśle określonym celu, w działalności promocyjnej/antypromocyjnej?
9. Czy oskarżony prowadził wywiad? Jeśli tak to w której z form wymienionych w poprzednim pytaniu? W jednej, może obu?
10. Jakie informacje mógł zbierać oskarżony i w jakim celu?
11. Czy wykorzystanie tych informacji mogło w jakikolwiek sposób zagrozić Królestwu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
12. Oskarżony odszedł z Królestwa w pierwszym tygodniu sierpnia br. równocześnie tworząc projekt mikronacyjny, w którym wzięło udział na pewno jeszcze dwóch innych obywateli Królestwa, obaj dokonali wypisu z Centralnego Rejestru Mieszkańców i obaj odeszli wraz z nim. Czy oskarżony działał w służbie tej organizacji, ściśle w wywiadzie?
13. Czy oskarżony prowadząc rozmowy z innymi osobami poprzez komunikator GG, IRC, maile czy nawet bezpośrednio z tymi, którzy z Królestwa odeszli mógł przyczyniać się do powstawania szkód ponoszonych przez Królestwo?
14. Czy bliżej nieznana wówczas organizacja, którą oskarżony reprezentował, a której stosunek do Królestwa nie był znany, mogła działać na szkodę Królestwa?
15. Jak ocenia WXM reakcję ówczesnego Rządu Królewskiego na zachowanie oskarżonego?
16. Czy oskarżony był aktywny w Księstwie Surmali, w której pełnił WXM w lipcu i sierpniu, jak dotąd zresztą, urząd Namiestnika Koronnego? Czym się tam zajmował?
17. Ufał mu WXM?

Do Jego Ekscelencji sir Martina Schlesingera-Asketila mam następujące pytania.

1. Dlaczego zachowanie oskarżonego podczas Waszych rozmów wzbudziło Pana podejrzenia do tego stopnia, że podjął Pan się sprawdzenia, czy oskarżony namawia inne osoby w Królestwie do migracji w inny zakątek Mikroświata?
2. Czy Królestwo poniosłoby z tego tytułu szkody? Oraz czy je poniosło?
3. Skróćmy maksymalnie. Oskarżony tworzył projekt nowego podmiotu mikronacyjnego i potrzebował ludzi. Szukał ich w naszym kraju. Cel – pozyskanie ich do siebie kosztem Królestwa, w tym nawet odejściem. Metoda – potajemna agitacja, zbieranie informacji, kupczenie stanowiskami. Zgadza się Pan z takim przeglądem działalności oskarżonego?
4. Tak jak JXM Siergiusz baron Asketil był latem, tak teraz Pan jest ministrem odpowiedzialnym za promocję, a tym samym dobrze Pan zna to zagadnienie i metody tego fachu. Proszę więc nam powiedzieć, czy promując państwo wirtualne robiłby Pan coś w sposób tajny tak jak oskarżony i jego pobratymcy powołując się ciągle na poufność prowadzonej w ten sposób „promocji”?
5. Dlaczego Pana zdaniem w ogóle ścisła tajemnica była dla oskarżonego taka ważna?
6. Oskarżony proponował Panu stanowisko w zamian za...?
7. Ile mniej więcej czasu poświęca Pan na dreamlandzkie życie w ciągu tygodnia?
8. Sytuacja hipotetyczna. Jak ocenia Pan szansę, iż gdyby zgodził się Pan przyjąć oferty od oskarżonego to Pana aktywność w Królestwie co najmniej zmniejszyłaby się?
9. Czy spotkały Pana jakieś przykrości z powodu odmowy oskarżonemu lub pomocy w ujawnieniu działań oskarżonego, z jego strony lub innych osób?

Dziękuję świadkom za udzielenie odpowiedzi.

(-) Daniel markiz von Witt
Prokurator Generalny Królestwa

Awatar użytkownika
Tobiasz von Richtoffen
Posty: 324
Rejestracja: 18 mar 2013, 20:13
NIM: 505889
Lokalizacja: Persepolis
Kontakt:

Re: II SP I/2013 [Richtoffen]

Post autor: Tobiasz von Richtoffen »

Wysoki Sądzie

Na mocy Dekretu Królewskiego o Abolicji z dnia 24. Grudnia 2013 roku http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=23&t=3335 proszę o zakończenie procesu.

Z poważaniem
Tobiasz von Richtoffen-Deithven
Książę Aryunu, Książę Irkunu, Styrsman Żuław, Jarl Soligt, Baron Royanlandu, Sołtys Rotterhirshbergu, Ostatni Duce Santanii, Marszałek RLS, Pan na Łakamakafą.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział II Karny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość