SK 2013/3/P [KOMISARZ WYBORCZY KRÓLESTWA]

Sprawy o udzielenie odpowiedzi na pytania prawne, a także w przedmiocie uchwał o ustalenie reguł postępowania i sprawy dyscyplinarne.
Awatar użytkownika
pawel.krieg
Posty: 41
Rejestracja: 3 paź 2010, 12:40
Numer GG: 4003728
Lokalizacja: Novigrad, Surmala
Kontakt:

SK 2013/3/P [KOMISARZ WYBORCZY KRÓLESTWA]

Post autor: pawel.krieg » 9 lip 2013, 17:35

WNIOSEK
O UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE PRAWNE

I. Wnioskodawca
Imię i nazwisko/Nazwa: Komisarz Wyborczy Królestwa (Paweł W. Krieg)
Prowincja/Kraj (dla podmiotów zagranicznych): Domena Królewska
Adres poczty elektronicznej: pawel.krieg@gmail.com
Numer NIM/CRIP (jeżeli podmiot dreamlandzki): A50136

II. Pytanie prawne
Czy w świetle art. 25 par. 1 ust. 3 obowiązującej Ustawy Federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku "Ordynacja Wyborcza do Izby Poselskiej" (j.t. z dn. 4 lipca 2013 r.) głos pusty oddany w wyborach do Izby Poselskiej należy traktować jako nieważny?

III. Uzasadnienie
W art. 25 Ustawy Federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku "Ordynacja Wyborcza do Izby Poselskiej" (j.t. z dn. 4 lipca 2013 r.) przeczytać można, że "Ustalając wyniki głosowania, Komisarz oblicza i podaje do wiadomości co najmniej: (3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych", co sugeruje, że głosy puste stanowią część lub całość puli głosów nieważnych. Taka interpretacja tego zapisu nie była stosowana w przeszłości, a Komisarz Wyborczy Królestwa traktował głosy puste jako ważne (np. Obwieszczenie KWK z dnia 5 marca 2013 roku, Obwieszczenie KWK z dnia 11 września 2012 roku).

V. Opłata
Zwolnione.

(-) Paweł W. markiz Krieg, OCO
Komisarz Wyborczy Królestwa

Awatar użytkownika
Edward I Artur
Posty: 267
Rejestracja: 17 maja 2013, 11:29
Kontakt:

Re: Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne

Post autor: Edward I Artur » 9 lip 2013, 18:05

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 9 lipca 2013 roku

I. Wniosek przyjąć.

II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą SK 2013/3/P.

III. Sprawę skierować do rozpoznania w Wydziale V Prezydialnym Sądu Królestwa w pełnym składzie:
(1) SSK Edward Artur, RS. - przewodniczący;
(2) SSK Robert, RS.

(-) prof. Edward A. Krieg
Prezes Sądu Królestwa

Awatar użytkownika
Edward I Artur
Posty: 267
Rejestracja: 17 maja 2013, 11:29
Kontakt:

Re: SK 2013/3/P [KOMISARZ WYBORCZY KRÓLESTWA]

Post autor: Edward I Artur » 9 lip 2013, 18:12

ZARZĄDZENIE
z dnia 9 lipca 2013 roku

I. Otworzyć rozprawę w sprawie z wniosku Komisarza Wyborczego Królestwa o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne.

II. Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne w kontekście wyborów do Izby Poselskiej wyznaczonych na dni 12 lipca - 6 sierpnia 2013 roku - nie zasięgać opinii rzecznika interesu publicznego.

III. Rozprawę zamknąć.

IV. Uchwała zostanie ogłoszona publicznie.

(-) prof. Edward A. Krieg

Awatar użytkownika
Edward I Artur
Posty: 267
Rejestracja: 17 maja 2013, 11:29
Kontakt:

Re: SK 2013/3/P [KOMISARZ WYBORCZY KRÓLESTWA]

Post autor: Edward I Artur » 17 lip 2013, 02:32

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA


Dnia 17 lipca 2013 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior prof. jur. net. Edward Artur
Członek: Sędzia SK król senior dr jur. net. Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 roku
sprawy: SK 2013/3/P
z wniosku: Komisarza Wyborczego Królestwa
o to, czy w świetle ustawy federalnej – Ordynacja do Izby Poselskiej i dotychczasowej praktyki głos pusty oddany w wyborach do Izby Poselskiej należy traktować jako nieważny

uchwala, co następuje:

I. Głos pusty oddany w wyborach do Izby Poselskiej, dla celów obwieszczenia Komisarza Wyborczego Królestwa, o którym mowa w art. 25 ustawy federalnej - Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej, traktuje się jako głos nieważny i dolicza do puli pozostałych głosów nieważnych.
II. Kosztami postępowania obciążyć Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przebiegu rozprawy dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości (http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic ... 105&t=2683)

(2)
Komisarz Wyborczy Królestwa, w ramach wykonywania swych obowiązków natrafiwszy na wątpliwość prawną, zwrócił się z pytaniem jak w tenorze sentencji uchwały.

(3)
Zgodnie z art. 25 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej (jt. z dn. 4 lipca 2013 roku, dalej: Ordynacja wyborcza) Komisarz Wyborczy Królestwa obowiązany jest, obwieszczając o wyniku wyborów do Izby, podać do wiadomości publicznej między innymi „liczbę głosów nieważnych, w tym pustych”. Rację ma zarazem wnioskodawca, że dotychczasowa praktyka administracyjna wskazuje jednak na to, że głosy puste traktowane są jako ważne.

(4)
Ze swej istoty głos pusty jest głosem oddanym przez uprawnioną osobę (osobę posiadającą w chwili głosowania prawo czynne wyborcze) bez wskazywania na któregokolwiek z kandydatów. Zgodnie z art. 23 Ordynacji wyborczej obywatel może zrealizować swoje czynne uprawnienie wyborcze na jeden z dwóch sposobów: poprzez wskazanie kandydata lub poprzez oddanie głosu pustego. Celem takiego alternatywnego ukształtowania uprawnienia jest umożliwienie udziału w wyborach również tym wyborcom, którzy nie chcą wskazywać swojego faworyta z listy zarejestrowanych kandydatów.

(5)
Jak słusznie zauważa wnioskodawca, zgodnie z brzmieniem art. 25 Ordynacji wyborczej głosy puste dla celów obwieszczenia, o którym mowa w tym przepisie ustawy, niewątpliwie traktowane powinny być jako nieważne i zliczone razem z pozostałymi głosami nieważnymi.

(6)
Z drugiej strony zważyć należy znaczenie wspomnianego już wyżej art. 23 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym każdy wyborca uprawniony jest do zrealizowania swojego czynnego prawa wyborczego na jeden z dwu alternatywnych sposobów: poprzez oddanie głosu na jednego z kandydatów lub poprzez oddanie głosu pustego.

(7)
Z powyższego powodu Sąd Królestwa uznaje, że w przedmiotowej sprawie art. 23 i art. 25 ust. 1 (3) Ordynacji wyborczej, traktowane łącznie, mają takie znaczenie, że dla celów statystycznych głosy puste zliczane są w obwieszczeniu o wyniku wyborów wraz z głosami nieważnymi, przy czym liczba głosów pustych musi być podana również osobno, ale zarazem liczba wyborców, którzy oddali głosy puste, niewątpliwie musi być wliczana do informacji o frekwencji wyborczej, co zresztą praktykowano również dotychczas. Jednocześnie Sąd Królestwa zachęca ustawodawcę do rozważenia, czy nie warto dokonać zmiany prawa takiego, by głosy puste dla celów statystycznych i informacyjnych traktować jako oddane ważnie.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak w sentencji.

(-) prof. jur. net. Edward A. Krieg, RS.
(-) dr jur. net. Robert I, RS.

Zablokowany

Wróć do „Wydział V Prezydialny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość