I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Federalne sprawy cywilne, rozpoznawane w I instancji.
Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Siergiusz Asketil »

WNIOSEK
O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

I. Wnioskodawca:
Nazwa: Księstwo Surmali, reprezentowane przez Namiestnika Koronnego Siergiusza barona Asketila
Prowincja/Kraj: Surmala
Adres pocztowy: sier.asketil@gmail.com
Numer NIFI: A41710

II. Żądanie
Ustalenie spadkobierców i stwierdzenie nabycia spadku po osobie wykreślonej z Centralnego Rejestru Mieszkańców, w którym widniała pod następującymi danymi osobowymi: NIM 505889, imię i nazwisko: Tobiasz von Richtoffen. Spadkodawca zamieszkały w momencie wykreślenia z Rejestru w prowincji Surmala. Wykreślony został 7 sierpnia 2013 roku.

III. Uzasadnienie
Osoba spadkodawcy nie widnieje w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, zaś ustawa federalna z dnia 17 marca 2011 roku o obywatelstwie i stałym pobycie stanowi, iż spadki otwiera się z chwilą wykreślenia osoby z tego Rejestru. Niestety nie można wiarygodnie oszacować wartości majątku spadkodawcy poza jego stanem rachunku bankowego z momentu wykreślenia z Rejestru. Wartość ewentualnie posiadanych nieruchomości i innych praw, w tym praw do przedsiębiorstw jest niemożliwa do wiarygodnej wyceny.

IV. Opłata
Wnoszę o zwolnienie z opłaty sądowej w związku z brakiem możliwości wiarygodnego jej ustalenia na podstawie dochodzonego roszczenia, które nie jest znane w momencie składania niniejszego wniosku.

(-) Siergiusz baron Asketil
Książę Surmali

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

re: I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Panevnick »

Sąd Prowincji
Kancelaria Prezesa Sądu Prowincji


Zarządzenie Prezesa Sądu Prowincji
z dnia 18 września 2013 roku

I. Przyjąć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Tobiaszu von Richtoffenie (NIM 505889).
II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą I SP IX/2013 i skierować do rozpoznania przed Sądem Prowincji Wydziałem I Cywilnym w składzie pod przewodnictwem sędziego pokoju Daniela markiza von Witta wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej.

(-) SSP Paul diuk von Panevnick
Prezes Sądu Prowincji

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Panevnick »

Wniosek
z dnia 27 września 2013 roku

Wnioskodawca
Imię i nazwisko: Daniel von Witt
Prowincja: Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru
Adres pocztowy: daniel_lukas@interia.pl
NIM: 877416

Żądanie
Wnoszę o wyłączenie mnie z składu sędziowskiego dla spraw w przedmiocie postępowań spadkowych, tj. zmianę zarządzeń w przedmiocie spraw: o sygnaturze I SP X/2013 [Lee-Spider] i o sygnaturze I SP IX/2013 [Richtoffen] oraz nieuwzględnianie mojej osoby przy skierowaniach kolejnych spraw tego rodzaju.

Uzasadnienie
Może wystąpić konflikt interesów z uwagi na piastowanie przez moją osobę funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym właściwego do spraw mienia Królestwa, oraz Prokuratora Generalnego Królestwa, który w myśl UF o Skarbie Królestwa sprawuje obsługę Skarbu Królestwa. Skarb Królestwa z kolei może potencjalnie wystąpić jako spadkobierca w każdej sprawie spadkowej. Wnosiłem o powyższe w korespondencji prywatnej na początku września.

(-) Daniel markiz von Witt
sędzia pokoju
ZARZĄDZENIE
z dnia 17 listopada 2013 roku

Oddalić wniosek sędziego pokoju Daniela von Witta o wyłączenie sędziego pokoju ze składu orzekającego w sprawach o sygn. I SP X/2013 [Lee-Spider] oraz I SP IX/2013 [Richtoffen].

Uzasadnienie:

W ocenie Sądu nie zachodzi podejrzenie niewłaściwego wykorzystania przez wnioskodawcę urzędu sędziego pokoju dla osiągnięcia korzyści majątkowych innych urzędów, w których wnioskodawca wykonuje funkcje.

Sędzia, w tym sędzia pokoju, zobligowany jest do bezstronnego, sumiennego i zgodnego z prawem sprawowania swojego urzędu. To sędzia, w swoim sumieniu oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i materiałem dowodowym, a nie z uwagi na sprawowane funkcje, rozstrzyga sprawę. Dotychczasowe należyte sprawowanie funkcji przez wnioskodawcę daję podstawy, iż w ww. sprawach cel, jakim jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, będzie niezagrożony. Cel ów jest podstawowym zadaniem Sądu Prowincji. Z uwagi na posiadaną bazę kadrową i równomierne obciążanie sędziów sprawami, a nadto z uwagi na fakt, iż każdy z sędziów Sądu Prowincji pełni różne urzędy i funkcje państwowe, nie jest możliwe wyłączanie sędziego z każdej sprawy. Możliwe, a wręcz konieczne, jest wyłączenie sędziego, gdy jest stroną w sprawie. Prezes Sądu Prowincji wziął pod uwagę zgłaszane wątpliwości wnioskodawcy, jednak nie znalazł podstaw do wyłączenia wnioskodawcy ze składów orzekających w ww. sprawach.

Celem zapewnienia należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Prowincji orzeczono jak w sentencji.

(-) SSP Paul diuk von Panevnick

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Daniel von Witt »

ZARZĄDZENIE
z dnia 7 stycznia 2014 roku

I. Wezwać Szefa Królewskich Służb Informatycznych lub upoważnionego przezeń członka Królewskich Służb Informatycznych do potwierdzenia w terminie 7 dni informacji na temat daty wykreślenia z Centralnego Rejestru Mieszkańców osoby, która widniała pod danymi: NIM 505889, imię i nazwisko: Tobiasz von Richtoffen.

II. Wyznaczyć każdemu zainteresowanemu Obywatelowi Królestwa termin 7 dni na złożenie oświadczenia w sprawie.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po upływie terminu określonego w punkcie poprzedzającym zarządzenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2138
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Alfred »

Wysoki Sądzie,

Potwierdzam podaną przez wnioskodawcę informację o dacie wykreślenia z Centralnego Rejestru Mieszkańców osoby, która widniała pod danymi: NIM 505889, imię i nazwisko: Tobiasz von Richtoffen.

(-) Martin baron Schlesinger-Asketil
Dyrektor KSI ds. obsługi klienta

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Daniel von Witt »

ZARZĄDZENIE
z dnia 14 lutego 2014 roku

I. Przyjąć złożone oświadczenie.
II. Zamknąć postępowanie.
III. Postanowienie zostanie ogłoszone publicznie.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP IX/2013 [Richtoffen] o stwierdzenie nabycia spadku

Post autor: Daniel von Witt »

POSTANOWIENIE
z dnia 14 lutego 2014 roku

Sąd Prowincji w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Daniel markiz von Witt
po rozpoznaniu w dniach: 18 września 2013 roku - 14 lutego 2014 roku
sprawy I SP IX/2013
z wniosku: Księstwa Surmali
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

I. Zasądzić, że spadek po Tobiaszu von Richtoffenie (NIM 505889), zwany dalej "Spadkodawcą", ustałym w dniu 7 sierpnia 2014 roku, ostatnio stale zamieszkującym Księstwo Surmali, na podstawie ustawy federalnej z dnia 17 marca 2011 roku o obywatelstwie i stałym pobycie, w postaci praw majątkowych do nieruchomości nabyło Księstwo Surmali, zaś pozostałych praw majątkowych nabył Skarb Królestwa, z zastrzeżeniem pkt. II.

II. Zasądzić, że Księstwu Surmali przysługuje od Skarbu Królestwa zachowek w wysokości połowy spadku nabytego przez Skarb Królestwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju


POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział I Cywilny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość