I SP II/2014 [likw. Plastyk]

Federalne sprawy cywilne, rozpoznawane w I instancji.
Fabiola de Willibald
Posty: 227
Rejestracja: 27 wrz 2010, 12:01
Numer GG: 5426719
NIM: 374443
Lokalizacja: Elsynor
Kontakt:

I SP II/2014 [likw. Plastyk]

Post autor: Fabiola de Willibald »

WNIOSEK
o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa

I. Wnioskujący
Imię i nazwisko/Nazwa: Namiestnik Koronny Republiki Weblandu Fabiola de Willibald
Prowincja/Kraj (dla podmiotów zagranicznych): Webland
Adres poczty elektronicznej: fabiola-s@wp.pl
Numer NIM/CRIP (jeżeli podmiot dreamlandzki): 374443

II. Przedsiębiorstwo
Nazwa: Plastyk museum
Prowincja (ew. zaznaczyć, że federalny): Webland
Adres poczty elektronicznej: -
Numer CRIP (jeżeli posiada): B67331

III. Żądanie
Wnoszę o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa zgodnie z art. 13 ust. 3. pkt 3 ustawy federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku o działalności gospodarczej.

IV. Uzasadnienie
Wskazane przedsiębiorstwo jest od dłuższego czasu nieaktywne, a jego założyciel (NIM: 354854) został uznany za martwą duszę.

V. Opłata
http://www.sgataman.info/api/bank_det.p ... d311c1a52b


(-)Fabiola hrabina de Willibald

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa

Post autor: Marcin Mikołaj »

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU PROWINCJI


z dnia 25 lutego 2014 roku.

I. Przyjąć wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa.

II. Zarejestrować sprawę pod sygnaturą I SP II/2014 [likw.Plastyk] i skierować do rozpoznania przed Sądem Prowincji I Wydziałem Cywilnym w składzie pod przewodnictwem sędziego pokoju Siergiusza Asketila.

III. Wyznaczyć osobę wnioskodawcy likwidatorem przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa.

IV. Zobowiązać likwidatora przedsiębiorstwa do złożenia w terminie ustawowym rachunku z zakończonej likwidacji oraz wniosku o jej orzeczenie przed sądem rozpoznającym sprawę.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: I SP II/2014 [likw. Plastyk]

Post autor: Siergiusz Asketil »

ZARZĄDZENIE
z dnia 5 marca 2014 roku

I. Wyznaczyć każdemu zainteresowanemu Obywatelowi Królestwa termin 5 dni na złożenie oświadczenia w sprawie.
II. Dalsze czynności w sprawie podjąć po upływie terminu określonego w punkcie I zarządzenia.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP II/2014 [likw. Plastyk]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

dowolne przedsiębiorstwo nie może zostać zlikwidowane z wniosku Namiestnika Koronnego właściwego dla miejsca jego siedziby z powodów w nim wymienionych, tj. nieaktywności i ustania założyciela. Jak stanowi art. 13 ust. 3 pkt. 3 UF z dn. 17 lutego 2013 roku o działalności gospodarczej Namiestnik Koronny może wnieść o orzeczenie przez sąd likwidacji przedsiębiorstwa należącego do przedsiębiorcy będącego osobą prawną, który został wykreślony z Rejestru.

Pojęcie przedsiębiorcy jest nam znane z tej ustawy - może to być mieszkaniec Królestwa posiadający numer NIM lub osoba prawna zarejestrowana w CRIP i posiadająca numer NIFI. Ponadto podane jest znaczenie skrótu "rejestr" - to Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw. (Źródło: art. 1 ust. 3 pkt. 2 i pkt. 11).

Powyższe oznacza, że Namiestnik Koronny może wnieść o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa, gdy jego właściciel mający numer NIFI został wykreślony z CRIP.

Tymczasem Namiestnik Koronny wnosi o likwidację przedsiębiorstwa, którego właścicielem była osoba posiadająca numer NIM i wykreślono ją z CRM.

W związku z powyższym nie ma podstaw, aby likwidować przedsiębiorstwo z tego powodu.

W dodatku warto zauważyć, że na podstawie UF z dn. 3 października 2013 roku o postępowaniu spadkowym art. 4 ust. 2 stwierdza, że Skarb Królestwa nabywa spadek, którym są wszelkie prawa niewymienione w ust. poprzedzającym tej ustawy, należne właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ustałej Skarbowi Prowincji. Do katalogu tych praw majątkowych zaliczają się również prawa własności w przedsiębiorstwach, które osoba ustała wymieniona we wniosku Namiestnika Koronnego, posiadała w przedsiębiorstwie wnioskowanym do likwidacji. Oznacza to, że orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa działałoby na szkodę spadkobierców osoby ustałej wymienionej we wniosku, które w chwili nabycia spadku po niej mają prawa dowolnego rozporządzania nabytym spadkiem, w tym wypadku przedsiębiorstwem.

(-) Daniel markiz von Witt

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: I SP II/2014 [likw. Plastyk]

Post autor: Siergiusz Asketil »

ZARZĄDZENIE
z dnia 6 maja 2014 roku

I. Zamknąć postępowanie.
II. Postanowienie zostanie ogłoszone publicznie.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: I SP II/2014 [likw. Plastyk]

Post autor: Siergiusz Asketil »

POSTANOWIENIE
z dnia 9 lipca 2014 roku

Sąd Prowincji Wydział I Cywilny w składzie:
Sędzia Pokoju Siergiusz hrabia Asketil

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 sprawy z wniosku Namiestnika Koronnego Republiki Weblandu, piastowanego przez Fabiolę de Willibald, z dnia 11 lutego 2014 roku o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa
przy udziale: Plastyk museum, NIFI 354854

postanawia:

I. Oddalić wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa Plastyk museum, NIFI 354854.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział I Cywilny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość