SK 2014/3/C

Apelacje i zażalenia od orzeczeń i zarządzeń wydanych w I instancji przez Sąd Prowincji i sądy krajowe w sprawach cywilnych.
Fabiola de Willibald
Posty: 227
Rejestracja: 27 wrz 2010, 12:01
Numer GG: 5426719
NIM: 374443
Lokalizacja: Elsynor
Kontakt:

SK 2014/3/C

Post autor: Fabiola de Willibald » 26 lut 2014, 22:23

ZAŻALENIE

I. Wnioskujący
Imię i nazwisko/Nazwa: Namiestnik Koronny Republiki Weblandu Fabiola de Willibald
Prowincja/Kraj (dla podmiotów zagranicznych): Webland
Adres poczty elektronicznej: fabiola-s@wp.pl
Numer NIM/CRIP (jeżeli podmiot dreamlandzki): 374443

II. Sygnatura sprawy
Sygnatura: I SP V/2014 (http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic ... 109&t=3522)

III. Uzasadnienie
Sąd I instancji, pomimo zarejestrowania i skierowania sprawy do rozpatrzenia, postanowił nie przeprowadzać postępowania i zamknąć je w jednym zarządzeniu. Nie podano przy tym żadnych powodów odstąpienia od rozpatrzenia sprawy. Na podstawie przywołanego zarządzenia można przypuszczać, że sąd I instancji wydał postanowienie o oddaleniu wniosku bez zbadania jakichkolwiek okoliczności, co miałoby miejsce, gdyby sąd zdecydował się przeprowadzić postępowanie. Wątpliwości budzi również pośpiech sądu I instancji. Zarządzenie zostało wydane 23 minuty po zarządzeniu Jego Królewskiej Mości o zarejestrowaniu sprawy. Postanowienie wydano 12 minut później. Tak krótki czas mógł spowodować braki w rzetelnym i pełnym zbadaniu powierzonej sądowi sprawy. Mając to na uwadze, na podstawie na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy federalnej 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie (jt. z dnia 23 maja 2013) pragnę wnieść zażalenie na postanowienie z dnia 25 lutego 2014 roku.

IV. Opłata
http://www.sgataman.info/api/bank_det.p ... 23ca9f6f64

(-) Fabiola hrabina de Willibald

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Zażalenie I SP V/2014

Post autor: Marcin Mikołaj » 16 mar 2014, 11:11

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA


z dnia 16 marca 2014 roku

I. Zażalenia nie przekazywać do Sądu Prowincji jako właściwego do nadania biegu postępowaniu odwoławczemu.

II. Zażalenie przyjąć i wezwać skład orzekający do złożenia oświadczenia w przedmiocie zaskarżonego postanowienia stosownie do zapisów artykułu 8 ustawy o sądownictwie (BPSK Nr 3530) bądź uzasadnienia postanowienia w terminie 3 dni.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po zajęciu stanowiska składu orzekającego w sprawie bądź upływie wyznaczonego terminu.

IV. Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Zażalenie I SP V/2014

Post autor: Daniel von Witt » 16 mar 2014, 12:16

UZASADNIENIE

do Postanowienia
z dnia 25 lutego 2014 roku
o sygnaturze P I SP V/2014

(1)
Pełen zapis przebiegu postępowania dostępny jest w sali rozpraw Wydziału I Cywilnego Sądu Prowincji: http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic ... 109&t=3522

(2)
Dnia 11 lutego 2014 roku Namiestnik Koronny Republiki Weblandu złożyła wniosek w trybie art. 13 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami (BPSK nr 3811) o działalności gospodarczej, o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa o nazwie Lee Motors, NIFI B91210 z siedzibą w Weblandzie. W uzasadnieniu podała, iż założyciel przedsiębiorstwa o NIM 829760 został uznany za martwą duszę, a zarejestrowane przez niego przedsiębiorstwo nieaktywne.

(3)
Sąd przyjął wniosek 25 lutego 2014 roku i otworzył postępowanie, którego skład orzekający w składzie pod przewodnictwem sędziego pokoju Daniela von Witta postanowił nie przeprowadzać i zamknął postępowanie.

(4)
Mając na uwadze treść wniosku o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa oraz obowiązujące prawo, zważono, co następuje:

(4.A)
Sąd Prowincji badał podstawę prawną do orzeczenia likwidacji przedsiębiorstwa zgodnie z wnioskiem Namiestnika Koronnego Republiki Weblandu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami (BPSK nr 3811) o działalności gospodarczej, Namiestnik Koronny może złożyć do sądu wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa przedsiębiorcy będącego osobą prawną, który został wykreślony z Rejestru. Ustawa przywołana podaje w art. 1 ust. 3 pkt. 2 definicję przedsiębiorcy, którym może być każdy mieszkaniec Królestwa Dreamlandu lub osoba prawna zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw. Ustawa podaje także rozwinięcie znaczenia słowa Rejestr, w art. 1 ust. 3 pkt. 11 rozwijając ten skrót jako Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw. W związku z powyższym rozszerzone znaczenie podstawy prawnej do orzeczenia likwidacji przedsiębiorstwa brzmi, iż Namiestnik Koronny może złożyć wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa przedsiębiorcy będącego osobą prawną i posiadającego NIFI, który został wykreślony z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw.

(4.B)
Wniosek Namiestnika Koronnego Republiki Weblandu dotyczył mieszkańca Królestwa, został podany jego NIM i informacja, że został uznany za martwą duszę, czyli była to osoba fizyczna zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, a nie Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw. Błąd został tutaj popełniony przez wnioskodawcę, który nie ma podstawy prawnej, aby żądać orzeczenia likwidacji przedsiębiorstwa stanowiącego własność osoby fizycznej wykreślonej z CRM. Błąd popełniła także Kancelaria Sądu Prowincji, która taki wniosek przyjęła uznając za spełniający wszelkie wymogi formalne, których jak wskazano - nie posiadał.

Z powyższych względów orzeczono, jak w przytoczonym postanowieniu.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Zażalenie I SP V/2014

Post autor: Marcin Mikołaj » 17 mar 2014, 18:00

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 17 marca 2014 roku

I. Przyjąć uzasadnienie do zaskarżonego zażaleniem postanowienia.

II. Oznaczyć sprawę sygnaturą SK 2014/3/C i skierować do rozpoznania w Wydziale II Cywilnym w składzie: Przewodniczący JKM Marcin Mikołaj.

III. Wyznaczyć skarżącemu termin 7 dni na ustosunkowanie się do przedstawionego uzasadnienia zaskarżonego postanowienia sądu pierwszej instancji wraz ze wskazaniem czy podtrzymuje zażalenie.

IV. Dalsze czynności podjąć po złożeniu oświadczenia przez stronę skarżącą lub bezskutecznym upływie terminu.

V. Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Fabiola de Willibald
Posty: 227
Rejestracja: 27 wrz 2010, 12:01
Numer GG: 5426719
NIM: 374443
Lokalizacja: Elsynor
Kontakt:

Re: SK 2014/3/C

Post autor: Fabiola de Willibald » 24 mar 2014, 19:58

Wysoki Sądzie,
wycofuję zażalenie.

Fabiola hrabina de Willibald

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2014/3/C

Post autor: Marcin Mikołaj » 25 mar 2014, 11:14

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 25 marca 2014 roku

I. Przyjąć oświadczenie skarżącego.

II. Zamknąć postępowanie.

III. Orzeczenie zostanie ogłoszone publicznie.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2014/3/C

Post autor: Marcin Mikołaj » 25 mar 2014, 11:15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 2014 roku

Sąd Królestwa w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: JKM Marcin Mikołaj

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 roku
sprawy SK 2014/3/C

postanawia, co następuje:

I. Umarza postępowanie w sprawie.

II. Nakazuje zwrócić wniesioną opłatę od zażalenia.

III. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Z uwagi na wycofanie przez podmiot skarżący zażalenia na postanowienie sądu I instancji postępowanie należało umorzyć. Wycofanie skargi spowodowało również konieczność zwrócenia opłaty pobranej przy wpisie, ponieważ nie doszło do rozpoznania sprawy.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Zablokowany

Wróć do „Wydział II Cywilny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość