SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Apelacje i zażalenia od orzeczeń i zarządzeń wydanych w I instancji przez Sąd Prowincji i sądy krajowe w sprawach administracyjnych.
Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Pavel Svoboda »

SKARGA ADMINISTRACYJNA

I. Skarżący
Imię i nazwisko: Pavel Svoboda
Prowincja: Domena Królewska
Adres poczty elektronicznej: svoboda[at]aster.pl
Numer NIM: 509280

II. Organ
Nazwa: Namiestnik Koronny Morlandu Paul von Panevnick
Prowincja: Morland
Adres poczty elektronicznej: tobu781[at]interia.pl

III. Żądanie
Uchylenie decyzji z dnia 5 stycznia 2011 r. o powstrzymaniu zmiany prowincji zamieszkania skarżącego na Morland.

IV. Uzasadnienie
Nie istnieje żadna podstawa prawna pozwalająca Namiestnikowi Koronnemu powstrzymywać obywatela od zmiany prowincji zamieszkania na prowincję właściwą temu Namiestnikowi. Zgodnie z art. 10 ust. 1 UF o Centralnym Rejestrze Mieszkańców każdy obywatel ma prawo do edycji pól zawartych we wniosku, w tym "wskazanie Prowincji, w której wnioskodawca ma zamiar się osiedlić" (art. 4 ust. 2(8) UF o CRM).

V. Opłata
Centralny Bank Dreamlandu
-------------------------

Elektroniczne potwierdzenie przelewu.

Informacje o transakcji
==========================

Nadawca
Nr Rachunku: 509280
Pavel Svoboda

Odbiorca
Nr Rachunku: A93644
S±d Prowincji


Tytu³ operacji : Wyp³ata
Rodzaj operacji: Przelew bankowy


Data operacji : 2011.01.06
Kwota operacji : 500 D
Saldo po operacji:
Tytu³em: op³. za skar. adm.

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu, prosimy nie odpowiadaæ na tego maila. W celach kontaktu z Bankiem proszê pisaæ pod adres: cbd@dreamland.net.pl

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Skarga administracyjna

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 6 stycznia 2011 roku

I. Wniosek przyjąć jako należycie opłacony.

II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM] i skierować do rozpoznania w Wydziale IV Administracyjnym.

III. Wyznaczyć sędziego przewodniczącego w osobie Jego Królewskiej Mości Roberta I.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 6 stycznia 2011 roku

I. Otworzyć rozprawę.

II. Wezwać Namiestnika Koronnego Morlandu do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie złożonej skargi w terminie 7 dni.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po przedstawieniu stanowiska albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Panevnick »

Wysoki Sądzie,

W nawiązaniu do informacji o urlopie z dnia 9 stycznia 2011 roku złożonej na liście dyskusyjnej KD (w załączniku) oraz danych z panelu osobistego CRM o przebywaniu na urlopie, niniejszym składam wniosek o zawieszenie postępowania na czas mojego urlopu, spowodowanego natężeniem zajęć realowych (sesja i praca).
Jednocześnie informuję, że planowany urlop powinien trwać około 7 dni.

Z poważaniem,
(-) Paul markiz von Panevnick
Namiestnik Koronny Księstwa Morlandu


Załącznik - mail z LDKD z 09.01.2011 r.:
Witam,

Niniejszym informuję, iż od dnia dzisiejszego przez około 7 dni przebywam na urlopie. Swoją obecność w KD ograniczam do niezbędnego minimum. Wszelkie inne sprawy postaram się niezwłocznie załatwić po powrocie.

Pozdrawiam,
(-) Paul markiz von Panevnick

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 9 stycznia 2010 roku

I. Zawiesić postępowanie do dnia 16 stycznia 2010 roku.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Pavel Svoboda »

Wysoki Sądzie,

Wnioskuję o pilne nakazanie wstrzymania głosowania w Kongresie Morlandu nad projektem Konstytucji Morlandu do czasu zakończenia postępowania. Skarżący uważa, że został niesprawiedliwie pozbawiony prawa do udziału w głosowaniu poprzez zablokowanie uzyskania przez niego obywatelstwa Morlandu przez Namiestnika Koronnego Morlandu. Skarżący uważa, że można z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że uzyskanie przez niego obywatelstwa Morlandu zostało zablokowane specjalnie z intencją powstrzymania go od wzięcia udziału w głosowaniu nad nową Konstytucją Morlandu. Autorem projektu nowej konstytucji jest Namiestnik Koronny Morlandu markiz von Panevnick, zaś skarżący wyrażał się krytycznie o projekcie na liście dyskusyjnej Morlandu w listach z dni 25 i 26 grudnia 2010 r. Namiestnik Koronny zakłada, że skarżący głosowałby przeciw jego projektowi i dlatego bezprawnie zablokował uzyskanie przez skarżącego obywatelstwa i tym samym prawa do zasiadania w Kongresie prowincji, które automatycznie przysługuje wszystkim obywatelom prowincji.

Głosowanie zostało otwarte dziś i ma trwać 7 dni lub do chwili oddania głosów przez wszystkich obywateli. Sądowy nakaz wstrzymania głosowania jest niezbędny celem niedopuszczenia do wyrządzenia nieodwracalnej szkody skarżącemu przez ewentualnie nieprawną decyzję Namiestnika Koronnego Morlandu.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Panevnick »

Wysoki Sądzie,

W odpowiedzi na skargę z dnia 6 stycznia 2010 roku pragnę poinformować, iż wniosek o zmianę prowincji zamieszkania złożony przez Króla Seniora Pavla Svobodę był rozpatrywany w świetle obowiązującego w Królestwie Dreamlandu systemu prawnego.

Wbrew temu, na co wskazuje skarżący, wniosek o zmianę prowincji zamieszkania nie był i nie może być rozpatrywany w trybie wniosku o rejestrację w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, albowiem dotyczy to dwóch różnych kwestii. Czym innym jest rejestracja w CRM, a zatem rejestracja w Królestwie Dreamlandu, a czym innym zmiana prowincji zamieszkania dokonywana przez Króla Seniora.

U podstaw wydanej decyzji odmownej wniosku o zmianę prowincji zamieszkania legły zapisy art. 13 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 listopada 2005 roku o stolicy Królestwa i Domenie Królewskiej, który mówi, iż "królowie seniorzy zameldowani są w Domenie Królewskiej".
Zaś ust. 2 tegoż art. 13 ww. ustawy wymienia enumeratywnie funkcjonariuszy, którym przysługuje prawo zameldowania w Domenie Królewskiej.
Ust. 4 art. 13 tejże ustawy wprowadza natomiast zapis, iż "Zameldowanie w Domenie Królewskiej jest równoznaczne z wymeldowaniem z dotychczas zamieszkiwanej Prowincji", a zatem nie jest możliwe zameldowanie i w Domenie Królewskiej i w innej prowincji równocześnie.

Biorąc pod uwagę, że ustawa stoi w hierarchii aktów prawnych wyżej niż decyzja o zmianie prowincji zamieszkania przez Króla Seniora, a akty niższego rzędu nie mogą być niezgodne z aktami wyższego rzędu Namiestnik Koronny Morlandu nie przyjął wniosku o zmianę prowincji zamieszkania złożonego przez Króla Seniora Pavla Svobodę, zameldowanego zgodnie z art. 13 ww. ustawy w Domenie Królewskiej.

(-) Paul markiz von Panevnick
Namiestnik Koronny Księstwa MorlanduWysoki Sądzie,

Jednocześnie należy dodać, iż wniosek złożony przez skarżącego w dniu dzisiejszym jest bezpodstawny, ingerujący w suwerenny demokratyczny podmiot przedstawicielski - Kongres Księstwa Morlandu.
Wypada zadać pytanie czy intencją skarżącego jest niedopuszczanie do działalności organu ustawodawczego Księstwa Morlandu, który jest podmiotem w pełni autonomicznym i którego Namiestnik Koronny nie jest nawet członkiem?
Wniosek z dnia 16 stycznia 2011 roku nie ma żadnych formalnych i prawnych podstaw. Skarżący nie miał bowiem prawa uczestniczenia w głosowaniu, a zatem nie mógł zostać go pozbawiony.

Odrzucony przez Namiestnika Koronnego Księstwa Morlandu wniosek skarżącego o zmianę prowincji zamieszkania, z uwagi błędy formalne wniosku, wynikające z nieznajomość prawa przez wnioskodawcę, który z mocy prawa zameldowany jest w Domenie Królewskiej, nie może być podstawą blokowania prac innego organu Księstwa Morlandu.
(-) Paul diuk von Panevnick

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

POSTANOWIENIE TYMCZASOWE

Dnia 16 stycznia 2011 roku

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

orzekając na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2011 roku w sprawie skargi administracyjnej JKW Pavla Svobody na decyzję Namiestnika Koronnego Morlandu z wniosku JKW Pavla Svobody

na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie

postanawia, co następuje:
nakazuje zawiesić głosowanie nad projektem Konstytucji Morlandu, rozpoczętego w dniu dzisiejszym przez Przewodniczącego Kongresu Morlandu na liście dyskusyjnej Morlandu, od dnia 16 stycznia 2011 roku do dnia wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie SK 2011/1/A.

UZASADNIENIE

Jego Królewska Wysokość Pavel Svoboda w toku postępowania w sprawie SK 2011/1/A złożył dnia 16 stycznia 2011 roku wniosek o wstrzymanie przez Sąd Królestwa głosowania nad projektem Konstytucji Morlandu, rozpoczętego dnia 16 stycznia br. na liście dyskusyjnej Morlandu, uzasadniając to tym, iż „można z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że uzyskanie przez niego obywatelstwa Morlandu zostało zablokowane specjalnie z intencją powstrzymania go od wzięcia udziału w głosowaniu nad nową Konstytucją Morlandu.” Jak wskazuje wnioskodawca „Autorem projektu nowej konstytucji jest Namiestnik Koronny Morlandu markiz von Panevnick, zaś skarżący wyrażał się krytycznie o projekcie na liście dyskusyjnej Morlandu w listach z dni 25 i 26 grudnia 2010 r. Namiestnik Koronny zakłada, że skarżący głosowałby przeciw jego projektowi i dlatego bezprawnie zablokował uzyskanie przez skarżącego obywatelstwa i tym samym prawa do zasiadania w Kongresie prowincji, które automatycznie przysługuje wszystkim obywatelom prowincji.”

Sąd Królestwa, biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia ważnego interesu skarżącego oraz możliwość wyrządzenia nieodwracalnej szkody w związku z nierozpatrzoną jeszcze skargą oraz toczącymi się pracami Kongresu Morlandu nad projektem nowej Konstytucji, postanowił nakazać zawieszenie głosowania Kongresu Morlandu nad projektem nowej Konstytucji Morlandu do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję Namiestnika Koronnego Morlandu odmawiającą przyznanie JKW Pavlowi Svobodzie obywatelstwa Morlandu i wydania prawomocnego orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

(-) Robert I, R.

POUCZENIE
Na postanowienie tymczasowe służy wnioskodawcy zażalenie w przedmiocie nieuwzględnienia jego zdania, a także innym osobom, których prawa tym postanowieniem zostały ograniczone. Postanowienie tymczasowe jest natychmiast wykonalne i może być w każdej chwili zmienione, również z urzędu.

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 25 stycznia 2011 roku

I. Podjąć zawieszone postępowanie.

II. Przyjąć oświadczenie Namiestnika Koronnego Morlandu złożone dnia 16 stycznia br. jako odpowiedź na skargę administracyjną.

III. Wyznaczyć termin 7 dni na składanie wniosków dowodowych.

IV. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu wniosków, oświadczenia o odstąpieniu od składania wniosków dowodowych albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 6 lutego 2011 roku

I. Stwierdzić bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu.

II. Wyznaczyć stronom termin 7 dni na złożenie oświadczeń końcowych w sprawie.

III. Dalsze czynności podjąć po złożeniu oświadczeń końcowych albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Pavel Svoboda »

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Wysoki Sądzie,

W odpowiedzi na skargę Namiestnik Koronny Morlandu stwierdził, że powstrzymanie skarżącego od zmiany prowincji zamieszkania uzasadnia art. 13 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 listopada 2005 roku o stolicy Królestwa i Domenie Królewskiej, który mówi, iż "królowie seniorzy zameldowani są w Domenie Królewskiej".

Skarżący pragnie zwrócić uwagę Wysokiego Sądu na dwie fundamentalne sprawy.

Po pierwsze, nawet zakładając, że przywołany artykuł oznacza, że królowi seniorowi nie wolno zamieszkiwać poza Domeną Królewską, nie zmienia to faktu, że Namiestnik Koronny Morlandu wykroczył poza swoje kompetencje blokując zmianę prowincji zamieszkania przez skarżącego. Rozstrzyganie o złamaniu obowiązujących przepisów prawa jest zastrzeżoną kompetencją sądów Królestwa. Nie istnieją w Dreamlandzie przepisy, które dawałyby Namiestnikom uprawnienia policyjne. Namiestnik nie jest stróżem prawa federalnego i jego uprawnienia ograniczają się do administracji wnioskami imigracyjnymi. Jak zaznaczył sam markiz von Panevnick, w tym przypadku nie chodzi zaś o wniosek o rejestrację, ale o edycję jednego z pól w CRM przez osobę, która obywatelem Królestwa jest już od prawie dziesięciu lat.

Należy wyrazić zdziwienie i ubolewanie, że namiestnicy posiadają faktyczne uprawnienia administracyjne do blokowania przepływu obywateli między prowincjami. Namiestnik Koronny Morlandu powinien być świadomy, że choć, w wyniku jakiegoś przypadku, posiadał taką możliwość w swoim panelu administracji CRM, to nie jest prawnie umocowany do korzystania z tej opcji. Powtarzam raz jeszcze: nie istnieją przepisy, które dawałyby namiestnikom uprawnienia do powstrzymywania obywateli KD przed zmianą prowincji zamieszkania, bez względu na powód.


Po drugie, pragnę odnieść się do samego argumentu, że z art. 13 ust. 1 UF o stolicy i Domenie Królewskiej wynika, iż królom seniorom nie wolno zamieszkiwać poza Domeną Królewską. Jego niesłuszność wynika z aktu wyższej rangi, czyli Konstytucji Królestwa. Konstytucja gwarantuje równość wszystkich ludzi w ich prawach (art. 14, ust. 1).

Prawo każdego obywatela i mieszkańca do swobodnej zmiany prowincji zamieszkania wynika art. 10 ust. 1 UF o Centralnym Rejestrze Mieszkańców. Zgodnie z Konstytucją, prawo musi być stosowane wobec wszystkich obywateli jednakowo. Interpretacja Namiestnika Koronnego Morlandu sugeruje, że art. 13 ust. 1 UF o stolicy i DK jest niekonstytucyjny i wprowadza nieuzasadnioną dyskryminację względem królów seniorów.

Taka interpretacja jest oczywiście błędna, ponieważ przywołany przez markiza von Panevnicka przepis stwierdza przywilej, a nie ograniczenie. Art. 13 przywołanej ustawy różnicuje między prawem królów seniorów do zameldowania w Domenie Królewskiej, a prawem wszelkich innych osób. Jedynie w przypadku królów seniorów prawo to nie jest uzależnione od pełnionego stanowiska lub specjalnego nadania Królewskiego i jedynie król senior nie może tego prawa utracić. (Jedynym wyjątkiem od powyższego byłyby ograniczenia techniczne CRM, jeśliby uniemożliwiały zameldowanie króla seniora w Domenie.) Przepis ten jednak w żaden sposób nie sugeruje, że król senior nie ma prawa, by z zameldowania z Domenie Królewskiej dobrowolnie zrezygnować.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Panevnick
Posty: 841
Rejestracja: 20 sie 2010, 20:15
NIM: 300929
Lokalizacja: Morland, Satrina
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Panevnick »

Oświadczenie końcowe

Wysoki Sądzie,

Skarżący w złożonej skardze na odrzucenie wniosku o zmianę prowincji zamieszkania podnosi, iż "Nie istnieje żadna podstawa prawna pozwalająca Namiestnikowi Koronnemu powstrzymywać obywatela od zmiany prowincji zamieszkania na prowincję właściwą temu Namiestnikowi. Zgodnie z art. 10 ust. 1 UF o Centralnym Rejestrze Mieszkańców każdy obywatel ma prawo do edycji pól zawartych we wniosku, w tym "wskazanie Prowincji, w której wnioskodawca ma zamiar się osiedlić" (art. 4 ust. 2(8) UF o CRM)."

Zakres przedmiotowy sprawy dotyka zatem dwóch kwestii. Po pierwsze, czy Namiestnik może powstrzymać obywatela od zmiany prowincji? Po drugie, czy zmianę prowincji można rozpatrywać w trybie wniosku o zamieszkanie w Królestwie Dreamlandu?

Odnosząc się do pierwszego zarzutu wyrażonego przez skarżącego w uzasadnieniu skargi należy stwierdzić, iż Namiestnik ma prawa, a nawet obowiązek(!) niedopuszczania do bezpodstawnej zmiany prowincji.
Jak już wskazano w odpowiedzi na skargę zapisy art. 13 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 listopada 2005 roku o stolicy Królestwa i Domenie Królewskiej precyzyjnie określa, iż "królowie seniorzy zameldowani są w Domenie Królewskiej". Zapisów ów na głębokie uzasadnienie w dreamlandzkiej tradycji i Konstytucji Królestwa Dreamlandu, która mówi, iż wszyskie podmiotu Federacji są równorzędne - a zatem Król, który jest głową państwa i gwarantem Konstytucji i praw podmiotów Federacji, rezyduje w stworzonej dla Niego Domenie Królewskiej. Ustawodawca, realizując konstytucyjne równouprawnienie podmiotów Federacji, także Królom Seniorom nadał zaszczyt i obowiązek dbałości o poszanowanie Konstytucji i tradycji. Nie może być mowy, aby jakakolwiek prowincji była uprzywilejowana czy faworyzowana. Konstytucja gwarantuje równe prawa wszystkim podmiotom. Zmienianie prowincji zamieszkania Królom Seniorom byłoby nie tylko łamaniem tegoż prawa, co w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne.

W tym miejscu należy wskazać, iż art. 13 w ust. 1 jest obligatoryjny dla Królów Seniorów, a przywilej (o jakim pisze skarżący w oświadczeniu końcowym) jest zarezerwowany wyłącznie dla wąskiego grona funkcjonariuszu i jest to lista enumeratywna.

Jak wskazuje Centralny Rejestr Mieszkańców wszyscy Królowie Seniorzy zameldowani są w Domenie Królewskiej, co zgodne jest z przytoczonym wyżej art. 13 UF o stolicy Królewstwa i Domenie Królewskiej.

Sam fakt "zameldowania" Króla Seniora w Domenie Królewskiej nie oznacza braku możliwości zamieszkania w prowincji. W tym zakresie skarżący popełnia (również w uzasadnieniu skargi) poważny błąd merytoryczny, skutkujący bezprzedmiotowością tejże skargi.
Skarżący zarzuca w uzasadnieniu skargi, iż organ decyzyjny odmówił zamieszkania w prowincji, co nie jest prawdą. Każdy mieszkaniec i obywatel może mieszkać w wybranej prowincji.
Sformułowanie "zamieszkać" oznacza bowiem możliwość wypowiadania się na forum, brania udziału w dyskusjach, uczestnictwie w lokalnych inicjatywach czy nawet sprawowanie powierzonego zakresu administracji krajowej. A zatem nikt, a w szczególności Namiestnik Koronny nie ma prawa zakazać zamieszkania. Należy podkreślić, że organ decyzyjny nie zakazał skarżącemu zamieszkania w Księstwie Morlandu. Ani też nie pozbawił dostępu do listy dyskusyjnej czy forum.

W świetle powyższego organ decyzyjny nie podziela błędnego poglądu, iż odrzucając wniosek o zmianę prowincji Króla Seniora organ dopuścił się "powstrzymania obywatela od zmiany zamieszkania".

Odnosząc się do drugiego zarzutu wyrażonego przez skarżącego w uzasadnieniu skargi należy stwierdzić, iż organ decyzyjny precyzyjnie realizuje ustawę o Centralnym Rejestrze Mieszkańców. Każdy wnioskodawca, pragnący osiedlić się w Królestwie Dreamlandu, który wskazał Księstwo Morlandu jako prowincję, w której wnioskodawca ma zamiar się osiedlić, zostaje automatycznie zaakcetowany (jeśli Kodeks karny nie stanowi inaczej).
Jak już podkreślono w części pierwszej oświadczenia końcowego wniosek o paszport nie jest tożsamy z wnioskiem o zmianę prowincji złożonym przez Króla Seniora i nie był w tym trybie rozpatrywany. Skarżący błednie skazał podstawę prawną.

Wysoki Sądzie, mając na uwadze zachowanie istniejącego porządku prawnego i prześwietnej tradycji Królestwa Dreamlandu Namiestnik Koronny wydał decyzję, która ma głębokie uzasadnienie.
Skarżący, jak powyżej zostało udowodnione, oparł uzasadnienie na błędnych podstawach i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości sugestiach. Skarżacy nie zwrócił się z wnioskiem o uzasadnienie decyzji do organu, który ją wydał. W ocenie organu decyzyjnego skarżacy nie chciał poznać merytorycznego uzasadnienia, a jedynie wywołać spór prawny. Z ubolewaniem należy przyjąć taką postawę, gdyż organ decyzyjny z troską odnosi się do każdego mieszkańca, niezależnie od tego czy prawo pozwala mu na zameldowanie w prowincji czy faktycznie w niej zamieszkuje.
(-) Paul diuk von Panevnick

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 16 lutego 2011 roku

I. Zamknąć postępowanie.

II. Orzeczenie zostanie ogłoszone publicznie.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI


Dnia 25 lutego 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 stycznia – 16 lutego 2011 roku
sprawy SK 2011/1/A
ze skargi: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Namiestnikowi Koronnemu Morlandu
o: uchylenie decyzji Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o zmianę prowincji

orzeka, co następuje:
I. Uchyla zaskarżoną decyzję.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Zapis postępowania sądowego znajduje się w Pałacu Sprawiedliwości – Sali Rozpraw Wydziału IV Administracyjnego.

(2)
Dnia 6 stycznia 2011 roku skarżący zwrócił się do Sądu Królestwa z wnioskiem o uchylenie decyzji Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 roku w przedmiocie odrzucenia wniosku o zmianę prowincji zamieszkania. Skarżący uzasadnia wniosek tym, iż Namiestnik Koronny nie ma podstawy prawnej do oceny legalności wniosku, a tym samym do jego odrzucenia, powołując się na art. 4 ust. 1 (8) oraz art. 10 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 6 listopada 2004 roku o Centralnym Rejestrze Mieszkańców [BPSK Nr 147; LDKD #24797] (dalej: ustawa o CRM). W oświadczeniu końcowym, złożonym dnia 9 lutego 2011 roku skarżący podtrzymał swoje zarzuty, a także wskazał błędy, jakie Namiestnik Koronny Morlandu popełnił w trakcie stosowania prawa.

(3)
W dniu 16 stycznia 2011 roku Sąd Królestwa, uznając zasadny wniosek skarżącego z tegoż dnia, wydał postanowienie tymczasowe nakazujące wstrzymanie głosowania nad projektem Konstytucji Morlandu.

(4)
Tego samego dnia, tj. 16 stycznia br., Namiestnik Koronny Morlandu szczegółowo przedstawił merytoryczne uzasadnienie dla odrzucenia wniosku, powołując się na przepis art. 13 ust. 1 i 4 ustawy federalnej z dnia 14 listopada 2005 roku o stolicy Królestwa i Domenie Królewskiej [BPSK Nr 69; LDKD #10035] (dalej: ustawa o DK). Dnia 10 lutego 2011 roku Namiestnik Koronny Morlandu uzasadnił odrzucenie wniosku o zmianę prowincji tym, iż stoi on w sprzeczności z cytowanymi wcześniej przepisami ustawy o DK. W końcowej części oświadczenia końcowego Namiestnik Koronny Morlandu wskazał, iż wniosek o zmianę prowincji zamieszkania nie może być rozpatrywany w trybie rozpatrywania wniosku o paszport, co było przesłanką do podjęcia skarżonej decyzji.

(5)
Mając na uwadze zgromadzony w toku całego przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo zważono, co następuje:

(5.A)
Wniosek skarżącego wyznacza konkretne ramy jego sądowego rozpoznania. Sąd zatem przystąpić musi do oceny legalności wydanej decyzji przez Namiestnika Koronnego Morlandu, nie zaś do jego merytorycznego uzasadnienia. Sąd pragnie równocześnie zaznaczyć, iż w przypadku zaistnienia wątpliwości co do merytorycznych podstaw wydanej decyzji, w szczególności co do wykładni przepisów prawa, należy rozważyć możliwość zwrócenia się do Sądu Królestwa z odrębnym wnioskiem o ustalenie właściwej wykładni przepisów.

(5.B)
Sąd przyznaje rację Namiestnikowi Koronnemu Morlandu twierdzącemu, że wniosek o zmianę prowincji zamieszkania nie może być rozpatrywany w trybie właściwym dla wniosku imigranta o przyznanie zamieszkania. Oczywistym bowiem jest to, iż oba wnioski różnicuje podmiot, który je składa. Wniosek o zmianę prowincji zamieszkania należy traktować jak wniosek o edycję pól w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, zgodnie z językową wykładnią art. 10 ust. 1 ustawy o CRM. Przepis ten bowiem upoważnia każdego mieszkańca i obywatela do „edycji pól zawartych we wniosku, z wyłączeniem danych dotyczących imienia, praenomenu i nazwiska”. Zatem wnioskować z tego należy, iż każdy mieszkaniec i obywatel, bez uprzedniej zgody jakiegokolwiek organu administracji, może dokonać dowolnej modyfikacji swoich danych, z zastrzeżeniem przepisu art. 10 ust. 1 in fine ustawy o CRM.

(5.C)
Skarżący uważa, iż „Namiestnik Koronny Morlandu wykroczył poza swoje kompetencje blokując zmianę prowincji zamieszkania przez skarżącego” (fragm. oświadczenia końcowego z dn. 9 lutego br.). Prawidłowe jest wnioskowanie, wynikające wprost z brzmienia art. 10 ust. 2 ustawy o CRM: „Jeżeli w wyniku edycji (…) pozycja w Rejestrze będzie zawierała dane niedopuszczalne we wniosku o rejestrację, jest to podstawą do odebrania obywatelstwa lub zamieszkania.” Przepis ten, w związku z ust. 1 tegoż artykułu, daje wyraźną podstawę do rozumowania, iż właściwy organ administracji, jeżeli stwierdzi sprzeczność z prawem treści jakiegoś pola, ma podstawę do odebrania zamieszkania lub obywatelstwa. W tej normie wyraźnie statuuje się możliwość przeprowadzenia kontroli następczej dokonanej przez dany podmiot czynności. Za taką interpretacją przemawia również art. 7 ust. 1 ustawy o CRM, który zawiera enumeratywne wyliczenie uprawnień Namiestnika Koronnego w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, tj. „wprowadzanie w życie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania obywatelstwa lub zamieszkania i o kierowaniu obywateli, mieszkańców lub imigrantów na listę deportacyjną oraz doręczanie informacji o podjętej decyzji w ramach systemu informatycznego Rejestru”. Nie znajdziemy tutaj upoważnienia dla Namiestnika Koronnego do dokonywania uprzedniej kontroli legalności zmiany pola dotyczącego prowincji zamieszkania. System, jeżeli wprowadza techniczną możliwość odrzucenia takiego wniosku, wprowadza swym działaniem w błąd i nie można sugerować się tym przy podejmowaniu decyzji, jeżeli nie ma to oparcia w przepisach prawa. W tym wypadku, w ocenie Sądu, Namiestnik Koronny nie ma uprawnień do uprzedniej kontroli zmiany treści pola zawierającego nazwę prowincji zamieszkania, a jedynie ma możliwość – jeżeli podejrzewał będzie niezgodność wpisu z prawem - zainicjowania postępowania wyjaśniającego, mającego na celu doprowadzenie wpisów w Centralnym Rejestrze Mieszkańców do stanu zgodnego z prawem.

(5.D)
Sąd postanowił o obciążeniu kosztami postępowania Skarb Królestwa, gdyż przedmiotowa sprawa dotyczy nie tylko interesu skarżącego, ale dotyka szerokiego i ważnego problemu, który nie był jeszcze podejmowany przez orzecznictwo sądowe, a został w przedmiotowej sprawie dostrzeżony.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

Post autor: Robert I, RS. »

Prawomocny z dniem 5 marca 2011 roku.

Zablokowany

Wróć do „Wydział IV Administracyjny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość