I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Federalne sprawy cywilne, rozpoznawane w I instancji.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Daniel von Witt »

POZEW
z dnia 4 kwietnia 2014 roku

I. POWÓD
Nazwa: Koncern Medialny Mercurius Furlandiae
Prowincja: Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Adres poczty elektronicznej: daniel_lukas@interia.pl
NIFI: B19373

II. POZWANY
Nazwa: Królewskie Służby Informatyczne
Prowincja: Domena Królewska, ORGAN FEDERALNY
Adres poczty elektronicznej: budenmayer.erboka@gmail.com
NIFI: A45611

III. ŻĄDANIE
Przeprosiny na forum dyskusyjnym i w gazecie Mercurius Furlandiae (http://furlandia.dreamland.net.pl/serwis/merkuriusz/), zadośćuczynienie w kwocie 2.000.000 D za straty wizerunkowe, szkody wyrządzone w serwisie internetowym i działania na szkodę marki Mercurius Furlandiae oraz zwrot kosztów sądowych.

IV. UZASADNIENIE
Szef Królewskich Służb Informatycznych JE Conrad Darosareier-Stattoerr reprezentując służby i nadużywając przysługujących mu uprawnień administracyjnych na serwerze Królestwa Dreamlandu dokonał wtargnięcia do panelu administracyjnego serwisu Mercurius Furlandiae (http://furlandia.dreamland.net.pl/serwis/merkuriusz/), będącego własnością Koncernu Medialnego Mercurius Furlandiae NIFI B19373 oraz dokonał cenzury wybranych komentarzy, w których treści znalazły się odwołania m.in. do osoby JE Conrada Darosareier-Stattoerr, ale nie tylko. Bezprawnej cenzurze poddano tylko wybrane komentarze, celujące wyłącznie w Szefa KSI. Królewskie Służby Informatyczne podjęły takie działania do chwili złożenia tego pozwu trzykrotnie w ciągu ostatnich 12-13 godzin, w tym dwukrotnie bez żadnej wiedzy Właściciela Koncernu. W pierwszym przypadku poinformowały, że dokonają interwencji, jednak była to interwencja bezprawna, bez podstaw w obowiązującym prawie, zatem nielegalna, szkodliwa nie tylko dla Gazety i jej marki jako promującej wolność słowa i szanującej swoich Czytelników, ale także rzucająca cień na działalność dreamlandzkiej prasy, drwiąca z porządku konstytucyjnego i prawnego Królestwa, szkalująca Koronę Królestwa, której Królewskie Służby Informatyczne, jak nazwa wskazuje, służą i podlegają. Działanie takie jest sprzeczne z Konstytucją i ustawami, godzi w dobre imię Korony i prasy działającej na terenie Królestwa, godzi w powagę służb informatycznych. Godzi w wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Mercurius Furlandiae wydaje ponadprzeciętną ilość artykułów, jest czytany w Królestwie Dreamlandu i poza jego granicami. Odkąd (około 3 tygodnie) urządzono w serwisie możliwość badania statystyk odwiedzin, serwis o którym mowa był odwiedzany ponad 1600 razy. Działania KSI godzą w markę Mercurius Furlandiae, wyrządzają ogromne straty wizerunkowe i łamią niezależność prasy.

Redakcja dokonała wydruku strony sprzed pierwszej interwencji KSI i tuż po niej, co załączam poniżej:
Materiał 1
Materiał 2

V. OPŁATA
Dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniesienia pozwu

(-) Daniel markiz von Witt
Właściciel Mercurius Furlandiae

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Marcin Mikołaj »

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU PROWINCJI


z dnia 24 maja 2014 roku

I. Przyjąć pismo jako należycie opłacone.

II. Zarejestrować sprawę pod sygnaturą I SP VI/2014 i skierować do rozpoznania przed Sądem Prowincji I Wydziałem Cywilnym w składzie pod przewodnictwem SP Siergiusza Asketila.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Siergiusz Asketil »

ZARZĄDZENIE
z dnia 29 maja 2014 roku

I. Otworzyć rozprawę w sprawie I SP VI/2014.
II. W związku z wakatem na stanowisku Szefa Królewskich Służb Informatycznych, wyznaczyć Członkowi Królewskich Służb Informatycznych Martinowi wicehrabiemu Schlesinger-Askletilowi termin 7 dni na złożenie odpowiedzi na pozew.
III. Dalsze czynności podjąć po złożeniu odpowiedzi na pozew albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

wnoszę o zakończenie rozprawy z racji niezłożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Uważam, że nie ma sensu dłużej przedłużać tego postępowania, stąd żywię nadzieję, że wkrótce się ono zakończy.

(-) Daniel markiz von Witt
Koncern Medialny Mercurius Furlandiae

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Siergiusz Asketil »

ZARZĄDZENIE
z dnia 13 czerwca 2014 roku

I. W związku z powołaniem nowego Szefa Królewskich Służb Informatycznych, wyznaczyć Szefowi KSI Martinowi wicehrabiemu Schlesinger-Askletilowi termin 3 dni na złożenie odpowiedzi na pozew.
II. Dalsze czynności podjąć po złożeniu odpowiedzi na pozew albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

zgłaszam zdecydowany sprzeciw wobec procedowania Wysokiego Sądu. Termin wyznaczony minął już, a nie miało znaczenia, kto w imieniu KSI zabierze głos w sprawie. Wskazana osoba obecnego Prezesa mogła złożyć odpowiedź na pozew wcześniej, do czego przecież Wysoki Sąd ją wezwał. JE Martin Schlesinger-Asketil nie uczynił tegoż, stąd domagam się zakończenia postępowania.

W przeciwnym wypadku wnoszę o odroczenie sprawy na 2 miesiące z powodu mojego urlopu i niemożności brania udziału w postępowaniu.

Liczę przy tym, że Wysoki Sąd okaże konsekwencję w swoich działaniach i przychyli się do mojego pierwszego postulatu w pierwszej mierze.

(-) Daniel markiz von Witt
Koncern Medialny Mercurius Furlandiae

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2147
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Alfred »

Wysoki Sądzie,

Zwracam się z prośbą o niekończenie postępowania. Z przyczyn realowych nie byłem dotychczas w stanie udzielić odpowiedzi na pozew, za co przepraszam; zapewniam, że zostanie ona złożona w wyznaczonym powtórnie przez Wysoki Sąd terminie.

(-) Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil
Szef KSI

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2147
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Alfred »

Wysoki Sądzie,

Zmuszony jestem uznać, iż ingerencja dokonana przez Jego Miłość Darosareiera-Stattoerra stanowiła naruszenie przepisów Konstytucji Królestwa Dreamlandu.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że był to jedyny sposób na uniemożliwienie Pawłowi Zanikowi bezkarnego opluwania obywateli Królestwa na jego terytorium, jako iż od momentu wypisania się z CRM nie posiada on osobowości prawnej - dla państwa dreamlandzkiego jest duchem, którego nie można pociągnąć do odpowiedzialności przed sądem. O ile na uniemożliwienie "duchowi" naruszającemu zasady współżycia wypowiadania się na forum pozwala ustawa federalna o forum dyskusyjnym Królestwa, w przypadku innych witryn na terytorium Dreamlandu pozwalających użytkownikom na zamieszczanie wypowiedzi ich moderacja, jeżeli naruszają dobra osobiste innych, możliwa jest tylko przy dobrej woli administracji serwisu. Redaktor von Witt odmówił dokonania tejże na wypowiedzi Pawła Zanika, powołując się na ustalone przez siebie zasady komentowania w "Merkuriuszu Furlandiae".

Organy państwowe, w tym Królewskie Służby Informatyczne, nie mogą dawać przyzwolenia na znieważanie obywateli dreamlandzkich przy wykorzystaniu luk prawnych i liberalnych postaw podmiotów umożliwiających swobodne komentowania, zwłaszcza zważywszy, że artykuł 4. Konstytucji stanowi: "Człowiek, jego życie i zdrowie, honor i godność, nietykalność i bezpieczeństwo są w Dreamlandzie najwyższymi wartościami i podlegają konstytucyjnej ochronie.".

(-) Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil
Szef KSI

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Siergiusz Asketil »

ZARZĄDZENIE
z dnia 19 czerwca 2014 roku

I. Przyjąć złożone oświadczenie.
II. Zawiesić postępowanie do dnia 15 sierpnia 2014 roku.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: I SP VI/2014 [Mercurius vs KSI]

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoki Sądzie,

w związku z przedłużaniem się tej sprawy z różnych powodów, paraliżu wymiaru sprawiedliwości przez brak orzeczników zdolnych prowadzić sprawy sądowe oraz ze względu na ucieczkę z Dreamlandu osoby odpowiedzialnej za szkody poczynione w gazecie mojego Koncernu, pozew wycofuję. Chciałbym dodać jeszcze, że żałuję, iż w społeczeństwie pojawiają się osoby, które niepoważnie podchodzą do wykonywania swoich obowiązków i nieodpowiedzialnie zachowują się w chwilach, które można nazwać „sprawdzianem” instytucji, w których działają. Nie dotyczy to tylko Królewskich Służb Informatycznych. Do tego ucieczka przed odpowiedzialnością jest zwykłym tchórzostwem i na przekór zapewnieniom o niewinności właśnie o winie świadczy. Sprawy tego rodzaju powinny być rozwiązywane możliwie szybko, dlatego nie chcąc upierać się o możliwy jej wynik o połowicznym znaczeniu wnoszę jak we wstępie.

(-) Daniel markiz von Witt
Koncern Medialny Mercurius Furlandiae

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział I Cywilny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości