SK 2013/6/P [Rząd JKM]

Sprawy o udzielenie odpowiedzi na pytania prawne, a także w przedmiocie uchwał o ustalenie reguł postępowania i sprawy dyscyplinarne.
Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
Herb:
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

SK 2013/6/P [Rząd JKM]

Post autor: Siergiusz Asketil » 5 sie 2013, 18:10

WNIOSEK
O UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE PRAWNE

z dnia 5 sierpnia 2013 roku

I. Wnioskodawca
Nazwa: Rząd Królewski
Prowincja: Domena Królewska
Adres poczty elektronicznej: fabiola-s@wp.pl
NIFI: A22314

II. Pytanie prawne
Czy zachęcanie do porzucenia lub ograniczenia działalności w Królestwie na rzecz innej mikronacji jest przestępstwem w rozumieniu art. 32 Kodeksu Karnego?

III. Uzasadnienie
Artykuł 32 Kodeksu Karnego mówi, że kto bierze udział w działalności obcego wywiadu lub innej organizacji wirtualnej przeciwko Królestwu Dreamlandu, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 6 miesięcy albo karze eliminacji. Jeżeli władze innej mikronacji, innej wirtualnej organizacji politycznej aspirującej do roli mikronacji zachęcają do opuszczenia Królestwa lub ograniczenia działalności w celu dołączenia do tej mikronacji lub organizacji, czy jest to działanie na szkodę Królestwa Dreamlandu w rozumieniu powyżej przytoczonego artykułu? Należy bowiem zwrócić uwagę, iż przez pojęcie Królestwa Dreamlandu rozumiemy w szczególności wspólnotę obywateli utożsamiających się z Królestwem, jego ideami oraz posiadającymi obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Królestwie. Jako najwyższa wartość Królestwa, która może je aktywnie kreować, ograniczanie tej wartości niechybnie jest działaniem na szkodę Królestwa.

IV. Opłata
http://sgataman.info/api/bank_det.php?h ... de2fe99306

W imieniu Rządu Królewskiego,
(-) Siergiusz baron Asketil
Minister Korony

Awatar użytkownika
Edward I Artur
Posty: 267
Rejestracja: 17 maja 2013, 11:29
Kontakt:

Re: Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne

Post autor: Edward I Artur » 7 sie 2013, 09:59

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 7 sierpnia 2013 roku

I. Wniosek przyjąć jako należycie opłacony.

II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą SK 2013/6/P.

III. Sprawę skierować do rozpoznania w Wydziale V Prezydialnym Sądu Królestwa w pełnym składzie:
(1) SSK Robert, RS. - przewodniczący;
(2) SSK Edward Artur, RS.

(-) prof. jur. net. Edward A. Krieg, RS.
Prezes Sądu Królestwa

Robert I, RS.
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
Herb:
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2013/6/P [Rząd JKM]

Post autor: Robert I, RS. » 7 sie 2013, 11:49

ZARZĄDZENIE
z dnia 7 sierpnia 2013 roku

I. Otworzyć rozprawę w sprawie odpowiedzi na pytanie prawne z wniosku Rządu Królewskiego.

II. Wyznaczyć Prokuratorowi Generalnemu Królestwa, jako rzecznikowi interesu publicznego, termin 7 dni na złożenie oświadczenia w sprawie.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu oświadczenia bądź bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Awatar użytkownika
Dino von Djokić-Krieg
Posty: 156
Rejestracja: 27 kwie 2013, 12:58
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: SK 2013/6/P [Rząd JKM]

Post autor: Dino von Djokić-Krieg » 8 sie 2013, 20:18

Wysoki Sądzie,

Odnosząc się do kwestii poruszonej w pytaniu prawnym należy wskazać, że jest ono z grupy pytań akademickich. Rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy, która jest przedmiotem pytania prawnego należeć powinno do Sądu z oskarżenia publicznego Prokuratora Generalnego po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczym, które wykazuje czy są przesłanki do postawienia konkretnej osobie zarzutu wyczerpującego znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 32 kk.

(-) sir Dino von Djokić
Prokurator Generalny Królestwa

Robert I, RS.
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
Herb:
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2013/6/P [Rząd JKM]

Post autor: Robert I, RS. » 8 sie 2013, 20:42

ZARZĄDZENIE
z dnia 8 sierpnia 2013 roku

I. Zamknąć rozprawę.

II. Uchwała zostanie ogłoszona publicznie.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
Herb:
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2013/6/P [Rząd JKM]

Post autor: Robert I, RS. » 10 sie 2013, 20:42

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA


Dnia 10 sierpnia 2013 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: SSK król senior dr jur. net. Robert I
Członek: Prezes SK król senior prof. jur. net. Edward Artur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 – 8 sierpnia 2013 roku
sprawy: SK 2013/6/P
z wniosku: Rządu Królewskiego
o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne o treści:
„Czy zachęcanie do porzucenia lub ograniczenia działalności w Królestwie na rzecz innej mikronacji jest przestępstwem w rozumieniu art. 32 Kodeksu Karnego?”

uchwala, co następuje:
I. Odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne.
II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przebiegu postępowania dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Wydziale V Prezydialnym Sądu Królestwa (http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic ... 105&t=2821).

(2)
Siergiusz baron Asketil, w imieniu Rządu Królewskiego (zwany dalej: Wnioskodawcą) dnia 5 sierpnia 2013 roku wystąpił do Sądu Królestwa z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne o treści jak w tenorze uchwały.

(3)
Wątpliwość prawna, która legła u podstaw złożonego wniosku, zasadza się na tym, czy zachęcanie do opuszczenia Królestwa lub ograniczenia działalności w celu dołączenia do innej mikronacji dokonane przez władze tej mikronacji lub „innej wirtualnej organizacji politycznej aspirującej do roli mikronacji” jest działaniem na szkodę Królestwa, a zatem, czy powyższe działanie realizuje znamiona typu czynu zabronionego określonego w art. 32 k.k.

(4)
Prokurator Generalny Królestwa, w oświadczeniu złożonym na sali rozpraw dnia 8 sierpnia 2013 roku podniósł, iż pytanie to powinny najpierw zadać sobie właściwe organy ścigania, a po nich sąd I instancji, jeżeli doszłoby do skierowania aktu oskarżenia do sądu, po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu przygotowawczym.

(5)
Sąd Królestwa zgadza się ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego Królestwa w zakresie, w jakim sugeruje, iż Sąd Królestwa nie powinien odpowiadać na tak postawione pytanie prawne. Źródło ku temu jednak ma naturę dwojaką: po pierwsze, Sąd Królestwa odpowiada wyłącznie na pytania prawne, które powstały na skutek zasadniczej wątpliwości co do prawa. Przepis art. 32 k.k. jest precyzyjny wskazując jasno znamiona typu czynu zabronionego: udział w działalności obcego wywiadu lub innej organizacji wirtualnej, skierowany przeciwko Królestwu Dreamlandu. Pojęcie „obcego wywiadu” oraz „innej organizacji wirtualnej” jest na tyle precyzyjne, iż nie zachodzi tutaj żadna wątpliwość, ponieważ ustawodawca zdecydował się nie zamykać katalogu tychże organizacji, stawiając przy tym jednak warunek, iż penalizowane jest takie zachowanie, które jednocześnie wymierzone jest w interesy Królestwa. Właściwe zakwalifikowanie tego zachowania, jako „skierowanego przeciwko Królestwu” należy jednak do badania przez sąd rozpoznający sprawę w toku postępowania karnego, biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy i rozważając wszystkie okoliczności danej sprawy.

(6)
Sąd Królestwa, udzielając odpowiedzi na pytania prawne niejednokrotnie tworzy precedens, który zgodnie z obowiązującym prawem wiąże sądy oraz organy władzy publicznej do czasu zmiany właściwych przepisów albo odstąpienia od tak ustalonej wykładni przez Sąd Królestwa. Odpowiadając w niniejszej sprawie na tak postawione pytanie, Sąd Królestwa mógłby zasugerować organom ścigania oraz sądowi I instancji, jaki kierunek powinno przybrać orzeczenie. Należy pamiętać, że Sąd Królestwa w trybie postępowania o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne, opiera swoje rozstrzygnięcia jedynie na przepisach prawa oraz zwyczajach, nie dysponując w trakcie postępowania żadnym materiałem dowodowym.

(7)
Sąd Królestwa pragnie przypomnieć, iż w przypadku pojawienia się u kogokolwiek wątpliwości, co do tego, czy nie zostało popełnione przestępstwo, powinien zwrócić się bezpośrednio z tym problemem do organów ścigania. To właśnie one uprawnione są do tego, aby zbadać każde doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dysponując odpowiednimi środkami prawnymi w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i podjęcia decyzji o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, odmowie skierowania aktu oskarżenia do sądu, bądź uprzedniego wystąpienia do Sądu Królestwa z pytaniem prawnym, jeżeli zajdzie wątpliwość co do prawa.

(8)
Sąd Królestwa chce podkreślić, że instytucja pytań prawnych służy do wyjaśniania stanu prawnego, który budzi zasadnicze wątpliwości, a nie może zmierzać do nadania charakterowi uchwały wydanej w tym trybie charakteru rozstrzygnięcia wstępnego, gdyż każdorazowo to organ ochrony prawnej i tak musi zbadać, czy przesłanki wskazane przez Sąd Królestwa są w danym przypadku zrealizowane. Sąd Królestwa nie jest powołany w tym trybie do formułowania rozstrzygnięć w konkretnej sprawie, a jedynie do pomocy we właściwym rozumieniu przepisów, zarówno przez organy, jak i pojedyncze osoby.

Z powyższych względów, uchwalono jak w sentencji.

(-) dr jur. net. Robert I, RS.

(-) prof. jur. net. Edward A. Krieg, RS.

Zablokowany

Wróć do „Wydział V Prezydialny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość